in stock

Бізнес-план проекту вирощування ожини

Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2017 року
Кількість сторінок: 57 сторінок, в тому числі 27 таблиць, 23 малюнків (проект підготовлений російською мовою)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
20499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Ягідний ринок в Україні в останні роки нарощує свої оберти. Так, на думку експертів, його зростання в останні п'ять років оцінюється в 4%, проте до цих пір попит на плодово-ягідну продукцію в Україні перевищує пропозицію. Така тенденція обумовлює можливість виходу нових підприємств на ягідний ринок, так як конкуренція на ньому поки залишається низькою.
Ожина - на сьогоднішній день є нішевою ягодою через незначні обсяги вирощування цієї ягоди і її високу ціну. В останні роки, з удосконаленням сільськогосподарських технологій, ця ягода стає все більш рентабельною. На думку аграріїв, ожина в 2-3 рази перевершує малину по врожайності, а попит на неї зростає в країнах Європи з кожним роком.

В даному бізнес-плані представлено економічне обґрунтування ефективності проекту з вирощування ожини на площі землекористування в 10 га.
Проект містить розрахунок необхідних інвестицій, прогноз продажів, прибутку і руху грошових коштів. На підставі проведених розрахунків була обгрунтована висока прибутковість і інвестиційна привабливість проекту.

Зміст:

1. Резюме проекту
2. Опис проекту
3. Характеристика цільового ринку
3.1 Загальна характеристика ринку фруктів і ягід
3.2 Аналіз конкурентного середовища на ринку
3.3 Прогноз розвитку ринку
4. Виробничий план Проекту
4.1 Місцезнаходження об'єкта реалізації проекту
4.2. Опис процесу вирощування
4.3. Необхідне обладнання та інші активи за проектом
5. Організаційний план
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Необхідний персонал і кадрова політика по проекту
6. Інвестиційний план
7. Фінансова оцінка Проекту
7.1. Параметри бізнесу
7.2. Вихідні дані для розрахунків їх аргументація
7.3. Прогноз продажів за проектом
7.4. Формування прибутку за проектом
7.5. Прогноз руху грошових потоків за проектом
8. Аналіз ефективності проекту
8.1. Аналіз прибутковості проекту
8.2. Показники інвестиційної привабливості Проекту: NPV, IRR, DPP, PI
8.3. Точка беззбитковості за проектом
9. Аналіз ризиків
9.1. Аналіз ризиків проекту
9.2. Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз
10. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Найбільші компанії з вирощування ягід (в.т.ч. ожини) на українському ринку
Таблиця 2. Список українських компаній з заморожування продуктів, в тому числі ягід
Таблиця 3. Догляд за врожаєм
Таблиця 4. Перелік основної техніки
Таблиця 5. Графік реалізації та фінансування проекту (1 рік)
Таблиця 6. Штатний розклад проекту
Таблиця 7. Інвестиційні витрати проекту
Таблиця 8. Загальні параметри по Проекту
Таблиця 9. Параметри роботи підприємства
Таблиця 10. Параметри оподаткування
Таблиця 11. Технологічні операції по вирощуванню ожини на 1 га грунту (витрати на ДТ)
Таблиця 12. Вартість кущів для посадки на 1 га
Таблиця 13. Вартість добрив на 1 га (1-ий рік)
Таблиця 14. Вартість добрив на 1 га (2-3-ий роки, щорічно)
Таблиця 15. Вартість добрив на 1 га (4-7-ий роки, щорічно)
Таблиця 16. Вартість витрат води на полив 1 га
Таблиця 17. Вартість обробки інсектицидами на 1 га
Таблиця 18. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту в цілому
Таблиця 19. Звіт про прибутки і збитки за проектом
Таблиця 20. Капітальні витрати по проекту
Таблиця 21. Операційні витрати за проектом
Таблиця 22. Формування прибутку за проектом
Таблиця 23. Ефективність проекту
Таблиця 24. Показники ефективності
Таблиця 25. Беззбитковий обсяг виробництва продукції
Таблиця 26. Мінімальна ціна реалізації 1 кг продукції, дол/кг
Таблиця 27. Запас фінансової міцності,%

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Мета проекту
Малюнок 2. Найбільші імпортери свіжих ягід в Європі, 2014-2015 рр, тис. тонн
Малюнок 3. Дохід від імпорту українських ягід, $ млн
Малюнок 4. Український експорт свіжої та замороженої ягідної продукції, тис. Дол США
Малюнок 5. Структура внутрішніх продажів ягід на ринках США і Великобританії в 2017 році,%
Малюнок 6. Динаміка площ насаджень та обсягів виробництва малини і ожини, 2011- 2016 рр.
Малюнок 7. Гендерна і вікова структура покупців ягід в Україні
Малюнок 8. Урожайність ожини і малини, центнер на 1 га
Малюнок 9. Місцезнаходження проекту
Малюнок 10. Органиграмма за проектом
Малюнок 11. Структура капіталовкладень по проекту
Малюнок 12. Структура реалізації продукції
Малюнок 13. Прогнозний план реалізації свіжої ожини
Малюнок 14. Прогнозний план реалізації замороженої ожини
Малюнок 15. Структура операційних витрат
Малюнок 16. Формування прибутку за проектом
Малюнок 17. Валова виручка і маржа валового прибутку
Малюнок 18. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Малюнок 19. Внутрішня ставка прибутковості
Малюнок 20. Період окупності проекту (з початку реалізації проекту)
Малюнок 21. Напрями інвестування
Малюнок 22. Показники прибутковості проекту
Малюнок 23. Показники рентабельності (сумарно за 7 років)

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами