in stock

Бізнес-план підприємства з вирощування міскантусу

Бізнес-план підприємства з вирощування міскантусу
Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2015 року
Кількість сторінок: 50 сторінок, у тому числі 14 додатка, 21 таблиць, 20 рисунків (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати: безготівковий/готівковий розрахунок, 100% передоплата   
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel      
19999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

У бізнес-плані представлено докладне обгрунтування ефективності інвестицій у створення промислової плантації міскантусу на площі 1 000 га в цілях подальшої реалізації соломи і різом.
 
Актульність данного бізнес-плану обгрунтована все більш зростаючим інтересом світової спільноти до проблем екологічності, а також потенційна прибутковість роботи з біопаливними культурами. Сьогодні шкідливі викиди в атмосферу, ризики ядерної енергетики і підвищення цін на традиційні енергоносії, створюють всі умови для переходу розвинених країн на біоенергію, хорошим представником отримання якої, є міскантус.
 
Згідно з проведеними розрахунками, бізнес в аграрній сфері - вирощування міскантусу - є прибутковим і інвестиційно привабливим. Крім того, значна перевага роботи з міскантус - це інноваційність бізнес-ідеї для реалій України при значному її поширенні в Європі.
 
Окрім фінансової частини, поточний бізнес-план містить виробничий план та аналіз ринку, де знайшли своє відображення детальна характеристика продукції, підходи до визначення її якості, річний цикл вирощування культури, а також представлені основні оператори ринку в Україні.
 
Більш детальна інформація представлена ​​нижче.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

2. ОПИС ПРОЕКТУ

2.1. Цілі і завдання проекту

2.2. Параметри бізнесу

2.3. Джерела фінансування проекту. Цільове спрямування інвестицій

3. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

3.1. Місцерозташування об'єкту за проектом

3.2. Характеристика процесу вирощування міскантусу

3.3. Характеристика продукції

3.4. Необхідний персонал за проектом

4. АНАЛІЗ РИНКУ

4.1. Загальна характеристика цільового ринку

4.2. Прогнози розвитку ринку

5. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ

5.1. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація

5.2. Прогноз продажів за проектом

5.3. Формування прибутку по проекту

5.4. Прогноз руху грошових потоків за проектом

5.5. Аналіз прибутковості проекту

5.6. Точка беззбитковості за проектом

5.7. Оцінка інвестиційної привабливості та рентабельності проекту

6. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРОЕКТУ

6.1. Факторний аналіз ризиків проекту

6.2. Стратегія зниження ризиків

6.3. SWOT-аналіз

7. ВИСНОВКИ

 

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Загальні параметри за проектом

Таблиця 2. Параметри вирощування міскантусу

Таблиця 3. Оподаткування за проектом

Таблиця 4. Напрями капіталовкладень за проектом

Таблиця 5. Графік фінансування проекту

Таблиця 6. Рекомендації щодо висадки різом міскантусу залежно від цілей створення плантації

Таблиця 7. Показники якості матеріалу для посадки

Таблиця 8. Енергетична вартість спалювання біомаси міскантусу в порівнянні з іншими видами палива

Таблиця 9. Порівняння різних культур за визначенням виходу енергії

Таблиця 10. Штатний розклад по проекту

Таблиця 11. Динаміка площ під міскантус, Україна, 2012- 2015 р.

Таблиця 12. Контактні дані основних операторів по вирощуванню енергетичних культур в Україні

Таблиця 13. Калькуляція вартості хімічних добрив

Таблиця 14. План продажів за проектом

Таблиця 15. Звіт про прибутки і збитки за проектом

Таблиця 16. Формування прибутку по проекту

Таблиця 17. Операційні витрати за проектом

Таблиця 18. Прибутковість проекту

Таблиця 19. Беззбитковий обсяг виробництва соломи міскантусу за проектом 4 - 10 року 

Таблиця 20. Беззбитковий обсяг виробництва різом міскантусу за проектом 4 - 10 року

Таблиця 21. Показники ефективності

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Структура інвестиційних вкладень за проектом

Рисунок 2. Графік фінансування проекту

Рисунок 3. Потенційно придатні області реалізації проекту

Рисунок 4. Землі, що мають неприпустимий статус для вирощування біо паливних рослинних культур

Рисунок 5. Річний цикл плантації міскантусу

Рисунок 6. Окремі елементи прибирання біомаси міскантусу

Рисунок 7. Органіграма проекту

Рисунок 8. Товарна структура імпорту в Україну в 2009,% від загального обсягу

Рисунок 9. Товарна структура імпорту в Україну в 2014,% від загального обсягу

Рисунок 10. Потенціал вирощування енергетичних культур в Європі

Рисунок 11. Потенціал вирощування енергетичних культур в Україні

Рисунок 12. Динаміка площ під міскантус, Україна 2012-2015 рр.

Рисунок 13. Формування прибутку по проекту

Рисунок 14. Структура операційних витрат роботи підприємства

Рисунок 15. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку за проектом

Рисунок 16. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів за проектом

Рисунок 17. Беззбитковий обсяг виробництва соломи міскантусу за проектом 4 - 10 року 

Рисунок 18. Беззбитковий обсяг виробництва різом міскантусу за проектом 4 - 10 року 

Рисунок 19. Внутрішня ставка прибутковості проекту

Рисунок 20. Дисконтований період окупності проекту

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами