in stock

Аналіз ринку сировини та продуктів її переробки в Україні. 2022 рік

Аналіз ринку сировини та продуктів її переробки в Україні. 2022 рік
Загальна характеристика
Дата підготовки: Червень 2022 року
Кількість сторінок: 87, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 66
Таблиць: 51
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська, російська, англійська
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Для української економіки видобуток корисних копалин має важливе значення, серед найбільш поширених є також і матеріали для будівельної промисловості. Саме тому ця галузь знаходиться під державним регулюванням (видобування вимагає наявність ліцензії на такий вид діяльності), що породжує, в свою чергу, поле для появи корупційних схем.
За даними Національної асоціації добувної промисловості України, питома вага порушень правил охорони або використання надр у кримінально-правовій структурі злочинності у сфері надрокористування складає 90,5%. На другому місці (9,4 %) – незаконні пошукові роботи, розкопки на об’єктах археологічної спадщини, на третьому (0,1 %) – порушення законодавства про континентальний шельф України. Найбільше в структурі порушень – незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, який складає 91% від усіх інших злочинів, пов’язаних з видобутком надр. Незаконний видобуток піску за обсягами складає 4,7% від усіх незаконно видобутих копалин в Україні.
Фактори впливу на ринок:
• сировина – її наявність (для продуктів переробки), для сегментів видобування – запаси обсягу в родовищах;
• технологічна забезпеченість родовищ;
• державне регулювання видобутку корисних копалин;
• логістика – напряму впливає на ціну як на сировину, так і на продукти переробки;
• попит у сферах споживання (будівництво, металургія, виробництво окремих будівельних матеріалів тощо), зокрема попит на армувальні продукти для бетонних виробів, що постійно зростає (для сегменту базальтової фібри);
• тенденції виробництва будівельних матеріалів (для продуктів переробки) - у 2020 році спостерігалося уповільнення в галузі, пов'язане зі значним зниженням активності за рахунок об'єктів, будівництво яких було заморожене в період карантину, однак у першій половині 2021 року тенденція знову стала позитивною;
• наявність державної програми Великого будівництва – драйвер розвитку галузі будівництва в найближчі роки;
• коливання курсу валют – для імпортної продукції (зокрема, мармуру).
Проблеми розвитку ринку сировини та продуктів її переробки в Україні:
• високий рівень незаконного видобування копалин (до прикладу, піску);
• відсутність видобування мармуру в промислових масштабах, що робить ринок залежним від імпорту;
• вичерпність запасів видобування корисних копалин;
• втрата частини родовищ вапняку внаслідок анексії Криму та військових дій на Донбасі, що робить ринки вапняку та вапна частково імпортозалежними;
• коливання купівельної спроможності населення, що впливають на динаміку будівельних робіт, а також на споживання продуктів переробки сировини (мінерального порошку, вапна, будівельного гіпсу, базальтової фібри).
Проаналізована сировина використовується в будівництві та супутніх сферах.
У структурі будівельних робіт переважають інженерні споруди. Такі проекти зазвичай мають дуже великі масштаби, потребують складних рішень, існують в єдиному екземплярі та не схожі на інші споруди. Це все значно піднімає ціну таких проектів. Частка інфраструктурних проектів з роками збільшується, що підвищує попит на продукцію з особливими характеристиками.

 

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (опис продукту, сфери застосування в Україні)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (динаміка розвитку, розвиток галузей-споживачів, фактори впливу, проблеми розвитку)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2017-1 пів. 2021 рр. (Виробництво (видобуток) + імпорт – експорт) – оцінка
1.4. Сегментація і структурування ринку (за видами, походженням)
1.5. Сировинна база на ринку мінеральних продуктів (діючі та перспективні родовища, їх місце розташування, статус – розробляється/не розробляється, чи є видані ліцензії)
2. Державне регулювання галузі. Імпортні мита на досліджувані продукти
3. Виробництво та динаміка реалізації мінералів в Україні в 2017-1 пів. 2021 рр.
4. Основні оператори ринку (виробники та імпортери) по кожному продукту окремо
4.1. Перелік основних операторів ринку і їх опис
4.2. Структурування операторів (за видами діяльності, продукції, регіонально)
4.3. Частки ринку основних операторів ринку
4.4. Аналіз ринкових часток конкурентів
5. Зовнішня торгівля
5.1. Експорт продукції з України в 2017-1 пів. 2021 рр. (обсяги, структура, географія, оцінка часткою експортерів)
5.2. Імпорт продукції в Україні в 2017-1 пів. 2021 рр. (обсяги, структура, географія, оцінка часток імпортерів)
6. Ціна та ціноутворення на ринку
6.1. Середні поточні ціни на продукцію в Україні
6.2. Фактори впливу на ціну, їх структура
7. Споживачі продукції
7.1. Галузі застосування продукції в Україні
7.2. Аналіз перспектив розвитку галузей-споживачів
8. Канали збуту (оцінка структури та опис) за категоріями
9. Висновки. Прогнозні показники
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринків
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2021-2031 рр.
9.3. Рекомендації з розвитку на ринках
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT-аналіз досліджуваних напрямів
10.2. PESTLE-аналіз факторів впливу на ринок
10.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Розрахунок ємностей ринку сировини та продуктів її переробки в розрізі товарних груп в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. Т
2. Розрахунок ємностей ринку сировини та продуктів її переробки в розрізі товарних груп в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в грошовому вираженні, млн. грн.
3. Наявність спеціальних дозволів на видобування та геологічне вивчення досліджуваних корисних копалин, станом на кінець 2021 року
4. Ставки імпортного мита
5. Обсяги видобування/виробництва сировини та продуктів її переробки в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. Т
6. Обсяги видобування/виробництва сировини та продуктів її переробки в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в грошовому вираженні, млн. грн.
7. Топ-3 видобувачі вапняку
8. Топ-3 виробники вапна
9. Топ – 3 виробники мінерального порошку
10. Топ - 3 видобувачі гіпсу (сировини)
11. Топ-3 виробники будівельного гіпсу
12. Топ-2 видобувачі базальту
13. Топ-3 виробники базальтової фібри
14. Топ-3 видобувачі піску
15. Топ-3 видобувачі граніту
16. Топ-3 імпортери мармуру
17. Структурування основних операторів ринку сировини та продуктів її переробки в Україні за регіонами
18. Частки найбільших операторів ринку вапняку в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
19. Частки найбільших операторів ринку вапна в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
20. Частки найбільших операторів ринку вапняку в Україні в 2020-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
21. Частки найбільших операторів ринку гіпсу (сировини) в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
22. Частки найбільших операторів ринку будівельного гіпсу в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
23. Частки найбільших операторів ринку базальту в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
24. Частки найбільших операторів ринку базальтової фібри в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, т, %
25. Частки найбільших операторів ринку піску в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
26. Частки найбільших операторів ринку граніту в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т, %
27. Частки найбільших операторів ринку мармуру в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, т, %
28. Факторний аналіз динаміки часток виробництва на ринку сировини та продуктів її переробки за сегментами в Україні в 2019-2020 рр., тис. т, %
29. Частки основних експортерів вапна з України в 2021 році, %
30. Частки експортерів мінерального порошку з України в 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
31. Частки експортерів гіпсу (сировини) з України в 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
32. Частки експортерів гіпсу з України в 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
33. Частки експортерів піску з України в 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
34. Частки експортерів граніту з України в 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
35. Частки імпортерів вапняку в Україну в 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
36. Частки основних імпортерів вапна у 2021 році, %
37. Частки основних імпортерів граніту у 2021 році, %
38. Частки основних імпортерів мармуру у 2021 році, %
39. Частки основних імпортерів мінерального порошку у 2021 році, %
40. Частки основних імпортерів гіпсу (сировини) у 2021 році, %
41. Частки основних імпортерів гіпсу у 2021 році, %
42. Частки імпортерів піску в Україну в 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
43. Середні поточні ціни в Україні станом на 01.12.2021, грн
44. Структура житлового будівництва в Україні за 2017 – 6 міс. 2021, млн. м2
45. Динаміка структури будівництва нежитлових будівель в Україні за 2017–6 міс. 2021, млн м2
46. Структура каналів збуту продуктів переробки сировини
47. SWOT-аналіз ринку сировини в Україні (вапняк, гіпс, базальт, пісок, граніт, мармур)
48. SWOT-аналіз ринку продуктів переробки сировини в Україні (вапно, мінеральний порошок, будівельний гіпс, базальтова фібра)
49. PESTLE-аналіз ринку сировини та продуктів її переробки в Україні
50. Сегментація ринкових ризиків
51. Карта ризиків на ринку сировини та продуктів її переробки в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка ємності ринку сировини та продуктів її переробки в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному та грошовому вираженнях, млн. т, млрд. грн.
2. Сегментація ринку сировини та продуктів її переробки в Україні в 2020 році за товарними групами, в натуральному вираженні, %
3. Сегментація ринку сировини та продуктів її переробки в Україні в 2020 році за походженням в розрізі товарних груп, в натуральному вираженні, %
4. Місцезнаходження родовищ піску станом на 01.01.2021
5. Місцезнаходження родовищ мармуру станом на 01.01.2021
6. Місцезнаходження родовищ граніту станом на 01.01.2021
7. Місцезнаходження родовищ базальту станом на 01.01.2021
8. Місцезнаходження родовищ гіпсу станом на 01.01.2021
9. Місцезнаходження родовищ вапняку станом на 01.01.2021
10. Обсяги експорту вапняку з України в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, тис. тон
11. Обсяги експорту вапняку з України в 2017 – 1 пол. 2021, в грошовому вираженні, млн. грн.
12. Обсяги експорту вапна з України в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, тис. тон
13. Обсяги експорту вапна з України в 2017 – 1 пол. 2021, в грошовому вираженні, млн. грн.
14. Структура експорту вапна за видами у 1 половині 2021 року, %
15. Обсяги експорту мінерального порошку з України в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, тис. тон
16. Обсяги експорту мінерального порошку з України в 2017 – 1 пол. 2021, в грошовому вираженні, млн. грн.
17. Географічна структура експорту мінерального порошку з України в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
18. Обсяги експорту гіпсу (сировини) з України в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, тис. тон
19. Обсяги експорту гіпсу (сировини) з України в 2017 – 1 пол. 2021, в грошовому вираженні, млн. грн.
20. Обсяги експорту гіпсу з України в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, тис. тон
21. Обсяги експорту гіпсу з України в 2017 – 1 пол. 2021, в грошовому вираженні, млн. грн.
22. Географічна структура експорту гіпсу з України в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
23. Обсяги експорту базальту з України в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, тис. тон
24. Обсяги експорту базальту з України в 2017 – 1 пол. 2021, в грошовому вираженні, млн. грн.
25. Обсяги експорту базальтової фібри з України в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, тон
26. Обсяги експорту базальтової фібри з України в 2017 – 1 пол. 2021, в грошовому вираженні, млн. грн.
27. Обсяги експорту піску з України в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, тис. тон
28. Обсяги експорту піску з України в 2017 – 1 пол. 2021, в грошовому вираженні, млн. грн.
29. Географічна структура експорту піску з України в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
30. Обсяги експорту граніту з України в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, тис. тон
31. Обсяги експорту граніту протягом 2017 – 1 пол. 2021, млн грн
32. Географічна структура експорту граніту з України в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
33. Обсяги імпорту вапняку в Україну в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, млн. тон
34. Обсяги імпорту вапняку в Україну в 2017 – 1 пол. 2021, в грошовому вираженні, млн. грн.
35. Географічна структура імпорту вапняку в Україну в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
36. Обсяги імпорту вапна протягом 2017 – 1 пол. 2021, тис. тон
37. Обсяги імпорту вапна протягом 2017 – 1 пол. 2021, млн. грн
38. Географічна структура імпорту вапна, %
39. Структура імпорту вапна за видами у 1 половині 2021 року, %
40. Обсяги імпорту граніту в Україну в 2017 – 1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. тон
41. Обсяги імпорту граніту в Україну в 2017 – 1 пол. 2021, в грошовому вираженні, млн. грн.
42. Географічна структура імпорту граніту, %
43. Обсяги імпорту мармуру протягом 2017 – 1 пол. 2021, тон
44. Обсяги імпорту мармуру протягом 2017 – 1 пол. 2021, млн. грн.
45. Географічна структура імпорту мармуру, %
46. Обсяги імпорту мінерального порошку протягом 2017 – 1 пол. 2021, тон
47. Обсяги імпорту мінерального порошку протягом 2017 – 1 пол. 2021, млн грн.
48. Обсяги імпорту гіпсу (сировини) протягом 2017 – 1 пол. 2021, тис. тон
49. Обсяги імпорту гіпсу (сировини) протягом 2017 – 1 пол. 2021, млн. грн
50. Географічна структура імпорту гіпсу (сировини), %
51. Обсяги імпорту гіпсу протягом 2017 – 1 пол. 2021, тис. тон
52. Обсяги імпорту гіпсу протягом 2017 – 1 пол. 2021, млн. грн.
53. Географічна структура імпорту гіпсу, %
54. Обсяги імпорту піску в Україну в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, тис. тон
55. Обсяги імпорту піску в Україну в 2017 – 1 пол. 2021, в грошовому вираженні, млн. грн.
56. Структура імпорту піску за видами в Україну в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
57. Географічна структура імпорту піску в Україну в 2017 – 1 пол. 2021, в натуральному вираженні, %
58. Структура будівельних робіт в Україні в 2017 – 2020 рр., в грошовому вираженні, %
59. Динаміка загального обсягу будівництва в Україні за 2017 – 2020 рр., в грошовому вираженні, млрд. грн
60. Динаміка виробництва бетонних виробів, в яких можна використати базальтову фібру, в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, млн. т
61. Динаміка виробництва мармурових виробів в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т
62. Динаміка виробництва базальтової вати Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в натуральному вираженні, тис. т
63. Динаміка обсягів реалізованої металургійної продукції в Україні в 2017-1 пол. 2021 рр., в грошовому вираженні, млрд. грн.
64. Прогнозна ємність ринку мінеральної вати в Україні в 2021-2031 рр., в грошовому вираженні, млрд. грн.
65. Прогнозна ємність ринків сировини та продуктів її переробки в Україні в 2021-2031 рр., в грошовому вираженні, млрд. грн.
66. Базовий, оптимістичний та песимістичний прогнози ємності ринків сировини та продуктів її переробки в Україні в 2021-2031 рр., в грошовому вираженні, млрд. грн.

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами