in stock

Бізнес-план центру розвитку дитини

Загальна характеристика
Дата підготовки: Листопад 2015 року
Кількість сторінок: 57 сторінок, у тому числі 15 додатків, 19 таблиці, 17 рисунків
Графіків і діаграм: 17
Таблиць: 19
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
17999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Мета представленого проекту - відкриття центру розвитку дитини.
Виявлено, що у сфері дошкільної освіти існує помітний недолік дитячих виховних закладів щодо якісної підготовки дітей - як в рамках загального розвитку дітей, так і до шкільної програми в принципі. Проблеми області дошкільних навчальних закладів існує в таких містах як Тернопіль, Харків, Ужгород, Кам'янець-Подільський - на 100 місць Доводиться приблизно 140-156 дітей. У місті Київ на 100 місць - 108 дітей молодшого віку.
 
Проектом запланована така структура надання послуг: міні дитячий сад, групові заняття з різних спеціалізаціями, індивідуальні уроки (логопед / психолог). Бізнес план відображає весь необхідний процес організації центру розвитку дитини: починаючи від дозвільної документації та підібраного обладнання (по секціях - приймальня, ігрові кімнати, кімната відпочинку персоналу), закінчуючи аналітикою ринку.
 
Крім того бізнес план пропонує опис і розрахунок кадрової політики, маркетингову стратегію, характеристику надаваних послуг. Фінансова модель містить графіки інвестиційних вкладень проекту, план продажів на 4 роки, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів.
 
Висновок щодо інвестиційної привабливості центру розвитку дитини базуються на показниках чистої приведеної вартості, періоді окупності, внутрішньої ставкою прибутковості, інших розрахункових показниках.
 

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ОПИС ПРОЕКТУ
2.1. Концепція проекту
2.2. Місце розташування об'єкта реалізації проекту
2.3. Опис організаційного процесу. Характеристика обладнання
2.4. Кадрова політика проекту
2.5. Дозвільна документація
2.6. Характеристика ринку. Маркетингова стратегія
3. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ
3.1. Передумови для розрахунків та їх аргументація
3.2. Прогноз продажів за проектом
3.3. Формування прибутку по проекту
3.4. Прогноз руху грошових потоків за проектом
3.5. Точка беззбитковості за проектом
3.6. Оцінка інвестиційної привабливості та рентабельності проекту
3.7. Сценарії розвитку проекту
4. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
4.1. SWOT-аналіз
5. ВИСНОВКИ
 

 

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники по Проекту

Додаток 2. Параметри по Проекту
Додаток 3. Джерела фінансування та графік реалізації Проекту
Додаток 4. Вартість обладнання по Проекту
Додаток 5. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту
Додаток 6. Штатний розклад по Проекту
Додаток 7. Прогнозний план продажів
Додаток 8. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за проектом
Додаток 9. Прогнозний звіт про рух грошових коштів
Додаток 10. Розрахунок точки беззбитковості
Додаток 11. Розрахунок показників інвестиційної привабливості та прибутковості Проект

 

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Перелік перспективних пропозицій для оренди необхідного приміщення
Таблиця 2. Перелік необхідного обладнання
Таблиця 3. Перелік необхідного технічного обладнання
Таблиця 4. Штатний розклад по проекту (постійні співробітники)
Таблиця 5. Територіальне розташування діючих гуртків та центрів розвитку дітей в Печерському районі
Таблиця 6. Пропозиції франшиз відкриття приватного дитячого садка
Таблиця 7. Маркетингова компанія проекту
Таблиця 8. Рейтинг популярності пошукових систем в Україні
Таблиця 9. План продажів за проектом
Таблиця 10. Звіт про прибутки і збитки за проектом
Таблиця 11. Формування прибутку по проекту
Таблиця 12. Прибутковість проекту
Таблиця 13. Операційні Витрати за проектом
Таблиця 14. Обсяг беззбитковості підприємства за проектом 1 - 4 роки
Таблиця 15. Обсяг беззбитковості підприємства за проектом 1 - 4 роки
Таблиця 16. Показники ефективності
Таблиця 17. Чутливість проекту до зміни ціни на послуги центру розвитку дитини
Таблиця 18. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів центру розвитку дитини
Таблиця 19. Чутливість проекту до зміни собівартості
 

 

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Органиграмма проекту
Рисунок 2. Чисельність населення в м Київ у розрізі районів на 1.08.2015
Рисунок 3. Населення м Київ за віком і статтю на 1.08.2015
Рисунок 4. Порівняльна характеристика народжуваності дітей
Рисунок 5. Кількість новонароджених в Києві та Україні на 1.08.2015
Рисунок 6. Концентрація дитячих садків в м Київ
Рисунок 7. Рівень освіченості в Києві
Рисунок 8. Ключові критерії вибору дитячого садка для дитини
Рисунок 9. Формування прибутку по проекту
Рисунок 10. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку за проектом
Рисунок 11. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів за проектом
Рисунок 12. Структура операційних витрат
Рисунок 13. Внутрішня ставка доходу за проектом
Рисунок 14. Теперішня вартість проекту
Рисунок 15. Кореляція NPV і ціни послуг центру розвитку дитини
Рисунок 16. Кореляція NPV і обсягів продажів центру розвитку дитини
Рисунок 17. Кореляція NPV і собівартості послуг центру розвитку дитини
 

 

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами