in stock

Аналіз ринку вантажних вагонів в Україні. 2018 рік

Аналіз ринку вантажних вагонів в Україні. 2018 рік
Загальна характеристика
Дата підготовки: Березень 2018 року
Кількість сторінок: 55 Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 22
Таблиць: 31
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: російська
16400 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

В Україні існує розгалужена мережа залізниць. Залізничне сполучення становить основу вантажних перевезень. Так, в 2017 році на їх частку припадало 53% всього обсягу перевезених вантажів. Розгалужена система шляхів, що з'єднує основні промислові та логістичні центри, велика вантажоємність і малий вплив автомобільного трафіку на швидкість пересування робить цей вид транспорту ключовим в структурі вантажоперевезень, а також важливим фактором внутрішньої і зовнішньої торгівлі країни.

Лідируючим оператором ринку вантажних вагонів є ПАТ «Укрзалізниця». Найбільшим споживачем на ринку залізничних вантажоперевезень є промисловість. Відповідно, обсяги виробництва і торгівлі - це ключові фактори розвитку ринку вантажних вагонів. Існує і зворотна залежність: нестача вагонів для перевезення, наприклад, зернових і олійних культур може стати обмежуючим фактором для подальшого нарощування їх виробництва в Україні. Найбільші компанії-виробники промислової продукції прагнуть убезпечити себе від затримок в пікові сезони і розширюють власний парк вагонів.

На розвиток ринку в досліджуваний період величезний вплив має політичний фактор, а саме - співробітництво з Російською Федерацією. Росія була великим споживачем товарів різних сфер української промисловості, а залізничні вантажоперевезення забезпечували логістику двосторонньої торгівлі. Торгові та транзитні обмеження, що вводяться обома державами, зумовили зниження попиту на використання вантажних вагонів для міжнародних перевезень. З іншого боку, російські транспортні компанії були також безпосередніми споживачами вагонів українського виробництва. Загострення міжнародних відносин привело до обмеження даного ринку збуту.

 

Динаміка обсягу загального парку вантажних вагонів в Україні в 2013-2017 рр., тис. шт.

Джерело: оцінка Pro-Consulting за даними ДП «Укрпромзовнішекспертиза», ПАТ «Укрзалізниця»

 

Ключовою проблемою ринку є сильна зношеність вагонів і брак коштів на оновлення парку. У найближчі роки «Укрзалізниця» повинна списати близько половини інвентарного вантажного парку. Вже зараз значна частина вагонів, що знаходяться на балансі підприємства, є непридатними до експлуатації. Кількість неробочих вагонів оцінюється в 30% від усього парку. Оновлення рухомого складу є пріоритетним напрямком інвестиційної діяльності «Укрзалізниці». 29.11.2016 року правлінням ПАТ була затверджена Програма оновлення рухомого складу до 2021 року, яка передбачає, зокрема, покупку понад 35 тисяч вантажних вагонів. Заявлені УЗ плани із закупівлі у 2017 році виправдалися тільки на третину, тому найближчим часом не варто очікувати значного збільшення обсягу укладених контрактів на виробництво.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку вантажних вагонів в Україні в 2013-2017 рр.
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2013-2017 рр. (нові тренди, динаміка розвитку)
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок місткості ринку вантажних вагонів
- обсяг парку вантажних вагонів, з урахуванням втрат в АТО - оцінка
- покупка і оновлення парку в грошовому і натуральному вираженні
- виробництво, імпорт, експорт (географія, структура експортно-імпортних операцій)
- рівень насичення ринку, потенціал зростання ринку
1.3. Структурування ринку вантажних вагонів (виділення привабливих сегментів, перспективних напрямків)
2. Динаміка вантажних перевезень в Україні, структура перевезень по видах вантажів в 2013-2017 роках
3. Основні оператори ринку оренди вантажних вагонів України
3.1. Перелік основних орендарів на ринку і їх опис (характеристика діяльності, цінова політика на ринку вантажних вагонів)
3.2. Структурування орендарів (за спеціалізацією, регіонально)
3.3. Частки основних орендарів на ринку (за обсягом послуг, що надаються) - розрахунки
3.4. Ступінь конкуренції і ризики на ринку оренди вантажних вагонів України
4. Ціна та ціноутворення на ринку оренди вантажних вагонів України
4.1. Динаміка орендних ставок на вантажні вагони в 2013-2017 рр. за операторами ринку
4.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура.
5. Аналіз споживачів (потенційні споживачі послуг перевезень) на ринку вантажних вагонів України
5.1. Поведінка споживачів, портрет споживача (мотиви, фактори поведінки, тенденції розвитку основних груп споживачів (в найбільших галузях-споживачах послуг залізничних перевезень); характеристика найбільших споживачів (на підставі обсягів виробництва і зовнішньої торгівлі), їх фінансового стану, обсягів реалізації, частки на ринку, на якому вони працюють)
5.2. Структурування та сегментування споживачів (за географічним принципом, за обсягами, галузями - специфічні особливості)
5.3. Потреба в досліджуваній послузі. Рівень задоволеності споживача. Аналіз ділової активності споживачів. Динаміка вантажообігу в Україні в 2013-2017 рр.
5.4. Аналіз парку вантажних вагонів «Укрзалізниці» та інших великих гравців на ринку. Характеристика сучасного стану ситуації з вантажними вагонами
6. Висновки і рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку вантажних вагонів в 2018-2020 рр. (потенціал ринку, перспектива розвитку)
7. Інвестиційна привабливість галузі
7.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
7.2. Ризики і бар'єри виходу на ринок

Перелік таблиць:

1. Динаміка обсягу парку вантажних вагонів в Україні в 2013-2017 рр., тис. шт.
2. Показники ринку вантажних вагонів в Україні в 2013-2017 рр., в натуральному вираженні, тис. штук
3. Деталізація експорту вантажних вагонів в 2017 р по відправникам
4. Деталізація експорту вантажних вагонів в 2017 р по одержувачам
5. Деталізація експорту вантажних вагонів в 2017 р по видах вагонів
6. Частки країн-виробників вантажних вагонів в Україні в 2017 р, в натуральному і грошовому вираженні
7. Частки країн-експортерів вантажних вагонів з України в 2017 р, в натуральному і грошовому вираженні
8. Структура експорту за видами вантажних вагонів в 2013 і 2017 рр., в натуральному вираженні
9. Структура імпорту за видами вантажних вагонів в 2013 і 20176 рр., в натуральному вираженні
10. Структура відправлених залізницею вантажів за видами в 2013-2017 роках в Україні, в натуральному вираженні, млн. тон
11. Перелік державних вагонних компаній, з якими укладаються договори про організацію перевезень вантажів у власних вагонах
12. Основні власники приватного вагонного парку, одиниць
13. Структура приватного вагонного парку основних операторів, одиниць
14. Результати дзвінків до компаній
15. Перелік експедиторських організацій, які уклали договори на організацію перевезень транзитних вантажів з ПАТ «Укрзалізниця» в 2017 році
16. Географічний розподіл основних власників вантажних вагонів (перевізників)
17. Сегментація основних операторів ринку за спеціалізацією вагонів
18. Схема розрахунку плати (тарифу) для перевезення вантажів у піввагонах в 2017 році, грн. за вагон
19. Розрахункові формули для тарифної схеми 1
20. Ставки оплати за використання власних вагонів перевізника ПАТ «Укрзалізниця» і коефіцієнти порожнього пробігу
21. Орендна ставка операторів ринку оренди вантажних вагонів
22. Найбільші підприємства гірничо-металургійного комплексу
23. Виробничі показники і частки на ринку основних компаній гірничо-металургійного комплексу в 2016 році
24. Основні виробники щебеню в Україні
25. Найбільші агрохолдинги в Україні
26. Географічний розподіл основних груп компаній гірничо-металургійного комплексу України
27. Географічний розподіл елеваторів основних агрохолдингів України
28. Динаміка обсягів реалізації промислової продукції України в 2013-2017 рр., млн. грн
29. Динаміка обсягів реалізації промислової продукції України в 2013-2017 рр., млн. дол.
30. Зовнішня торгівля України, 2013-2017 рр., млн. дол. США
31. SWOT-аналіз ринку вантажних вагонів України

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура вантажних перевезень в розрізі видів транспорту в 2013 і 2017 рр., в натуральному вираженні, млн. тон
2. Динаміка обсягу загального парку вантажних вагонів в Україні в 2013-2017 рр., тис. шт.
3. Динаміка оновлення парку вантажних вагонів в Україні в 2013-2017 рр., тис. шт.
4. Динаміка виробництва вантажних вагонів в Україні в 2013-2017 рр., тис. шт.
5. Частки виробників вантажних вагонів, закуплених ПАТ «Укрзалізниця» в 2017 році, в натуральному вираженні
6. Динаміка імпорту вантажних вагонів в Україні в 2013-2017 рр., в натуральному і грошовому вираженні
7. Географія імпортних поставок вантажних вагонів в Україні в 2013 і 2017 рр., в натуральному вираженні
8. Динаміка експорту вантажних вагонів з України в 2013-2017 рр., в натуральному і грошовому вираженні
9. Географія експортних поставок вантажних вагонів з України в 2013 і 2017 рр., в натуральному вираженні
10. Приклад виконання заявок на вантажоперевезення ПАТ «Укрзалізниця»
11. Динаміка залізничних і інших вантажоперевезень в Україні в 2013-2017 рр., в натуральному вираженні
12. Темпи приросту вантажоперевезень в Україні в 2013-2017 рр., в натуральному вираженні
13. Структура відправлених залізницею вантажів за видами в 2017 році в Україні, в натуральному вираженні
14. Частки основних операторів ринку вантажних перевезень у вагонах в 2017 році, в натуральному вираженні,%
15. Динаміка індексу тарифів на перевезення вантажів 2011 - 2017 рр.,%
16. Структура витрат на виробництво вагонів,%
17. Географічний розподіл кар'єрів по областям України 2017 рік
18. Динаміка вантажообігу в Україні в 2013 - 2017 роках
19. Відправлення вантажів залізничним транспортом України в 2017 році, млн. тон
20. Вік вантажних вагонів в Україні в 2017 році
21. Структура вагонного парку «Укрзалізниці» в 2017 році,%
22. Прогноз виробництва вантажних вагонів в Україні в 2018-2020 рр., тис. шт.

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами