in stock

Аналіз ринку технічних конопель, їх насіння і продуктів переробки в Україні. 2020 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Лютий 2020 року
Кількість сторінок: 52, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 19
Таблиць: 22
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська, російська, англійська
21600 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку технічних конопель, їх насіння і продуктів переробки. У звіті розглянуті такі продукти переробки, як насіння, олія, волокно і шрот.
В СРСР вирощування і переробка конопель були поширені, однак потім істотно скоротилися. Це було пов'язано в тому числі з прийняттям законодавчих обмежень, викликаних боротьбою з наркотичними речовинами. Результатом досить жорсткого українського законодавства щодо коноплярства стало стрімке зменшення посівних площ рослини і занепад галузі в цілому. В Україні в останні 5 років відбулися деякі позитивні зрушення, але для виробників, як і раніше, є законодавчі бар'єри. Значні ускладнення для діяльності коноплегосподарств становила норма про оформлення дозволу МВС на використання об'єктів і приміщень під коноплю. У 2013 р внесено зміни до наказу МВС, що регламентує «Вимоги до об'єктів і приміщень ...», які використовуються при культивуванні ненаркотичних конопель. До жовтня 2013 Україні також було жорстке обмеження по розміщенню посівів конопель. Розміщувати конопляні поля було дозволено не ближче кілометра від населеного пункту, дороги або лісу і не менше 3 км - від державного кордону.

Дослідження ринку технічних конопель, їх насіння і продуктів переробки показало, що саме насіння технічних конопель для посівів або для використання у виробництві продуктів харчування на сьогодні є головним продуктом на експорт в цій галузі. Готової же продукції з технічних конопель в Україні майже не виробляється, що пов'язано з відсутністю сучасних переробних підприємств і технологій. До того ж, конкуренція з боку інших культур висока у всіх сферах можливого використання.
Додаткова проблема ринку технічних конопель, їх насіння і продуктів переробки, крім названих, - низьке споживання і низька обізнаність про можливості переробки взагалі. Всі види продукції з конопель є нішевими, специфічними.
Ринок технічних конопель, їх насіння і продуктів переробки в Україні знаходиться на низькому рівні розвитку. Українські виробники технічних конопель на даний момент можуть працювати тільки з насінням і трестою (конопляною соломою), з найбільш дорогою сировиною технічних конопель - листям і суцвіттями, - вони працювати не можуть через заборону на законодавчому рівні. Споживчі товари мають більший і більш постійний попит. Тому в цьому сегменті найбільше операторів (малий бізнес).

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку технічних конопель, їх насіння і продуктів переробки
1.1. Опис ринку (історія, опис, специфіка)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2017-2019 рр. (Тенденції, проблеми, фактори впливу, особливості та ін.). Динаміка врожайності і посівних площ технічних конопель в Україні в 2017-2019 рр.
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок обсягів ринку в 2017-2019 рр. (на підставі оцінки)
1.4. Структурування та сегментація ринку:
• За походженням - частка вітчизняної та імпортної продукції
• По ТМ - тільки по ЗЕД, якщо частки. За виробництвом ТМ - тільки перелік ТМ серед виробників без часток
1.5. Сировинна база, короткий опис технології виробництва: конопляного масла, волокон і ниток, костри, екоблоків та екопанелей, шроту
2. Державне регулювання ринку технічних конопель, їх насіння і продуктів переробки
2.1. Основні закони (в т.ч. ліцензування), що регулюють галузь (перелік, коротке резюме і особливості законів)
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їх зміну (якщо є))
2.3. Особливості проведення державних закупівель (загальні принципи та умови проведення)
3. Динаміка виробництва технічних конопель, конопляної соломи, насіння, волокон, конопляного масла, конопляного шроту в натуральних показниках в Україні в 2017-2019 рр. (на підставі оцінки)
4. Основні оператори ринку технічних конопель, їх насіння і продуктів переробки
4.1. Опис основних операторів ринку (перелік, контакти, короткий опис)
4.2. Структурування основних операторів ринку (за спеціалізацією, сегментами, регіонально)
4.3. Частки ринку основних операторів (на підставі оцінки)
4.4. Ступінь конкуренції і ризики
5. Зовнішня торгівля на ринку технічних конопель, їх насіння і продуктів переробки
5.1. Динаміка експорту в 2017-2019 рр. (Обсяги, структура, географія поставок за країнами, пор. ціни, основні експортери і їх частки)
5.2. Динаміка імпорту в 2017-2019 рр. (Обсяги, структура, географія поставок за країнами, пор. ціни, основні імпортери і їх частки)
6. Ціна та ціноутворення на ринку технічних конопель, їх насіння і продуктів переробки
6.1. Поточні середні оптові ціни, динаміка середніх експортних та імпортних цін у 2017-2019 рр. на насіння (тех. коноплі), масло, волокно коротке, волокно довге, костру, екоблоки та екопанелі, котонізоване волокно, нитку, шрот
6.2. Основні фактори впливу на ціну, структура
7. Споживання продукції на ринку - кабінетний метод
7.1. Переваги споживачів (підприємств текстильної, харчової, будівельної, промисловості та ін. галузей) щодо товару
7.2. Аналіз середньомісячних запитів в Google в 2017-2019 рр. в Україні за ключовими словами: «насіння технічних конопель», «конопляна олія», «конопляне волокно», «конопляна костра», «конопляна нитка», «конопляний шрот» (на підставі даних Google AdWords)
7.3. Споживання в секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура за регіонами, організаторами і учасниками) в 2017-2019 рр.
8. Канали збуту продукції на ринку (перелік і короткий опис можливих каналів). Перелік компаній-споживачів насіння і продуктів переробки технічних конопель в Україні (за даними імпорту і відкритих інформаційних джерел)
9. Висновки і рекомендації. Перспективи розвитку ринку
9.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
9.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2020-2021 рр.
9.3. Рекомендації з розвитку на ринку і вибору найбільш перспективних продуктів переробки технічних конопель
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
10.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
10.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
10.3.1. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Загальні показники ринку технічних конопель і продуктів їх переробки, тонн
2. Структура ТМ в імпорті, в розрізі видів товарів, в натуральному вираженні, %
3. Бренди українських виробників продуктів переробки технічних конопель
4. Основні оператори ринку технічних конопель, їх насіння і продуктів переробки в Україні
5. Структурування основних операторів ринку за спеціалізацією
6. Структурування основних операторів ринку регіонально
7. Оцінка конкурентного середовища на ринку за методикою М. Портера
8. Динаміка експорту в розрізі видів товарів, в 2017-2019 рр., тонн і тис. дол.
9. Середні експортні ціни в розрізі видів товарів, в 2017-2019 рр., кг і тис. дол.
10. Частки експортерів продуктів переробки технічних конопель, в 2017-2019 рр., в натуральному вираженні, %
11. Динаміка імпорту в розрізі видів товарів, в 2017-2019 рр., тонн і тис. дол.
12. Середні імпортні ціни в розрізі видів товарів, в 2017-2019 рр., кг і тис. дол.
13. Частки імпортерів продуктів переробки технічних конопель, в 2017-2019 рр., в натуральному і грошовому вираженні, %
14. Середні поточні оптові ціни в розрізі видів товарів
15. Середні експортні ціни в розрізі видів товарів, в 2017-2019 рр., кг і тис. дол.
16. Середні імпортні ціни в розрізі видів товарів, в 2017-2019 рр., кг і тис. дол.
17. Посівні якості насіння конопель
18. Компанії-потенційні споживачі продуктів переробки технічних конопель в Україні
19. Компанії-споживачі (імпортери) продуктів переробки технічних конопель в Україні
20. SWOT-аналіз ринку технічних конопель і продуктів їх переробки в Україні
21. PEST-аналіз ринку технічних конопель і продуктів їх переробки в Україні
22. Карта ризиків для виробників технічних конопель і продуктів їх переробки в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура виробництва рослинного масла в Україні в 2019 р в натуральному вираженні, %
2. Динаміка посівних площ технічних конопель в Україні в 2017-2019 рр., тис. Га
3. Динаміка врожайності технічних конопель в Україні в 2017-2019 рр., Центнер з 1 га
4. Структурування ринку за походженням, в натуральному вираженні
5. Переробка насіння технічних конопель
6. Переробка стебел технічної конопель
7. Динаміка виробництва насіння технічних конопель в Україні в 2017-2019 рр., тис. тонн
8. Динаміка виробництва соломи технічної конопель в Україні в 2017-2019 рр., тис. тонн
9. Динаміка виробництва продуктів переробки технічних конопель в Україні в 2017-2019 рр., тонн
10. Частки ринку виробників конопляного масла в Україні, в натуральному вираженні, %
11. Частки ринку виробників конопляного волокна в Україні, в натуральному вираженні, %
12. Географія експорту продуктів переробки технічних конопель в 2017і 2019 роки., В натуральному вираженні, %
13. Географія імпорту продуктів переробки технічних конопель в 2017і 2019 роки., В натуральному вираженні, %
14. Динаміка середньомісячних запитів в Google в 2017-2019 рр. в Україні за ключовими словами «конопляну олію»
15. Динаміка середньомісячних запитів в Google в 2017-2019 рр. в Україні за ключовими словами «конопляне волокно»
16. Динаміка середньомісячних запитів в Google в 2017-2019 рр. в Україні за ключовими словами «конопляна багаття»
17. Динаміка середньомісячних запитів в Google в 2017-2019 рр. в Україні за ключовими словами «конопляна нитка»
18. Динаміка середньомісячних запитів в Google в 2017-2019 рр. в Україні за ключовими словами «конопляний шрот»
19. Прогноз виробництва технічних конопель і продуктів їх переробки в Україні в 2020-2021 рр., тонн

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами