in stock

Бізнес-план відкриття ресторану

Загальна характеристика
Дата підготовки: Квітень 2016 року
Спосіб оплати: безготівковий/готівковий розрахунок, 100% передоплата    
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
17999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Бізнес-план відкриття ресторану

Цей Проект передбачає відкриття ресторану в одному з міст України (у бізнес-плані немає прив'язки до конкретного місця, а дається середній показник рівня орендної ставки для потрібного приміщення в масштабах України). Згідно концепції проекту, в ресторані буде два зали: перший - основний зал на 50 посадочних місць: другий - банкетний зал на 80 посадочних місць. 

 

Проект містить деталізований опис необхідних інвестицій та їх розміру, а також помісячний графік їх вкладення. У проекті складено штатний розклад, прогнозний план продажів, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів. Проведено розрахунок точки беззбитковості у грошовому і натуральному виразах.  

 

Ефективність реалізації Проекту підтверджені розрахунком основних показників його рентабельності та інвестиційної привабливості: чистий приведений грошовий потік, внутрішня норма прибутковості, дисконтований період окупності, рентабельність продажів і інвестицій.  

 

Реалізація цього проекту передбачає фінансування як за рахунок власних коштів ініціатора проекту, так і за рахунок залучення кредиту. У розрізі структури фінансування був складений графік вибірки кредиту та його погашення, а також розрахований коефіцієнт обслуговування боргу, що підтверджує можливість ініціатора проекту розраховуватися за своїми зобов'язаннями.  

 

Крім того, розглянуто кілька сценаріїв розвитку бізнесу, в залежності від зміни розміру середнього чека, а також зміни собівартості послуг, що дозволяє зробити висновок про фінансову стійкість Проекту.  

 

Проект містить аналіз ринку ресторанного бізнесу України та прогнози приросту показників ємності в грошовому вираженні.

Зміст:

Резюме Проекту

1. Опис Проекту

2. Аналіз ринку ресторанного бізнесу в Україні

2.1. Загальні тенденції ринку ресторанного бізнесу України

2.2. Ємність ринку ресторанного бізнесу

2.3. Конкурентне середовище на ринку ресторанного бізнесу України

2.4. Прогноз розвитку ринку ресторанного бізнесу України

3. Виробничий план

3.1. Опис процесу роботи ресторану і характеристика послуг, що надаються

3.2. Необхідне обладнання та інші засоби, необхідні для функціонування ресторану

4. Організаційний план

4.1. Мережевий графік реалізації і фінансування Проекту

4.2. Необхідний персонал і кадрова політика по Проекту

4.3. Нормативно-правове регулювання за Проектом

5. Інвестиційний план

6. Фінансовий план

6.1. Параметри бізнесу

6.2. Прогноз продажів по Проекту

6.3. Формування прибутку по Проекту

6.4. Прогноз руху грошових потоків по Проекту

6.5. Розрахунок точки беззбитковості по Проекту

7. Аналіз ефективності проекту

7.1. Показники рентабельності

7.2. Показники інвестиційної привабливості та рентабельності Проекту: NPV, IRR, DPP, PI

7.3. Сценарії розвитку Проекту

8. Аналіз ризиків

8.1. Факторний аналіз ризиків проекту

8.2. Стратегія зниження ризиків

8.3. SWOT-аналіз

Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Основні мережі ресторанів в Києві

Таблиця 2. Основні ресторани з українською тематикою в Києві

Таблиця 3. Необхідне обладнання та меблі для банкетного залу на 80 посадочних місць

Таблиця 4. Необхідне обладнання і меблі для залу ресторану на 50 посадочних місць

Таблиця 5. Необхідне обладнання та меблі для кухні ресторану

Таблиця 6. Необхідне обладнання та меблі для кабінету адміністрації

Таблиця 7. Необхідне обладнання

Таблиця 8. Необхідний посуд для функціонування ресторану

Таблиця 9. Необхідна кухонне начиння для функціонування ресторану

Таблиця 10. Графік фінансування проекту

Таблиця 11. Штатний розпис по Проекту

Таблиця 12. Напрями інвестування

Таблиця 13. Загальні параметри по Проекту

Таблиця 14. Параметри роботи комплексу

Таблиця 15. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту в цілому

Таблиця 16. Схема доходів по Проекту

Таблиця 17. Формування прибутку по Проекту

Таблиця 18. Формування прибутку по Проекту

Таблиця 19. Операційні витрати за проектом

Таблиця 20. Беззбитковий обсяг виробництва Підприємства по Проекту 1 - 4 роки

Таблиця 21. Прибутковість Проекту

Таблиця 22. Показники ефективності

Таблиця 23. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів

Таблиця 24. Чутливість проекту до зміни собівартості послуг

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Ємність ринку ресторанного бізнесу, млрд. Грн.

Малюнок 2. Структура ємності ринку ресторанного бізнесу в регіональному розрізі 2014 р%

Малюнок 3. Структура ємності ринку ресторанного бізнесу в регіональному розрізі в межах міста 2014 р%

Малюнок 4. Структура ємності ринку ресторанного бізнесу в регіональному розрізі в сільській місцевості 2014 р%

Малюнок 5. Графік реалізації та фінансування Проекту

Малюнок 6. Органіграма Проекту

Малюнок 7. Структура інвестиційних вкладень

Малюнок 8. Формування доходу по Проекту

Малюнок 9. Формування прибутку по Проекту

Малюнок 10. Графік беззбитковості 1 рік

Малюнок 11. Графік беззбитковості 2-4 рік

Малюнок 12. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку по Проекту

Малюнок 13. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів по Проекту

Малюнок 14. Внутрішня ставка прибутковості

Малюнок 15. Дисконтований період окупності Проекту

Малюнок 16. Кореляція NPV і зміни ціни

Малюнок 17. Кореляція NPV і зміни собівартості

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами