in stock

Аналіз ринку комбікормів і преміксів України. 2020 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Жовтень 2020 року
Кількість сторінок: 50, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 43
Таблиць: 10
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: російська
23300 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку комбікормів і преміксів в Україні станом на жовтень 2020 року. У звіті проаналізовано тенденції розвитку ринку, фактори впливу, ціноутворення. Було розглянуто виробництво комбікормів і преміксів в Україні, проаналізовано структуру експорту та імпорту цієї продукції.
Провівши аналіз ринку комбікормів і преміксів було виділено кілька особливостей ринку, наприклад, величина попиту на комбікорми і премікси для тварин безпосередньо залежить від поголів'я. Аналіз тенденцій ринку тваринництва дає уявлення, в цілому, про подальший розвиток ринку комбікормів і преміксів. Так як саме для представлених категорій тварин вони призначені

Найбільше споживання комбікормів доводиться на птахівництво, яке продовжує розвиватися і нарощувати виробництво. При цьому свинарство та розведення великої рогатої худоби демонструють негативну тенденцію.
Виробництво кормів для домашньої птиці в Україні демонструє стабільне зростання, що обумовлено значною державною підтримкою даної галузі.
А що стосовно комбікормів для ВРХ, то присутня тенденція до зниження рівня виробництва даної продукції. Причини цього явища пов'язані зі зниженням поголів'я худоби і недостатньо ефективною підтримкою з боку держави.
В основному головними виробниками комбікормів в Україні залишаються великі агропромислові вертикально інтегровані холдинги. ТОП-10 компаній виробляють майже 60% всього комбікорми в країні.


Сьогодні в Україні достатньо потужностей для виробництва високоякісного комбікорму. Нормальна жорстка конкуренція. Агрохолдинги виробляють комбікорми для себе. Але також на ринку комбікормів працюють великі оператори, які продають його для інших учасників ринку. Вони працюють на ринок, де немає вертикальної інтеграції.

 

Детальний зміст:

3.1. Загальна характеристика ринку комбікормів і преміксів україни
3.1.1. Опис і ключові фактори розвитку ринку (технології, особливості зародження ринку, сировинна база та інші фактори)
3.1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2015-6 мес. 2020 гг.
3.1.2.1. Тенденції ринку кормів (в тому числі опис факторів, що впливають на формування ціни (ціни на шрот, добавки))
3.1.2.2. Тенденції ринку тваринництва (поголів'я і інтенсивність застосування комбікормів на одну голову худоби)
3.1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємкості ринку в 2015-6 мес. 2020 гг. (виробництво + імпорт - експорт)
3.1.4. Сегментація ринку
- за призначенням: для врх / свиней / птахи / інших тварин
- за походженням
- по сировині (по наявності даних)
3.2. Державне регулювання ринку
- особливості регулювання ринку (закони і нормативи)
- імпортні мита
3.3. Динаміка виробництва і реалізації комбікормів і преміксів
3.3.1. Динаміка виробництва кормів та преміксів по видів в 2015-6 мес. 2020 гг., в натуральних показниках
- динаміка виробництва по видів кормів
- динаміка виробництва кормів, які вирушають на ринок (без кормів, що виробляються для власних потреб)
3.3.2. Динаміка реалізації кормів за видами у 2015-6 мес. 2020 гг. В грошових показниках (за вирахуванням підприємств, які виробляють для власних потреб)
3.3.3. Долі виробників на ринку
3.4. Основні оператори ринку (компанії-виробники комбікормів, імпортери)
3.4.1. Основні оператори ринку та їх опис
3.4.1.1. Перелік найбільших підприємств, які працюють на самозабезпечення кормами, приналежність до групам підприємств та обсяги)
3. 4.1.2. Перелік і опис найбільших виробників та імпортерів кормів та преміксів та їх опис
3.4.2. Сегментация і структуризації основних операторів ринку
- по видів кормів
- за регіонами
- по наявності експортного напрямки
- за цінами
3.4.3. Долі ринку основних операторів на ринку україни (за обсягами виробництва і зовнішньої торгівлі) без обліку підприємств, що працюють на самозабезпечення
3.4.4. Рівень конкуренції і ризики. Факторний аналіз ринкових часткою операторів.
3.5. Зовнішня торгівля на ринку
3.5.1. Експорт товарів у 2015-6 мес. 2020 гг. (обсяги, структура, географія, основні експортери)
3.5.2. Імпорт товарів у 2015-6 мес. 2020 гг. (обсяги, структура, географія, основні імпортери)
3.6. Ціна і ціноутворення на ринку
3.6.1. Динаміка цін на продукцію (ціни виробників та імпортерів) у 2015-2020 гг.
3.6.2. Середні поточні ціни на продукцію
3.7. Споживання товарів на ринку
3.7.1. Аналіз тенденцій в сегменті тваринництва
3.7.2. Динаміка поголів'я сільськогосподарських тварин
3.7.3. Аналіз потенціалу споживання. Порівняння споживання комбікормів на голову худоби в україні та розвинутих країнах
3.7.4. Аналіз потреби в комбікормів
3.8. Висновки. Прогнозні показники комбікормів і преміксів в україні
3.8.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
3.8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2020-2025 гг.
3.8.3. Рекомендації щодо розвитку на ринку (з точки зору будівництва нового заводу)
3.9. Інвестиційна привабливість галузі
3.9.1. Swot-аналіз ринкового напрямки
3.9.2. Pestle-аналіз факторів впливу на ринок
3.9.3. Що існують ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Основні показники ринку комбікормів в Україні в натуральному вираженні в 2017 - 9 міс. 2019 роки., тис. т
2. Довідка з УКТЗЕД досліджуваної групи товарів
3. Основні виробники та імпортери комбікормів і преміксів України
4. Сегментація найбільших операторів ринку за товарними сегментами станом на 2019 рік
5. Аналіз динаміки ринкової частки
6. Середні ціни на продукцію в 2019-6 міс. 2020 рр., Грн / кг
7. SWOT-аналіз ринку комбікормів і преміксів України
8. PESTLE - аналіз ринку комбікормів і преміксів в Україні
9. Сегментація ринкових ризиків
10. Карта ризиків для ринку комбікормів і преміксів в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура поголів'я сільськогосподарських тварин в Україні (крім птахів) на кінець року 2017 - 1 пол. 2020 рр.,%
2. Динаміка інтенсивності застосування комбікормів на одну голову худоби за 2017 - 2019 роки., ц корм. од.
3. Динаміка ємності ринку комбікормів в Україні в натуральному вираженні в 2015 - 6 міс. 2020 рр., тис. т
4. Динаміка ємності ринку преміксів в Україні в натуральному вираженні в 2015 - 6 міс. 2020 рр., тис. т
5. Структура виробництва комбікормів за видами сільськогосподарських тварин в Україні в 2017-6 міс. 2020 рр.,%
6. Структура комбікормів і преміксів за походженням в Україні за 2019 рік, млн. тонн
7. Структура кормів за видами сировини
8. Структура витрат кормів на годівлю сільськогосподарських тварин 2019 р%
9. Динаміка виробництва преміксів для сільськогосподарських тварин в Україні в 2015 - 6 міс. 2020 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн
10. Динаміка виробництва кормів для свиней в Україні в 2015 - 6 міс. 2020 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн
11. Динаміка виробництва кормів для великої рогатої худоби в Україні в 2015 - 6 міс. 2020 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн
12. Динаміка виробництва кормів для домашньої птиці в Україні в 2015 - 6 міс. 2020 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн
13. Динаміка виробництва кормів для інших тварин в Україні в 2015 - 6 міс. 2020 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн
14. Динаміка реалізації кормів для свиней в Україні в 2015 - 6 міс. 2020 рр. в грошовому вираженні, млн. грн.
15. Динаміка реалізації кормів для великої рогатої худоби в Україні в 2015 - 6 міс. 2020 рр. в грошовому вираженні, млн. грн.
16. Динаміка реалізації кормів для домашньої птиці в Україні в 2015 - 6 міс. 2020 рр. в грошовому вираженні, млн. грн.
17. Динаміка реалізації кормів для інших тварин в Україні в 2015 - 6 міс. 2020 рр. в грошовому вираженні, млн. грн.
18. Частки виробників кормів на ринку України в 2020 році (холдинги),%
19. Частки виробників кормів на ринку України в 2020 році (заводи),%
20. Частки найбільших компаній, які працюють на самозабезпечення кормами
21. Структура основних операторів на ринку України (без урахування підприємств, що працюють на самозабезпечення) за 2018 і 2019 роки.,%
22. Динаміка експорту комбікорми з України в 2015-6 міс. 2020 рр. в натуральному вираженні, тис. т
23. Динаміка експорту преміксу з України в 2015-6 міс. 2020 рр. в натуральному вираженні, тис. т
24. Структура експорту комбікорми і преміксу з України за 2018 і 2019 роки. В натуральному значенні, %
25. Структура експорту комбікорми і преміксу за видами тварин з України за 2018 і 2019 роки. В натуральному значенні, %
26. Структура експорту комбікорми з України в розрізі країн-одержувачів за 2018 -2019 рр. В натуральному значенні, %
27. Структура експорту преміксу з України в розрізі країн-одержувачів за 2018 і 2019 роки. В натуральному значенні, %
28. Структура експорту комбікорми і преміксу з України в розрізі компаній експортерів в 2019 року в натуральному вираженні,%
29. Динаміка імпорту комбікорми в Україну в 2015-6 міс. 2020 рр. в натуральному вираженні, тис. т
30. Динаміка імпорту преміксу в Україну в 2015-6 міс. 2020 рр. в натуральному вираженні, тис. т
31. Структура імпорту комбікорми і преміксу в Україні за 6 міс. 2019 і 6 міс. 2020 рр. В натуральному значенні, %
32. Структура імпорту комбікорми за видами тварин в Україні за 2018 і 2019 роки. В натуральному значенні, %
33. Структура імпорту комбікорми і преміксу в Україну в розрізі країн-відправників за 2018 - 1 пол. 2020 рр. В натуральному значенні, %
34. Структура імпорту комбікорми в Україну в розрізі компаній імпортерів в 2019 року в натуральному вираженні,%
35. Структура імпорту преміксу в Україну в розрізі компаній імпортерів в 2019 року в натуральному вираженні,%
36. Базовий індекс споживчих цін на продукцію в 2020 рр.,%
37. Динаміка поголів'я свиней Україні на кінець року в 2017-1 підлогу. 2020 рр., тис. голів
38. Динаміка поголів'я великої рогатої худоби в Україні на кінець року в 2017-1 підлогу. 2020 рр., тис. голів
39. Динаміка поголів'я домашніх птахів в Україні на кінець року в 2017-1 підлогу. 2020 рр., млн. голів
40. Динаміка поголів'я овець і кіз в Україні на кінець року в 2017-1 підлогу. 2020 рр., тис. голів
41. Структура поголів'я сільськогосподарських тварин в Україні по регіонах на 1 вересня 2020 р%
42. Структура поголів'я сільськогосподарських тварин в Україні по регіонах на 1 вересня 2020 р%
43. Прогноз ємності ринку комбікормів і преміксів України в 2020-2025 рр, тис. тонн

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами