in stock

Бізнес-план ветеринарної клініки

Загальна характеристика
Дата підготовки: Січень 2017 року
Кількість сторінок: 74 сторінок, у тому числі 19 додатків, 29 таблиць, 24 рисунка     
Спосіб оплати: безготівковий/готівковий розрахунок, 100% передоплата   
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel      
20000 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Метою реалізації Проекту є створення та організація роботи ветеринарної клініки середнього класу в одному зі спальних районів м. Києва, надання кваліфікованої ветеринарної допомоги домашнім улюбленцям у м. Києві та області та отримання прибутку від цієї діяльності.  
  
   
У Проекті описаний процес створення і організації роботи ветеринарної клініки. Також наведено перелік необхідного діагностичного обладнання, яке буде використовуватися для надання якісних консультацій клієнтам клініки відносно стану здоров'я тварин. Крім того, з урахуванням ринкових тенденцій, Проектом пропонується надання тваринам повного переліку актуальних і найбільш затребуваних ветеринарних послуг, що дозволить підтримувати здоров'я пацієнтів на високому рівні.  
  
   
У Проекті проведено розрахунок фінансової моделі роботи ветеринарної клініки: вказаний необхідний обсяг інвестицій, графік їх вкладення, розрахований платіжний календар (для випадку залучення кредиту), складено план продажів надаються ветеринарних послуг, звіт про прибутки і збитки, прогнозний звіт про рух грошових коштів. Для проведення оцінки інвестиційної привабливості Проекту проведено розрахунок всіх необхідних показників: внутрішньої норми прибутковості, чистої приведеної вартості, періоду окупності і ряду інших. Крім того розраховано кілька сценаріїв ведення бізнесу, і вплив негативних змін на фінансову стійкість Проекту.  
  
 

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

2. ПРОЕКТ  
2.1. Опис Проекту  
2.1.1. Цілі і завдання Проекту  
2.1.2. Загальна вартість Проекту. Передбачувані джерела фінансування Проекту  
2.1.3. Мережевий графік реалізації та фінансування Проекту  
2.2. Організаційно-виробничий процес Проекту  
2.2.1 Місце розташування об'єктів, схема площ  
2.2.2. Виробничий процес і характеристика наданих товарів та послуг  
2.2.3. Необхідний персонал і кадрова політика Проекту  
2.2.4 Нормативно-правове регулювання, необхідна дозвільна документація  
2.3. Аналіз цільового ринку  
2.3.1. Загальний огляд ринку ветеринарних послуг  
2.3.2. Цінова ситуація на ринку ветеринарних послуг  
2.3.3. Конкурентне середовище  
2.3.4. Прогнози розвитку ринку  
2.4. Фінансова оцінка Проекту  
2.4.1. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація  
2.4.2. Прогноз продажів по Проекту  
2.4.3. Формування прибутку по Проекту  
2.4.4. Прогноз руху грошових потоків по Проекту  
2.4.5. Графік обслуговування кредиту. Застава по кредиту. Обгрунтування можливості обслуговування залученого кредиту
2.4.6. Розрахунок точки беззбитковості  
2.4.7. Показники інвестиційної привабливості та прибутковості Проекту (NPV, IRR, DPP, PI та ін)  
2.4.8. Сценарії розвитку Проекту  
2.5. Аналіз ризиків Проекту  
2.5.1. Факторний аналіз ризиків Проекту  
2.5.2. Стратегія зниження ризиків  
2.5.3. SWOT-аналіз  
3. ВИСНОВКИ  
4. ПРОГРАМИ

 

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники Проекту

Додаток 2. Установки Проекту  
Додаток 3. Джерела фінансування та загальна вартість Проекту  
Додаток 4. Вартість обладнання Проекту  
Додаток 5. Мережевий графік реалізації Проекту  
Додаток 6. Розрахунок амортизаційних відрахувань Проекту  
Додаток 7. Погашення кредиту і виплата відсотків по кредиту  
Додаток 8. Графік обслуговування кредиту за Проектом  
Додаток 9. Штатний розпис Проекту  
Додаток 10. План продажів  
Додаток 11. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за проектом  
Додаток 12. Прогнозний звіт про рух грошових коштів  
Додаток 13. Схема операційних витрат Проекту  
Додаток 14. Аналіз прибутковості Проекту  
Додаток 15. Розрахунок точки беззбитковості 1-4 рік  
Додаток 16. Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості Проекту  
Додаток 17. Розрахунок інвестиційних показників ефективності реалізації Проекту та його прибутковості: чистої приведеної вартості проекту, дисконтованого періоду окупності, прибутковості вкладень, його рентабельності  
Додаток 18. Розрахунок дисконтованого періоду окупності Проекту  
Додаток 19. Оцінка сценаріїв розвитку Проекту

 

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Резюме Проекту

Таблиця 2. Напрямки інвестування  
Таблиця 3. Загальні параметри по Проекту  
Таблиця 4. Параметри роботи ветеринарної клініки  
Таблиця 5. Витрата медикаментів і ветеринарних засобів  
Таблиця 6. Оплата комунальних платежів  
Таблиця 7. Оподаткування по Проекту  
Таблиця 8. Роботи по Проекту і графік вкладення коштів  
Таблиця 9. Штатний розпис  
Таблиця 10. Вартість найбільш затребуваних ветеринарних послуг у Києві в 2011 році  
Таблиця 11. Приклад складання ціни на проведені ветеринарні послуги  
Таблиця 12. Найбільш відомі ветеринарні клініки Києва  
Таблиця 13. Цінова політика ветеринарної клініки  
Таблиця 14. Розрахунок амортизаційних відрахувань Група IV основні засоби - обладнання (термін експлуатації не менше 5 років)  
Таблиця 15. Розрахунок амортизаційних відрахувань Група V основні засоби - транспорт (термін експлуатації не менше 5 років)  
Таблиця 16. Розрахунок амортизаційних відрахувань Група VІ основні засоби - інструменти, прилади, інвентар (термін експлуатації не менше 4 років)  
Таблиця 17. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту в цілому  
Таблиця 18. Прогноз надходжень від наданих послуг по Проекту  
Таблиця 19. Звіт про прибутки і збитки по Проекту  
Таблиця 20. Формування прибутку по Проекту  
Таблиця 21. Прибутковість Проекту  
Таблиця 22. Операційні витрати по Проекту  
Таблиця 23. Сумарна величина інвестиційних витрат (CAPEX) по Проекту  
Таблиця 24. Графік вибірки і погашення кредиту  
Таблиця 25. Розрахунок коефіцієнта обслуговування довго за кредитами  
Таблиця 26. Показники ефективності  
Таблиця 27. Чутливість проекту до зміни ціни  
Таблиця 28. Чутливість проекту до зміни собівартості  
Таблиця 29. SWOT-аналіз

 

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Структура інвестиційних вкладень

Малюнок 2. Графік реалізації та фінансування Проекту  
Малюнок 3. Місце розташування об'єкта по Проекту  
Малюнок 4. Схема приміщень  
Малюнок 5. Органиграмма Проекту  
Малюнок 6. Результати опитування: якою ветеринарною клінікою Ви користуєтеся?  
Малюнок 7. Динаміка обсягів ринку ветеринарних послуг Києва  
Малюнок 8. Результати опитування: у скільки Вам обійшовся останній візит до ветеринарної клініки?  
Малюнок 9. Результати опитування: послугами якої приватної клініки міста Києва Ви користуєтеся?  
Малюнок 10. Структура доходів від діяльності підприємства  
Малюнок 11. Формування прибутку по Проекту  
Малюнок 12. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку по Проекту  
Малюнок 13. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів по Проекту  
Малюнок 14. Структура операційних витрат ветеринарній клініці  
Малюнок 15. Графік обслуговування кредиту  
Малюнок 16. Динаміка коефіцієнтів обслуговування боргу по Проекту  
Малюнок 17. Графік беззбитковості в 1-й проектний рік  
Малюнок 18. Графік беззбитковості в 2-й проектний рік  
Малюнок 19. Графік беззбитковості в 3-й проектний рік  
Малюнок 20. Графік беззбитковості в 4-й проектний рік  
Малюнок 21. Внутрішня ставка прибутковості  
Малюнок 22. Дисконтований період окупності Проекту  
Малюнок 23. Кореляція NPV і зміни ціни  
Малюнок 24. Кореляція NPV і зміни собівартості

 

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами