in stock

Аналіз ринку автомобільних і залізничних перевезень в Україні та Донецькій обл. 2018 рік

Аналіз ринку автомобільних і залізничних перевезень в Україні та Донецькій обл. 2018 рік
Загальна характеристика
Дата підготовки: Липень 2018 року
Кількість сторінок: 40, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 27
Таблиць: 14
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська
8850 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведено аналіз сектору автомобільних і залізничних вантажних перевезень в Україні і в Донецькій області зокрема. У процесі дослідження було проаналізовано основні показники перевезень, товарообіг і обсяг вантажів, доходи компаній галузі від реалізації послуг транспорту в країні і досліджуваному регіоні. Проведена детальна сегментація за типами перевезень і видам вантажів, що перевозяться, виділена категорія будівельних матеріалів в Сукупна масі. Перераховані і надана діяльності основних операторів ринку в автомобільному і залізничному сегменті, виходячи з річних фінансових показників роботи підприємств. Виділено ринкові частки основних гравців. На підставі інформації про тарифи був прорахований середній рівень цін, а також визначені ключові фактори в ціноутворенні на транспортні послуги зі специфікою авто і залізничного сектору.

На підставі проведеного аналізу виділено тенденції та прогнозні показники розвитку сегментів перевезень для України і Донецького регіону зокрема. Визначено ключові переваги і недоліки кожного з типів перевезень, можливості і загрози розвитку ринкового спрямування.

Україна демонструє позитивні показники розвитку перевезень в цілому завдяки зростанню оптово-роздрібного товарообігу і промислового виробництва. У структурі вітчизняних вантажоперевезень відбувається зростання частки і значення автомобільного транспорту, тоді як залізничний транспорт стає дедалі спеціалізованим для ряду традиційних секторів економіки - добувна промисловість, машинобудування, металургія, виробництво будівельних матеріалів. Незважаючи на скорочення показника товарообігу продукції, обсяг реалізованих послуг в країні зростає.

 Динаміка обсягів ринку транспортних послуг в Україні в цілому в 2017 – 6 міс. 2018 рр., млрд. грн.

Джерело: за даними Державної служби статистики України; оцінка Pro-Consulting

 

Разом з тим, існує ряд проблем, що заважають транспортній галузі розвиватися в повній мірі - низька якість транспортної інфраструктури, застарілий парк локомотивів і вагонів у ряду компаній, істотний вплив тіньових перевезень, політизація управління і процесу оновлення автомобільних і залізних доріг в країні, високий показник аварійності на дорогах.

У Донецькій області темпи і вектор подальшого розвитку вантажоперевезень буде залежати від вирішення політичної ситуації і ступеня напруженості в регіоні. На даному етапі високі ризики для логістичних компаній, регулярні перевірки з боку державних органів, а також відсутність виходу до сухопутний кордон є перешкодою для проникнення на місцевий ринок нових компаній, а місцевому бізнесу необхідно покладатися в пріоритеті на власні активи.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку логістичних послуг (автотранспортних і ж/д перевезень) України і в Донецькій обл. зокрема
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку автотранспортних і ж/д перевезень України в 2017 - 6 міс. 2018 рр. Визначення насиченості ринку логістичних послуг (автотранспортних і ж / д перевезень) України та Донецької обл. зокрема. Державне регулювання ринку автотранспортних і ж/д перевезень України
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку автотранспортних і ж/д перевезень України в 2017 - 6 міс. 2018 рр.
1.3. Сегментація автотранспортних і ж/д перевезень України. Структурування ринку по видам перевезень. Виділення сегмента сухих будівельних матеріалів серед інших сегментів транспортування
2. Основні оператори ринку автотранспортних і ж/д перевезень України
2.1. Основні оператори ринку та їх опис
2.2. Сегментація та структурування основних операторів ринку (за сегментами, вантажів, що перевозяться, регіонально)
2.3. Частки ринку основних операторів
3. Ціни та ціноутворення на ринку
3.1. Середні ціни та ціни по операторам ринку на послуги автотранспортних і ж/д перевезень в Україні в 2018 р.
3.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
4. Сегментація та структурування споживання автотранспортних і ж/д перевезень в Донецькій обл.
5. Висновки та прогнозні показники
5.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку у другій половині 2018 – 2020 рр.
5.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку
6. Інвестиційна привабливість галузі
6.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування

Перелік таблиць:

1. Основні оператори ринку залізничних перевезень в Україні
2. Основні оператори ринку автомобільних перевезень в Україні
3. Сегментація основних операторів залізничних перевезень України
4. Сегментація основних операторів автомобільних перевезень України
5. Порівняльна характеристика результатів діяльності найбільших операторів сегменту залізничних перевезень в 2014-2016 рр. в грошовому вираженні, грн
6. Порівняльна характеристика результатів діяльності найбільших операторів сегменту автомобільних перевезень в грошовому вираженні, грн
7. Перелік актуальних середніх цін на автомобільні перевезення в Україні в 2018 р.
8. Перелік деяких діючих тарифів на перевезення універсальними вагонами на поточний момент
9. Структура підприємств Донецької області за видами діяльності в 2017 році та оцінка потреби в перевезеннях за галузями діяльності
10. Структура промислового виробництва в Донецькій області за видами діяльності в 2016-2017 рр. та оцінка потреби в перевезеннях за галузями діяльності
11. Показники діяльності регіонів в 2017 році за рівнем реалізації промислової продукції та наданих транспортних послуг
12. Сегментація деяких споживачів транспортних послуг в Донецькій області за місцем реєстрації та фінансовими результатами в 2016 р.
13. SWOT-аналіз сегменту залізничних перевезень України
14. SWOT-аналіз сегменту автомобільних перевезень України

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка обсягу роздрібного товарообороту в Україні в 2015 – 1 півріччя 2018 року, млрд грн
2. Динаміка обсягу роздрібного товарообороту в Україні в 2015 – 1 півріччя 2018 року, млрд грн
3. Динаміка обсягу оптового товарообороту в Донецькій області в 2015 – 1 півріччя 2018 року, млрд грн
4. Динаміка обсягу роздрібного товарообороту в Донецькій області в 2015 – 1 півріччя 2018 року, млрд грн
5. Динаміка структури вантажних перевезень в Донецькій області за видами, млн т
6. Динаміка обсягів вантажних перевезень в Донецькій області в цілому в 2016 – 6 міс. 2018 рр., млн т
7. Структура кількості вантажних вагонів за найбільшими приватними залізничними компаніями в Україні в 2017 році, тис. од.
8. Динаміка обсягів вантажообігу автомобільних та залізничних перевезень в Україні в 2017 – 6 міс. 2018 рр.
9. Динаміка обсягів перевезених вантажів в розрізі автомобільних та залізничних перевезень в Україні в 2017 – 6 міс. 2018 рр.
10. Динаміка обсягів ринку транспортних послуг в Україні в цілому в 2017 – 6 міс. 2018 рр., млрд грн
11. Динаміка обсягів ринку транспортних послуг в Донецькій області в 2017 – 6 міс. 2018 рр., млн грн
12. Динаміка частки Донецької області в сукупному обсягу реалізованих транспортних послуг в 2017 – 6 міс. 2018 рр., %
13. Динаміка структури вантажних перевезень в Україні за видами в 2016-2017 рр., млн т
14. Динаміка структури перевезень залізничним транспортом в розрізі видів вантажу в Україні в 2017 році, млн т
15. Структура перевезень автомобільним транспортом в розрізі видів вантажу в Україні в 2017 році, млн т
16. Ринкові частки найбільших операторів сегменту залізничних перевезень в 2015-2016 рр., %
17. Ринкові частки найбільших операторів сегменту автомобільних перевезень в 2015-2016 рр., %
18. Динаміка зміни середньої вартості вантажних перевезень по Україні 20-тонною бортовою вантажівкою за рік, починаючи з липня 2017, грн/км
19. Динаміка індексів вартості автотранспортних вантажних перевезень в Україні в січні-червні 2018 рр. (до грудня попереднього року)
20. Динаміка індексів вартості залізничних вантажних перевезень в Україні в січні-червні 2018 рр. (до грудня попереднього року)
21. Потенційна структура собівартості автотранспортних перевезень за видами витрат, % до собівартості
22. Структура потенційних можливостей щодо вантажних перевезень 20т. вантажним бортовим авто та критим вагоном, млрд грн
23. Структура основних напрямків автомобільних вантажних перевезень в Донецькій області в натуральному вираженні в 2017 році, тис. т
24. Прогноз цін на автомобільні вантажні перевезення з урахуванням поточного тренду на кінець 2018 року, грн/км
25. Реалістичний прогноз розвитку обсягів ринку залізничних та автомобільних перевезень в 2018-2020 рр., тис. т
26. Оптимістичний прогноз розвитку обсягів ринку залізничних та автомобільних перевезень в 2018-2020 рр., тис. т
27. Песимістичний прогноз розвитку обсягів ринку залізничних та автомобільних перевезень в 2018-2020 рр., тис. т

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами