in stock

Бізнес-план автокомплексу

Загальна характеристика
Дата підготовки: Лютий 2011 року
Кількість сторінок: 109 сторінок, у тому числі 20 додатків, 15 таблиць, 20 рисунка (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати: безготівковий/готівковий розрахунок, 100% передоплата   
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel      
17999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Останнім часом на автомобільному ринку України намітилася тенденція до відновлення, що сприяє зростанню попиту на різні супутні послуги. Аналіз динаміки розвитку ринку техобслуговування автомобілів і автомийного бізнесу країни дозволяє зробити висновок про недостатнє насичення даної сфери і наявності незадоволеного попиту. Саме ці фактори, за умови грамотного підходу, відкривають перспективи для завоювання й утримання позицій в даному сегменті ранка.
 
Даний бізнес-план передбачає створення і організацію роботи автомобільного комплексу сучасного зразка, до складу якого входять станція техобслуговування, бокс для проведення малярних робіт, автомийка ручного типу на 2 поста. Мета - надання послуг з миття та чищення салону, заміні масла, діагностиці автомобіля, шиномонтажу, ремонту двигуна і підвіски, фарбування тощо.
 
Бізнес-план містить опис капіталовкладень, необхідних для здійснення проекту, перелік можливих постачальників обладнання, характеристику складових автокомплексу. Також у проекті охарактеризований виробничий процес на підприємствах такого типу, дано опис будівель комплексу, перераховано все обладнання для планованих робіт. У ході підготовки бізнес-плану був проаналізований ринок СТО та автомийок Києва і ступінь розвитку цих сегментів.
 
Проект містить маркетингову стратегію, перелік дозвільної документації і штатний розпис. Фінансова частина бізнес-плану складається з прогнозного плану продажів, звітів про прибутки, збитки, рух грошових коштів та балансі підприємства. Фінансова оцінка проекту та розрахунок основних фінансових показників, проведені в ході розробки бізнес-плану, обгрунтовують привабливість проекту для інвесторів. З метою демонстрації цілісної картини роботи планованого комплексу було проаналізовано ризики, характерні для даного виду діяльності, сильні і слабкі сторони підприємства, можливості і загрози для діяльності такого типу. Також у проекті розглянуто різні варіанти розвитку даного бізнесу.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

2. ПРОЕКТ
2.1. Цілі і завдання Проект
2.2 Джерела фінансування Проекту. Напрями капіталовкладень
3. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ПРОЕКТУ
3.1. Місце розташування Проекту, схема площі
3.2. Опис планової діяльності, концепція закладу
3.3. Обладнання для СТО
3.4. Обладнання для автомийки
3.5. Сировинна база
3.6. Кадрова політика Проекту
3.7. Необхідна документація для відкриття комплексу
4. АНАЛІЗ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ
4.1 Загальний огляд ринку автомобільних послуг України
4.2. Ринок СТО
4.3 Ринок автомийок Києва
4.4. Маркетингова стратегія
5. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ
5.1. Прогноз продажів по Проекту
5.2. Формування прибутку по Проекту
5.3. Прогноз руху грошових потоків по Проекту
5.4 Беззбитковість виробництва
5.5 Оцінка інвестиційної привабливості Проекту
5.6. Аналіз чутливості Проекту
6. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
6.1. Факторний аналіз ризиків проекту
6.1.1. Ризики упущеної фінансової вигоди та споживчі ризики
6.1.2. Ризик впровадження
6.1.3. Бюрократичні та адміністративні ризики
6.1.4. Валютні ризики
6.1.5 Ресурсний ризик
6.1.6 Фінансові ризики
6.2. Стратегія зниження ризиків
7. SWOT-АНАЛІЗ
8. ВИСНОВКИ
9. ПРОГРАМИ

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники за Проектом

Додаток 2. Установки за Проектом

Додаток 3. Джерела фінансування та загальна вартість Проекту

Додаток 4. Графік реалізації Проекту та джерела фінансування

Додаток 5. Погашення кредиту і виплата відсотків за Проектом

Додаток 6. Графік обслуговування кредиту за Проектом

Додаток 7. Розрахунок амортизаційних відрахувань за Проектом

Додаток 8. Штатний розпис за Проектом

Додаток 9. Калькуляція витрат на вирощування зернових (пшениця, ячмінь, кукурудза)

Додаток 10. План продажів

Додаток 11. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за Проектом

Додаток 12. Прогнозний звіт про рух грошових коштів

Додаток 13. Схема операційних витрат і доходів за Проектом

Додаток 14. Прогнозний баланс

Додаток 15. Формування прибутку

Додаток 16. Точка беззбитковості 2-7 рік

Додаток 17. Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості за Проектом

Додаток 18. Розрахунок показників ефективності з проектної діяльності

Додаток 19. Дисконтований період окупності

Додаток 20. Розрахунок сценаріїв розвитку бізнесу

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Резюме Проекту

Таблиця 2. Напрямки капіталовкладень
Таблиця 3. Графік реалізації Проекту
Таблиця 4. Штатний розпис за Проектом
Таблиця 5. Рейтинг найбільших гравців ринку серед київських послуг автосервісу
Таблиця 6. Прейскурант з середніми цінами на послуги надаються автомийками
Таблиця 7. Кластеризація діяльності комплексу і питома вага групи у загальних витратах
Таблиця 8. Формування прибутку за Проектом
Таблиця 9. Таблиця. Операційні витрати за Проектом
Таблиця 10. Структура CAPEX
Таблиця 11. Показники інвестиційної привабливості
Таблиця 12. Чутливість проекту до витрат на оплату праці
Таблиця 13. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів
Таблиця 14. Чутливість проекту зміни розміру комунальних тарифів, адміністративних витрат і витрат на матеріали
Таблиця 15. SWOT-аналіз

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Структура інвестиційних вкладень

Рисунок 2. План-схема ділянки СТО по ремонту кузова
Рисунок 3. Стенд для відновлення геометрії кузова легкових автомобілів «Універсал»
Рисунок 4. План-схема малярного цеху
Рисунок 5. Кількість зареєстрованих автомобілів в Києві 2007 - 2009 рр..
Рисунок 6. Обсяги продажів нових іномарок в січні-серпні 2006 - 2010 рр.. в Україні
Рисунок 7. Темпи приросту обсягів продажів нових іномарок в Україні по відношенню до відповідного періоду попереднього року
Рисунок 8. Розподіл гравців ринку за типом
Рисунок 9. Рисунок. Продажі авто в цінових сегментах
Рисунок 10. Структура ринку автомийок у Києві
Рисунок 11. Динаміка валових доходів Проекту
Рисунок 12. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Рисунок 13. Динаміка доходів витрат за Проектом
Рисунок 14. Структура операційних витрат комплексу
Рисунок 15. Графік безубиточночті для 2-5 років
Рисунок 16. Внутрішня ставка прибутковості
Рисунок 17. Період окупності Проекту
Рисунок 18. Кореляція NPV і витрат на оплату праці
Рисунок 19. Кореляція NPV і зміни обсягу продажів
Рисунок 20. Кореляція NPV і зміни розміру комунальних тарифів, адміністративних витрат і витрат на матеріали

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами