in stock

Аналіз ринку соєвого і соняшникового шроту України. 2019 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Березень 2019 року
Кількість сторінок: 45 Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 29
Таблиць: 16
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: російська
16450 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала аналіз ринку соєвого і соняшникового шроту 2016-2018 рр. В ході дослідження було охарактеризовано основні тенденції розвитку ринку, проаналізовані обсяги виробництва, визначено й охарактеризовано основних операторів, що виробляють соєвий і соняшниковий шрот в Україні, проаналізовано ємність ринку соєвого і соняшникового шроту в Україні.
Сьогодні білки олійного насіння використовуються на кормові, харчові та технічні цілі. Причому кормове використання є переважаючим. Технологія вилучення рослинних жирів з олійного насіння пов'язана з утворенням значних кількостей супутніх або побічних продуктів виробництва з високою кормовою цінністю – макухи або шротів. Вони є одним з найбільш концентрованих джерел білка, обмінної енергії і незамінних амінокислот, входять до складу більшості рецептур комбікормів і частково використовуються як самостійний корм.
У 2016 році кількість посівних площ під соняшник в Україні збільшилася до 6 млн. гектарів, перевищивши довоєнний рівень 2013 року (5,05 млн. га) на 20,2%. Що було обумовлено зростанням попиту на олію соняшнику за кордоном. У 2017 році відзначається скорочення фактично засіяних площ під цю культуру на 0,7%, а в 2018 році посівні площі збільшилися на 0,4%, що є природною зміною у зв'язку з сівозміною посівних площ.
Виробництво шроту залежить від врожайності олійних культур і від виробництва олії – цінного продукту, завдяки харчовим і технічним властивостям.
Виробництво соняшникової олії в Україні в 2015 р знизилося на 17% в порівнянні з попереднім роком. На дане зниження вплинуло як зменшення посівних площ соняшнику, так і його врожайність. Однак, після 2015 року виробництво соняшникової олії почало зростати і вже в 2016 р показало приріст у 17% в порівнянні з 2015 р., а в 2017 р. виробництво соняшникової олії перевищило найбільший показник виробництва за останні 5 років і збільшилося практично на 1000 тис. т в порівнянні з 2016 р. У 2018 році виробництво знизилося на 7,7% (з 5935 тис. т до 5479 тис. т)
Виробництво соєвої олії має тенденцію до збільшення, обумовленої, головним чином, збільшенням посівної площі і, як наслідок, збору врожаю даної культури. У 2018 році було вироблено 204,3 тис. т соєвої олії, що на 20,4% більше ніж у 2017 році (170,3 тис. т).
У структурі посівних площ за видами олійних найбільшу частину займає соняшник (68,0%), через те, що соняшник вимагає відповідного клімату і складу ґрунту, і тому він користується великим попитом за кордоном, де він реалізується за валюту. Друге місце по площі посіву займає соя, вона має більш широке застосування в харчовій промисловості. Також значну частину займають площі посіву ріпаку, через те, що він використовується в тваринництві.

 

 

Сегмент соєвого і соняшникового шроту є орієнтованим на В2В напрямок, як основний інгредієнт для виробництва корму для худоби. Тому для розуміння перспектив розвитку ринку необхідно також розглядати стан тваринництва в Україні.
Так, зношена технологічна база та недостатнє фінансування галузі призвело до скорочення поголів'я великої рогатої худоби, овець і кіз, а також свиней на 9,6% з 2016 по 2018 рік. Таке скорочення спостерігається з середини 2000-х років.
Відповіддю на зниження попиту на шрот на внутрішньому ринку є експорт, проте цей експортний потік можна перенаправити на користь внутрішнього виробництва, тим самим збільшити додаткову вартість.

Детальний зміст:

1. Расчет емкости рынка
1.1. Анализ тенденций развития рынка в 2016-2018 гг. (история развития, специфика, факторы влияния на рынок)
1.2. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка в 2016-2018 гг.
1.3. Сегментация и структурирование рынка
2. Государственное регулирование (пошлины, планы об их изменении)
3. Динамика производства и реализации шротов в 2016-2018 гг.
3.1. Динамика производства продукции в натуральном выражении в 2016-2018 гг.
3.2. Динамика реализации продукции в денежном выражении в 2016-2018 гг.
4. Основные операторы рынка.
4.1. Основные операторы рынка и их описание (маслоэкстракционные заводы, производящие шрот).
4.2. Сегментация и структурирование основных операторов рынка (по сегментам, специализации и регионально; выделение компаний, производящих, но не реализующих шрот – производство под собственные нужды (корма)).
4.3. Доли рынка основных операторов.
4.4. Степень конкуренции и риски.
5. Внешняя торговля на рынке.
5.1. Экспорт продукции в 2016-2018 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные экспортеры).
5.2. Импорт продукции в 2016-2018 гг. (объемы, структура, цены, география поставок по странам, основные импортеры).
6. Цена и ценообразование на рынке.
6.1. Динамика цен на продукцию в 2016-2018 гг.
6.2. Описание факторов, влияющих на формирование цены, структура (по данным финансовой отчетности и бизнес-планов)
6.3. Себестоимость производства, рентабельность (по данным финансовой отчетности).
7. Потребление продукции на рынке.
7.1. Предпочтения потребителей относительно продукции, портрет потребителя
7.1.1. База производителей комбикормов с мощностью завода более 500 тонн в год – активные юрлица (без учета ФЛП) (предварительно 900 компаний)
7.1.2. База животноводческих предприятий с кодом согласно КВЭД 01.4 и 10.1 (Производство мяса) – активные юрлица (без учета ФЛП) (предварительно 1000 компаний с актуализацией телефонов).
7.2. Сегментация и структурирование потребления.
8. Каналы сбыта продукции на рынке (оценка структуры, перечень, описание).
9. Выводы и рекомендации. Прогнозные показатели развития рынка в 2019-2020 гг.
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT – анализ рыночного направления
10.2. Риски и барьеры выхода на рынок

Перелік таблиць:

1. Структура собранных площадей по видам масличных в Украине на ноябрь 2018 года, %
2. Емкость рынка соевого шрота в Украине 2016 - 2018 гг., в натуральном выражении млн. т
3. Емкость рынка подсолнечного шрота в Украине 2016 – 2018 гг., в натуральном выражении млн. т
4. Основные производители соевого и подсолнечного шрота Украины
5. Сегментация операторов рынка соевого шрота в Украине
6. Сегментация операторов рынка подсолнечного шрота в Украине
7. Доли предприятий по производству соевого шрота в Украине в 2018 г. в натуральном выражении, %
8. Доли предприятий по производству подсолнечного шрота в Украине в 2018 г. в натуральном выражении, %
9. Средние цены экспорта соевого шрота за 2016 – 2018 гг., тыс. грн./т
10. Средние цены экспорта подсолнечного шрота за 2016 – 2018 гг. тыс. грн./т
11. Средние цены импорта соевого шрота за 2016 – 2018 гг. тыс. грн./т
12. Объемы и доли основных продуктов переработки масличных 2018 г.
13. SWOT-анализ рынка соевого и подсолнечного шротов
14. Основные параметры оценки конкурентной среды на рынке
15. Оценка конкурентной среды на рынке соевого и подсолнечного шротов в Украине
16. Результаты оценки конкурентной среды на рынке переработки сои и подсолнуха в Украине

Перелік графіків і діаграм:

1. Динамика поголовья сельскохозяйственных животных в Украине в 2016-2018 гг., тыс. голов
2. Структура сегмента соевого и подсолнечного шрота по параметру места потребления в 2018 году в натуральном выражении, тонн
3. Структура поголовья сельскохозяйственных животных в Украине по регионам на начало 2018 г., %
4. Структура поголовья сельскохозяйственных животных в Украине по регионам на начало 2018 г., %
5. Динамика производства соевого шрота в Украине в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
6. Динамика производства подсолнечного шрота в Украине в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
7. Динамика реализации соевого шрота в Украине в 2016-2018 гг. в денежном выражении, млн. грн.
8. Динамика реализации подсолнечного шрота в Украине в 2016-2018 гг. в денежном выражении, млн. грн.
9. Структура основных операторов на рынке Украины по производству соевого шрота, в натуральном выражении в 2016 и 2018 гг., %
10. Структура основных операторов на рынке Украины по производству подсолнечного шрота, в натуральном выражении в 2016 и 2018 гг., %
11. Динамика экспорта соевого шрота из Украины в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. т
12. Динамика экспорта подсолнечного шрота из Украины в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. т
13. Динамика экспорта соевого шрота из Украины в 2016-2018 гг. в денежном выражении, млн. грн.
14. Динамика экспорта подсолнечного шрота из Украины в 2016-2018 гг. в денежном выражении, млн. грн.
15. Структура экспорта подсолнечного и соевого шрота из Украины в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, %.
16. Структура экспорта соевого шрота из Украины в 2016-2018 гг. по странам в натуральном выражении, %.
17. Структура экспорта подсолнечного шрота из Украины в 2016-2018 гг. по странам в натуральном выражении, %.
18. Структура экспортеров соевого шрота в Украине в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, %.
19. Структура экспортеров подсолнечного шрота в Украине в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, %.
20. Динамика импорта соевого шрота в Украину в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. т
21. Динамика импорта подсолнечного шрота в Украину в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, тыс. т
22. Структура импорта соевого шрота из Украины в 2016-2018 гг. по странам в натуральном выражении, %.
23. Структура импортеров соевого шрота в Украине в 2016-2018 гг. в натуральном выражении, %.
24. Помесячная динамика биржевых цен (СМЕ) на соевый шрот, дол. США за тонну
25. Помесячная динамика цен на шрот подсолнечный (FOB), дол. США за тонну
26. Структура постоянных затрат на производство по переработке сои и подсолнуха в денежном выражении, %
27. Структура производства комбикормов по видам сельскохозяйственных животных в Украине на начало 2016 и 2018 гг., %
28. Структура элементов логистической цепи на рынке переработки подсолнуха и сои.
29. Прогнозная емкость рынка соевого и подсолнечного шрота в Украине в 2019-2024 гг.

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами