in stock

Аналіз ринку кондитерських виробів в Україні. 2023 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Січень 2023 року
Кількість сторінок: 33, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 7
Таблиць: 13
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська, російська, англійська
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting було проведено аналіз ринку кондитерських виробів в Україні у 2016-2022 року. У ході аналізу було виявлено основні тенденції розвитку ринку, проаналізовано виробництво, експорт та імпорт, наявний асортимент, вплив війни в 2022 році на обсяги виробництва.
Український ринок кондитерських виробів повністю сформований. Цей сегмент характеризується високим рівнем конкуренції за рахунок великої кількості кондитерських компаній та малих крафтових кондитерських, завдяки чому на ринку присутній доволі широкий асортимент продукції, який постійно оновлюється та відповідає вимогам споживачів.
Український ринок кондитерських виробів з кожним роком все більше сфокусований на експорт в ЄС, США та інші країни. Через це основні тенденції в поведінці споживачів, зміна законодавства, вихід нових гравців, в цих регіонах суттєво впливають на розвиток ринку в Україні. Основні фактори впливу на ринок України та країн експорту являються досить схожими.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика досліджуваних ринків за 2016-2022 рр.
1.1. Опис ринку та виокремлення ланцюгів створення доданої вартості та факторів впливу на ринок для оцінки ризику напрямків з урахуванням змін 2022 року. За кожною групою факторів – аналіз ступеня важливості для підприємств, можливості адаптації підприємства до дії факторів, змін 2022 року та очікуваних змін для подальшого моніторингу
1.1.1. Соціально-економічні фактори
1.1.2. Макроекономічні фактори впливу
1.1.3. Глобальні фактори впливу
1.1.4. Законодавче та регуляторне середовище
1.1.5. Екологічні фактори впливу
1.1.6. Зберігання та логістика
1.1.7. Інфраструктурні фактори впливу на ринок (зв’язок, транспорт, безпека)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок, проблеми та передумови розвитку, в розподілі на періоди до 2021 та з 2022 року)
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2016-2022* рр. (виробництво + імпорт – експорт)
1.4. Сегментація і структурування ринків
1.5. Розробка анкет інтерв’ю та сценаріїв фокус-групи
1.6. Висновки про поточний стан галузі та роль окремих зв’язків в розвитку ринку для побудови ринкових карт
2. Аналіз конкурентного середовища на ринку (з фокусом на ММСП)
2.1. Аналіз представленості операторів на ринку (найбільші великі гравці, представленість сегменту ММСП)
2.2. Структурування операторів (за товарними сегментами, спеціалізацією, каналами збуту, регіонально); вплив військового стану на них
2.3. Аналіз основних проблем, з якими стикались оператори ринку
2.3.1. До початку повномасштабної війни
2.3.2. Після початку війни
2.4. Аналіз конкурентного середовища за методикою Портера (що ляже в основу побудови карти)
3. Зовнішня торгівля (за наявністю, загальний огляд)
3.1. Частка імпорту в споживанні кондитерських виробів– аналіз можливостей для вітчизняних виробників
3.2. Аналіз експорту кондитерських виробів з України
Обсяги та частка в обсязі виробництва згідно структури ринку (аналіз залежності від експорту)
4. Аналіз асортименту та ціноутворення на ринку
4.1. Побудова асортиментних карт з аналізом кількості компаній, залучених у виробництві
4.2. Середні поточні ціни на продукцію за сегментами
4.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни (міжнародні ціни, зміна вартості складових виробництва кондитерських виробів)
5. Аналіз споживання на ринку
5.1. Обсяги споживання досліджуваних продуктів на душу населення
До 2022 року
Очікуване зниження в 2022 році
5.2. Фактори впливу на споживання
6. Вплив асоціацій, об’єднань, учасників ланцюгів збуту та експертів на розвиток ринку
7. Аналіз каналів збуту продукції та їх зміни в 2022 році
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
8.2.Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку (три сценарії: базовий, оптимістичний та песимістичний сценарій на основі багатофакторної моделі виходячи зі стану ринку та його складових на основі пункту 1.1, результатів опитувань)
9. Інвестиційна привабливість напрямків (за галузями)
9.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
9.2. PEST-аналіз факторів впливу на ринок
10. Побудова карти ринку (визначення всіх учасників ланцюгів доданої вартості; ступінь взаємозв’язку між ними, рівень ризиків тощо)

Перелік таблиць:

1. Ємність ринку кондитерських виробів, тис. тонн
2. Структура виробників кондитерських виробів в Україні, в натуральному вираженні, %
3. Основні оператори ринку кондитерських виробів у кожному сегменті
4. Структурування операторів ринку кондитерських виробів
5. Асортимент кондитерських виробів
6. Поточні ціни на кондитерські вироби у супермаркетах
7. Сегментація споживачів кондитерських виробів
8. Канали збуту кондитерських виробів
9. Середня оцінка каналів збуту кондитерських виробів виробництва ММСП
10. Перелік елементів із зазначенням індикаторів дослідження
11. Основні джерела моніторингу
12. SWOT-аналіз ринкового спрямування
13. PEST-аналіз факторів впливу на ринок

Перелік графіків і діаграм:

1. Сегментація ринку кондитерських виробів в Україні, в натуральному вираженні, %
2. Сегментація ринку кондитерських виробів України в 2021 та 2022 рр. за типом
3. Сегментація ринку кондитерських виробів за типом
4. Динаміка імпорту кондитерських виробів в Україну у 2016-10 місяців 2022 рр., тис. тонн
5. Частка імпорту в порівнянні з експортом та виробництом, тис. т
6. Динаміка експорту кондитерських виробів в Україну у 2016-10 місяців 2022 рр., тис. тонн
7. Канали купівлі продукції ММСП

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами