in stock

Бізнес-план будинку престарілих

Загальна характеристика
Дата підготовки: Листопад 2015 року
Кількість сторінок: 61 сторінок, у тому числі 20 додатка, 17 таблиць, 31 рисунків (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата  
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel         
17999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Проект бізнес-плану містить інформацію про організацію та функціонування будинку престарілих.   

Відповідно до пропонованого Проекту передбачається купівля бази відпочинку і її реконструкція для подальшого використання в якості будинку престарілих. Також для реалізації даного Проекту вибрано необхідне обладнання, складено штатний розклад, зазначена необхідна дозвільна документація.      
   
У проектованому будинку престарілих планується надання послуг по постійному і тимчасовому перебуванню літніх людей, догляду за ними, надання їм соціальної, побутової, медичної та психологічної допомоги.   
   
Бізнес-план містить огляд ринку будинків престарілих в Україні. Проведена оцінка чисельності населення пенсійного віку: виявлено існуючі тенденції, проаналізрована перспектива їх розвитку.  
  
Дана бізнес-ідея відкриває перед її ініціаторами можливість зайняти свою нішу на ринку надання послуг з освіти та вихованню дітей. Крім економічного ефекту для ініціатора, Проект надає позитивний соціальний ефект, який полягає у створенні нових робочих місць, створенні додаткових надходжень до бюджету у вигляді єдиного податку і соціальних нарахувань на заробітну плату. Крім того, проект впливає на поліпшення місцевої соціальної інфраструктури міста, де він може бути реалізований.
 
У бізнес -плані вказані передбачувані джерела фінансування проекту, описано цільове спрямування інвестицій та складено графік фінансування. Також проект містить опис виробничого процесу, що включає в себе характеристику необхідного обладнання, штани розклад, перелік дозвільної документації. 
 
Однією з важливих частин бізнес-плану є фінансова оцінка проекту, яка складається з опису обсягу інвестицій, графіка фінансування, прогнозного план продажів, звітів про прибутки, збитки та рух грошових коштів. Також проект містить розрахунки беззбитковості виробництва, чистої поточної вартості проекту, дисконтованого періоду окупності і показників прибутковості вкладень.  

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ

2. ОПИС ПРОЕКТУ  
2.1. Передбачувані джерела фінансування Проекту  
2.2. Цільове спрямування інвестицій  
2.3. Мережевий графік реалізації та фінансування Проекту  
3. ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ПРОЕКТУ
3.1. Місце розташування нового Проекту, схема площі  
3.2. Опис виробничого процесу  
3.3. Пакет документів для відкриття підприємства  
3.4. Кадрова політика  
4. АНАЛІЗ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ І МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ  
4.1. Загальний огляд цільового ринку  
4.2. Динаміка кількості пенсіонерів, прогноз  
4.3. Розробка маркетингової стратегії  
5. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ  
5.1. Прогноз продажів по Проекту  
5.2. Формування прибутку по Проекту  
5.3. Обгрунтування структурування кредиту  
5.4. Обгрунтування можливості обслуговування кредиту  
5.5. Прогноз руху грошових потоків по Проекту  
5.6. Беззбитковість виробництва  
5.7. Чиста поточна вартість Проекту (NPV)  
5.8. Внутрішня ставка прибутковості Проекту (IRR)  
5.9. Дисконтований період окупності Проекту  
5.10. Показники прибутковості вкладень  
5.11. Опис ризиків та шляхи скорочення втрат  
6. SWOT-АНАЛІЗ
7. ВИСНОВКИ  
 

 

Додатки:

Додаток 1. Загальна вартість Проекту

Додаток 2. Погашення кредиту та виплата відсотків
Додаток 3. Графік обслуговування кредиту
Додаток 4. Розрахунок необхідної площі по Проекту
Додаток 5. Розрахунок амортизаційних відрахувань
Додаток 6. Штатний розклад по Проекту
Додаток 7. Змінні витрати по Проекту
Додаток 8. Операційні витрати по Проекту
Додаток 9. План продажів
Додаток 10. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за Проектом
Додаток 11. Прогнозний звіт про рух грошових коштів
Додаток 12. Прогнозний баланс
Додаток 13. Формування прибутку
Додаток 14. Оцінка ефективності Проекту
Додаток 15. Зміна операційного прибутку при ціновому і натуральному впливі
Додаток 16. Оцінка сценаріїв розвитку бізнесу
Додаток 17. Точка беззбитковості
Додаток 18. Графік беззбитковості
Додаток 19. Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості по проекту
Додаток 20. Внутрішня ставка доходу
Додаток 21. Розрахунок показників ефективності з проектної діяльності
Додаток 22. Дисконтований період окупності
Додаток 23. Параметри і значення по Проекту


 

 

Перелік таблиць:

 Таблиця 1. Загальні параметри ефективності проекту.
Таблиця 2. Напрями інвестування
Таблиця 3. Графік реалізації Проекту
Таблиця 4. Загальні параметри по проекту
Таблиця 5. Параметри роботи підприємства
Таблиця 6. Оподаткування за проектом
Таблиця 7. Площа проектованої центру
Таблиця 8. Площа проектованої центру
Таблиця 9. Оснащення
Таблиця 10. Витрати на харчування 1-го мешканця
Таблиця 11. Витрати на харчування персоналу (1 чол.)
Таблиця 12. Штатний розпис Проекту
Таблиця 13. Будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів (дорослих і дітей і молоді) системи Мінсоцполітики по регіонах на кінець 2014 року
Таблиця 14. Розподіл підопічних в будинках-інтернатах для дорослих за віком та статтю у 2014 році
Таблиця 15. Організації по догляду за людьми похилого віку в Україні
Таблиця 16. Чисельність населення старше 65 років в Україні, 2015 рік, чол.
Таблиця 17. Питома вага населення старше 65 років у загальній чисельності, відсотків
Таблиця 18. Чисельність і доходи населення по регіонах України за 2013 - 2014 рр.
Таблиця 19. Прогноз продажів по Проекту.
Таблиця 20. Звіт про прибутки і збитки
Таблиця 21. Формування чистого прибутку за проектом
Таблиця 22. Ефективність проекту
Таблиця 23. Сукупна величина всіх операційних витрат за 7 проектних років
Таблиця 24. Запас фінансової міцності
Таблиця 25. Чиста поточна вартість Проекту (NPV)
Таблиця 26. Показники ефективності Проекту
Таблиця 27. Чутливість проекту до падіння виручки
Таблиця 28. Чутливість проекту до зростання виручки
Таблиця 29. Чутливість проекту до зміни собівартості
Таблиця 30. Ризики та їх вплив на реалізацію проекту
Таблиця 31. Ризики і заходи по скороченню втрат.

 

 

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Структура інвестиційних вкладень
Малюнок 2. Графік фінансування проекту
Малюнок 3. Органиграмма Проекту
Малюнок 4. Динаміка чисельності населення старше 60 і 65 років в Україні, 1990-2015 років, тис. Чол.
Малюнок 5. Структура чисельності населення старше 65 років в Україні по регіонах
Малюнок 6. Регіональне розподілення домогосподарств-потенційних споживачів продукції, 2014 р
Малюнок 7. Регіональне розподілення регіонів по обороту роздрібної торгівлі та послуг, 2014 р
Малюнок 8. Рейтинг привабливості регіонів
Малюнок 9. Динаміка доходів і витрат за проектом
Малюнок 10. Валова виручка і маржа валового прибутку
Малюнок 11. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Малюнок 12. Операційні витрати по Проекту
Малюнок 13. Графік беззбитковості в 1-й проектний рік
Малюнок 14. Внутрішня ставка прибутковості
Малюнок 15. Період окупності Проекту.
Малюнок 16. Падіння виручки на 30%
Малюнок 17. Зростання виручки на 30%

 

 

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами