in stock

Бізнес-ідея для малого бізнесу в Україні. Відкриваємо міні-готель економ-класу

Загальна характеристика
Дата підготовки: Квітень 2014 року
Кількість сторінок:  27 сторінок, в тому числі 14 додатків, 14 таблиць, 9 рисунків (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати:  безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
16999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Бізнес-план організації міні-готелю 
 
 
Проектом планується будівництво міні-готелю економ-класу для сімейного відпочинку в літній час.
Готель передбачається побудувати на земельній ділянці загальною площею 10 соток у південному регіоні України – Одеській області.
Розробка цього інвестиційного документа повинна допомогти майбутньому ініціатору проекту оцінити основні параметри та характеристики функціонування міні-готелю, а також раціональність, економічну і соціальну вигоду від реалізації вказаного проекту.
 
 
Розроблений бізнес-план складається з двох основних взаємодоповнюючих частин – розрахункової та описової, які в сукупності розкривають інвестиційну привабливість майбутнього проекту, рентабельність і ефективність вкладення фінансових ресурсів у будівництво міні-готелю в південному регіоні нашої країни.
 
 
Бізнес-план містить деталізований перелік та опис основних активів за проектом, потрібного устаткування, характеристику організаційного процесу, а також інформацію про необхідний штат, дозвільну документацію тощо.
 
 
У розрахунковій частині розробленого бізнес-плану розкрита інформація про загальну вартість проекту і напрями вкладення грошових коштів, а також графік фінансування його реалізації. Фінансова модель містить план продажів за проектом, звіт про прибутки та збитки і про рух грошових коштів, розраховані показники прибутковості, рентабельності й інвестиційної привабливості проекту, точки беззбитковості в натуральному і грошовому вираженні. Крім того, фінансова модель містить багато графічної інформації, що інтерпретує отримані фінансові результати.
 
 
Підготовлений бізнес-план містить SWOT-аналіз проекту – інформацію про його сильні та слабкі сторони, а також можливості та зовнішні загрози.
 

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ 
2. ОПИС ПРОЕКТУ 
2.1. Концепція Проекту. Опис бізнес-ідеї  
2.2. Місцерозташування об'єкта реалізації проекту 
2.3. Виробничий процес. Обладнання та активи 
2.4. Необхідний персонал 
3. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ  
3.1. Параметри проекту 
3.2. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація 
3.3. Джерела фінансування проекту. Цільовий напрям інвестицій та графік вкладення коштів  
3.4. Прогноз доходів по проекту 
3.5. Звіт про доходи та витрати
3.6. Звіт про рух грощових потоків по проекту
3.7. Точка беззбитковості по проекту
3.8. Оцінка інвестиційної привабливості та рентабельності Проекта: NPV, IRR, DPP, PI та інші
4. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРОЕКТУ 
4.1. SWOT-аналіз
5. ВИСНОВКИ

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники по Проекту 
Додаток 2. Параметри по проекту 
Додаток 3. Джерела фінансування та загальна вартість проекту 
Додаток 4. Капітальні затрати по проекту 
Додаток 5. Графік реалізації проекту та джерела фінансування 
Додаток 6. Розрахунок амортизаційних відрахувань по проекту 
Додаток 7. Штатний розклад по проекту 
Додаток 8. План продажів по проекту 
Додаток 9. Прогнозний звіт про прибутки та збитки 
Додаток 10. Прогнозний звіт про рух грошових засобів по проекту 
Додаток 11. Схема операційних витрат по проекту 
Додаток 12. Прибутковість проекту 
Додаток 13. Розрахунок точки беззбитковості (в натуральному вираженні та грошовому еквіваленті)
Додаток 14. Розрахунок показників ефективності проекту
 

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Резюме Проекту 
Таблиця 2. Штатний розклад по проекту 
Таблиця 3. Загальні параметри по проекту 
Таблиця 4. Параметри роботи міні-готелю
Таблиця 5. Оподаткування по проекту 
Таблиця 6. Напрям інвестування
Таблиця 7. Роботи по проекту та графік вкладення засобів
Таблиця 8. Схема доходів по проекту
Таблиця 9. Звіт про прибутки та збитки по проекту
Таблиця 10. Формування прибутку по проекту
Таблиця 11. Прибутковість проекту 
Таблиця 12. Операційні витрати по проекту
Таблиця 13. Беззбитковість  по проекту 1 - 5 роки  
Таблиця 14. Показники ефективності

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Місцерозташування об'єкта реалізації проекту 
Рисунок 2. Структура інвестиційних вкладень 
Рисунок 3. Графік реалізації та фінансування проекту
Рисунок 4. Формування прибутку по проекту
Рисунок 5. Розмір валової виручки та маржі валового прибутку по проекту
Рисунок 6. Размір чистого прибутку та рентабельності продажів по проекту 
Рисунок 7. Структура операційних витрат роботи готелю 
Рисунок 8. Внутрішня ставка прибутковості проекту
Рисунок 9. Дисконтований період окупності проекту
 

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами