in stock

Бізнес-план створення тепличного комплексу з вирощування троянд

Загальна характеристика
Дата підготовки: Березень 2012 року
Кількість сторінок: 120 сторінок, в тому числі 18 додатків, 23 таблиці, 49 рисунків (документ підготовлено на російській мові)
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
17999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Метою проекту є створення та організація роботи тепличного комплексу з вирощування троянд в одному з регіонів України, надання споживачам якісної квіткової продукції та отримання прибутку від цієї діяльності.  

У проекті описаний процес створення і організації роботи тепличного комплексу. Також наведено перелік необхідного тепличного обладнання, яке буде використовуватися для вирощування якісної квіткової продукції. З урахуванням ринкових тенденцій у проекті наведено назва найбільш вдалого сорти троянд для вирощування з точки зору виробничого процесу, а також з точки зору найкращого задоволення інтересів споживачів.  

У проекті проведено розрахунок фінансової моделі роботи тепличного комплексу: вказаний необхідний обсяг інвестицій, графік їх вкладення, розрахований платіжний календар (для випадку залучення кредиту), складено план продажів виробленої продукції, звіт про прибутки і збитки, прогнозний звіт про рух грошових коштів. Для проведення оцінки інвестиційної привабливості проекту проведено розрахунок всіх необхідних показників: внутрішньої норми прибутковості, чистої приведеної вартості, періоду окупності і ряду інших. Крім того розраховане кілька сценаріїв ведення бізнесу, і вплив негативних змін на фінансову стійкість проекту.  

 

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ  

2. ПРОЕКТ  

2.1. ОПИС ПРОЕКТУ  

2.1.1. Цілі і завдання Проекту  

2.1.2. Загальна вартість Проекту. Передбачувані джерела фінансування Проекту  

2.1.3. Мережевий графік реалізації та фінансування Проекту  

2.2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ПРОЕКТУ  

2.2.1 Місце розташування об'єктів, схема площ  

2.2.2. Виробничий процес і характеристика наданих товарів та послуг  

2.2.3. Необхідний персонал і кадрова політика Проекту  

2.2.4 Нормативно-правове регулювання, необхідна дозвільна документація  

2.3. АНАЛІЗ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ  

2.3.1. Загальний огляд ринку квітів. Виробництво квітів в Україні  

2.3.2. Споживання квітів в Україні  

2.3.3. Зовнішня торгівля квітами, у т. ч. трояндами, в Україні  

2.3.4. Цінова ситуація на ринку троянд України  

2.3.5. Конкурентне середовище  

2.3.6. Види теплиць і технологій вирощування продукції  

2.3.7. Затребуваність тепличних господарств в Україні  

2.3.8. Перспективи розвитку виробництва та розширення ринку квітів України  

2.4. ФІНАНСОВА ОЦІНКА ПРОЕКТУ  

2.4.1. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація  

2.4.2. Прогноз продажів по Проекту  

2.4.3. Формування прибутку по Проекту  

2.4.4. Прогноз руху грошових потоків по Проекту  

2.4.5. Графік обслуговування кредиту. Застава по кредиту. Обгрунтування можливості обслуговування залученого кредиту  

2.4.6. Розрахунок точки беззбитковості  

2.4.7. Показники інвестиційної привабливості та прибутковості Проекту (NPV, IRR, DPP, PI та ін)  

2.4.8. Сценарії розвитку Проекту  

2.5. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРОЕКТУ  

2.5.1. Факторний аналіз ризиків Проекту  

2.5.2. Стратегія зниження ризиків  

2.5.3. SWOT-аналіз  

3. ВИСНОВКИ  

4. ПРОГРАМИ

Додатки:

Додаток 1. Зведені показники за Проектом   

Додаток 2. Установки за Проектом     

Додаток 3. Джерела фінансування та загальна вартість Проекту  

Додаток 4. Мережевий графік реалізації Проекту  

Додаток 5. Погашення кредиту і виплата відсотків по кредиту  

Додаток 6. Графік обслуговування кредиту за Проектом  

Додаток 7. Розрахунок амортизаційних відрахувань за Проектом   

Додаток 8. Штатний розпис за Проектом   

Додаток 9. Середні витрати на вирощування троянд і формування ціни 1 стебла троянди  

Додаток 10. План продажів  

Додаток 11. Прогнозний звіт про прибутки і збитки за проектом  

Додаток 12. Прогнозний звіт про рух грошових коштів  

Додаток 13. Схема операційних витрат за Проектом   

Додаток 14. Аналіз прибутковості Проекту  

Додаток 15. Розрахунок точки беззбитковості 1-7 рік  

Додаток 16. Розрахунок внутрішньої ставки прибутковості і показників ефективності Проекту: чистої приведеної вартості проекту, дисконтованого періоду окупності, прибутковості вкладень, його рентабельності  

Додаток 17. Розрахунок дисконтованого періоду окупності Проекту  

Додаток 18. Оцінка сценаріїв розвитку Проекту

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Резюме Проекту  

Таблиця 2. Напрямки інвестування  

Таблиця 3. Загальні параметри за Проектом 

Таблиця 4. Параметри роботи тепличного господарства  

Таблиця 5. Інші витрати підприємства  

Таблиця 6. Показники сезонності вирощування троянд  

Таблиця 7. Оподаткування за Проектом 

Таблиця 8. Роботи по Проекту і графік вкладення коштів  

Таблиця 9. Зберігання троянд в умовах зміненої атмосфери при температурі 5° С  

Таблиця 10. Штатний розпис  

Таблиця 11. Найбільш великі компанії квіткового ринку в Україні  

Таблиця 12. Звіт про прибутки і збитки за Проектом 

Таблиця 13. Формування прибутку за Проектом  

Таблиця 14. Прибутковість Проекту  

Таблиця 15. Операційні витрати за Проектом 

Таблиця 16. Сумарна величина інвестиційних витрат (CAPEX) за Проектом  

Таблиця 17. Графік вибірки і погашення кредиту  

Таблиця 18. Розрахунок коефіцієнта обслуговування боргу за кредитами  

Таблиця 19. Показники ефективності  

Таблиця 20. Чутливість проекту до зміни обсягу продажів продукції  

Таблиця 21. Чутливість проекту до зміни ціни  

Таблиця 22. Чутливість проекту до зміни собівартості  

Таблиця 23. SWOT-аналіз за Проектом 

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1. Структура інвестиційних вкладень
 
Рисунок 2. Графік реалізації та фінансування Проекту
 
Рисунок 3. Місцерозташування об'єкта по Проекту
 
Рисунок 4. Схема будівель та споруд тепличного комплексу
 
Рисунок 5. Чан для підготовки подживлення троянд
 
Рисунок 6. Фільтрований елемент фільтра системи крапельного орошення
 
Рисунок 7. Комплектуючі системи зволоження повітря
 
Рисунок 8. Лампа для створення штучного освітлення
 
Рисунок 9. Система обігріву
 
Рисунок 10. Щит системи управління мікрокліматом
 
Рисунок 11. Органіграма Проекту
 
Рисунок 12. Ємність ринку квіткової продукції в Україні в 2008-2011 роках, млн. дол. США
 
Рисунок 13. Імпорт квіткової продукції в Україну в січні-серпні 2009-2011 років, млн. дол. США
 
Рисунок 14. Імпорт зрізаних квітів в Україну в 2009-2011 роках, млн. дол. США
 
Рисунок 15. Структура імпорту в грошовому еквіваленті в розрізі держав постачальників квіткової продукції в 2011 році (код 0603)
 
Рисунок 16. Динаміка експорту живих рослин і продуктів квітництва в 2007-2010 роках, млн. дол. США
 
Рисунок 17. Експорт квітів із України в 2009-2011 роках, тис. дол. США
 
Рисунок 18. Доля основних компаній-виробників на ринку зрізаних квітів
 
Рисунок 19. Динаміка площ скляних теплиць України, га
 
Рисунок 20. Спеціалізація скляних теплиць в Україні в 2008 році
 
Рисунок 21. Площі промислових теплиць в Україні для вирощування квіткової продукції на зріз, га
 
Рисунок 22. Виробничі площі самих великих тепличних комплексів України, га
 
Рисунок 23. Формування прибутку по Проекту
 
Рисунок 24. Розмір валової виручки та маржі валового прибутку по Проекту
 
Рисунок 25. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів по Проекту
 
Рисунок 26. Структура операційних витрат тепличного комплексу
 
Рисунок 27. Графік обслуговування кредиту
 
Рисунок 28. Графік беззбитковості в 1-й проектний рік
 
Рисунок 29. Графік беззбитковості в 2-й проектний рік
 
Рисунок 30. Графік беззбитковості в 3-й проектний рік
 
Рисунок 31. Графік беззбитковості в 4-й проектний рік
 
Рисунок 32. Графік беззбитковості в 5-й проектний рік
 
Рисунок 33. Графік беззбитковості в 6-й проектний рік
 
Рисунок 34. Графік беззбитковості в 7-й проектний рік
 
Рисунок 35. Внутрішня ставка дохідності
 
Рисунок 36. Дисконтованний період окупності Проекту
 
Рисунок 37. Кореляція NPV і зміни об'єма продажів
 
Рисунок 38. Кореляція NPV і зміни ціни
 
Рисунок 39. Кореляція NPV і зміни собівартості

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами