in stock

Аналіз ринку бетонних опор ЛЕП України. 2019 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Лютий 2019 року
Кількість сторінок: 40, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 14
Таблиць: 16
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: російська
30350 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting був проведений аналіз ринку бетонних опор ЛЕП в Україні. В ході дослідження було охарактеризовано основні тенденції розвитку ринку, проаналізовані обсяги виробництва, визначені й охарактеризовані основні оператори, що виробляють залізобетонні і металеві опори в Україні, проведена структуризація основних видів опор на ринку за популярністю серед покупців.
На сьогоднішній день практично всі будівництво електричних мереж в Україні та країнах СНД ведеться, спираючись на наукову і технологічну базу 60-70-х років. За цей час не було ніяких реальних суттєвих перетворень, і в останні роки загострився процес фізичного і морального старіння електростанцій і мереж.
Таким чином, намічається великий фронт робіт по реконструкції і реорганізації існуючих електричних мереж. Енергосистема вимагає нових технологій, що ведуть до енергозбереження і більш високої продуктивності енергетичної промисловості.
У той же час, в найближчій перспективі розгортання масового будівництва високовольтних ліній електропередачі малоймовірно. Будуватися будуть лише окремі об'єкти. Тому немає ніяких об'єктивних підстав для розробки нової (української) уніфікації лінійних конструкцій. Змінюється і сам характер проектування і будівництва нових ПЛ. Ці фази інвестування будуть здійснюватися з урахуванням вимог і можливостей інвестора. В даний час в Україні започатковано будівництва ПЛ з розробкою індивідуальних конструкцій на конкретні умови з відповідними випробуваннями. Винятком є Донецька і Луганська область, де відновлення опор, які могли бути пошкоджені в ході військових дій, вимагатимуть відновлення.
Опори ЛЕП з бетону також є одними з найбільш популярних видів опор в Україні. У загальній структурі вони займають 70,5%.

 

Потреби внутрішнього ринку повністю задовольняються повністю за рахунок внутрішнього виробництва. Імпорт в країну в аналізованому періоді був відсутній. Експорт же був незначним в порівнянні з обсягами виробництва і споживання всередині країни. Основними експортними напрямками для української продукції в аналізованому періоді були Молдова, Литва та Латвія. Погіршення політичних і економічних відносин з Росією призвели до скорочення обсягів торгівлі бетонними опорами ЛЕП.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку опор ЛЕП в Україні в 2016-2018 рр.
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2016-2018 рр. (виробництво + імпорт - експорт)
1.4. Сегментація і структурування ринку (за походженням, виділення бетонних опор в порівнянні з металевими)
2. Державне регулювання
- Сертифікація продукції
- Імпортні й експортні мита
3. Динаміка виробництва та реалізації продукції в 2016-2018 рр.
3.1. Динаміка виробництва продукції в натуральному вираженні в 2016-2018 рр.
3.2. Динаміка виробництва продукції в грошовому вираженні в 2016-2018 рр.
4. Основні оператори ринку
4.1. Основні оператори ринку і їх опис (виробники та імпортери)
4.2. Сегментація і структурування основних операторів ринку (за сегментами, групами, спеціалізацією та регіонально)
4.3. Частки ринку основних операторів
4.4. Ступінь конкуренції і ризики
5. Зовнішня торгівля на ринку
5.1. Імпорт опор ЛЕП в Україну в 2016-2018 рр. (обсяги, структура, географія, основні імпортери)
5.2. Експорт опор ЛЕП з України в 2016-2018 рр. (обсяги, структура, географія, основні експортери)
6. Ціна та ціноутворення на ринку
6.1. Поточні ціни на опори ЛЕП, бетонні та оцинковані (імпортні, експортні ціни, ціни постачальників за запитом)
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
7. Споживання продукції на ринку
7.1. Переваги споживачів щодо продукції, портрет споживача (підприємства і бюджетні організації)
7.2. Сегментація і структурування споживання (В2В, В2C, B2G)
7.3. Особливості споживання в сегменті B2G (процедури проведення тендерів, плани про будівництво нових доріг з оновленням опор)
8. Канали збуту продукції на ринку (В2В і виділення частки тендерів - на підставі даних, що відображаються у відкритому доступі)
9. Асортимент продукції, представленої на ринку (на підставі даних постачальників, зовнішньої торгівлі, каталогів виробників)
10. Висновки і рекомендації.
10.1. Прогнозні тенденції розвитку ринку опор ЛЕП в Україні
10.2. Гіпотези розвитку ринку. Прогнозні показники в 2019-2022 рр.
11. Інвестиційна привабливість галузі
11.1. SWOT, PEST - аналіз ринкового спрямування
11.2. Ризики і бар'єри на ринку
11.3. Побудова карти ризиків на ринку.

Перелік таблиць:

1. Вартість регулювання: витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього бізнесу, що виникають внаслідок дії сукупності регуляторних актів
2. Основні необхідні процедури для проходження митного контролю при імпорті цементу в Україні
3. Основні оператори ринку бетонних опор ЛЕП в Україні
4. Регіональна сегментація основних операторів ринку
5. Сегментація операторів ринку за виробленими типами продукції
6. Середні експортні ціни за типами бетонних опор ЛЕП в 2016 - 2018 рр., грн. за шт.
7. Ціни на залізобетонні опори, грн. за шт.
8. Ціни на деякі види оцинкованих сталевих опор, грн. за шт.
9. Перелік електронних майданчиків для закупівель
10. Асортимент бетонних опор ЛЕП в Україні
11. Побудова прогнозної моделі для прогнозу ємності ринку бетонних опор ЛЕП в Україні
12. SWOT-аналіз ринку бетонних опор ЛЕП в Україні
13. PEST - аналіз ринку бетонних опор ЛЕП України
14. Ризики і бар'єри розвитку ринку бетонних опор ЛЕП України
15. Сегментація ринкових ризиків
16. Карта ризиків

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка ємності ринку бетонних опор в Україні в 2016 - 2018 рр., тис. тон і млн. грн.
2. Сегментація ринку опор ЛЕП за видами в Україні,%
3. Динаміка виробництва бетонних опор ЛЕП в Україні в 2016 - 2018 рр. в натуральному вираженні, тис. тон
4. Динаміка виробництва бетонних опор ЛЕП в Україні в 2016 - 2018 рр. в грошовому вираженні, млн. грн.
5. Частки ринку основних операторів ринку в 2017 році,%
6. Частки ринку основних операторів ринку в 2018 році,%
7. Динаміка експорту бетонних опор ЛЕП з України в 2016 - 2018 рр. в натуральному вираженні, тис. тон і шт.
8. Динаміка експорту бетонних опор ЛЕП з України в 2016 - 2018 рр. в грошовому вираженні, млн. грн.
9. Сегментація експорту бетонних опор ЛЕП з України в 2016 - 2018 рр. за типом в натуральному вираженні,%
10. Основні експортери бетонних опор ЛЕП з України в 2016 - 2018 рр. в натуральному вираженні, %
11. Географічна структура експорту бетонних опор ЛЕП з України в 2016 - 2018 рр. в натуральному вираженні, %
12. Структура собівартості виробництва бетонних ЛЕП опор в Україні,%
13. Сегментація споживання бетонних опор в Україні,%
14. Прогнозна динаміка ємності ринку бетонних опор ЛЕП в Україні в 2019 - 2022 рр. у грошовому вираженні в Україні, млн. грн.

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами