in stock

Аналіз ринку полімерів ПЕ України. 2018 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Жовтень 2018 року
Кількість сторінок: 53, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 33
Таблиць: 27
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: Російська
14150 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

В рамках дослідження ринку полімерів ПЕ в Україні аналітиками Pro-Consulting був проведений аналіз тенденцій розвитку ринку за 2016 - 6 місяців 2018 рр. Була проведена сегментація і структурування ринку в залежності від виробництва первинних або вторинних полімерів поліетилену, визначені основні постачальники вторсировини для переробки в Київській області та їх середні ціни. Проведено огляд державного регулювання галузі, проаналізовано динаміку виробництва як первинних, так і вторинних полімерів ПЕ. Також були визначені основні оператори ринку, їх частки ринку і проведена сегментація на виробників і переробників. Було проаналізовано динаміку і географічну структура зовнішньої торгівлі на ринку полімерів ПЕ, особливості ціноутворення в галузі, а також виявлені основні тенденції споживання на ринку. На основі зібраної та проаналізованої інформації були побудовані гіпотези розвитку ринку і оцінені прогнозні показники ринку в 2018 - 2020 рр.


Український ринок полімерів поліетилену в досліджуваний період активно розвивався. Цьому сприяло, головним чином, відновлення економіки України після кризи 2014-2016 років.
Згідно з даними державної служби статистики України, щорічно в країні накопичується більше 40 тис. тонн полімерних відходів, в структурі яких 31% - з поліетилену. Вторинна переробка полімерів з кожним роком набуває все більшої актуальності. Це пов'язано не тільки з посиленням природоохоронного законодавства, а й в тому числі з подорожчанням первинної сировини, а також накопиченням сміття.
Ринок поліетилену в первинній формі представлений невеликою кількістю гравців, серед яких 3 компанії займають більше 90% ринку. Ринок вторинної переробки полімерних матеріалів ПЕ менш концентрований і представлений великою кількістю компаній з малими частками ринку.
У 2017 - 2018 рр. виросло виробництво українських полімерів у первинних формах, в основному за рахунок відновлення діяльності ТОВ «Карпатнафтохім», яке знаходилося в простої з 2012 року. Також в зв'язку з цим збільшується експорт української продукції.
Поліетилен використовується в таких галузях промисловості, як харчова (тара і упаковка, ящики та палети), будівництво (виробництво кабельно-провідникової продукції, а також інших будівельних матеріалів), переробна промисловість (виробництво упаковки і ізоляції).

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку полімерів ПЕ України
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2016-6 міс. 2018 рр.
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2016-6 міс. 2018 рр. на підставі оцінки
1.3. Сегментація і структурування ринку (ринок первинних полімерів ПЕ / переробка ПЕ - оцінка на підставі даних про утилізацію і виробництва пластика в Україні)
1.4. Сировинна база - основні постачальники ПЕТ-пляшок та іншої сировини для переробки, перелік основних операторів в Київській обл. і їх середні ціни за запитом в компанії і наявності інформації з відкритих джерел
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, коротке резюме і особливості законів)
2.2. Податки і збори на ринку (загальне оподаткування бізнесу; імпортні та експортні мита, плани про їх зміну)
3. Динаміка виробництва продукції в 2016- 6 міс. 2018 рр.
3.1. Обсяг виробництва в натуральному вираженні в 2016-6 міс. 2018 рр. в Україні (на підставі оцінки)
3.2. Обсяг виробництва в грошовому вираженні в 2016-6 міс. 2018 рр. в Україні (на підставі оцінки)
4. Основні оператори ринку полімерів ПЕ України
4.1. Основні оператори ринку і їх опис (найбільші виробники первинних полімерів ПЕ і переробники вторинної сировини)
4.2. Сегментація і структурування основних операторів (виробники / переробники)
4.3. Частки ринку основних операторів (оцінка за даними попередніх років і фінансових показників компаній)
4.4. Ступінь конкуренції і ризики
5. Зовнішня торгівля на ринку полімерів ПЕ України
5.1. Експорт продукції в 2016-6 міс. 2018 рр. (Обсяги, географія поставок по країнах, середні експортні ціни, основні експортери і їх частки)
5.2. Імпорт продукції в 2016-6 міс. 2018 рр. (Обсяги, географія поставок по країнах, середні імпортні ціни, основні імпортери і їх частки)
6. Ціна та ціноутворення на ринку полімерів ПЕ України
6.1. Середні оптові ціни на полімери ПЕ первинні і вторинні на поточний момент за запитом в компанії і наявності інформації з відкритих джерел
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни
7. Споживання продукції на ринку
7.1. Переваги споживачів щодо продукції, портрет споживача (перелік галузей-найбільших споживачів продукції (зокрема ринок ПЕТ тари), перелік найбільших компаній за даними галузям, їх опис, тенденції)
7.2. Структурування та сегментація споживання на підставі оцінки (виділення галузей, найбільш споживають вторинні полімери ПЕ, виділення основних компаній-споживачів вторинних полімерів ПЕ)
8. Висновки і рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку в 2018-2020 рр.
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку. Виявлення причин переважання імпорту над виробництвом полімерів ПЕ
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку в 2018-2020 рр. в Україні
9. Інвестиційна привабливість галузі
9.1. SWOT - аналіз ринкового напряму
9.2. PEST - аналіз ринкового напряму
9.3. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок
9.3.1. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Загальні показники ринку поліетилену в первинних формах в Україні в 2016 - 1 півріччі 2018 рр., В натуральному вираженні, тис. тонн
2. Загальні показники ринку вторинного поліетилену в Україні в 2016 - 1 півріччі 2018 рр., В натуральному вираженні, тис. тонн
3. Основні оператори серед постачальників сировини ПЕ для переробки в Київській області
4. Розрахунок середньої ціни реалізації відходів полімерів ПЕ для компаній-переробників, грн. / кг
5. Імпортні мита на полімери ПЕ в первинних формах за кодом УКТ ЗЕД 3901
6. Основні виробники на ринку полімерів ПЕ в первинних формах в Україні в 2017-2018 рр.
7. Основні компанії - переробники вторинної сировини поліетилену в Україні в 2017-2018 рр.
8. Оцінка конкурентного середовища на ринку первинних полімерів ПЕ України
9. Оцінка конкурентного середовища на ринку вторинних полімерів ПЕ України
10. Результати оцінки конкурентного середовища на ринку полімерів ПЕ України
11. Основні компанії - постачальники відходів полімерів ПЕ в Україну в першому півріччі 2018 р., %
12. Середні оптові ціни на первинні полімери ПЕ в Україні на поточний момент, грн./кг
13. Середні оптові ціни на вторинні полімери ПЕ в Україні на поточний момент, грн./кг
14. Характеристика факторів ціноутворення на ринку первинних полімерів ПЕ в Україні
15. Характеристика факторів ціноутворення на ринку вторинних полімерів ПЕ в Україні
16. Основні компанії з виробництва кабелів з ПЕТ ізоляцією на поточний момент
17. Основні компанії з виробництва ПЕТ-пляшок на поточний момент
18. Основні компанії з виробництва пластикової тари на поточний момент
19. Основні компанії з виробництва ПЕ труб на поточний момент
20. Підприємства з виробництва ПЕТ плівки
21. Підприємства з виробництва ПЕТ преформ
22. Основні компанії-споживачі вторинного поліетилену в Україні (за даними імпорту вторинної сировини)
23. SWOT-аналіз ринку полімерів ПЕ в Україні
24. SWOT- аналіз ринку переробки полімерів ПЕ в Україні
25. PEST-аналіз ринку первинних і вторинних полімерів ПЕ в Україні
26. Сегментація ринкових ризиків
27. Карта ризиків для ринку полімерів ПЕ в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Структура полімерних відходів в Україні в 2017 р,%
2. Динаміка ємності ринку первинних полімерів в Україні в 2016 - 1 півріччі 2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
3. Частка переробки відходів поліетилену в структурі потужностей для переробки відходів поліетилену в Україні в 2018 р., %
4. Динаміка ємності ринку вторинних полімерів ПЕ в Україні в 2016 - 1 півріччі 2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
5. Процес виробництва і переробки полімерів PET
6. Співвідношення первинних полімерів і вторинної переробки в Україні по місткості ринку в 2017 рр., в натуральному вираженні, %
7. Динаміка виробництва первинних полімерів ПЕ в Україні в 2016 - 1 півріччі 2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
8. Динаміка виробництва вторинних полімерів ПЕ в Україні в 2016 - 1 півріччі 2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тонн
9. Динаміка виробництва первинних полімерів ПЕ в Україні в 2016 - 1 півріччі 2018 рр., в грошовому вираженні, млрд грн.
10. Динаміка виробництва вторинних полімерів ПЕ в Україні в 2016 - 1 півріччі 2018 рр., в грошовому вираженні, млрд грн.
11. Співвідношення виробництва первинних полімерів ПЕ і вторинної переробки в Україні в 2017 р, в натуральному вираженні, %
12. Частки ринку основних операторів на ринку первинних полімерів ПЕ в Україні в 2017 р, в натуральному вираженні, %
13. Частки ринку основних операторів на ринку первинних полімерів ПЕ в Україні в 2017 р за виручкою від реалізації продукції, %
14. Частки ринку основних операторів на ринку вторинних полімерів ПЕ в Україні в 2017 р за виручкою від реалізації продукції, %
15. Динаміка експорту полімерів ПЕ з України в натуральному вираженні за 2016 - 1 півріччя 2018 рр., тис. тонн
16. Динаміка експорту полімерів ПЕ з України в грошовому вираженні за 2016 - 1 півріччя 2018 рр., млрд грн.
17. Географічна структура експорту полімерів ПЕ з України в 2016 та 2017 рр., %
18. Географічна структура експорту полімерів ПЕ з України в 1 півріччі 2017 і 1 половині 2018 рр., %
19. Динаміка середніх експортних цін на полімери ПЕ в Україні за 2016 - 1 півріччя 2018 рр., грн / кг
20. Частки основних експортерів полімерів ПЕ в Україні у 2017 р, %
21. Частки основних експортерів полімерів ПЕ в Україні у 1 півріччі 2018 року, %
22. Динаміка імпорту первинних полімерів ПЕ в Україну в натуральному вираженні за 2016 - 1 півріччя 2018 рр., %
23. Динаміка імпорту полімерів ПЕ в Україну в грошовому вираженні за 2016 - 1 півріччя 2018 рр., %
24. Географічна структура імпорту полімерів ПЕ в Україну в 2016 та 2017 рр., %
25. Географічна структура імпорту полімерів ПЕ в Україну в 1 півріччі 2017 і 1 половині 2018 рр., %
26. Динаміка середніх імпортних цін на полімери ПЕ в Україні за 2016 - 1 півріччя 2018 рр., %
27. Частки основних імпортерів полімерів ПЕ в Україні в 1 півріччі 2018 року, %
28. Динаміка імпорту відходів полімерів ПЕ в Україну в натуральному вираженні за 2016 - 1 півріччя 2018 рр., %
29. Динаміка імпорту відходів полімерів ПЕ в Україну в грошовому вираженні за 2016 - 1 півріччя 2018 рр., %
30. Географічна структура імпорту відходів полімерів ПЕ в Україну в 2016 та 2017 рр., %
31. Географічна структура імпорту відходів полімерів ПЕ в Україну в 1 півріччі 2017 і 1 половині 2018 рр., %
32. Динаміка середніх імпортних цін на відходи полімерів ПЕ в Україні за 2016 - 1 півріччя 2018 рр., %
33. Прогноз ємності ринку поліетилену в Україні в 2018-2020 рр. в натуральному вираженні, тис. тонн

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами