in stock

Аналіз ринку біг-бегів України. 2014 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Квітень 2014 року
Графіків і діаграм: 18
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання:  електронною поштою або кур'єром
15800 грн.
Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку біг-бегів в Україні
1.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку біг-бегів в Україні у 2008–2013 рр.
1.2. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в натуральному і грошовому вираженнях
1.3. Сегментація і структурування ринку біг-бегів
2. Виробництво і динаміка реалізації біг-бегів в Україні у кількісних і вартісних показниках
3. Перелік основних операторів ринку України, їх опис (загальна характеристика, асортимент, цінова політика, фінансові показники)
3.1. Структурування операторів (за сегментами, спеціалізацією, у регіональному розрізі)
3.2. Частки основних операторів ринку
3.3. Специфіка і ступінь конкуренції
4. Зовнішня торгівля на ринку України
4.1. Експорт (обсяги, структура, ціни, географія поставок за країнами)
4.2. Імпорт (обсяги, структура, ціни, географія поставок за країнами)
5. Ціноутворення на ринку біг-бегів України
5.1. Цінове позиціонування
5.2. Динаміка цін на продукцію на ринку
5.3. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура ціни
6. Структура споживання біг-бегів в Україні
6.1. Структура попиту на біг-беги в розрізі типорозмірів
6.2. Основні споживачі (оцінка обсягів споживання, контакти споживачів) біг-бегів в Україні
7. Прогноз розвитку ринку біг-бегів в Україні у 2014–2017 рр.
8. Існуючі ризики та бар’єри входу на ринок

Перелік таблиць:

1. Імпортні мита на біг-беги що поставляються з України
2. Динаміка обсягів ринку біг-бегів в Україні в 2008–2013 рр. у натуральному вираженні, тонн
3. Динаміка обсягів ринку біг-бегів в Україні в 2008–2013 рр. у грошовому вираженні, млн грн
4. Динаміка обсягів виробництва біг-бегів в Україні в 2008–2013 рр. у натуральному і грошовому вираженнях
5. Перелік основних операторів ринку України, їх опис (загальна характеристика, асортимент, цінова політика, фінансові показники)
6. Асортимент продукції основних операторів ринку біг-бегів за типами в Україні
7. Асортимент продукції основних операторів ринку біг-бегів в Україні
8. Асортимент продукції основних операторів ринку біг-бегів залежно від конструкційних особливостей в Україні
9. Обсяг реалізації біг-бегів на внутрішньому ринку і ринкові частки основних конкурентів у 2013 р.
10. Рентабельність основних конкурентів на ринку біг-бегів у 2012 р.
11. Динаміка обсягів експорту біг-бегів із України в 2008–2013 рр.
12. Обсяги експорту та середні експортні ціни біг-бегів за країнами в 2013 р.
13. Обсяги експорту біг-бегів у розрізі постачальників у 2013 р.
14. Динаміка обсягів імпорту біг-бегів до України в 2008–2013 рр.
15. Обсяги імпорту та середні імпортні ціни біг-бегів за країнами в 2013 р.
16. Обсяги імпорту біг-бегів у розрізі постачальників у 2013 р.
17. Характеристика біг-бегів
18. Рівень цін на біг-беги основних операторів ринку, грн з ПДВ
19. Індекси цін виробників біг-бегів в Україні за 2008–2013 рр., %
20. Динаміка виробництва продукції підприємствами найбільших галузей споживання біг-бегів в Україні у 2007–2013 рр., млн тонн
21. Оцінка обсягів споживання біг-бегів потенційними споживачами
22. Контактні дані потенційних споживачів біг-бегів в Україні

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка обсягів ринку біг-бегів в Україні в 2008–2013 рр. у натуральному вираженні, тонн
2. Динаміка обсягів ринку біг-бегів в Україні в 2008–2013 рр. у грошовому вираженні, млн грн
3. Структура споживання біг-бегів залежно від походження продукції в Україні у 2008–2013 рр.
4. Регіональна структура виробництва біг-бегів в Україні у 2013 р.
5. Динаміка обсягів виробництва біг-бегів в Україні в 2008–2013 рр. у натуральному і грошовому вираженнях
6. Частки основних операторів ринку біг-бегів в Україні в 2013 р. у натуральному вираженні, %
7. Карта розміщення операторів ринку біг-бегів на території України
8. Географічна структура експорту біг-бегів із України в 2013 р., %
9. Структура експорту біг-бегів із України в розрізі основних постачальників у 2013 р., %
10. Географічна структура імпорту біг-бегів до України в 2013 р., %
11. Структура імпорту біг-бегів до України в розрізі основних постачальників у 2013 р., %
12. Динаміка цін на поліпропілен у 2012–2013 рр., EUR / тонну
13. Індекси цін виробників біг-бегів в Україні за 2008–2013 рр., %
14. Структура ринку біг-бегів в Україні у розрізі вантажопідйомності в натуральному вираженні, %
15. Структура споживання біг-бегів у розрізі основних галузей
16. Прогнозні показники обсягів ринку біг-бегів в Україні до 2016 р., тис. тонн (оптимістичний сценарій розвитку ринку)
17. Прогнозні показники обсягів ринку біг-бегів в Україні до 2016 р., тис. тонн (песимістичний сценарій розвитку ринку)
18. Ризики на ринку біг-бегів України

Анотація до аналізу ринку:

Експертами компанії Pro-Consulting виконано детальний аналіз українського ринку біг-бегів і підготовлено огляд, який охоплює характеристику цього виду продукції, виклад історії розвитку ринкового напряму, висвітлення особливостей сьогоднішньої ситуації і дослідження закономірностей його розвитку. Виявлено основні проблеми ринку, серед яких зазначено низький експортний потенціал, зумовлений як високою ставкою ввізного мита (7,2%), введеного більшістю європейських країн (мито відсутнє тільки в Росії та Норвегії), так і ще більш високим розміром ПДВ (відмінність складає 2,64–3, 75 раза, а найнижчий податок введений у Німеччині). Зазначено, що існуючі потужності вітчизняних виробників повністю забезпечують потреби українських споживачів. Так, частка вітчизняної продукції на ринку змінюється в діапазоні 82–97% і 87–97% (відповідно, натуральні та вартісні показники). При цьому негативним моментом є значне зростання частки імпортної продукції в 2013 р., зумовлене ввезенням в Україну дешевої азербайджанської, російської та індійської продукції більш низької якості. Динаміка всіх показників ринку демонструє коливальний характер, при цьому найбільш істотно змінюється імпорт в натуральному вираженні, для якого співвідношення мінімального і максимального значень за розглянутий період (2008–2013 рр.) складає 8,8 раза, а розмах варіації для решти показників не перевищує дворазового мінімуму. При цьому в грошовому вираженні виробництво і ємність ринку в цілому демонструють стійке зростання, починаючи з 2009 р. Охарактеризовано основних операторів ринку і зазначено, що в регіональному розрізі виробництво сконцентроване в Житомирській, Дніпропетровській та Харківській областях. При цьому за вартісним показником обсягу випуску зазначені регіони розташовані у зворотному порядку, що свідчить про відносну дешевизну житомирської продукції та вищу вартість одиниці продукції, виготовленої в харківському регіоні. При аналізі зовнішньоекономічної діяльності зазначено, що з України експортується 30–38% виробленої продукції, приблизно половина якої надходить до Росії та Угорщини. Висвітлено цінову й асортиментну політику провідних операторів. Важливим компонентом огляду є виявлення основних параметрів і оцінка інтенсивності конкуренції, згідно з якою ринок є висококонкурентним. Очікується зростання ємності ринку на період до 2016 рр., при цьому прогнозується сумарний приріст 19,4% до 2013 р. за оптимістичним сценарієм розвитку ринку.

Вас може зацікавити