in stock

Бізнес-план проекту вирощування лаванди

Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2017 року
Кількість сторінок: 59 сторінок, в тому числі 30 таблиць, 30 малюнків
Спосіб оплати: безготівковий / готівковий розрахунок, 100% передоплата
Спосіб отримання: в електронному вигляді Word + фінансова модель в Excel
20499 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

У всьому світі щорічно спостерігається зростання популярності натуральних засобів, як в області медицини, так і в інших областях (косметологія, харчова та інші галузі). Щорічно потреба фармацевтичних підприємств в лікарських травах збільшується на 20-25%, при цьому попит на рослинну сировину значно перевищує пропозицію вже сьогодні.
Виробництво такої лікарської рослини як лаванда в Україні на даний момент не є масштабним, проте набирає популярності за рахунок багатофункціонального застосування в різних сферах. Найбільш популярні способи збуту лаванди в Європі - продаж ефірного лавандового масла. Щорічне зростання даного ринку по всьому світу складає 6,5% і на сьогоднішній день в грошовому виразі оцінюється в $ 76 млн.

Мета проекту - організація вирощування лаванди на площі 1 га і подальшої її реалізації на внутрішній ринок. Щільність посадки саджанців лаванди становить 18 000 штук/га, при цьому врожайність на 1 га площі складе 6,5 тонн в період з липня по серпень. Реалізація лаванди буде здійснюватися в два етапи: в липні - в розмірі 60% від всієї реалізації і в серпні - 40%.
У проекті була виконана оцінка обсягу необхідних інвестицій, обгрунтовано його раціональне розташування на території Одеської області, побудований прогноз продажів, сезонності продажів, проведено розрахунок всіх інвестиційних показників проекту і рентабельності його реалізації. Розробка декількох сценаріїв розвитку бізнесу дозволила визначити його фінансову стійкість і рамки відхилення фактичних даних роботи від планових, при яких проект залишається прибутковим і інвестиційної привабливим.

Зміст:

1. Резюме проекту
2. Опис проекту
3. Характеристика цільового ринку
3.1 Загальна характеристика ринку лікарських рослин в світі і в Україні
3.2 Цінова ситуація на ринку лікарських рослин
3.3 Перспективи розвитку ринку лікарських рослин в Україні
4. Виробничий план Проекту
4.1 Місцезнаходження об'єкта реалізації проекту
4.2. Виробничі потужності
4.3. Опис виробничого процесу та характеристика продукції
5. Організаційний план
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Необхідний персонал і кадрова політика по проекту
5.3. Державне регулювання галузі
6. Інвестиційний план
7. Фінансова оцінка Проекту
7.1. Параметри бізнесу
7.2. Передумови для розрахунків їх аргументація
7.3. Прогноз продажів за проектом
7.4. Формування прибутку за проектом
7.5. Прогноз руху грошових потоків за проектом
7.6. Точка беззбитковості за проектом
8. Аналіз ефективності проекту
8.1. Показники інвестиційної привабливості
8.2. Сценарії розвитку проекту
9. Аналіз ризиків
9.1. Аналіз ризиків проекту
9.2. Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз
10. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Прогнозна вартість сегментів ринку лавандового масла в Європі до 2024 р
Таблиця 2. Перелік орендованій і покупної техніки за проектом
Таблиця 3. Технічні характеристики МТЗ 82
Таблиця 4. Технічні характеристики ЛДГ-15
Таблиця 5. Технічні характеристики КРН 4,2
Таблиця 6. Технічні характеристики борони зубової БЗТС 1
Таблиця 7. Технічні характеристики плуга навісного (потужністю 150 к.с.)
Таблиця 8. Технологія вирощування лаванди
Таблиця 9. Характеристика видів лаванди
Таблиця 10. Роботи по проекту і графік вкладення коштів
Таблиця 11. Вимоги до якості посадкового матеріалу лаванди
Таблиця 12. Загальні параметри по проекту
Таблиця 13. Параметри роботи підприємства
Таблиця 14. Параметри оподаткування
Таблиця 15. Витрати на роботу механізатора
Таблиця 16. Витрати на паливо на 1 га площі
Таблиця 17. Калькуляція витрат на покупку саджанців лаванди на 1 га
Таблиця 18. Калькуляція щорічних витрат на внесення добрив на 1 га площі
Таблиця 19. Калькуляція витрат на внесення гербіцидів на 1 га площі
Таблиця 20. Калькуляція собівартості і ціни реалізації продукції
Таблиця 21. Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту в цілому
Таблиця 22. Прогнозний план продажів по проекту
Таблиця 23. Формування прибутку по Проекту
Таблиця 24. Звіт про прибутки і збитки за проектом
Таблиця 25. Операційні витрати по Проекту
Таблиця 26. Капітальні витрати по проекту
Таблиця 27. Показники ефективності
Таблиця 28. Чутливість проекту до зміни ціни
Таблиця 29. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів
Таблиця 30. Чутливість проекту до зміни собівартості

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Мета проекту
Малюнок 2. Географічна і товарна структура імпорту лікарських рослин в Україні,%
Малюнок 3. Динаміка експорту та імпорту рослин для парфумерії та медицини, тонн
Малюнок 4. Динаміка експорт і імпорту ефірних масел в грошовому вираженні, $ тис.
Малюнок 5. Географічна структура експорту та імпорту ефірних масел у 2017 році (за 11 місяців),%
Малюнок 6. Середні ціни на лікарську рослинну сировину за видами в Україні, грн. / кг
Малюнок 7. Оптова ціна реалізації лавандового масла в різних країнах, $ / кг
Малюнок 8. Структура застосування лікарських рослин,%
Малюнок 9. Напрями збуту сировини лікарських рослин, в тому числі лаванди
Малюнок 10. Місцезнаходження проекту
Малюнок 11. Графік фінансування Проекту
Малюнок 12.. Органиграмма за проектом
Малюнок 13. Структура інвестиційних вкладень
Малюнок 14. Динаміка прибутковості по проекту
Малюнок 15. Формування прибутку за проектом
Малюнок 16. Динаміка валової виручки і маржинальної прибутку за проектом
Малюнок 17. Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів за проектом
Малюнок 18. Структура операційних витрат
Малюнок 19. Графік беззбитковості за 2 рік
Малюнок 20. Графік беззбитковості за 3 рік
Малюнок 21. Графік беззбитковості за 4 рік
Малюнок 22. Графік беззбитковості за 5 рік
Малюнок 23. Внутрішня ставка прибутковості
Малюнок 24. Дисконтований період окупності проекту
Малюнок 25. Кореляція NPV і ціни на продукцію
Малюнок 26. Кореляція NPV і обсягами продажів
Малюнок 27. Кореляція NPV і зміни собівартості
Малюнок 28. Напрями інвестування
Малюнок 29. Показники прибутковості проекту
Малюнок 30. Показники рентабельності (сумарно за 5 років)

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами