in stock

Аналіз ринку цементу України. 2013 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Листопад 2013 року
Кількість сторінок: 60
Графіків і діаграм: 43
Таблиць: 31
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання:  електронною поштою або кур'єром
Мова звіту: Російська
14900 грн.
Детальний зміст:

1. Макроекономічна ситуація
1.1. Динаміка ВВП України у 2012–2013 рр.
1.2. Динаміка обсягів будівництва в Україні у 2012–2013 рр.
2. Загальна характеристика ринку цементу
2.1. Опис ринку (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
2.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2012–2013 рр.
2.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку цементу України в 2009–2013 рр.
2.4. Загальні показники ринку, розрахунок ємності локального ринку (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Полтавська та Харківська області) у 2012–2013 рр.
2.5. Сегментація і структурування ринку
2.6. Сировинна база, технологія виробництва
3. Державне регулювання (квоти і мита)
4. Динаміка виробництва та реалізації продукції в 2012–2013 рр. (у розбивці за марками)
4.1. Динаміка виробництва продукції в натуральному вираженні у 2009–2013 рр.
4.2. Динаміка виробництва продукції в грошовому вираженні у 2012–2013 рр.
5. Основні оператори ринку
5.1. Основні оператори ринку та їх опис
5.2. Сегментація та структурування основних операторів ринку (за сегментами, групами, спеціалізацією та у регіональному розрізі)
5.3. Частки ринку основних операторів
5.4. Ступінь конкуренції та ризики
6. Зовнішня торгівля на ринку
6.1. Експорт продукції у 2012–2013 рр. (обсяги, структура, ціни, географія поставок за країнами, основні експортери)
6.2. Імпорт продукції у 2012–2013 рр. (обсяги, структура, ціни, географія поставок за країнами, основні імпортери)
7. Ціна і ціноутворення на ринку
7.1. Динаміка цін на продукцію в 2012–2013 рр.
7.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, її структура 
7.3. Собівартість виробництва, його рентабельність
8. Споживання продукції на ринку
8.1. Переваги споживачів щодо продукції, портрет споживача
8.2. Сегментація і структурування споживання
8.3. Потреба в продукції, ступінь задоволеності споживання
8.4. Оцінка споживання цементу на локальному ринку і в розрізі марок (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Полтавська та Харківська області)
9. Оцінка каналів збуту продукції на ринку
10. Асортимент продукції, представленої на ринку
11. Висновки та рекомендації. Прогнозні показники розвитку ринку в 2014–2017 рр.
12. Інвестиційна привабливість галузі
12.1. SWOT-аналіз ринкового спрямування
12.2. Ризики і бар’єри виходу на ринок

Перелік таблиць:

1. Регіональна структура проведення будівельних робіт в Україні за 9 міс. 2013 р.
2. Регіональна структура введення в експлуатацію житла в Україні за 9 міс. 2013 р.
3. Рейтинг ключових компаній-забудовників, що працюють у найбільших українських містах
4. Ємність ринку цементу України у натуральному вираженні, млн тонн
5. Ємність ринку цементу України у грошовому вираженні, млн дол. США
6. Споживання цементу за регіонами України за 2008 р., 2012 р. і 1 пол. 2013 р. у натуральному вираженні, млн тонн
7. Виробництво цементу в Україні в розрізі регіонів у 2011–2012 рр. у натуральному вираженні, тис. тонн
8. Діючі ГОСТ / ДСТУ і технічні характеристики цементів в Україні
9. Нововведення, що несе ДСТУ Б EN 197-1:2008 в Україні
10. Основні процедури, необхідні для проходження митного контролю, при імпорті цементу в Україну
11. Структурування підприємств цементної промисловості в розрізі власників станом на 2013 р.
12. Виробничі потужності основних цементних заводів України та їх завантаження за підсумками 2012 р.
13. Структурування діючих цементних заводів за способом виробництва цементу за підсумками 2012 р.
14. Частки українських підприємств в обсязі виробництва цементу в Україні в 2012 р. у натуральному вираженні, %
15. Факторний аналіз динаміки ринкової частки українських підприємств
16. Показники оцінки конкурентного середовища для побудови конкурентної карти ринку
17. Конкурентна карта ринку
18. Ціни на цемент основних виробників станом на листопад 2013 р. з ПДВ, грн / тонну
19. Динаміка цін на газ та електроенергію в 2008–2013 рр. 
20. Структура витрат підприємств з виробництва цементу в 2012 р. у грошовому вираженні, %
21. Рентабельність підприємств з виробництва цементу за 2009–2012 рр., %
22. Характеристика Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 рр.
23. Характеристика Державної цільової програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на період до 2020 р. 
24. Характеристика Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013–2018 рр.
25. Динаміка розвитку галузей споживання цементу в Україні у 2008–2013 рр.
26. Порівняння обсягів виробництва цементу і залишків готової продукції на складах операторів ринку в 2010–2013 рр., тис. тонн
27. Характеристика «цільового регіону», підсумки 2012 р.
28. Структурування діючих цементних заводів за асортиментом цементу, що випускається, станом на 2012–2013 рр.
29. Прогнозні показники розвитку галузей споживання цементу в Україні у 2013–2017 рр.
30. SWOT-аналіз ринку цементу в Україні
31. Ризики, що впливають на розвиток ринку цементу України

Перелік графіків і діаграм:

1. Поквартальна динаміка ВВП України в 2012 – 1 пол. 2013 рр., млрд грн
2. Поквартальна динаміка обсягу проведених будівельних робіт в Україні за підсумками 2012 – 9 міс. 2013 рр., млрд грн
3. Проведення будівельних робіт у цільовому регіоні за 9 міс. 2013 р. у грошовому вираженні, %
4. Динаміка обсягу введеного в експлуатацію житла у 2008–2012 рр., тис. кв. м 
5. Введення в експлуатацію житла у цільовому регіоні за 9 міс. 2013 р. у натуральному вираженні, %
6. Регіональна структура споживання цементу в Україні в 2012 р. у натуральному вираженні, %
7. Регіональна структура виробництва цементу в Україні в 2012 р. у натуральному вираженні, %
8. Особливості реалізації цементу в Україні
9. Динаміка реалізації цемента в Україні за походженням продукції в 2008–2013 рр. у натуральному вираженні, %
10. Динаміка реалізації цемента в Україні за видами (навалом і в мішках) в 2008–2013 рр. у натуральному вираженні, %
11. Структура реалізації цементу за видами (навалом і в мішках) в натуральному вираженні залежно від розташування цементного заводу, %
12. Карта реалізації тарованого цементу в Україні, % від загального обсягу продажів у регіоні
13. Показники виробництва цементу в Україні у 2008–2013 рр. у натуральному вираженні, млн тонн
14. Показники виробництва цементу в Україні у 2008–2013 рр. у грошовому вираженні, млн дол. США
15. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» у 2009–2012 рр., млн грн
16. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «Миколаївцемент» у 2009–2012 рр., млн грн
17. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «Подільський цемент» у 2009–2012 рр., млн грн
18. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ТОВ «Цемент» у 2009–2012 рр., млн грн
19. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «Євроцемент-Україна» у 2009–2012 рр., млн грн
20. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «Івано-Франківськцемент» у 2009–2012 рр., млн грн
21. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «Волинь-Цемент» у 2009–2012 рр., млн грн
22. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «Югцемент» у 2009–2012 рр., млн грн
23. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПрАТ «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія» у 2009–2012 рр., млн грн
24. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ТОВ «Промцемент» у 2009–2012 рр., млн грн
25. Регіональне розташування діючих цементних заводів в Україні
26. Частки виробництва основних операторів за підсумками 2012 р. у натуральному вираженні, %
27. Частки виробництва власників, які володіють українськими цементними заводами, з урахуванням їх частки в акціонерному капіталі, за підсумками 2012 р. у натуральному вираженні, %
28. Показники експорту цементу з України в 2012–2013 рр. у натуральному (млн тонн) і грошовому (млн дол. США) вираженнях
29. Географічна структура експорту цементу з України за 2012 – 8мес. 2013 рр. у натуральному вираженні, %
30. Показники імпорту цементу в Україну в 2012–2013 рр., у натуральному (млн тонн) і грошовому (млн дол. США) вираженнях
31. Географічна структура імпорту цементу в Україну за 2012 – 8 міс. 2013 рр. у натуральному вираженні, %
32. Динаміка оптових цін на цемент в Україні у 2012–2013 рр., грн / тонну
33. Середні оптові ціни на цемент в Україні у 2012 році, грн / тонну
34. Динаміка цін на перевезення цементу залізничним транспортом у 2003–2012 рр., % щодо попереднього року
35. Середня структура витрат підприємств з виробництва цементу в 2011–2012 рр. у грошовому вираженні, %
36. Структура попиту на цемент в Україні та у цільовому регіоні в розрізі галузей споживання в 2012 році, %
37. Регіональна структура споживання цементу в Україні у 2012 р., %
38. Споживання цементу на одну особу населення в деяких країнах світу, тонн
39. Динаміка оптових продажів цементу в Україні у 2008–2013 рр., тис. тонн
40. Структура споживання цементу в Україні та в цільовому регіоні у 2012 р., %
41. Динаміка обсягу транспортування цементу залізничним транспортом в 2003–2012 рр., млн тонн
42. Поставки цементу за регіонами України
43. Прогнозні показники ємності ринку цементу в Україні у 2013–2017 рр., млн тонн 

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting підготовлений огляд ринку цементу України, в якому розглянуті ключові тенденції і проблеми розвитку галузі за 2012-2013 рр. Проведено структурування ринку, згідно з результатами якого найбільшу частку займає продукція під оригінальним брендом виробника (42,1%). Частка так званих «пакувальників» (закуповують цемент навалом, фасують і продають вже під своєю торговою маркою) становить 36,6%, а на частку контрафактної продукції припадає 21,3%. Найбільш популярними марками цементу на ринку України, які представлені в асортиментному ряді практично всіх гравців, є ПЦ II / Б-Ш-400 і ПЦ I-500. На сьогодні галузь виробництва цементу характеризується переважанням іноземних власників з Німеччини, Ірландії, Кіпру і Росії, яким належить понад 90% виробленої продукції. Середній показник завантаженості виробничих потужностей в Україні, за підсумками 2012 року склав 45,8%. Найбільш високі показники характерні для «Івано-Франківськцемент» і Криворізького цементного заводу «ХайдельбергЦемент Україна». Найменший рівень завантаження був на Амвросіївському і Єнакіївському заводах, ТОВ «Промцемент», а також підприємствах Групи «Євроцемент».