in stock

Аналіз ринку пластикових труб в Україні. Ціновий моніторинг. 2023 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Листопад 2023 року
Кількість сторінок: 12 Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 8
Таблиць: 11
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська, російська, англійська
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting було проведено дослідження ринку пластикових труб. Було досліджено об’єми товару: згідно виробництва, імпорту та експорту, основних операторів. Показані поточні ціни на продукцію та прогнозовані на майбутні місяці поточного року. Проаналізовані поточна ситуація на ринках споживачів. Під роботою підведені висновки з прогнозом по подальшій ситуації на ринку.
Більшість товару, що постачається, має іноземне походження, повністю з імпорту в Україну надходять склопластикові труби та насоси.
Більшість потреби ринку пластикових труб також забезпечується імпортними товарами.
Основною складовою ціні пластикові труби на українському ринку є митна ціна імпортованого товару. В залежності від умов постачання згідно з Інкотермс 2020, до ціни можуть бути враховані, у різному ступені, логістичні витрати, страхові та митні платежі. Додатковими витратами, що формують ціну, є вартість допродажного зберігання, оплата праці, маркетингові та інші адміністративні витрати компанії.
• Транспортування великого технічного обладнання зазвичай відбувалось морем, але під час війни перевезення змінились в бік автомобілів, логістика може додати значних витрат через підвищення вартості палива та поступове підвищення оплати праці водіїв.
• Вартість оренди складських приміщень впала в ціні під час війни в центральних та північних регіонах, що сталось через суттєве зниження попиту на тривале зберігання. Проте вартість оренди в західних регіонах зросла через підвищення попиту з боку релокованого бізнесу та у зв’язку зі зміною географії споживчого попиту на товари загального споживання, агропродукції та інших видів товарів. Основним фактором такого перерозподілу стала відносна безпека західних регіонів.
• Оплата праці, є одною з найменших статей, що буде вливати на ціну на ринку. Залучені працівники відповідають за перемовини з постачальниками та покупцями, зберігання та перевезення товару, останні два пункти можуть заміняти окремі компанії на аутсорсингу.
Окрім, цього до ціни додається націнка, яку продавець вважає доцільною зважаючи на можливі нові затрати та конкурентів.
До факторів, що можуть впливати на ціни, також відносяться зміни в оподаткуванні бізнесу, курс валюти, знецінення товару при тривалому зберіганні та втраті споживчих властивостей.


Ситуація щодо виробництва пластикових труб дещо відрізняється зі зміною статей витрат. Наступні фактори виражають ціну на продукцію.
• Типорозмір та вид. Вартість матеріалів часто залежать від його розміру (геометрія, товщина) та конфігурації, що може пояснюватися витратами сировини на одиницю продукції. Найдорожчими трубами є ті, що мають товщі стінки та більш міцну будову. Додаткової вартості можуть додавати тип сировини та додаткові складові, що визначають технічні характеристики виробу.
• Вартість сировини. Для виробництва труб потрібен пластик, який майже повністю постачається з-за кордону. Ціни на сировину зросли пропорційно коливанню курсів та наявних криз країн-постачальників Ще одним фактором, який вплинув на ціни на сировину, це вартість транспортування, яка виросла через ріст цін на бензин.
• Технологія виробництва. Чим складніша технологія, тим вища собівартість, відповідно і вища ціна. Специфічні труби та нетипові розміри можуть потребувати більше часу на виготовлення через необхідність використання допоміжного обладнання та специфіку виробництва.
• Попит та конкуренти Найбільші виробники та імпортери можуть встановлювати свої ціни на продукцію, які будуть рамковими для інших гравців

Детальний зміст:

1. Вступна частина. Опис виконавця дослідження, товарів та методологій
2. Загальна характеристика ринків
2.1. Тенденції, що впливали на розвиток ринку (фактори впливу та їхній прояв, проблеми та передумови розвитку)
2.2. Обсяг постачання продукції на ринок України за квітень-серпень 2023 рік
2.3. Сегментація і структурування ринків (за видами, походженням)
3. Основні постачальники (виробники та імпортери) та їх опис (загальна інформація, види діяльності і спеціалізація; товарні групи, торговельні марки і асортимент; ціни; регіональна представленість, обсяги постачання)
4. Виробництво продукції в квітні-серпні 2023 рр.
4.1. Динаміка виробництва в кількісних показниках
4.2. Динаміка виробництва в вартісних показниках
5. Зовнішня торгівля на ринках
5.1. Експорт досліджуваної продукції з України в квітні-серпні 2023 р. (обсяги за видами)
5.2. Імпорт досліджуваної продукції в Україну в квітні-серпні 2023 р. (обсяги, структура, географія, частки імпортерів)
6. Ціна і ціноутворення на ринках в розрізі кожного продукту
6.1. Помісячна динаміка цін на продукцію в розрізі областей України
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
6.3. Прогноз цін до кінця 2023 р. в розрізі областей України
7. Аналіз споживання на ринках
7.1. Стан розвитку будівництва (інфраструктурне будівництво, житлове та комерційне будівництво)
7.2. Стан та новини основних споживачів на ринках
7.3. Наявність незадоволеної потреби на ринках
8. Висновки. Прогнозні показники ринків
8.1. Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринків
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринків. Прогнозні показники розвитку ринку до кінця 2023 р.

Перелік таблиць:

1. Обсяги постачання досліджуваних пластикових труб за квітень-серпень 2023 року в натуральних та грошових показниках, тонн, млн. грн.
2. Опис основних постачальників на ринку пластикових труб України
3. Асортимент компанії
4. Ціни на продукцію компаній на вересень 2023, грн.
5. Регіональна представленість компаній
6. Обсяги постачання продукції за досліджуваний період на ринок
7. Обсяги експорту досліджуваних груп за видами, в натуральних показниках, тонни
8. Обсяги імпорту пластикових труб в квітні-серпні 2023 р., в натуральних показниках, тис. тонн
9. Помісячна динаміка цін на продукцію з ПДВ, тис. грн.
10. Прогноз цін на вересень-грудень 2023 з ПДВ, тис. грн.
11. Прогнозні обсяги досліджуваних груп за квітень-серпень та серпень-грудень 2023 року в натуральних та грошових показниках

Перелік графіків і діаграм:

1. Походження продукції на ринку пластикових труб за квітень-серпень 2023 року в натуральних показниках, %
2. Структура імпорту труб за діаметром в квітні-серпні 2023 р., в натуральних показниках, %
3. Обсяги виробництва пластикових труб, в натуральних показниках, тонн
4. Обсяги виробництва пластикових труб, в грошових показниках, млн. грн.
5. Географія імпорту пластикових труб в квітні-серпні 2023 р., в натуральних показниках, %
6. Обсяги основних імпортерів пластикових труб в квітні-серпні 2023 р., в натуральних показниках, %
7. Структура вартості імпортованої продукції на ринку, %
8. Структура вартості виробництва пластикових труб на ринку, %

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами