in stock

Аналіз ринку сільськогосподарської техніки в Україні. 2023 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Жовтень 2023 року
Кількість сторінок: 49, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 11
Таблиць: 18
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська, російська, англійська
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting був проведений аналіз ринку сільськогосподарської техніки в Україні, 2017 - 6 міс. 2023рр. В ході аналізу було досліджено загальну характеристику ринку, проаналізовано показники ринків для збуту української СГТ, опрацьовано основних операторів ринку, досліджено виробництво сільськогосподарської техніки, проаналізовано зовнішню торгівлю та ЗЕД, проведено аналіз ціноутворення на ринку та створення брендингу і реклами.


Прогноз ринку сільськогосподарської техніки України на 2023-2027 роки.
Песимістичний сценарій:
• Продовження війни з посиленням атак з боку Росії;
• Затягування війни призведе до погіршення економічної ситуації в країні;
• Наслідки: підвищення інфляції, зменшення інвестицій, зниження виробництва, руйнування інфраструктури, зростання державного боргу, збільшення податків;
• Негативний вплив на розвиток бізнесу в усіх регіонах країни, особливо в центральних.
Оптимістичний сценарій:
• Поступове звільнення окупованих територій
• Стимулювання інвестицій з боку партнерів
• Масштабне відновлення регіонів після закінчення активної фази бойових дій
• Наслідки: зниження інфляції, зростання інвестицій, зростання ВВП, повернення підприємств до розвитку, відновлення інфраструктури, завершення активної фази бойових дій
Отже, прогноз ринку сільськогосподарської техніки України на 2023-2027 роки є непевним і
залежить від ходу війни. У разі затягування війни, економіка України постраждає, що негативно вплине на бізнес у всіх регіонах. А у разі завершення війни, економіка України відновиться, що призведе до зростання інвестицій, ВВП та виробництва.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. Опис ринку (вступна частина, методології, класифікатори)
1.2. Аналіз тенденцій, які впливали ринок, як вони виявлялися і які сегменти впливали; передумови та проблеми розвитку: до 2021 р. та після початку повномасштабної війни;
- Глобальні тренди у виробництві та застосуванні СГТ – ключові інновації, які можуть бути запроваджені в Україні.
- Тенденції у локальному виробництві та залежності від імпорту комплектуючих
- тенденції у споживанні (культура використання техніки у сільськогосподарській галузі)
- Регуляторні тенденції та аналіз законодавчого поля, що регулює галузь
- Після 24.02.2022 р. – ступінь руйнування парку техніки (оцінка)
- Програми підтримки (гранти, кредитування та інші форми) – за наявності специфічних програм із закупівлі техніки
- кількість МСБ на ринку
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в натуральних та грошових показниках (виробництво + імпорт – експорт)
1.4. Оцінка тіньового сегмента на ринку (на основі експертних інтерв'ю та побудови аналітичних розрахункових моделей)
1.5. Сегментація та структурування ринку з техніки, що постачається
- за видами техніки
- за походженням у розрізі кожного сегмента (імпортозалежність, висновки щодо того, які сектори найбільш залежні)
- Нова/стара техніка
- за потужністю (де релевантно)
- частка іноземного капіталу на ринку
2. Аналіз показників ринків для збуту української СГТ
2.1. Посівні площі в Україні по областях та за видами культур
2.3. Аналіз ланцюга доданої вартості у сільському господарстві та переробці. Визначення слабких місць у сільськогосподарській техніці
2.4. Аналіз рівня технологічності сільського господарства у різних країнах для визначення потенційних експортних ринків
3. Основні оператори ринку (виробники) – з часткою МСБ
3.1. Список основних операторів ринку та їх структурування
3.2. Частки ринку основних операторів ринку у розрізі основних сегментів
4. Виробництво сільськогосподарської техніки у 2017-6 міс. 2023 р.
4.1. Динаміка виробництва у кількісних показниках
4.2. Динаміка виробництва у вартісних показниках
4.3. Частки внутрішніх виробників
5. Зовнішня торгівля та ЗЕД
5.1. Експорт сільськогосподарської техніки з України у 2017-6 міс. 2023 р.
- тенденції в експорті для українського виробника (що експортувалося за останні роки)
- обсяги в динаміці в натуральному та грошах;
- структура експорту за видами
- Географія
- частка українського експорту в імпорті продукції іноземних країн, конкуренція з іншими постачальниками
- Частки експортерів
5.2. Імпорт СГТ в Україну у 2017-6 міс. 2023 р. (Обсяги за категоріями, географія)
- тенденції у зовнішній торгівлі загалом (у яких напрямках переважає імпорт)
- основні торгові партнери України (часткою імпорту)
6. Аналіз ціноутворення на ринку. Опис факторів та складових, що впливають на формування ціни, структура
7. Брендинг та реклама (аналіз маркетингової політики українських виробників на ринку, визначення шляхів покращення як для експорту, так і для внутрішнього ринку) – аналіз того, як виробники використовують канали просування: соцмережі, блоги, участь у виставках
8. Висновки. Прогнозні показники ринку
8.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку в розрізі сегментів та ринках країн, визначених у розділі 5
8.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку у 2023-2027 роках. за сегментами
9. Рекомендації від українських експортерів
9.1. Визначення країн для експорту за товарними сегментами та рекомендації до просування продукції на ринку
9.2. Рекомендації для проєкту щодо проведення торгівельних заходів
9.3. Рекомендації експертів

Перелік таблиць:

1. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку на натуральних і фінансових показниках (виробництво + імпорт – експорт)
2. Місткість ринку сільськогосподарської техніки, 2017-2022 рр., у грошовому вираженні, $ млн. із сегментацією по товарних групах
3. Частка імпорту сільськогосподарської техніки у 2022 р., у грошовому вираженні, $ млн. із сегментацією за товарними групами
4. Походження капіталу ТОП-10 українських компаній (визначено за обсягами виробництва у грошовому вираженні у 2021 р.)
5. ТОП-30 країн за рівнем інвестицій у сільгосптехніку у 2022 році
6. Основні оператори ринку сільськогосподарської техніки в Україні
7. Частки ринку основних операторів ринку (виробництво – 6 міс.2022 р., імпорт – 6 міс.2023 р.)
8. Динаміка виробництва сільськогосподарської техніки за сегментами, 2017-2022 рр. (2022 р. розрахунково на основі даних за 6 міс.), у натуральному вираженні, одиниць на рік,
9. Динаміка виробництва сільськогосподарської техніки за сегментами, 2017-2022 рр. (2022 р. розрахунково на основі даних за 6 міс.), у грошовому вираженні, млн. $ на рік
10. ТОП-10 виробників сільгосптехніки (за даними 6 міс. 2022 р.) без сегментування за видами
11. Частки внутрішніх виробників у 2021 та 6 міс.2022 гг. у грошах, тис. грн.
12. Частки внутрішніх виробників у 2021 та 6 міс. 2022 р. в натуральному вираженні, одиниць техніки
13. Обсяг експорту сільськогосподарської техніки з України за категоріями, 2017-6 міс. 2023 р., у натуральному вираженні, тис. тонн
14. Обсяг експорту сільськогосподарської техніки з України за категоріями, 2017-6 міс. 2023 рр., у грошах, млн. $
15. Візуалізація змін обсягу експорту сільськогосподарської техніки із України за категоріями, 2017-6 міс. 2023 рр., у грошах, млн. $, %
16. Структура експорту сільськогосподарської техніки з України за видами, 2017-6 міс. 2023 рр., у грошах, млн. $
17. Географія експорту сільськогосподарської техніки з України за категоріями, 2017-6 міс. 2023 рр., у грошах, млн. $
18. Географія імпорту сільськогосподарської техніки до України за категоріями, 2017-6 міс. 2023 р., млн. $

Перелік графіків і діаграм:

1. Частка виробників із регіону у загальному обсязі реалізації сільгосптехніки станом на 2021 рік.
2. Розподіл зареєстрованих компаній, що працюють у галузі сільськогосподарського машинобудування за кількістю зайнятих працівників (за даними 2021 р.)
3. Посівні площі в Україні по областях, 2022 р., млн. га, %
4. Посівні площі в Україні за видами культур, у 2021 та 2022 рр., тис. га
5. Частки експортерів сільськогосподарської техніки з України за видами, 6 міс. 2023 рр., у грошах, млн. $
6. Основні торгові партнери України (часткою імпорту)
7. Обсяг імпорту сільськогосподарської техніки до України за категоріями, 2017-6 міс. 2023 рр., у грошах, млн. $
8. Основні постачальники легованих сталей до України у 2022 році, у грошовому вираженні, млн$.
9. Динаміка виробництва металопродукції 2019–2022 рр., млн. т
10. Тенденція зміни цін на електроенергію для підприємств у 2021–2023 pp. тис грн. за 1 МВт.
11. Прогноз виробництва за товарними групами до 2027 року, у натуральному вираженні

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами