in stock

Аналіз ринку добавок до цементу та бетону України. 2018 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2018 року
Кількість сторінок: 42, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 23
Таблиць: 18
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: російська
14000 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Аналітичний департамент компанії «Pro-Consulting» провів аналіз тенденцій ринку добавок до цементу і бетону в Україні. Проведено аналіз попиту і пропозиції на ринку, виділені найбільші оператори ринку, побудована конкурентна карта з виділенням часток виробників даної продукції. Також об'єктом дослідження стала зовнішньоекономічна діяльність даного ринку.
Україна має значні запаси цементної сировини і може самостійно забезпечувати себе ним навіть в тривалій перспективі. Концентрація родовищ в Дніпровсько-Донецькій і Причорноморській западинах є фактором ризику в зв'язку з поточним геополітичним конфліктом.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку добавок до цементу і бетонів в Україні:
1.1. Опис існуючих добавок на ринку (короткі характеристики, застосування)
1.2. Аналіз тенденцій і перспективи розвитку ринку добавок в бетон в Україні в 2013-2018 рр. (Тенденції, особливості, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.3. Розрахунок ємності ринку в 2017-9 міс. 2018 рр. (Виробництво + імпорт-експорт) в загальному, без розбивки на сегменти (тільки шлак окремо і добавки в загальному). Частка імпортних і вітчизняних добавок в структурі ринку в 2017-9 міс. 2018 рр.
1.4. Сегментація ринку добавок до цементів і бетонів за видами (шлак, пластифікатор, піногасник, прискорювач і ін.) В структурі ємності ринку в 2017-9 міс. 2018 року в натуральному вираженні - оціночно
2. Обсяги виробництва продукції в Україні в 2017-9 міс. 2018 рр .:
2.1. Динаміка виробництва продукції в натуральному вираженні (окремо шлак, окремо добавки)
2.2. Динаміка виробництва продукції в грошовому вираженні (окремо шлак, окремо добавки) - оціночно
3. Аналіз ЗЕД на ринку добавок в Україні в 2017-9 міс. 2018 рр:
3.1. Експорт (обсяги) - необхідно для оцінки місткості ринку
3.2. Імпорт (обсяг, структура, середні ціни, географія поставок по країнах)
4. Основні оператори ринку добавок в бетон на ринку України:
4.1. Перелік виробників, їх коротка характеристика (асортимент і ТМ, сайт, адреса, потужності - за наявністю інформації)
4.2. Частки операторів ринку добавок - за даними виробництва (загальні групи, без розбивки на види) за 2017-9 міс. 2018 рр.
4.3. Перелік основних компаній-імпортерів та їх коротка характеристика (асортимент, сайт, адреса, частки в структурі імпорту, ТМ, які імпортують, країни постачальники). Виділення серед них будівельних компаній, виробників цементу для визначення попиту на види.
4.4. Сегментація операторів ринку по регіонах
4.5. Ступінь конкуренції і ризики
4.6. Конкурентні переваги основних гравців (наприклад, географічне розташування виробництва або регіональних складів; унікальність виробленого / поставленого товару - згідно публічним даними, наявність виїзної лабораторії, послуги з розробки нових добавок під замовлення виробниками бетону)
5. Оцінка собівартості продукції, рентабельність, валового доходу, валової маржі, EBITDA - розрахунки усереднено по ринку і по ТОП 5 найбільших виробників / імпортерів на підставі даних фін. звітності лідерів ринку - за наявністю інформації по гравцям або за тими, за якими інформація буде представлена
6. Висновки по перспективності інвестування в ринок добавок для цементів і бетону в Україні до 2020 року (тут повинна бути ємність ринку прогнозна за сегментами, тенденції розвитку, перспективи та інвестування, варто чи ні)
7. Інвестиційна привабливість галузі добавок для цементів і бетону
7.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
7.2. Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок

Перелік таблиць:

1. Основні види добавок для цементу, бетону і будівельних сумішей
2. Місткість ринку шлаку в Україні в 2017 - 9 міс. 2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тон
3. Ємність ринку добавок для цементів, бетонів та будівельних розчинів в Україні в 2017 - 9 міс. 2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тон
4. Середні імпортні ціни на добавки для цементу та бетону в 2017-9 міс. 2018 рр., грн за 1 кг
5. Перелік підприємств, які реалізували шлаки для виробництва цементів і бетонів в Україні
6. Перелік виробників добавок для виробництва цементів і бетонів в Україні
7. Основні оператори компанії-імпортери добавок для цементу та бетону, їх коротка характеристика ринку досліджуваних сегментів побутової хімії, підгузків, шампунів в Україні
8. Структурування підприємств на ринку добавок до бетонів і цементів в Україні
9. Обсяг виробництва добавок в бетон і цемент, і частки ринку основних конкурентів, в натуральному вираженні, тон, у 2017 році
10. Аналіз динаміки ринкової частки
11. Показники оцінки конкурентного середовища для побудови конкурентної карти ринку
12. Конкурентна карта ринку добавок в бетон і цемент в 2017 році
13. Наявність і регіональне розташування складу / лабораторії основних виробників добавок до цементу і бетону в Україні
14. Порівняльні характеристики основних компаній виробників добавок для цементу та бетону в Україні
15. Показники фінансової звітності підприємств-імпортерів за 2017 р тис. грн
16. Показники фінансової звітності підприємств-виробників за 2017 р тис. грн
17. SWOT-аналіз ринку добавок для цементу та бетону в Україні
18. Ризики і бар'єри виходу на ринок нового оператора

Перелік графіків і діаграм:

1. Виробництво цементу, бетону і будівельних сумішей в Україні в 2013 - 9 міс. 2018 рр., в натуральному вираженні, тис. тон
2. Динаміка обсягу виконаних будівельних робіт в Україні в 2013-9 міс. 2018 рр., в грошовому вираженні, млн. дол. *
3. Сегментація прийнятого в експлуатацію житла в багатоквартирних будинках в Україні за матеріалом стін в 2017 р, в натуральному вираженні (кв. м.),%
4. Сегментація ринку шлаку в Україні за походженням в 2017 р, в натуральному вираженні,%
5. Сегментація ринку добавок для цементів, бетонів та будівельних розчинів в Україні за походженням в 2017 р, в натуральному вираженні,%
6. Сегментація ринку по виду добавок в Україні в 2017 р, в натуральному вираженні,%
7. Сегментація ринку по виду добавок (крім шлаку) в Україні в 2017 р, в натуральному вираженні,%
8. Динаміка виробництва шлаку в Україні в 2017 - 9 міс. 2018 рр., в натуральному вираженні., тис. тон
9. Динаміка виробництва добавок для цементів, бетонів та будівельних розчинів в Україні в 2017 - 9 міс. 2018 рр., в натуральному вираженні., тис. тон
10. Динаміка виробництва шлаку в Україні в 2017 - 9 міс. 2018 рр., в грошовому вираженні., млн. грн.
11. Динаміка виробництва добавок для цементів, бетонів та будівельних розчинів в Україні в 2017 - 9 міс. 2018 рр., В грошовому вираженні., млн. грн
12. Динаміка експорту добавок для цементу та бетону з України в 2017-9 міс. 2018 рр. в натуральному вираженні, тис. т
13. Структура експорту добавок для цементу та бетону з України за видами за 9 міс. 2017 і 9 міс. 2018 рр. в натуральному значенні, %
14. Структура експорту інших добавок для цементу та бетону з України за видами за 9 міс. 2017 і 9 міс. 2018 рр. в натуральному значенні, %
15. Динаміка імпорту добавок для цементу та бетону в Україні в 2017-9 міс. 2018 рр. в натуральному вираженні, тис. т
16. Структура імпорту добавок для цементу та бетону в Україні за видами в 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральному значенні, %
17. Структура імпорту інших добавок для цементу та бетону в Україні за видами в 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральному значенні, %
18. Структура імпорту інших добавок для цементу та бетону в Україні в розрізі країн-відправників в 2017 - 9 міс. 2018 рр. в натуральному значенні, %
19. Частки виробників добавок (без шлаку) в Україні в 2017 р, в натуральному вираженні,%
20. Структура імпорту інших добавок для цементу та бетону в Україні в розрізі компаній імпортерів за 9 міс. 2018 рр. В натуральному значенні, %
21. Структура імпорту шлаку в Україну в розрізі компаній імпортерів за 9 міс. 2018 рр. В натуральному значенні, %
22. Прогнозні показники ємності ринку шлаку в Україні в 2018-2020 рр., тис. тон
23. Прогнозні показники ємності ринку добавок для цементу та бетону в Україні в 2018-2020 рр., тис. тон

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами