in stock

Паспорт ринку цементу України. 2012 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Лютий 2013 року
Графіків і діаграм: 12
Таблиць: 1
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання:  електронною поштою або кур'єром
4400 грн.
Детальний зміст:

1. Основні параметри ринку
2. Виробництво
3. Структура ринку
4. Основні оператори
5. Ціни
6. Прогноз розвитку ринку

Перелік таблиць:

1. Динаміка основних показників ринку цементу України за 2008–2012 рр. в натуральному вираженні, млн. тонн

Перелік графіків і діаграм:

1. Ємність ринку цементу в 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, млн. тонн
2. Експорт цементу в 2008–2012 рр., у натуральному (млн. тонн) і грошовому (млн. USD) вираженнях
3. Імпорт цементу в 2008–2012 рр., у натуральному (млн. тонн) і грошовому (млн. USD) вираженнях
4. Виробництво цементу в 2008–2012 рр. у натуральному вираженні, млн. тонн
5. Структура виробництва цементу в 2007–2011 рр. у натуральному вираженні, млн. тонн
6. Частки ринку цементу за виробниками, в натуральному вираженні
7. Структура ринку цементу за областями України, в натуральному вираженні, %
8. Географічна структура імпорту цементу в Україну у грошовому вираженні за 2012 р., %
9. Географічна структура експорту цементу з України у грошовому вираженні за 2012 р., %
10. Структура імпорту цементу в Україну за компаніями в грошовому вираженні за 2012 р., %
11. Індекс цін на цемент в Україні у 2007–2011 рр., %
12. Прогноз ємності ринку цементу в Україні у 2012–2016 рр., млн. тонн

Анотація до аналізу ринку:

Під час аналізу українського ринку цементу, спеціалісти компанії Pro-Consulting відзначають його наступні особливості. Динаміка ємності у післякризовий період демонструє стагнацію ринку. У 2012 р. у порівнянні з показниками 2008 р. обсяг ринку скоротився на 22,5%, виробництво – на понад третину, експорт – майже у 5 разів при десятикратному зростанні імпорту. У структурі виробництва за видами продукції переважає портландцемент, частка глиноземистого та гідравлічного 2009 – 2011 рр. не перевищувала 9%. Провідні виробники цементу в Україні - ПАТ «Хайдельбергцемент Україна» і ПАТ «Євроцемент Україна», головні потужності яких знаходяться у Харківській і Дніпропетровській областях. Надані головні свідчення про три найбільших підприємства (крім уже вказаних, це – ВАТ «Подільський цемент»), які постачають 56% від всього цементу, що виробляється в Україні. Зовнішня торгівля здійснюється, переважно, з країнами СНД. У структурі грошових потоків експорту лідирують Білорусь (56%) та Росія (32%), а в імпорті Росії належить понад три чверті ринку, при цьому провідними є компанії  «Мальцовський портландцемент», «Осколцемент», «Кавказцемент» із сумарною часткою у структурі імпорту 55%. Індекс цін на продукцію галузі у 2011 році вперше за досліджуваний період показав зростання. Очікується, що пожвавлення діяльності у будівельному секторі України призведе до підвищення попиту на будматеріали, що сприятиме розвитку ринку цементу. Є також підстави стверджувати про заплановане збільшення обсягів інвестицій у модернізацію виробництва цементу.