in stock

Бізнес-план організації підприємства з переробки меду

Загальна характеристика
Дата підготовки: Жовтень 2016 року
Кількість сторінок:  67 сторінок, у тому числі 15 додатків, 26 таблиць, 23 рисунки
Спосіб оплати:  безготівковий / готівковий, 100 % передоплата
Спосіб отримання: в електронній версії Word + фінансова модель в Excel
19999 грн.
  • Ви можете замовити адаптацію цього проекту: рік, масштаби, географія
  • Ви можете замовити бізнес-план іншого проекту - перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити дослідження ринку для вашого бізнесу

Концепція проекту:

Запропонований до розгляду бізнес-план містить пропозицію по організації підприємства з переробки меду, потужністю виробництва 20 000 кг на добу (5 000 тон в рік).
 
Мед - один з найцінніших продуктів харчування, якому немає замінників і на який ніколи не втратить попит. Україна є лідером в Європі з виробництва меду, а в світі займає 3-ю позицію. В цілому український мед заповнює 6% світового ринку.
 
90% бджільництва України зосереджено в приватних домогосподарствах. Для організації ємних експортних поставок, а також продажів меду в торгових мережах потрібне збільшення виробничих потужностей по його обробці і розфасовці.
 
Відкриття подібного підприємства є досить рентабельним бізнесом, на що вказують економічні розрахунки, наведені в даному бізнес-плані. Представлені прогнозні звіти про плани продажів і рух грошових коштів підтверджують генерування чистого прибутку і збереження позитивного грошового потоку протягом усього проектного періоду. Також, проведена оцінка інвестиційної привабливості проекту вказує на швидку окупність даного бізнесу і високу віддачу вкладених інвестицій.
 
У бізнес-плані представлені всі аспекти організації підприємства з переробки меду, починаючи від підбору місця розташування виробничої будівлі, обладнання, персоналу, до аналізу ризиків. Докладний зміст бізнес-плану описано нижче.

Зміст:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ
3. ОПИС ПРОЕКТУ
4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
4.1. Місцезнаходження об'єкта реалізації Проекту
4.2. Опис виробничого процесу
4.3. Опис і характеристика продукції
4.4. Необхідне обладнання та інші активи по Проекту
4.5. Нормативно-правове регулювання
5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН
6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
6.1. Мережевий графік реалізації Проекту
6.2. Необхідний персонал і кадрова політика по Проекту
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ
7.1. параметри бізнесу
7.2. Вихідні дані по Проекту і їх аргументація
7.3. Прогноз продажів по Проекту
7.4. Формування прибутку по Проекту
7.5. Прогноз руху грошових потоків по Проекту
7.6. Розрахунок точки беззбитковості по Проекту
8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ
8.1. Аналіз прибутковості Проекту
8.2. Показники інвестиційної привабливості та рентабельності Проекту: NPV, IRR, DPP, PI
8.3. Сценарії розвитку Проекту
9. АНАЛІЗ РИЗИКІВ
9.1. Факторний аналіз ризиків Проекту
9.2. Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз
10. ВИСНОВКИ

Додатки:

Додаток 1 Зведені показники по Проекту
Додаток 2 Параметри по Проекту
Додаток 3 Джерела фінансування та загальна вартість Проекту
Додаток 4 Графік реалізації Проекту та джерела фінансування
Додаток 5 Капітальні витрати по Проекту
Додаток 6 Розрахунок амортизаційних відрахувань по Проекту
Додаток 7 Штатний розклад
Додаток 8 Прогнозний план продажів
Додаток 9 Прогнозний звіт про прибутки і збитки за Проектом
Додаток 10 Прогнозний звіт про рух грошових коштів
Додаток 11 Схема операційних витрат і доходів по Проекту
Додаток 12 Прибутковість Проекту
Додаток 13 Розрахунок точки беззбитковості в натуральному / грошовому еквіваленті
Додаток 14 Розрахунок показників інвестиційної привабливості та ефективності Проекту
Додаток 15 Сценарії розвитку Проекту

Перелік таблиць:

Таблиця 1 Зміст мінеральних речовин в 100 г. натурального меду
Таблиця 2 Порівняльна характеристика змісту вітамінів в 100 р основних груп товарів
Таблиця 3 Основні види меду, які реалізуються в Україні
Таблиця 4 Характеристика органолептичних показників меду згідно ДСТУ 4497: 2005
Таблиця 5 Фізико-хімічні показники меду натурального згідно ДСТУ 4497: 2005
Таблиця 6 Фізико-хімічні показники меду натурального, відповідно до Директиви Ради ЄС 2001/110
Таблиця 7 Фізико-хімічні показники меду натурального згідно Сodex alimentarius
Таблиця 8 Перелік основного обладнання
Таблиця 9 Інвестиційні витрати Проекту
Таблиця 10 Графік реалізації та фінансування проекту
Таблиця 11 Штатний розклад проекту
Таблиця 12 Загальні параметри по Проекту
Таблиця 13 Параметри роботи підприємства
Таблиця 14 Оподаткування по Проекту
Таблиця 15 Амортизаційні відрахування по Проекту в цілому
Таблиця 16 Схема доходів по Проекту
Таблиця 17 Структура продажів по Проекту
Таблиця 18 Звіт про фінансові результати за проектом
Таблиця 19 Операційні витрати за проектом
Таблиця 20 Беззбитковий обсяг виробництва продукції
Таблиця 21 Формування прибутку по проекту
Таблиця 22 Ефективність проекту
Таблиця 23 Інвестиційні показники ефективності
Таблиця 24 Чутливість проекту до зміни обсягів продажів
Таблиця 25 Чутливість проекту до зміни ціни реалізації
Таблиця 26 Кореляція NPV і собівартості

Перелік графіків і діаграм:

Рисунок 1 Виробництво меду в Україні за 2000, 2010 2013-2015 рр, тонн
Рисунок 2 Структура виробництва меду за категоріями виробників
Рисунок 3 Виробничий фонд меду (бджолині сім'ї) в регіонах України станом на січень 2016 року, тисяч
Рисунок 4 Регіональна структура виробництва меду в Україні станом на кінець 2015 року,%
Рисунок 5 Експорт натурального меду з України в 2013 - 1-м півріччі 2016 року
Рисунок 6 Країни-імпортери українського меду,%
Рисунок 7 Рівень забруднення областей України
Рисунок 8 Технологічна схема переробки меду
Рисунок 9 Лінія виробництва
Рисунок 10 Напрями інвестицій
Рисунок 11 Графік фінансування Проекту
Рисунок 12 Органиграмма по Проекту
Рисунок 13 Структура доходів по Проекту
Рисунок 14 Структура операційних витрат
Рисунок 15 Графік беззбитковості
Рисунок 16 Формування прибутку по проекту
Рисунок 17 Валова виручка і маржа валового прибутку
Рисунок 18 Динаміка чистого прибутку і рентабельності продажів
Рисунок 19 Внутрішня ставка прибутковості
Рисунок 20 Період окупності проекту (з початку реалізації проекту)
Рисунок 21 Кореляція NPV і обсягів продажів
Рисунок 22 Кореляція NPV і ціни реалізації
Рисунок 23 Кореляція NPV і собівартості

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами