in stock

Огляд ринку послуг адміністрування ЗЕД. 2021 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Лютий 2021 року
Кількість сторінок: 29, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 11
Таблиць: 16
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська
24800 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками Pro-Consulting був проведений огляд ринку послуг адміністрування ЗЕД.
В рамках дослідження було представлено аналіз тенденцій розвитку ринку послуг адміністрування ЗЕД і розраховані загальні показники ринку в 2020 р за обсягом послуг, що надаються. У звіті сегментований ринок по послугах і по регіонах надання послуг, а також показаний перелік найбільших декларантів ЗЕД 2020 року, їх частки і розподіл по регіонах, видам діяльності, товарних групах і ключовим клієнтами. В огляді представлено моніторинг цін і комісійних платежів на ринку. Аналітиками складено аналіз інвестиційної привабливості галузі: SWOT-аналіз ринкового спрямування, PEST-аналіз факторів впливу на ринок.
Митний брокер — підприємство, яке надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що їх переміщують через митний кордон України (ст. 416 Митного кодексу України).
Серед тенденцій, що сприяли розвитку ринку в 2020 році:
- Пандемія коронавірусу. Обмеження пересування всередині країни та через кордон призвели до потреби в оптимізації ЗЕД з метою убезпечення власних працівників. Ця ж ситуація призвела до обмеження в роботі виробництв, що призвело до зменшення промислового виробництва на 5,2% в 2020 році.
- Характер розвитку економіки України. Структура економіки України залишається орієнтованою на сільськогосподарську сировину та ГМК. Ще дві умовно сировинні групи – деревина та продукти рослинного походження (м’ясо та яйця) – доповнюють частку товарів сировинних, або на стадії первинної обробки, що загалом перевищує 70% експорту.
- Наступним фактором є переважання в експорті великих компаній, що мають власних брокерів. Це стосується в першу чергу компаній, що представляють міжнародні корпорації в сегментах найбільш розповсюджених експортних.
- Можливість надання послуг адміністрування ЗЕД перевізниками вантажів. Вони в такому випадку також виступають відправниками вантажів в декларації Така практика більше розповсюджена в імпорті, коли логістична компанія, часто зареєстрована в юрисдикціях з податковими пільгами (Великобританія, Кіпр, Нідерланди). В окремих категоріях частка таких відправників становить 15-20 відсотків. В експорті з України показник складає 1,2%, а за компаніями, чиїм видом діяльності є оптова торгівля – 7,9%
- Рівень культури споживання консалтингових послуг залишається низьким, при цьому одним з факторів є низький рівень довіри до контрагентів. Числовим вираженням цього фактора може бути різниця між часткою операцій, що довіряють ЗЕД контрагентам (2-3 рази).
Обсяг послуг з адміністрування ЗЕД в Україні в 2020 році склав 37,3 млрд. грн.
В помісячному вираженні січень був найменш активним через, по-перше, низьку ділову активність та кількість вихідних днів (велика кількість європейських компаній також працює в обмеженому режимі протягом перших 7-10 днів січня). Просідання в квітні-червні було викликане карантином та зниженням активності постачання сільськогосподарської продукції.

Детальний зміст:

1.Загальна характеристика ринку
1.1.Аналіз тенденцій розвитку ринку (фактори впливу на ринок, проблеми розвитку)
1.2.Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2020 рр. за обсягом наданих послуг
1.3.Сегментація і структурування ринку (за послугами, регіонами надання послуг)
1.4.Оцінка тіньового сегмента на ринку (шляхом інтерв'ю з учасниками ринку, або через побудову аналітичних моделей)
2.Основні оператори ринку
2.1.Перелік основних операторів ринку і їх опис (найбільші декларанти в ЗЕД за 2020 рік)
2.2.Структурування операторів
2.2.1.Види діяльності
2.2.2.Регіони
2.2.3.Ключові клієнти
2.2.3.Ключові товарні групи (за УКТЗЕД)
2.2.4.Ціни та комісійні платежі
2.3.Частки ринку основних операторів ринку (за кількістю вантажів та фінансовими показниками)
3.Ціна і ціноутворення на ринку
3.1.Середні поточні ціни на послуги – по запиту конкурента
3.2.Опис факторів, що впливають на формування ціни – по запиту конкурентам
4.Споживачі і їх вподобання
4.1.Аналіз вантажообігу за підприємствами та товарними групами
4.2.Частка підприємств, що власноруч проводять операції з ЗЕД
4.3.Структурування та сегментація споживання (за галузями, регіонами, розміром підприємств)
5.Висновки. Прогнозні показники
5.1.Висновки і прогнозні тенденції розвитку ринку
5.2.Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку на 2021-2022 рр.
5.3.Рекомендації з розвитку на ринку
5.3.1.Рекомендації виходячи з розвитку ринку (можливі зміни в законодавстві до спрощення процедур ЗЕД) та адаптація до них
5.3.2.Розвиток додаткових послуг Замовника
5.3.3.Рекомендації з ціноутворення
5.3.4.Виділення перспективних галузевих сегментів
6.Інвестиційна привабливість галузі
6.1.SWOT-аналіз ринкового спрямування
6.2.PEST-аналіз факторів впливу на ринок
6.3.Існуючі ризики і бар'єри входу на ринок. Побудова карти ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Опис основних операторів ринку
2. Види діяльності основних операторів ринку
3. Структурування основних операторів в Україні за регіонами
4. Ключові клієнти експортерів
5. Ключові товарні групи за фактурною сумою
6. Ключові товарні групи за кількістю операцій
7. Комісійні платежі на деякі товарні групи
8. Частки основних декларантів продукції в ЗЕД
9. Поточні ціни на послуги по декларуванню та/або зберіганню товарів на митному складі та/або на складі тимчасового зберігання
10. Комісійні платежі на деякі товарні групи
11. Комісійні платежі на деякі послуги
12. Частка ЗЕД деяких інших товарних груп
13. SWOT-аналіз компанії Навігатор Експрес
14. PEST-аналіз факторів впливу на ринок послуг адміністрування ЗЕД
15. Сегментація ринкових ризиків
16. Карта ризиків на ринку

Перелік графіків і діаграм:

1. Помісячна вартість наданих послуг брокерами у 2020 році, млн. грн
2. Структура послуг адміністрування ЗЕД за специфікою операцій
3. Структурування всіх операторів по регіонам України
4. Ключові товарні групи за фактурною сумою
5. Ключові товарні групи за кількістю операцій
6. Частки декларантів і самостійних імпортерів
7. Частки декларантів і самостійних експортерів
8. Структура послуг адміністрування ЗЕД за специфікою операцій по регіонах
9. Структура експорту з України (всього) в 2020 р.
10. Структура експорту з України (до країн ЄС) в 2020 р.
11. Прогноз розвитку ринку адміністрування ЗЕД в Україні

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами