in stock

Дослідження ринку сухих будівельних сумішей в Україні. 2022 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Липень 2022 року
Кількість сторінок: 57, Arial, 1 інтервал, 10 кегль
Графіків і діаграм: 24
Таблиць: 18
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром в електронному або в друкованому вигляді
Мова звіту: українська, російська, англійська
27250 грн.
  • Ви можете замовити актуалізацію або адаптацію даного звіту під ваші цілі і завдання, а також придбати частину звіту (не менш 50%) по більш доступній ціні
  • Не знайшли дослідження вашого ринку? Зв'яжіться з нашими консультантами – перейти в контакти
  • Так само ви можете замовити бізнес-план для вашої бізнес-ідеї

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting провела дослідження ринку сухих будівельних сумішей в Україні. У дослідженні описані основні виробники цього виду продукції та особливості ринку. Проаналізовано тенденції розвитку ринку, розраховано ємність ринку, рівень імпорту та експорту.

Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку сухих будівельних сумішей в Україні
1.1. Опис ринку будівельних сумішей: перелік матеріалів, їх види, застосування
1.2. Аналіз тенденцій та перспективи розвитку ринку сухих будівельних сумішей у 2017-2021 роках. в Україні (специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
1.3. Загальні показники ринку, динаміка обсягів ринку сухих будівельних сумішей у 2017-2021 роках. (оцінка на підставі даних щодо обсягу виробництва в Україні, обсягів імпорту, аналізу тендерних закупівель у досліджуваний період, а також з урахуванням факторів впливу на ринок. Оцінка % тіньового ринку, виходячи зі специфіки ринку та факторів впливу) у натуральному вираженні в Україні
1.4. Сегментація та структурування ринку у 2021 р.:
- за видами сухих будівельних сумішей
- за походженням (вітчизняні та імпортні)
1.5. Огляд іноземних технологій на ринку (за наявності інформації на сайтах операторів та імпорту обладнання та форм для виробництва будівельних блоків та тротуарної плитки)
2. Державне регулювання галузі
2.1. Основні закони, що регулюють галузь (перелік, коротке резюме та особливості законів)
2.2. Аналіз експортних мит
3. Динаміка обсягу виробництва сухих будівельних сумішей у розрізі категорій у 2017-2021 роках. в Україні – оціночно виходячи із звітності підприємств, тендерів та інших особливостей ринку
4. Основні оператори ринку сухих будівельних сумішей в Україні
4.1. Основні оператори ринку (виробники та імпортери) до ТОП-10 по кожному виду сухих будівельних сумішей, їх контакти та короткий опис
4.2. Сегментація та структурування основних операторів ринку (за сегментами, спеціалізацією та регіонально, ТМ без часток)
4.3. Фінансові показники основних операторів ринку у 2017-2020 роках. (виторг, аналіз рентабельності, чистої маржі)
5. Зовнішня торгівля на ринку сухих будівельних сумішей у розрізі категорій у 2017-2021 рр. в Україні:
5.1. Аналіз експорту (обсяги, структура, географія поставок країнами, основні експортери та його частки)
5.2. Аналіз імпорту (обсяги, структура, географія поставок країнами, основні імпортери та його частки)
6. Стан та перспективи будівельного ринку та ринку ремонтів України у 2017-2021 pp.
6.1. Аналіз тенденцій розвитку ринку будівництва та ремонтів в Україні у 2017-2021 роках. (Специфіка, проблеми, фактори впливу)
6.2. Основні показники будівельної галузі та ринку нерухомості. Обсяги ринку капітального будівництва та ринку ремонтів в Україні у 2017-2021 роках.
6.3. Житлове будівництво та введення житлової нерухомості в Україні у 2018-2021 роках.
6.4. Будівництво нежитлових об'єктів та введення нежитлової нерухомості в Україні
у 2018-2021 рр.
7. Споживання на ринку сухих будівельних сумішей, у т. ч. у секторі B2G
7.1. Основні сфери споживання, основні компанії-споживачі (закупівля для власних потреб та подальшої реалізації)
7.2. Споживання у секторі B2G. Аналіз державних тендерних закупівель (обсяги, структура по регіонах, організаторам та учасникам) за сухими будівельними сумішами
8. Ціна та ціноутворення на ринку сухих будівельних сумішей
8.1. Середні ціни на сухі будівельні суміші основних операторів в Україні (опт, роздріб – за даними торгових майданчиків та операторів ринку, імпортні ціни)
8.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
9. Перелік каналів збуту продукції та їх опис (DIY мережі, будівельні магазини та ін.)
10. Асортимент продукції основних операторів, представлений на ринку
11. Висновки. Прогнозні показники розвитку ринку у 2020-2022 роках.
11.1. Висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку
11.2. Побудова гіпотез розвитку ринку. Прогнозні показники розвитку ринку у 2020-2023 роках. в Україні
11.3. Рекомендації щодо перспектив виходу ринку.
12. Інвестиційна привабливість галузі
12.1. SWOT - аналіз ринкового спрямування
12.2. PEST - аналіз ринкового спрямування
12.3. Існуючі ризики та бар'єри входу на ринок
12.3.1. Побудова картки ризиків на ринку

Перелік таблиць:

1. Динаміка обсягів ринку сухих будівельних сумішей в Україні у 2017-2021 рр., у натуральному вираженні, тис. т
2. Динаміка обсягів ринку сухих будівельних сумішей в Україні у 2017-2021 рр., у грошовому вираженні, млн грн
3. Коди згідно з ДК 004: 2008 УКНД (Український класифікатор нормативних документів)
4. Реєстр екологічних сертифікатів, що діють (СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінки життєвого циклу)
5. Динаміка виробництва сухих будівельних сумішей в Україні у 2017-2021 рр., у натуральному вираженні, тис. т
6. Аналіз портфоліо найбільших операторів ринку ССС
7. Основні оператори ринку ССС
8. Сегментація та структурування основних операторів ринку сухих будівельних сумішей в Україні
9. Виробничі потужності основних операторів ринку сухих будівельних сумішей, у натуральному вираженні, тис. т
10. Фінансові результати основних операторів у 2017-2020 р. (виторг, аналіз рентабельності, чистої маржі), тис. грн.
11. Структура тендерів ССС з організаторів, 2021
12. Ціни на сухі будівельні суміші в Україні
13. Основні мережеві будівельні магазини в Україні
14. Основні учасники та асортимент продукції на ринку сухих будівельних сумішей України
15. SWOT-аналіз ринкового спрямування
16. PEST – аналіз ринку сухих будівельних сумішей України
17. Сегментація ринкових ризиків
18. Карта ризиків для ринку сухих будівельних сумішей України

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка індексу будівництва, індексу цін виробників та індексу цін на електроенергію за 2020 – 2021 роки.
2. Сегментація ринку ССС за видом в'яжучої речовини, в натуральному вираженні, %
3. Структурування ринку ССС за видами продукції (сумарно на цементній та на гіпсовій основі), у натуральному вираженні, %
4. Сегментація ринку сухих будівельних сумішей в Україні у 2021 р., у натуральному вираженні, %
5. Динаміка виробництва сухих будівельних сумішей за видом в'яжучої речовини в Україні в 2017-2021 рр., у натуральному вираженні, тис. т
6. Динаміка виробництва сухих будівельних сумішей за видом в'яжучої речовини в Україні в 2017-2021 рр., у грошовому вираженні, млн грн
7. Частки ринку основних операторів у розрізі категорій, 2021 р., %
8. Динаміка експорту сухих будівельних сумішей з України у 2017-2021 рр., у натуральному вираженні, тис. т
9. Структура експорту сухих будівельних сумішей з України, у натуральному вираженні, тис. т
10. Географія експорту сухих будівельних сумішей з України у 2021 р., у натуральному вираженні, тис. т
11. Частки основних експортерів сухих будівельних сумішей в Україні у 2021 р., у натуральному вираженні, тис. т
12. Динаміка імпорту сухих будівельних сумішей до України у 2017-2021 рр., у натуральному вираженні, тис. т
13. Структура імпорту сухих будівельних сумішей з України у 2021 р., у натуральному вираженні, тис. т
14. Географія імпорту сухих будівельних сумішей з України у 2021 р., у натуральному вираженні, тис. т
15. Частки основних імпортерів сухих будівельних сумішей в Україні у 2021 р., у натуральному вираженні, тис. т
16. Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні за основними видами капітального будівництва, 2017-2021 рр., млн. грн.
17. Обсяг ринку ремонтів в Україні 2019-2021 рр., у грошовому вираженні, млрд. грн.
18. Кількість прийнятих в експлуатацію житлових будівель у 2018-2021 рр., одиниць, тис. м2
19. Кількість прийнятих в експлуатацію житлових будівель у 2018-2021 рр., одиниць, тис. м2
20. Основні сфери споживання сухих будівельних сумішей, %
21. Структура тендерів ССС з регіонів, 2021
22. Структура загальновиробничих витрат на виробництво сухих будівельних сумішей в Україні, у грошовому вираженні, %
23. Система розподілу на ринку сухих будівельних сумішей в Україні
24. Прогнозна ємність ринку сухих будівельних сумішей в Україні у 2020-2022 роках. у натуральному вираженні, тис. тонн

Вас може зацікавити

Зв'язатися з нами