in stock

Аналіз ринку цементу України. 2013 рік

Загальна характеристика
Дата підготовки: Листопад 2013 року
Кількість сторінок: 81
Графіків і діаграм: 56
Таблиць: 34
Спосіб оплати: готівковий або безготівковий розрахунок, передоплата
Спосіб отримання:  електронною поштою або кур'єром
Мова звіту: Російська
14450 грн.
Детальний зміст:

1. Макроекономічна ситуація
1.1. Динаміка макроекономічних показників України (ВВП; чисельність населення; кількість домогосподарств; працююче населення; безробітні)
1.2. Прогнозні показники динаміки зростання ВВП України
1.3. Динаміка обсягів будівництва в Україні в 2008–2013 рр.
1.4. Прогнозні показники динаміки обсягів будівництва в Україні (засновані на державному плануванні) 2013–2023 рр.
2. Загальна характеристика ринку цементу
2.1. Опис ринку (історія розвитку, специфіка, проблеми, фактори впливу на ринок)
2.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку в 2008–2013 рр.
2.2.1. Аналіз чинників, що впливають на майбутній розвиток ринку (включаючи державні програми, а також плани найбільших будівельних компаній) 
2.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку в 2008–2013 рр.
2.4. Сегментація і структурування ринку (аналіз розподілу цементних заводів в Україні; причини розподілу; особливості розподілу)
2.5. Сировинна база, технологія виробництва (ГОСТ / ДСТУ і технічні характеристики цементів)
2.6. Види перевезення цементу
3. Динаміка виробництва та реалізації продукції у 2008–2013 рр.
3.1. Динаміка виробництва цементу в натуральному вираженні в 2008–2013 рр.
3.2. Прогнозні показники виробництва цементу в натуральному вираженні в 2013–2023 рр.
3.3. Динаміка виробництва цементу в грошовому вираженні у 2008–2013 рр.
3.4. Прогнозні показники виробництва цементу в грошовому вираженні у 2013–2023 рр.
4. Основні оператори ринку
4.1. Основні оператори ринку і їх опис (включаючи фінансові показники для тих, хто подає звітність)
4.2. Сегментація і структурування основних операторів ринку (за сегментами, групами, спеціалізацією та у регіональному розрізі)
4.3. Частки ринку основних операторів
4.4. Ступінь конкуренції та ризики
4.5. SWOT-аналіз найбільших операторів
4.5.1. SWOT-аналіз майбутнього заводу в Чернігівській області (порівняно з конкурентами)
5. Зовнішня торгівля на ринку
5.1. Експорт продукції в 2008–2013 рр. (обсяги, структура, ціни, географія поставок за країнами, основні експортери)
5.2. Імпорт продукції в 2008–2013 рр. (обсяги, структура, ціни, географія поставок за країнами, основні імпортери)
6. Ціна і ціноутворення на ринку
6.1. Динаміка цін на продукцію в 2008–2013 рр. (у розбивці на види цементу)
6.2. Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура ціни
6.3. Собівартість виробництва, його рентабельність 
6.4. Прогнозовані ціни на цемент в Україні в 2013–2023 рр. (за марками цементу)
7. Споживання продукції на ринку
7.1. Переваги споживачів щодо продукції, портрет споживача (аналіз факторів, що впливають на попит і споживання продукції)
7.2. Сегментація і структурування споживання (сегментація і структура попиту на цемент, прогноз попиту на цемент на основі аналізу плану великих державних проектів у сфері будівництва інфраструктури, житла і т. д.)
7.3. Потреба в продукції, ступінь задоволеності споживання (споживання на одну особу населення; аналіз попиту і пропозиції на ринку цементу в 2008–2013 рр.)
7.4. Аналіз споживання цементу за областями України
7.5. Прогнозні показники споживання і попиту цементу в 2013–2023 рр.
8. Канали збуту продукції на ринку
9. Висновки та рекомендації. Прогнозні показники ємності ринку в 2013–2023 рр.
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. Аналіз інвестиційної привабливості ринку цементу з погляду перспектив ринків з активним споживанням цементу 
10.2. Інвестиційна привабливість регіону для будівництва цементного заводу (переваги Чернігівської області)
10.3. Аналіз впливу макроекономічних факторів на інвестиційну привабливість ринку цементу України
10.4. SWOT-аналіз ринкового спрямування
11. Аналіз привабливості цільового регіону
12. Висновки щодо будівництва заводу в Чернігівській області

Перелік таблиць:

1. Регіональна структура проведення будівельних робіт в Україні у 2012 р.
2. Рейтинг ключових компаній-забудовників, що працюють у найбільших українських містах
3. Ємність ринку цементу України у натуральному вираженні, млн тонн
4. Ємність ринку цементу України у грошовому вираженні, млн дол. США
5. Діючі ГОСТ / ДСТУ і технічні характеристики цементів в Україні
6. Нововведення, які несе в собі ДСТУ Б EN 197-1:2008 
7. Структурування підприємств цементної промисловості в розрізі власників станом на 2013 рік
8. Виробничі потужності основних цементних заводів України та їх завантаження за підсумками 2012 р.
9. Структурування діючих цементних заводів за способом виробництва цементу за підсумками 2012 р.
10. Структурування діючих цементних заводів за асортиментом цементу, що випускається, за підсумками 2012 р.
11. Частки українських підприємств в обсязі виробництва цементу в Україні в 2012 р. у натуральному вираженні, %
12. Факторний аналіз динаміки ринкової частки українських підприємств
13. Показники оцінки конкурентного середовища для побудови конкурентної карти ринку
14. Конкурентна карта ринку
15. SWOT-аналіз найбільших операторів ринку цементу в Україні
16. SWOT-аналіз заводу в Чернігівській області
17. Ціни на цемент основних виробників станом на листопад 2013 р. (з ПДВ), грн / тонну
18. Динаміка цін на газ та електроенергію в 2008–2013 рр. 
19. Структура витрат підприємств з виробництва цементу в 2012 р. у грошовому вираженні, %
20. Рентабельність підприємств з виробництва цементу за 2009–2012 рр., %
21. Середній рівень цін на цемент у розрізі марок в Україні у 2023 р., прогноз, тис. грн за тонну
22. Характеристика Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010–2017 рр.
23. Характеристика Державної цільової програми будівництва та розвитку мережі метрополітенів на період до 2020 р. 
24. Характеристика Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013–2018 рр.
25. Динаміка розвитку галузей, в яких споживається цемент, в Україні у 2008–2013 рр.
26. Порівняння обсягів виробництва цементу і залишків готової продукції на складах операторів ринку в 2010–2013 рр., тис. тонн
27. Споживання цементу за областями України у 2008, 2012 і 1 пол. 2013 рр. у натуральному вираженні, млн тонн
28. Прогнозні показники розвитку галузей, в яких споживається цемент, в Україні, у 2013–2023 рр. 
29. Переваги Чернігівській області для будівництва цементного заводу 
30. Ризики, що впливають на розвиток ринку цементу України
31. SWOT-аналіз ринку цементу в Україні
32. Характеристика цільового регіону для будівництва заводу в Чернігівській області за підсумками 2012 р.
33. Характеристика Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 рр. у цільовому регіоні
34. Основні параметри Стратегії розвитку Києва до 2025 р., ключові проекти

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка ВВП України в 2008 – 1 пол. 2013 рр., млрд грн
2. Динаміка ВВП на одну особу населення в Україні в 2008 – 1 пол. 2013 рр., тис. грн
3. Динаміка чисельності населення України в 2008 – 2013 рр., млн осіб
4. Динаміка кількості домогосподарств в Україні в 2009–2013 рр., млн од.
5. Динаміка кількості зайнятого населення і безробітних в Україні віком від 15 до 70 років, млн осіб.
6. Структура сфер діяльності населення України за підсумками 2012 р., %
7. Динаміка рівня зайнятості населення віком 15–70 років в Україні щодо всього населення зазначеної вікової групи за підсумками 2008 – 1 пол. 2013 рр., %
8. Прогнозування динаміки зростання ВВП України в 2013–2023 рр., млрд грн
9. Динаміка обсягу виконаних будівельних робіт в Україні за підсумками 2008 – 1 пол. 2013 рр., млрд грн
10. Найбільші регіони за обсягом виконання будівельних робіт в Україні у 2012 р.
11. Динаміка обсягу введеного в експлуатацію житла у 2008–2012 рр., тис. кв. м 
12. Прогнози введення в експлуатацію житла в Україні на 2013–2023 рр., тис. кв. м 
13. Структура реалізації цементу в Україні, %
14. Динаміка реалізації цементу в Україні за видами в 2008–2013 рр., %
15. Карта географічного розміщення родовищ цементної сировини і найбільш великих підприємств цементної промисловості України
16. Показники виробництва цементу в Україні у 2008–2013 рр. у натуральному вираженні, млн тонн
17. Прогнозні показники виробництва цементу в Україні у 2013–2023 рр. у натуральному вираженні, млн тонн
18. Показники виробництва цементу в Україні у 2008–2013 рр. у грошовому вираженні, млн дол. США
19. Прогнозні показники виробництва цементу в Україні в 2013–2023 рр. у грошовому вираженні, млн дол. США
20. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» у 2009–2012 рр., млн грн
21. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «Миколаївцемент» в 2009–2012 рр., млн грн
22. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «Подільський цемент» у 2009–2012 рр., млн грн
23. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ТОВ «Цемент» у 2009–2012 рр., млн грн
24. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «Євроцемент-Україна» у 2009–2012 рр., млн грн
25. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «Івано-Франківськцемент» у 2009–2012 рр., млн грн
26. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «Волинь-Цемент» в 2009–2012 рр., млн грн
27. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПАТ «Югцемент» у 2009–2012 рр., млн грн
28. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ПрАТ «Бахчисарайський комбінат «Будіндустрія» у 2009–2012 рр., млн грн
29. Фінансові показники (виручка і прибуток) діяльності ТОВ «Промцемент» у 2009–2012 рр., млн грн
30. Регіональне розташування діючих цементних заводів в Україні
31. Частки виробництва основних операторів за підсумками 2012 р. у натуральному вираженні, %
32. Частки виробництва власників, які володіють українськими цементними заводами, за підсумками 2012 р. у натуральному вираженні, %
33. Показники експорту цементу з України в 2008–2013 рр. у натуральному вираженні, млн тонн
34. Показники експорту цементу з України в 2008–2013 рр. у грошовому вираженні, млн дол. США
35. Географічна структура експорту цементу з України за 2010 – 8 міс. 2013 рр.  у натуральному вираженні, %
36. Показники імпорту цементу в Україну в 2008 – 8 міс. 2013 рр. у натуральному вираженні, млн тонн
37. Показники імпорту цементу в Україну в 2008 – 8 міс. 2013 рр. у грошовому вираженні, млн дол. США
38. Географічна структура імпорту цементу в Україну в 2010 – 8 міс. 2013 рр. у натуральному вираженні, %
39. Динаміка оптових цін на цемент в Україні в 2008–2013 рр., грн за тонну
40. Середні оптові ціни на цемент в Україні в 2012 р., грн / тонну
41. Динаміка цін на перевезення цементу залізничним транспортом в 2003–2012 рр., % щодо попереднього року
42. Середня структура витрат підприємств з виробництва цементу в 2011–2012 рр. у грошовому вираженні, %
43. Прогнозні ціни на цемент в Україні до 2023 р., грн / тонну
44. Структура попиту на цемент в Україні та у цільовому регіоні в розрізі галузей споживання, %
45. Регіональна структура споживання цементу в Україні в 2012 р., %
46. Споживання цементу на одну особу населення в деяких країнах світу, тонн
47. Динаміка оптових продажів цементу в Україні у 2008–2013 рр., тис. тонн
48. Регіональна структура споживання цементу в Україні у 2012 р. у натуральному вираженні, %
49. Динаміка обсягу транспортування цементу залізничним транспортом у 2003–2012 рр., млн тонн
50. Постачання цементу за регіонами України 
51. Прогнозування ємності ринку цементу в Україні в 2013–2023 рр., млн тонн
52. Прогнози введення в експлуатацію житла в Україні на 2013–2023 рр., тис. кв. м 
53. Цільовий регіон нового оператора ринку в Чернігівській області
54. Структура споживання цементу в Україні та у цільовому регіоні в 2012 р., %
55. Потенційний попит на цемент у цільовому регіоні згідно з Державними цільовими програмами будівництва житла і доріг за 2010–2018 рр., тис. тонн
56. Середня заробітна плата населення в Україні та в окремих регіонах за 9 міс. 2013 р., грн / місяць

Анотація до аналізу ринку:

Аналіз ринку цементу, за даними на 2013 року, виконано фахівцями компанії Pro-Consulting. Дослідження містить динаміку макроекономічних показників в Україні, а також їхні особливості впливу на ситуацію на ринку цементу. Зокрема, проаналізовано динаміку ВВП, чисельність населення, кількість домогосподарств, динаміку обсягів будівництва в Україні в 2008 - 1 півріччі 2013 рр. та ін. Відмічено ринкові тенденції, зокрема, використання альтернативних видів палива, переведення роботи заводів з «мокрого» на «сухе» виробництво клінкеру і перехід галузі на європейські стандарти виробництва цементу. Розглянуто особливості реалізації цементу на ринку залежно від впливу різних факторів. Проаналізовано динаміку ємності ринку цементу в Україні в період з 2008 по 8 місяців 2013 року. Значну увагу приділено основним операторам ринку, вказано завантаження їхніх виробничих потужностей, виділено особливості виробництва цементу в залежності від способу («мокрий» / «сухий») і географічний розподіл заводів. В огляді показані частки головних операторів ринку, а також розглянуто питання конкуренції. Ретельно вивчено споживання цементу в Україні. Розглянуто регіональну структуру споживання цементу, а також проаналізовано вплив державних програм на обсяг його споживання. У дослідженні міститься інформація з інвестиційної привабливості ринку цементу в цілому і цільового регіону зокрема. Крім того, дослідження містить глибинні висновки, а також прогнози розвитку досліджуваного ринку до 2013 року.