in stock

Аналіз ринку цементу України. 2010

Загальна характеристика
Дата підготовки: Грудень 2010 року
Графіків і діаграм: 28
Таблиць: 9
Спосіб оплати: готівковий / безготівковий розрахунок, в тому числі банківською картою, передоплата
Спосіб отримання: електронною поштою або кур'єром   
4450 грн.
Детальний зміст:

1. Загальна характеристика ринку
1.1. опис ринку
1.2. Аналіз тенденцій розвитку ринку
1.3. Загальні показники ринку, розрахунок ємності ринку
1.4. Сегментація і структурування ринку
2. Виробництво цементу в Україні
2.1 Сировинна база і технологія виробництва цементу
2.2 Виробництво цементу в Україні
2.2.1 Географічне розміщення та виробничі потужності
2.2.2 Операційні показники виробництва цементу
2.2.3 Загальна характеристика найбільших підприємств з виробництва цементу
3. Споживання цементу на внутрішньому ринку
3.1 Споживання цементу в промисловості
3.2 Споживання цементу в регіонах України
4. Державне регулювання галузі
5. Зовнішня торгівля
5.1 Імпорт цементу в Україні
5.2 Експорту цементу з України
6. Ціна та ціноутворення на ринку
6.1 Динаміка цін на продукцію
6.2 Опис факторів, що впливають на формування ціни, структура
6.3 Собівартість, рентабельність
7. Власність в цементній галузі України
7.1 Іноземні власники цементних заводів
7.2 Українські власники цементних заводів
8. Прогнози розвитку цементної галузі в Україні
8.1 Потенціал внутрішнього ринку
8.2 Потенціал іноземних ринків
8.3 Висновки. Прогнозні показники ринку на 2010-2012 рр.

Перелік таблиць:

1. Обсяг будівельного ринку в Україні в 2006-2010 рр..  
2. Загальні показники ринку цементу в Україні в 2006-2010 рр.., млн. тонн  
3. Загальні показники ринку цементу в Україні в 2006-2010 рр.., млн. дол США  
4. Виробничі потужності українських підприємств  
5. Темпи розвитку будівництва житла та виробництва цементу в 1990 - 2008 роках  
6. Єдиний митний тариф України, базується на Гармонізованій системі опису товарів  
7. Підприємства, що частково або повністю перебувають у власності іноземних компаній  
8. Підприємства, що частково або повністю перебувають у власності вітчизняних промислово-фінансових груп  
9. Фактичне виконання планів по житловому будівництву в Україні  
 

Перелік графіків і діаграм:

1. Динаміка будівництва житла в Україні, тис. кв. метрів  
2. Загальні показники ринку цементу в Україні в 2006-2010 рр.., млн. тонн  
3. Загальні показники ринку цементу в Україні в 2006-2010 рр.., млн. дол США  
4. Співвідношення імпортної та вітчизняної продукції на ринку України в 2010 році  
5. Сегментування ринку цементу України за способом виробництва в 2008 і 2010 рр.., в натуральному вираженні  
6. Сегментування ринку цементу України по виду цементу в 2007 і 2010 рр.., в натуральному вираженні  
7. Частка контрафактного цементу на ринку України в 2010 році, в натуральному вираженні  
8. Карта географічного розміщення родовищ цементної сировини і найбільш великих підприємств цементної промисловості України  
9. Обсяги виробництва цементу в Україні в 2006-2010 рр.., млн. тонн  
10. Частка підприємств у загальному обсязі виробництва цементу в Україні в 2010 р., в натуральному вираженні (тонн)  
11. Споживання цементу в Україні по галузях у 2008 році, в натуральному вираженні (тонн)  
12. Споживання цементу в Україні по галузях у 2010 році, в натуральному вираженні (тонн)  
13. Співвідношення темпів розвитку будівництва житла та виробництва цементу в 2003 - 2010 роках  
14. Споживання цементу по регіонах України у 2008 і 2010 рр..,%  
15. Динаміка обсягів імпорту цементу в Україну в 2006-2010 рр.., млн. тонн  
16. Динаміка обсягів імпорту цементу в Україну в 2006-2010 рр.., млн. дол США  
17. Географічна структура імпорту цементу в Україну в 2006, 2008 і 2010 рр.., в натуральному вираженні  
18. Товарна структура імпорту цементу в 2006-2010 роках,%  
19. Динаміка обсягів експорту цементу з України в 2006-2010 рр.., млн. тонн  
20. Динаміка обсягів експорту цементу з України в 2006-2010 рр.., млн. дол США  
21. Географічна структура експорту цементу з України в 2006, 2008 і 2010 рр.., в натуральному вираженні  
22. Динаміка середніх роздрібних цін на цемент в Україні в 2006-2010 рр.. грн / тонн  
23. Структура собівартості виготовлення цементу  
24. Середня рентабельність реалізації по галузі цементного виробництва в Україні, в 2006-2009 рр..  
25. Фактичне виконання планів по житловому будівництву в Україні  
26. План будівництва житла на 2009-2016, тис. кв.м.  
27. Прогнозні обсяги виробництва цементу в Україні в 2010-2012 рр.., млн. тонн  
28. Прогнозна місткість ринку цементу в Україні в 2010-2012 рр.., млн. тонн  
  

Анотація до аналізу ринку:

Аналітиками компанії Pro-Consulting проведено дослідження ринку цементу в Україні. В огляді описані: загальна характеристика ринку, аналіз тенденцій його розвитку, структура сировинної бази і технологія виробництва цементу. Структуровано споживання цементу в промисловості, а також потоки зовнішньоекономічної діяльності. Виявлено, що в країні є близько 18 підприємств, здатних виробляти цемент, проте в даний момент працює 15 з них. Найбільша частка внутрішнього споживання цементу і виробів з нього припадає на будівництво - близько 60 - 65%. При цьому в житловому будівництві в 2008 році ця частка сягала 49%, а в 2010 році знизилася до 45%. За підсумками 2006 - 2010 рр., Максимальне зростання цін на цемент простежувався в кризовий період (925 грн / т). Подальші перспективи збільшення ємності внутрішнього ринку цементу будуть залежати, в першу чергу, від темпів промислового і житлового будівництва, впровадження нових технологій будівництва доріг, виробництва ЗБК і стінових матеріалів. Оскільки найбільші обсяги внутрішнього споживання припадає на житлове будівництво, то в найближчі роки від темпів його зростання будуть залежати і темпи зростання внутрішнього споживання цементу в Україні.