У матеріалі представлена інформація щодо промоційної активності фармацевтичних компаній в Україні за підсумками 1 півріччя 2023 року. Розглянуто наступне: загальна промоційна активність фармацевтичних компаній в Україні в першому півріччі 2023 року та її динаміка, зростання промоційної активності в різних категоріях товарів "аптечної корзини", включаючи лікарські засоби, косметику, дієтичні добавки, медичні вироби та дитяче харчування, учасники ринку фармацевтів та їх частка в загальному обсязі промоції, канали промоції товарів "аптечної корзини", такі як візити медичних представників, конференції, POS-матеріали, реклама та інформація в інтернеті та ін., збільшення промоції рецептурних препаратів та дієтичних добавок, розподіл промоції між закордонними та вітчизняними виробниками, популярні методи промоції серед лікарів та фармацевтів, включаючи візити медичних представників та рекламу у спеціалізованій пресі, рейтинги фармацевтичних компаній та лікарських брендів на основі кількості згадок лікарями та фармацевтами.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо промоактивності у воєнний час в Україні за 1 кв. 2023 р. Розглянуто: промоактивність фармацевтичних компаній в Україні під час військових подій та вплив на неї ситуації в країні, аналіз конфігурацій у промоційній активності фармацевтичних компаній, спрямованої на професійну аудиторію, порівняно з попереднім роком, а саме, скорочення активності, вплив змін у ситуації на рівень промоції та взаємодії фармкомпаній з медичними фахівцями та аптеками, аналіз ключових показників та тенденцій у промоційній активності у фармацевтичному секторі за перший квартал 2023 року, статистичні дані та графіки, що відображають динаміку різних видів промоції, такі як візити медичних представників, конференції та семінари , POS-матеріали, реклама в ЗМІ, включаючи телевізійну та інтернет-рекламу, акції та інші, аналіз взаємодії всередині сектора з урахуванням вітчизняних та зарубіжних виробників фармацевтичних товарів та їх часток на ринку, вплив запровадження електронних рецептів з 1 квітня 2023 року, аналіз динаміки промоції у вітчизняних та зарубіжних виробників фармацевтичних товарів, дослідження ключових тенденцій у галузі промоції на фармацевтичному ринку України та адаптація фармкомпаній до складних умов воєнних подій.

У даному матеріалі представлена наступна інформація: які демографічні виклики стоять перед Україною, і які тенденції у скороченні населення та демографічній кризі існують, які зміни відбуваються на ринку праці у сфері фармацевтики, та які кадрові проблеми виникли після війни, які зміни відбулися на ринку реклами у Україні, зокрема, у сфері фармацевтики, нові тенденції в телевізійній рекламі ринку, які зміни у регулюванні та обмеженнях щодо реклами лікарських засобів в Україні, тенденції, які спостерігаються у сфері промоції лікарських засобів, та які компанії активно проводять промоцію у 2023 році.

У даному матеріалі представлена інформація щодо фармацевтичного ринку України. Розглянуто: вимоги у сфері фармацевтичного регулювання, кроки в рамках євроінтеграції у фармацевтичній сфері, підсумки у створенні системи верифікації лікарських засобів в Україні, очікування щодо змін та удосконалення в системі оцінки медичних технологій (ОМТ) в Україні, поправки та доповнення, категорії медичних пристроїв , які будуть оцінені з 1 січня 2024 року, думки з питання введення в дію нового Закону України "Про лікарські засоби".

У даному матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку медичних закладів в Україні. Розглянуто наступне: приватний сектор медичних закладів в Україні, вплив війни на медичні заклади в Україні, трансформацію системи охорони здоров'я в сучасних умовах, перспективи, повоєнне відновлення медичних закладів.

У цьому огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку реклами фарміндустрії в 1 кварталі 2023 року. Розглянуто: динаміку обсягів ринку реклами на ТБ із зазначенням вкладу категорії фармацевтичних брендів за підсумками I кв. 2018-2023 рр., щомісячна динаміка закуплених рейтингів EqGRP (вибірка - міста 50 тис.+) телевізійної реклами фармбрендів з січня 2021 по березень 2023 р., щоденна динаміка EqGRP (вибірка — міста 50 тис.+) грошовому вираженні бренду «Х» з січня по березень 2023 р., кількість показів реклами фармбрендів в інтернеті з січня 2021 по березень 2023 р. р., тенденції у сфері креативів.

У цій статті подано аналітичну інформацію щодо фармацевтичного ринку України. Розглянуто таке: демографічна ситуація, міграція та народжуваність в Україні, динаміка зареєстрованих в Україні шлюбів за 2021-2022 рр., динаміка реєстрацій новонароджених в Україні за 2021–2022 рр., обсяги споживання медичних послуг в Україні, споживання ЛЗ, кадрова ситуація, кількість працюючих медичних працівників в Україні у 2021 та 2022 роках. виконання обсягів щеплень в Україні (кількість щеплень від плану) у 2021 та 2022 рр., кількість госпіталізацій в Україні пацієнтів з інсультом, інфарктом міокарда та кишковою інфекцією у 2021 та 2022 р., кількість виявлених нових випадків ВІЛ та туберкульозу в Україні 2022, короткі висновки.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо фармацевтичного ринку України за підсумками 30-1 тижня 2023 року. Розглянуто наступне: стан та тенденції фармацевтичного ринку, динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів з 1-го тижня 2022 р. до 30-го тижня 2023 р., динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів з 1.02.2022 до 1.08.2023 р., структур аптечного продажу лікарських засобів у розрізі груп АТС-класифікації 2-го рівня (топ-6) з 1.02.2022 по 1.08.2023 р., динаміка цін на топ-10 SKU* за обсягами аптечного продажу у грошовому вираженні з 1.02.2022 по 1.08.2023 р., динаміка індексу інфляції на лікарські засоби з 1-го тижня 2022 р. до 30-го тижня 2023 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У даному матеріалі представлена аналітична інформація щодо фармацевтичного ринку України на 30-й тиждень 2023 року. Розглянуто: стан і тенденції фармацевтичного ринку; продажів лікарських засобів у розрізі груп АТС-класифікації 2-го рівня (топ-6) з 1.02.2022 по 8.08.2023 р., динаміка цін на топ-10 SKU* за обсягами аптечного продажу, динаміка індексу інфляції на лікарські засоби -го тижня 2022 р. до 31-го тижня 2023 р.

У даній публікації представлена аналітична інформація щодо промоактивності фармкомпаній України. Розглянуто наступне: загальні тенденції ринку, щомісячна динаміка кількості згадок спеціалістів охорони здоров'я про різні види просування товарів «аптечного кошика» з січня 2021 по червень 2023 р. аптечної корзини» з січня 2021 по червень 2023 р., динаміка кількості згадок фахівців охорони здоров'я про різні види просування товарів «аптечного кошика» в розрізі зарубіжних та вітчизняних виробників з січня 2021 по червень 2023 р., розподіл у помісячній динаміці з січня 2021 по червень 2023 р., динаміка кількості згадок лікарів та фармацевтів про різні види просування товарів «аптечного кошика», структура згадок лікарів про різні види просування за підсумками I півріччя 2023 р., структура згадок про різні види фарма , динаміка кількості згадок лікарів та фармацевтів про просування товарів «аптечного кошика» через медіа з січня 2021 по червень 2023 р.

У даному матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку реімбурсації ЛЗ України. Розглянуто наступне: обсяги аптечного продажу лікарських засобів, включених до програми реімбурсації у розрізі препаратів, вартість яких відшкодовується та не відшкодовується державою, за підсумками I півріччя 2022 та 2023 р., обсяги аптечного продажу лікарських засобів, включених до програми реімбурсації, вітчизняного та іноземного виробництва , структура споживання лікарських засобів, включених до програми реімбурсації, у розрізі нозологій, динаміка кількості виписаних та погашених рецептів за програмою реімбурсації з січня 2022 по червень 2023 р., динаміка обсягів компенсованих аптекам коштів за відпущені в рамках програми реімбурсації препарати.

У даному матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку реклами фарміндустрії України за підсумками 1 півріччя 2023 року. Розглянуто наступне: стан та тенденції рекламного фармацевтичного ринку, динаміка обсягів ринку реклами на ТБ із зазначенням вкладу категорії фармацевтичних брендів за підсумками I півріччя 2013-2023 рр., щомісячна динаміка закуплених рейтингів EqGRP (вибірка — міста 50 тис.+) січня 2021 по червень 2023 р., Топ-10 фармбрендів за показником EqGRP (вибірка – міста 50 тис.+) за підсумками I півріччя 2023 р., кількість показів реклами фармбрендів в інтернеті з січня 2021 по червень 2023 р., фармбрендів за кількістю показів реклами в інтернеті за підсумками І півріччя 2023 р., тенденції у сфері креативу.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку медицини та фармацевтики України на 20-30 тиждень 2023 року. Розглянуто наступне: темпи зростання обсягів аптечного продажу в період з 20-го по 30-й тиждень 2023 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року, тижнева динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів з 1-го тижня 2022 р. до 32-го тижня 2023 р., щоденна динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів з 1.02.2022 до 15.08.2023 р., щоденна динаміка обсягів аптечного продажу ЛЗ з 1.02.2022 до 15.08.2023 р., динаміка цін продажів, динаміка індексу інфляції на лікарські засоби з 1-го тижня 2022 р. до 32-го тижня 2023 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У цьому огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку медицини та фармацевтики в Україні. Розглянуто таке: стан та тенденції українського фармацевтичного ринку, динаміка українського ринку, роздрібної реалізації лікарських засобів, щотижнева динаміка обсягів аптечного продажу лікарських засобів з 1-го тижня 2022 р. до 29-го тижня 2023 р., структура споживання, інфляція та ціни, динаміка індексу інфляції на лікарські засоби з 1-го тижня 2022 р. до 29-го тижня 2023 р.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку медицини та фармацевтики в Україні. Розглянуто таке: стан та тренди ринку лікарських засобів в Україні, обсяг роздрібної реалізації лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні за показником МАТ до 7-го тижня 2022-2023 рр., щотижнева динаміка роздрібної реалізації лікарських засобів за період з 1-го тижня 2022 р. до 14-го тижня 2023 р., Індикатори зміни обсягу аптечного продажу лікарських засобів, структура споживання ліків в Україні, питома вага різних категорій товарів «аптечного кошика» показнику МАТ до 7-го тижня 2022–2023 рр., тижнева динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика», частка аптечного продажу українського та іноземного виробництва, частка аптечного продажу рецептурних та безрецептурних ЛЗ, структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі топ-10 груп АТС-класифікації 2-го рівня у грошовому вираженні за показником МАТ до 7-го тижня 2022-2023 рр., питома вага топ-10 груп АТС-класифікації 2-го рівня, ключові гравці ринку, топ брендів ринку, короткі висновки.

Звіт містить аналітичну інформацію щодо ринку медицини та фармацевтики в Україні. Розглянуто наступне: демографічні зміни в Україні у 2022 році, оцінка населення України у 2022 р., оцінки чисельності населення України з інших джерел, основні показники системи охорони здоров'я України, перша допомога, спеціалізована амбулаторна допомога, лікарняний догляд, здоров'я матері та дитини, планова вакцинація дітей, епідеміологічний ландшафт для окремих станів здоров'я та хвороб у 2022 році, наслідки для фармацевтичного ринку, загальний огляд ринку, продаж ліків у обраних АТС-групах, ситуація з програмою «Доступні ліки» (відшкодовується НСЗП).

У цій статті розглядається коментар експерта ринку щодо впливу професійних стандартів на фармацевтичну галузь. Розглянуто таке: коментар експерта про те, що поступово професійні стандарти витісняють із сфери працівників без фармацевтичної освіти, обговорюються зміни у вимогах до кваліфікації працівників та їх вплив на структуру галузі.

У статті подано аналітичну інформацію щодо ринку медицини та фармацевтики в Україні на 2023 рік. Розглянуто: стан та тенденції фарміндустрії України, коментарі експертів ринку, плани компаній на поточний рік, вплив війни на фарміндустрію, промоція та реклама в індустрії, зміна споживчих настроїв, розвиток фармацевтичної e-commerce.

В огляді наведено інвестиційні проекти галузі охорони здоров'я в Україні на початок 2023 року. Розглянуто: галузеві проекти України, які потребують інвестицій, короткий огляд проекту, інвестиційна можливість, статус проекту, сума інвестицій у комплекс, місто розташування, ціль проекту.

Зв'язатися з нами