У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку залізної руди України. Розглянуто: стан та тенденції ринку залізної руди, державне регулювання галузі, формати ренти, оподаткування.

Огляд містить аналітичні відомості щодо ринку залізорудної сировини України за підсумком 1 півріччя 2019 року. Розглянуто: обсяг експорту залізорудної сировини з України в 1 півріччі 2019 р., географічна структура постачання залізорудної сировини, частка Європи в загальній структурі постачання залізничної сировини з України, обсяги експорту неагломерованої/агломерованої руди.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку залізняку в Україні та світі на 2020. Розглянуто: темп скорочення глобальних цін на залізняк у світі в 2020, згідно з прогнозами та очікуваннями, коментар експерта з причин скорочення цін.

Публікація містить аналітичні відомості щодо притоку інвестицій у капітал залізорудних компаній України у 2019 році. Розглянуто: країни, з яких зафіксовано найбільший приплив інвестицій, сума інвестицій з січня-жовтня 2019 року, структура інвестицій по сегментах ринку.

Огляд містить аналітичні відомості щодо виробництва залізняку в Україні Криворізьким ЖРК за підсумком 2019 року. Розглянуто: обсяги видобутку товарної залізняку заводом у 2019, приріст до показника 2018, обсяг відвантаженої руди КЗРК споживачам, коротка інформація щодо Криворізького ЗРК.

У матеріалі представлені аналітичні відомості щодо виробництва залізняку в Україні Запорізьким ЖРК за підсумком 2019 року. Розглянуто: обсяги видобутку товарної залізняку заводом у 2019, приріст до показника 2018, обсяг відвантаженої руди ЗЖРК споживачам, коротка інформація щодо Запорізького ЖРК.

Огляд містить аналітичні відомості щодо ринку залізної руди України за підсумками 1 півріччя 2019 року. Розглянуто: обсяг експорту залізняку за 1 півріччя, обсяг експорту залізорудної сировини у зазначений період, імпорт ЗРС в Україну за 6 міс. 2019 р., основні постачальники, витрати на охорону навколишнього середовища у 2017-2018 роках підприємств з видобутку залізняку в Україні.

У матеріалі подано звітні відомості щодо ринку титанової руди України. Розглянуто: огляд галузевого контракту, суму купівлі титанової руди України, коментарі експертів із закупівель, огляд компанії-закупника.

У звіті подано аналітичні відомості щодо ринку руди та залізорудних концентратів України за підсумками 2018 року.
Розглянуто: обсяг експорту та приріст поставок руди та залізорудних концентратів з України за підсумками року, топ країн, до яких було відправлено руду, імпорт руди, країни-імпортери ЗРС в Україну в 2018 та 2017 рр., заводи-виробники залізняку в Україні.

У матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку руди та залізорудних концентратів України за підсумками жовтня 2018 року. Розглянуто: обсяг експорту та приріст поставок руди та залізорудних концентратів з України за підсумками жовтня 2018 р. ЗРС в Україні в жовтні 2018 року, заводи-виробники залізняку в Україні.

Стаття містить огляд ринку залізорудної сировини в Україні за січень 2018 року. Розглянуто: середньодобове виробництво товарної непідготовленої сировини, середньодобове виробництво агломерату, чавуну на металургійних комбінатах України, обсяги експорту даної продукції, ціни на внутрішньому ринку.

В даному матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку залізняку України, розглянуто: основні події ринку на початку 2017 року, розцінки залізорудну продукцію, причини зростання світових цін на галузеву продукцію, вплив світових події на розвиток ринку в Україні.

Зв'язатися з нами