В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку експорту в регіонах України. Розглянуто наступне: кількісний розподіл експортерів за регіонами України, кількість компаній-експортерів в Україні в 2021 та 2023 році, основні причини спаду експорту України, центри концентрації експортних компаній, чистий дохід компаній-експортерів у 2022 році за секторами та областями, галузева спеціалізація регіонів України в 2022 році за сумою доходів експортерів в області, топ секторів компаній-експортерів за доходом у 2022 р., чиста маржа компаній-експортерів за 2022 рік.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку зовнішньої торгівлі в України. Розглянуто наступне: країни, з яких найбільше імпортували товарів до України, товари у загальних обсягах ввезених у січні – грудні 2023 року товарів, частка оподаткованого імпорту від загальних обсягів імпортованих товарів, країни, до яких найбільше експортували товарів з України, трійка найбільш експортованих з України категорій товарів, обсяги експорту за підсумками 2023 року, загальна вартість імпорту та експорту за 2023 рік.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку малого та середнього бізнесу в Україні. Розглянуто наступне: кількість малих та середніх підприємств в Україні, які стали переможцями державних закупівель за жовтень 2023 року, ТОП-25 переможців державних закупівель з-поміж малого та середнього бізнесу за сумою контрактів, частка середнього, малого та мікробізнесу від загальної кількості підприємств-учасників державних закупівель, сума замовлень у середнього, малого та мікробізнесу, секторальний розподіл загальної кількості бізнесів в публічних закупівлях, регіональні тренди.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку експорту в Україні. Розглянуто наступне: щомісячний обсяг експорту української продукції через Румунію, обсяги українського експорту товарів за підсумками 2023 року в натуральному та вартісному виражені, експорт аграрної продукції з України у грудні 2023 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку експорту в Україні. Розглянуто наступне: об'єми експорту кукурудзи, пшениці, соняшникової олії, шротів, ріпаку, соєвих бобів, ячменю, соняшника, соєвої олії з а період за березень 2022 та листопад 2023 роки, темпи експорту, структура експорту, кількість суден з експортом в різні регіони світу, особливості "зернової угоди" між Україною та росією.

В матеріалі міститься аналітична інформація по економіці України. Розглянуто наступне: загальний індекс Барометру бізнесу в грудні 2023 року, індекси Барометру секторів будівництва та послуг в останньому місяці 2023 року, індекс Барометру сектору виробництва, індекс Барометру сектору торгівлі, загальна тенденція Барометру бізнесу експортерів, індекси мікро малих, середніх та великих підприємств, найбільш корумповані установи, індекси Барометру бізнесу за секторами у грудні 2023 року в порівнянні з листопадом 2023 року, індекси Барометру бізнесу за показниками у грудні 2023 року в порівнянні з листопадом 2023 року, очікування бізнесу сектору виробництва у грудні 2023 року в порівнянні з листопадом 2023 року, очікування бізнесу сектору виробництва, будівництва, послуг, торгівлі у грудні 2023 року, очікування підприємств та підприємців залежно від розміру бізнесу (підприємств) у грудні 2023 року в порівнянні з листопадом 2023 року, підіндекси Барометру бізнесу за розміром підприємств (всі сектори) у грудні 2023 року, очікування експортерів всіх секторів у грудні 2023 року в порівнянні з листопадом 2023 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по стану економіки України. Розглянуто наступне: індекс ділових очікувань підприємств, розташованих на підконтрольній території за період травень 2020 - листопад 2023, секторальні індекси ІОДА за період березень 2021 - липень 2023, завантаженість потужностей переробних підприємств з травня 2022 по жовтень 2023, оцінка підприємців головних перепон для ведення бізнесу у період липня 2022 - жовтень 2023, індекс доцільності великих покупок, очікування інфляції і курсу на наступні 12 місяців у період з січня 2021 по вересень 2023, врожай зернових та олійних культур за 2023 рік, експорт основних сировинних товарів, індекс виробництва окремих товарів воєнного призначення, показники реального та номінального ВВП, споживча інфляція та її компоненти, порівняння споживчої інфляції в Україні та сусідніх країнах, номінальна та реальна середня зарплата, середня зарплата штатних працівників, динаміка офіційного та готівкового курсу гривні до долара США, основні компоненти попиту/пропозиції на міжбанківському валютному ринку, міжнародні резерви НБУ, міжнародна допомога, прогнози середньорічного обмінного курсу гривні до долара.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку експорту в Україні. Розглянуто наступне: очікування по експорту товарів та послуг з України у 2024 році, загальний обсяг експорту товарів з України у 2023 році, вартість експорту у 2023, порівняння показників експорту 2023 та 2022 років, прогноз Мінекономіки по експорту на 2024-2026 роки, глобальна мета українського експорту, експорт морським транспортом в грудні відносно листопада 2023 року, змінив експорті металу, заплановані об'єми експорту через Румунію, обсяги експорту автотранспортом.

В матеріалі міститься аналітична інформація по економіці України. Розглянуто наступне: як змінився ВВП України за результатами 2023 року, обсяги виробництва в економіці, внесок с/г у ріст ВВП, інфляція у річному вимірі за підсумками листопада-2023, чинники, що сприяли сповільненню інфляції, державний валютний борг України у 2024 році, очікування Мінфіну по зовнішній допомозі, співвідношення державного боргу до ВВП, реструктуризація українських суверенних єврооблігацій, очікування по ВВП України у 2024 році, основні чинники впливу на макроекономічну ситуацію у 2024 році.

В матеріалі міститься аналітична інформація по економіці України. Розглянуто наступне: головний фактор ризику для України, приріст ВВП, інфляція, облікова ставка, базовий сценарій НБУ на 2024 рік, оцінка економічного зростання України в 2024 році, роль у макростабільності України міжнародного фінансування, прибутки банків у 2023 році, обсяг коштів фіз- та юросіб у банках, динаміка коштів клієнтів у банках, процентна маржа банків, зміна чистих корпоративних кредитів за галузями, чисті гривневі кредити фізособам,портфель проблемних позик.

У даному матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку інвестиційної привабливості України у 2023 році. Розглянуто таке: інвестиційна привабливість України у 2023 році, думка бізнесу щодо поточного інвестиційного клімату, ставлення до інвестицій в умовах війни, фактори, що впливають на інвестиційний клімат, позитивні фактори, прогнози на майбутнє.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо бюджету України. Розглянуто таке: фінансова підтримка від міжнародних партнерів, розгляд джерел фінансування від США, Європейського союзу, МВФ та інших донорів, відновлення податкових перевірок та детінізація економіки, питання оновлення податкових перевірок, детінізації економіки та потенційної зміни податкової політики, проблеми та виклики у бюджеті, обговорення можливих проблем з фінансуванням у зв'язку з можливим зменшенням допомоги від міжнародних партнерів; альтернативні шляхи забезпечення бюджету; податкова політика, реформа митниці та БЕБ (блок електронного бюджету).

У даному матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку грошових перевезень в Україні. Розглянуто таке: загальна динаміка міграції з України, ситуація з біженцями та переміщенням населення, міграція трудових ресурсів та перекази грошей, причини зниження переказів, фінансові зміни у краях перебування мігрантів, прогнози та майбутні тенденції.

Матеріал містить інформацію про динаміку ринків акцій, валюти та сировинних ринків у контексті світових подій та рішень центральних банків. Розглянуто: стан та тенденції економічної системи, сигнали про можливе зниження ставок у 2024 році, стратегія ФРС у контексті інфляції та можливості зниження ставок у наступному році, вплив заяв ФРС на фінансові ринки та активи, ставки центральних банків, реакція ринків на ці рішення та їх вплив на цінності активів, ринок облігацій, інтерес інвесторів до гривневих облігацій у зв'язку з їх погашенням у 2026 році, результати первинного аукціону з гривневих облігацій, обсяг торгів на вторинному ринку гривневих та валютних облігацій, вплив відсутності рішень щодо фінансової підтримки України з боку ЄС та США на ринок єврооблігацій, реакція інвесторів на невірні рішення та уповільнення процесу фінансової підтримки, динаміка цін на українські єврооблігації та облігації ВВП-варіанти.

У цьому огляді представлено аналітичну інформацію щодо товарообігу України за підсумками 11 місяців 2023 року. Розглянуто таке: загальний товарообіг України у 2023 році, структура товарообігу за видами операцій, особливості оподаткування імпорту, головні країни-партнери, основні категорії товарів, основні категорії товарів, які становлять більшість імпорту та експорту, основні аспекти зовнішньоекономічної діяльності України, включаючи загальний обсяг товарообігу , структуру імпорту та експорту, особливості оподаткування імпорту та головних партнерів з торгівлі.

Стаття аналізує, як деякі суспільства в Україні, підвищуючи прибутки від зарплат військовослужбовців, намагаються швидко витратити ці кошти. Основні теми та питання, що розглядаються у статті: джерело доходів місцевих бюджетів, вплив зростання чисельності військовослужбовців на доходи громад, витрати громад під час війни, напрями використання надходжень від "військового" ПДФО, аналіз витрат громад на будівництво, масштабність будівельних витрат, доходи та витрати окремих громад, політика центральної влади та місцевих громад.

В огляді подано аналітичну інформацію щодо фінансової ситуації України, можливі шляхи подолання труднощів, пов'язаних із зовнішнім фінансуванням у 2024 році. Розглянуто таке: дефіцит міжнародної допомоги у 2024 році, перспективи зовнішнього фінансування ключових партнерів, обсяг фінансування та його джерела, обсяг зовнішнього фінансування для України у 2022 та 2023 рр., розподіл фінансової допомоги від ЄС, США, МВФ, Японії, Великобританії та інших, виклики та ризики, важливість збереження ритму міжнародної допомоги, наявність ризиків для фінансування у 2024 році через незабезпечення обіцяних коштів від США та ЄС, можливі наслідки втрати частини зовнішніх коштів на фінансування бюджету у 2024 році, плани та можливості для покриття дефіциту, потреба у пошуку додаткових джерел фінансування, таких, як міжнародні інвестиції та співробітництво з фінансовими інститутами, важливі події та рішення, залучення коштів через міжнародні інвестиційні посередники та інші джерела.

У цьому матеріалі представлено аналітичну інформацію щодо обсягів грошової допомоги Україні. Розглянуто наступне: зниження обсягу допомоги Україні, обсяг нової допомоги з серпня по жовтень 2023 року, яку обіцяли країни Заходу Україні, пожертвування і військова підтримка, проблеми з фінансуванням, плани щодо фінансування.

У цьому тексті розглянуті такі питання: причини, через які компаніям потрібно виходити на міжнародні ринки, диверсифікація ризиків ведення бізнесу в одній країні, розширення впізнаваності бренду і довіри до нього, збільшення обсягів продажів і прибутку, доступ до нових ринків праці та залучення нових фахівців, можливі виклики під час виходу на міжнародні ринки; невідповідність бізнес-процесів міжнародним ринкам; рішення і стратегії для подолання викликів; приклади з досвіду компанії; складнощі, пов'язані з бізнес-процесами на іноземних ринках; неспівпадання бізнес-процесів на іноземних ринках; рішення та стратегії для подолання викликів; приклади з досвіду компанії.

Зв'язатися з нами