В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку дитячого харчування в Україні. Розглянуто наступне: проблемні питання розвитку сфери дитячого харчування в Україні, актуальність необхідних обсягів виробництва та обігу дитячого харчування в Україні, економічні умови розвитку підприємств виробництва дитячо-го харчування в Україні, ефективне нормативно-правове регулювання сфери дитячого харчування, мало ефективна державна політика в сфері дитячого харчування, експорт дитячого харчування.

В матеріалі міститься інформація по ринку дитячого харчування в Україні. Розглянуто наступне: рейтинг найкращих виробників дитячгого харчування в Україні, їх напрям спеціалізації, позиції на ринку.

В матеріалі міститься інформація по ринку дитячого харчування в Україні. Розглянуто наступне: особливості бізнесу пов'язаного з дітьми, покроковий план запуску магазину дитячого харчування, вартість дитячого харчування, витрати та дохід на та з бізнесу.

В огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку дитячого харчування України за підсумками 2018 р. Розглянуто: приріст обсягу ринку дитячого харчування в Україні, динаміка продажів основних груп товарів харчування грудень 2017 - листопад 2018 рр. порівняно з груднем 2016 – листопадом 2017 р.р.

У даному матеріалі подано аналітичні відомості щодо ринку дитячого харчування України. Розглянуто: стан та тенденції ринку, аналіз споживання на ринку дитячого харчування, виробництво та споживання дитячого харчування в динаміці з 2013 - 2017 рр., експорт та імпорт харчування з 2013 року, структура ринку дитячого харчування по каналах продажів, топ лідируючих брендів ринку дитячого харчування , ціни на основні групи товарів у супермаркетах Києва, найкращі ТМ та їх характеристика.

У статті наведено статистичну інформацію про ринок дитячого харчування України у 2017 році. Розглянуто: темпи приросту в натуральному та грошовому вираженні, частки та темпи продажів "фруктові та овочеві пюре, готові до вживання каші та суміші", дитячої води та молочних сумішей.

Матеріал містить інформацію щодо ринку дитячого харчування в Україні за січень-грудень 2017 року. Розглянуто: зростання ринку за цей період, основні сегменти ринку та їхня частка, фактори впливу на ринок дитячого харчування, найбільші категорії з продажу.

В огляді наведено відомості щодо ринку дитячого харчування в Україні за підсумками 2017 року. Розглянуто: динаміка ринку дитячого харчування, приріст споживання до АППГ, драйвери зростання ринку, категорії, в яких відмічено зростання, структура ринку дитячого харчування за категоріями, питома вага продажу товарів дитячого харчування СТМ.

Стаття містить статистичну інформацію щодо ринку дитячого харчування в Україні за 2017 рік. Розглянуто: динаміка зростання продажів дитячого харчування у грошовому та натуральному вираженні у 2016-2017 році, категорії які показали найбільше зростання та їх частку, найбільша категорія дитячого харчування, основні канали продав і скільки на них припадає від загального ринку продажів. Також представлені тенденції на ринку дитячого харчування в Україні.

В даному огляді представлена інформація щодо ринку дитячого харчування України, розглянуто: загальні тенденції розвитку ринку, особливості ринку, фактори, що впливають на ринок, структура ринку дитячого харчування у натуральному та грошовому виразах на 2016 рік.

У даному матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку дитячого харчування України за підсумками 11 місяців 2016 року. Розглянуто: темп зростання виробництва молока та вершків для дитячого харчування за підсумками 11 міс., причини зростання виробництва, державне регулювання галузі, кількість підприємств, які виробляють дитяче харчування.

У цьому дослідженні представлено аналітичну інформацію щодо ринку дитячого харчування України, розглянуто: стан та тренди ринку, топ найбільших гравців ринку, обсяг виробництва дитячого молочного харчування на рідкій основі та темп його скорочення за підсумками 2015 року, темп зростання цін на дитяче харчування за підсумками року , коментар експерта з галузі.

Стаття містить аналітичні відомості щодо ринку дитячого харчування України, розглядається: стан та тенденції ринку, питома вага дитячої молочної продукції у загальній структурі ринку молочки України, темп скорочення випуску дитячого молочного харчування за підсумками 2015 року, причини спаду виробництва на ринку, основні оператори ринку, динаміка виробництва дитячого харчування на цільномолочній основі з 2012-березень 2016 р., структура ринку дитячого молочного харчування за основними гравцями у 2015/2016 рр., кількість новонароджених з 2011-березень 2016 р., потенціал ринку.

В даному огляді представлена аналітична інформація щодо ринку дитячого харчування України, розглядається: тенденції та споживчі переваги на ринку, частка українських дітей, яких мами переводять на прикорм або на штучне годування, кількість вітчизняних брендів, представлених на ринку, динаміка ринку дитячого харчування з 2011 року. , обсяги виробництва дитячого харчування за підсумками 9 міс. 2015 року, категорії ринку, що активно розвиваються, основні оператори ринку, цінова політика ринку, потенціал ринку.

У звіті містяться аналітичні відомості щодо ринку дитячого харчування України за підсумком 6 міс. 2014 року. А саме: обсяг виробництва дитячого харчування за першу половину року, зміна обсягу виробництва у річному порівнянні, частка вітчизняного виробництва у загальному обсязі ринку, структура дитячого харчування українського виробництва за видами продукції, темпи зростання сиру та виробів з нього, обробленого рідкого молока, дитячих соків. , темп зростання експорту у річному порівнянні, темп зниження експорту гомогенізованих готових продуктів, структура зниження гомогенізованих продуктів за видами.

У статті представлена інформація щодо ринку дитячого харчування України у 2011 році, а саме: основна характеристика ринку, структура світового ринку дитячого харчування по виробниках, структура імпорту в Україну за країнами за даними на 2010 р., структура виробництва дитячого харчування за видами, частка видів дитячого харчування на внутрішньому у загальній структурі, динаміка експорту/імпорту дитячого харчування з 2007-2011 рр., думка експерта щодо ринку.

Матеріал, представлений у цьому огляді, містить інформацію щодо ситуації на українському ринку дитячого харчування. Розглядається таке: тенденції на українському ринку дитячого харчування, перспективність та привабливість розвитку дитячого харчування в Україні, обсяги виробництва дитячого харчування в Україні у динаміці з 2011 по 2014 роки. (Соки дитячі, дитяче харчування на молочній).

В огляді подано інформацію щодо ситуації на українському ринку сухих дитячих сумішей для дитячого харчування. Розглядається таке: обсяг українського ринку сухих дитячих сумішей для дитячого харчування в січні-жовтні 2014 року, зміни щодо аналогічного періоду 2013 року, фактори впливу на зростання ринку сухих сумішей для дитячого харчування в Україні, основні гравці на українському ринку сухих сумішей для дитячого харчування харчування, частки основних операторів ринку сухих сумішей для дитячого харчування в Україні, імпорт сухих молочних сумішей для дитячого харчування в натуральному вираженні за січень-жовтень 2014 року, структура імпорту сухих сумішей для дитячого харчування в Україну в розрізі країн у 2014 році, провідні компанії- імпортери сухих сумішей для дитячого харчування в Україна.

Матеріал, представлений у цьому огляді, містить інформацію щодо ситуації на українському ринку дитячого молочного харчування. Розглядається таке: споживання напоїв поза домом (у школі, у саду) за видами, види напоїв, які діти беруть із собою за віком дитини, структура споживання молока промислового виробництва за статевими ознаками дитини та за віком, критерії за якими молоко в пакеті може вважатися дитячим на думку опитаних, споживання молока дітьми у розрізі торгових марок, фактори купівлі порційного молока для дитини, кількість пакетів молока, які купуються за одну покупку, переваги за обсягом порційної упаковки, переваги у солодких молочних напоях, спонтанне знання ТМ молочних коктейлів, знання ТМ молочних коктейлів з підказкою, частота споживання за торговими марками та багато іншого.

Огляд містить інформацію щодо ситуації на українському ринку дитячого молочного харчування. Розглядається таке: темпи зростання ринку дитячого молочного харчування в Україні за підсумками 2014 року згідно з прогнозами, тенденції попиту на дитячі молочні продукти в Україні, компанія-лідер у сегменті дитячих молочних продуктів та його частка на ринку.

Зв'язатися з нами