Огляд містить звітні відомості щодо ринку факторингу України за підсумками 2016 року, а саме: динаміка наданих факторингових послуг з 2 кв. 2014 по 4 кв. 2016 р., джерела фінансування укладених факторингових операцій, джерела фінансування в динаміці з 4 кварталу 2014 року, структура договорів факторингу щодо галузей.

У статті представлені дані щодо ринку факторингу України, розглядається: переваги фактоїнгу для виробників та постачальників, частота використання факторингових інструментів, популярні види факторингу в Україні, умови факторингу, стан ринку факторингу на поточний момент, які пропонують вітчизняні банки, причини зростання інтересу факторингу для рітейлів .

Аналіз, який міститься у зазначеному огляді, представляє ринок факторингу України на початок 2016 року. Розглядається: стан ринку, перелік банків, що працюють з даною послугою, очікування експертів з ринку на 2016 рік, умови факторингу щодо банків-факторів та фактоїнгових компаній та основна характеристика їх умов у поточному році, тарифи фактрингових послуг на 2016 рік.

У цьому огляді наведено аналітичні відомості щодо ринку ломбардів України за підсумком 9 міс. 2015 р. розглядається: кількість фінансових установ, що надають факторингові послуги, динаміка наданих факторингових послуг з 1 кв. 2013 р., джерела фінансування укладених факторингових договорів із 3 кв. 2013-15 рр., структура договорів факторингу щодо галузей.

Аналітична робота містить відомості щодо наданих факторингових послуг в Україні за підсумком 1 півріччя 2015 року, розглядається: кількість фінансових компаній, які мають право надавати факторингові послуги за даними на кінець першої половини року, динаміка послуг, що надаються за 1 пів 2012-2015 рр., джерела фінансування факторингових операцій, структура договорів факторингу щодо галузей.

Аналітичний звіт містить дані щодо факторингових послуг України за підсумком 1 кв. 2015 року, розглядається: кількість фінансових компаній, які можуть надавати факторингові послуги за підсумками 1 кварталу 2015 р., динаміка кількості та вартості укладених договорів факторингу з початку 2012 р., джерела фінансування факторингових операцій із 1 кв. 2013 р., розподіл договорів факторингу щодо галузей за 1 кв 2013-2015 рр.

Стаття містить аналітичну інформацію щодо ринку факторингу України за підсумками 1 кв. 2012 року, розглядається таке: поквартальна динаміка факторингових договорів із 2010-2012 рр., джерела фінансування фаткорингових операцій за 2 кв. 2010-12 рр., структура джерел фінансування даних операцій на кінець першого кварталу 2011/12 рр., групування факторингових компаній за обсягами наданих послуг, структура факторингових послуг за основними галузями на кінець 1 кв. 2011/12 рр.

Дослідження, представлене у статті, містить думки експертів щодо ринку факторингу України у 2015 р. А саме: трійка основних факторів, що впливають на динаміку обсягів договорів факторингу, основні тренди розвитку галузі у поточному році, види факторингу та попит на них, короткі прогнози експертів щодо подальшого розвитку ринку.

У статті подано інформацію щодо ринку факторингу України на початок 2015 року. Розглянуто таке: середній тариф даних послуг, кількість банків-факторів на ринку, перелік банків, які перестали бути факторами порівняно з січнем минулого року, вимоги до отримувача фінансування, умови та тарифи факторингу щодо банків України у 2015 р.

Матеріал, представлений у цьому огляді, містить інформацію про ситуацію на українському ринку факторингових послуг. Розглядається таке: схема факторингу, переваги факторингу та недоліки факторингу для постачальника, комісійні за відкриття ліміту, приклад операції факторингу.

Дані аналітичного звіту надають інформацію щодо ринку факторингових послуг України за підсумком 2014 року, розглядається: кількість фінансових компаній, що діють, які мають право надавати послуги факторингу, поквартальна динаміка наданих послуг з 3 кв. 2011 р., джерела фінансування ув'язнених факторингових операцій, структура фінансування факторингових операцій за 2012-2014 рр., розподіл факторингових послуг за галузями.

В аналітичній роботі містяться дані щодо ринку факторингу України. Представлено наступне: переваги фактрингу для постачальників та покупців, вимоги банків до клієнтів для отримання даного виду послуг, середньоринкова номінальна ставка факторингу, фактори, від яких залежить плата за такі послуги, номінальні ставки та максимальний розмір фінансування від накладної по діючих банках, думки експертів з ринку.

Матеріал, представлений у даному огляді, містить інформацію щодо ринку факторингових послуг України, а саме: розглядається ситуація на ринку, обсяг факторингових операцій небанківських фінустанов, обсяг заборгованості позичальників з факторингового фінансування, основні оператори на ринку фаткорингових послуг України, обсяги факторингових операцій небанківськими. структура джерел фінансування факторингових операцій, структура операцій з галузей, Максимальний обсяг фінансування з факторингу, російський ринок факторингових послуг, лідери за обсягом факторингових операцій у Росії.

У цьому огляді представлено інформацію щодо ринку факторингових послуг України, а саме: обсяг ринку факторингу в Україні, фінансування факторингових операцій, обсяги факторингу в експортно-імпортних операціях, основні тенденції ринку та короткий прогноз ситуації на ринку факторингових послуг.

В огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку факторингу України за підсумком 3 кв. 2013 р., а саме: кількість діючих фоткорингових установ України за підсумками 9 міс. 2013 р., поквартальна динаміка розцінок та кількості укладених договорів фінансовими компаніями з 3 кв. 2011 р., джерела фінансування факторингових операцій у тій же динаміці, топ факторингових компаній за обсягами активів, структура укладено договорів щодо галузей.

Звіт містить аналітичну інформацію щодо ринку факторингу України за підсумком 1 півріччя 2013 року, а саме: кількість діючих факторингових установ, обсяг укладених та виконаних договорів факторингу, поквартальна динаміка наданих факторинових послуг з 2010 р., основні економічні показники діяльності факторингових підприємств, основні джерела фінансування із 1 пол. 2011-2013 рр., структура джерел фінансування, топ факторингових компаній за обсягами послуг за 1 півріччя 2013 р., структура договорів по галузях за 1 пол. 2012/13 рр.

Робота містить аналітичні відомості щодо ринку факторингу України за підсумками 1 кварталу 2013 року, розглядається: кількість компаній, які надають факторингові послуги у звітному періоді, динаміка фінансових послуг, що надаються факторинговими компаніями,  перелік джерел фінансування факторингових операцій та їх активи, структура джерел фінансування станом на кінець 1 кв. 2011/12 рр., топ компаній за обсягами послуг, що надаються, структура договорів факторингу на кінець 1 кварталу 2012/13 рр.

У цій публікації міститься аналітичний матеріал щодо ринку факторингу України за підсумком 2013 року. Розглянуто: кількість основних гравців ринку, темпи зниження тарифних умов на ринку з 2011-2012 рр., нетарифні особливості ринку у поточному році, необхідні умови для отримання фінансів, коротка характеристика умов фактингу для МСБ у 2015 р.

У цій роботі представлено аналітичну інформацію щодо факторингу в Україні за підсумками 9 міс. 2012 року, розглядається: кількість фінансових установ, які мають право надавати послуги факторингу, кількість укладених та виконаних договорів факторингу, поквартальна динаміка послуг, що надаються з 2010-2012 рр., джерела фінансування факторингових операцій, структура фінансування, структура наданих факторингових послуг за основними галузями за 9 міс. 2011/12 рр.

Звіт містить аналітичну інформацію щодо ринку факторингу України за підсумками першого півріччя 2012 року, а саме: поквартальна динаміка наданих послуг факторингу фінансовими компаніями з 2010-2012 рр., джерела фінансування укладених факторингових договорів, структура джерел фінансування даних операцій у 1 півріччі 2011/12 ., структура факторингових операцій по галузях за 1 половину 2011/12 рр.

Зв'язатися з нами