Матеріал описує різні точки зору учасників дискусії щодо перспектив зниження інфляції, оптимізації монетарної політики та ставки облікової ставки, а також ризиків і вигод для економіки України. Розглянуто: динаміку споживчої інфляції в Україні, включно з порівнянням з очікуваннями, показник базової інфляції та його відповідність прогнозу Національного банку, причини зниження інфляції, включно з, впливом політики НБУ на привабливість гривневих активів та стабільність валютного ринку, заходи зі зниження облікової ставки НБУ та дискусії на цю тему, оптимізацію параметрів монетарної політики задля підтримки конкуренції банків за кошти вкладників, очікування щодо подальшого зниження інфляції та ставки облікової ставки, ризики, пов'язані з ситуацією в країні та її наслідками.

У цьому матеріалі розглядається рівень інфляції в Україні в серпні 2023 року та його динаміка. Розглянуто наступне: фактичний рівень інфляції порівняно з прогнозом Національного банку, причини зниження інфляції, включно з більшою пропозицією сирих харчових продуктів, як-от овочі та фрукти, зміни в цінах на сирі харчові продукти та їхній вплив на загальний рівень інфляції, зміни в цінах на різноманітні товари й послуги, включно з алкогольними напоями, транспортними послугами і житлово-комунальними послугами, динаміку базової інфляції та її зміни в серпні 2023 року, прогноз щодо подальшого зниження інфляції і фактори, що впливають на цей процес.

У матеріалі розглядаються питання, пов'язані зі світовою торгівлею, основними експортерами, торговими партнерами та експортними товарами різних країн. Розглянуто: загальна динаміка світової торгівлі за останні 20 років, топ-10 країн-експортерів у 2022 році, специфіка експорту Китаю, його конкуренція зі США та основні товари, які він експортує, переспрямування зусиль Китаю на європейський ринок та зміни в торгівлі зі США, експортні товари зі США та їхні основні напрямки, розподіл експорту зі США за країнами-партнерами, включно із рольчю Канади, Мексики, Китаю, Японії та Великої Британії, які товари Україна експортує за кордон та її основні торговельні партнери, включно із країнами ЄС та іншими регіонами.

У матеріалі подано аналітичну інформацію щодо ринку зовнішньої торгівлі України за підсумками січня-серпня 2023 року. Розглянуто таке: динаміка експорту України та його порівняння з попередніми періодами, вплив подій на обсяги експорту та виручку, географічна структура експорту України та зміни в ній, основні країни-партнери зовнішньої торгівлі України та динаміка їхніх купівель, товарна структура експорту, включно з основними товарними групами та їхніми обсягами, вплив геополітичних подій на український експорт і формування нових ринків.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку зовнішньої торгівлі України за підсумками вересня 2023 року. Розглянуто: динаміку імпорту та експорту товарів в Україну за перші дев'ять місяців поточного року, рівень податкового навантаження на імпортні товари та порівняння його з попереднім періодом, основні країни-постачальники товарів в Україну за перші три квартали поточного року, категорії імпортованих товарів із зазначенням обсягів і внеску в доходи від митних платежів, основні країни-партнери під час експорту з України й основні товарні категорії, суму вивізного мита на товари, які експортують, та їхній вплив на бюджет.

Ця інформація розглядає такі питання: загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України в результаті війни, порівняння цієї суми з даними по червень 2023 року, розподіл збитків у різних сферах, збитки у сфері освіти, які, за оцінками експертів, збитки у сфері охорони здоров'я , організації та проекти, що працюють над збором даних та аналізом збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок конфлікту.

У матеріалі подано аналітичну інформацію щодо економічної ситуації в Україні. Розглянуто: прогноз економічного зростання України на 2024 р., стійкість української економіки в умовах війни, прогноз МВФ щодо зростання валового внутрішнього продукту України на 2023 рік, фінансування соціальних та гуманітарних виплат українським урядом та західну допомогу, діяльність місії МВФ у Києві щодо обговорення макроекономічних цілей та структурних реформ, успішність виконання кредитної програми МВФ та завдання, які ще належить виконати у сфері управління, боротьби з корупцією та фіскальної політики.

У цьому тексті розглядаються такі питання: навіщо компаніям потрібно виходити на міжнародні ринки, включаючи диверсифікацію ризиків, розширення впізнаваності бренду, збільшення продажів та прибутку, залучення нових фахівців та створення додаткових робочих місць, які виклики та труднощі можуть виникнути під час розширення бізнесу на міжнародні ринки, включаючи незнання місцевих ринків, невідповідність бізнес-процесів іноземним ринкам, та пошук місцевих співробітників, різні стратегії для подолання викликів, включаючи спілкування з клієнтами, придбання місцевих компаній, робота з експертами та адаптацію бізнес-процесів, вибір "свого" ринку на основі схожості з бізнес-моделлю та потребами споживачів, з прикладом компаній.

У матеріалі представлено наступне: плани України щодо запозичення коштів у міжнародних партнерів у 2024 році, порівняння між зовнішнім та внутрішнім позиковим фінансуванням у бюджеті України на 2024 рік, рівень середньозважених ставок по ОВС та їх вплив на бюджет України, залежність ставок по ОВСП від ключової ставки Національного банку України (НБУ), прогнозування ситуації, в якій НБУ міг би використати приховану емісію для фінансування бюджету України, роль НБУ у збільшенні інвестицій банків у державні облігації (ОВДП) та її вплив на ставки з ОВДП.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо поточної ситуації з інфляцією в Україні та її можливий розвиток у найближчому майбутньому. Розглянуто: поточний рівень інфляції в Україні за різними товарами та послугами, рівень інфляції в Україні в поточному році, згідно з очікуваннями, тенденції в інфляції та прогнози на найближчі місяці, фактори, що впливають на зниження темпів інфляції в Україні, включаючи виробництво товарів, комунальні тарифи, ризики, які можуть вплинути на стабільність цін та інфляцію в Україні до кінця 2023 року, та яких заходів вживаються для їх стримування.

Матеріал містить історії та виклики українських компаній, які намагаються розвивати свій бізнес на міжнародній арені у складних обставинах війни. Розглянуто таке: як вплинула війна в Україні на український бізнес і які фактори спонукали підприємців розширити свою діяльність на міжнародні ринки, дані з експорту товарів та послуг з України, фактори, що призвели до спаду в цих показниках, компанії, що ввійшли до списку компаній, що вийшли на міжнародні ринки під час війни та які галузі вони представляють, проблеми та виклики, з якими стикаються ці компанії при експорті продукції та послуг на міжнародні ринки, як бізнес вирішують проблеми, пов'язані з логістикою, реєстрацією в інших країнах та інші труднощі, що виникають під час експорту , заходи підтримки українським компаніям для сприяння їх виходу на міжнародні ринки під час війни, країни, які є основними пунктами призначення експорту українських товарів та послуг, стратегії, які обирають компанії для вдалого виходу на міжнародні ринки та розширення власної діяльності.

У даному матеріалі представлена аналітична інформація щодо вартості бренду України. Розглянуто наступне: як змінилася вартість бренду "Україна" за перший рік війни, фактори, що сприяють збільшенню впізнаваності та поінформованості про Україну у світі у 2022 році, зниження вартості бренду "Україна", методи використані для вимірювання вартості бренду України та інших країн, фактори, що впливають вартість бренду України та інших країн, висновки з аналізу впливу різних чинників на вартість бренду України та інших країн.

У цьому огляді наведено інформацію про торгівлю України з європейськими країнами у 2023 році. Розглянуто: найбільший торговий партнер України в Європі, обсяги експорту та імпорту за перші сім місяців 2023 року, лідери з експорту, найбільші обсяги експорту з України, торгові партнери з експорту/імпорту, скорочення торгівлі з Італією.

В даному огляді представлена аналітична інформація щодо ринку грошових переказів України за підсумками 1 півріччя 2023 року. Розглянуто таке: обсяги перерахованих коштів в Україну за підсумками 1 півріччя, середня сума одного транскордонного переказу в Україну, лідери за сумою переказів в Україну, обсяг внутрішньодержавних переказів через системи переказу коштів, лідери за сумою переказів по Україні, короткі висновки.

Стаття розглядає основні аспекти проекту державного бюджету України на 2024 рік. Розглянуто таке: три ключові виклики, з якими стикається цей бюджет, витрати на оборону та дефіцит бюджету, неясності в макроекономічному прогнозі, складні фінансові та політичні аспекти, пов'язані з бюджетом України на 2024 рік у контексті війни та економічних викликів, що триває.

Ця стаття надає аналіз поточної економічної ситуації та прогноз на майбутнє, враховуючи вплив подій у країні та за її межами. Розглянуто: прогноз економічної ситуації в Україні, у контексті курсу гривні та інфляції, стійкість української економіки та валютного ринку, зовнішньоторговельний дефіцит збільшився у липні, міжнародне фінансування, курс гривні, прогнози споживчої інфляції, економічне відновлення, прогнози зростання ВВП.

Цей матеріал обговорює частину будівельної індустрії в Україні та її вплив на ВВП (валовий внутрішній продукт) країни. Розглянуто наступне: частка будівельної індустрії у складі ВВП України, порівняння зі світовими показниками, значимість будівельної індустрії для України, оцінка існуючої нерухомості та її загальної вартості, загальна вартість нерухомості у світі на 2018 рік.

У даному матеріалі надано інформацію про товарообіг України за 7 місяців 2023 року, а також про головних партнерів з імпорту та експорту, категорії товарів та їх обсяги. Розглянуто таке: товарообіг України за 7 місяців 2023 року, обсяг імпорту товарів з січня-липня 2023 р., основні країни-партнери з імпорту в Україну, основні країни-партнери з експорту з України, найбільш популярні категорії імпортованих/експортованих товарів, зовнішньоекономічна активність України та її головних торгових партнерів.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо економічного розвитку України у серпні 2023 року. Розглянуто таке: споживчі ціни в Україні у серпні 2023 року, рівень інфляції в Україні у серпні, базова інфляція в Україні у серпні 2022 р., інфляція в Україні з початку поточного року.

Зв'язатися з нами