В матеріалі міститься аналітична інформація стосовно впливу уранодобувної промисловості та природних факторів на навколишнє середовище і здоров’я людей у Кіровоградській області до 2021 року. Розглянуто наступне: середньорічна доза радонового опромінення в розрізі областей України у 2017 році, стан дотримання радіаційно-гігієнічного нормативу щодо ЕРОА Радону-222 в Кіровоградській області в 2018 році, вміст природніх та штучних радіонуклідів у воді в Кіровоградській області в 2020 році, вміст природного урану (U238) у питній воді в Україні, Німеччині, США та Кропивницькому станом на 25 січня 2021 року, заходи, які вживаються з метою захисту населення Кіровоградської області від надмірного іонізуючого випромінювання, порівняльний аналіз окремих протирадонових заходів США, Німеччини та Польщі, напрями реалізації та заходи, що мають бути впроваджені в рамках обласної Комплексної програми захисту населення Кіровоградської області від впливу іонізуючого випромінювання на 2021-2025 роки.

В матеріалі міститься аналітична інформація по стану та перспективах управління промисловими відходами та викидами на регіональному рівні в Україні за 2022 рік. Розглянуто наступне: загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів Кіровоградської та Харківської області у 2020 році, обсяг накопичених відходів І-ІV класів у сховищах організованого складування та на території підприємств на кінець 2019 року у Кіровоградській та Харківській областях, поводження з відходами у 2020 році в Харкові та Харківській області, Кіровоградській області загальний відсоток утворених відходів, які були утилізовані, спалені або видалені у спеціально відведені місця для Харківської області, частка штрафів та загальна сума у сфері поводження з відходами і хімічними речовинами, стан врахування проблем, пов’язаних з промисловими відходами та викидами у нормативно правових документах регіонального рівня, корупційні ризики щодо управління промисловими відходами та викидами, результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику, рівні ймовірних наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та критеріїв їх визначення, управління та поводження з відходами в Україні, стратегії розвитку щодо системи поводження з відходами в Україні, класифікація основних міжнародних стандартів.

В матеріалі міститься аналітична інформація стосовно управління медичними відходами серед населення та малих підприємств у Кіровоградській та Запорізькій областях за 2023 рік. Розглянуто наступні питання: який рівень свідомості серед населення та малих підприємств щодо проблематики медичних відходів, їхніх можливих негативних впливів на навколишнє середовище та здоров'я, як сприймаються ризики поводження з медичними відходами серед різних груп населення та малих підприємств, які методи та практика використовуються для збору, сортування, зберігання та утилізації медичних відходів серед населення та малих підприємств, які економічні, соціокультурні, нормативні та інші фактори впливають на практику поводження з медичними відходами, які правила, норми та законодавство стосуються поводження з медичними відходами, і як вони дотримуються, чи є необхідні ресурси, інфраструктура та обладнання для ефективного поводження з медичними відходами, чи застосовуються екологічно-дружні підходи та іннова, розповсюдженість практик контактування жителів Кіровоградської та Запорізької області з медичними відходами, частота застосування рекомендацій щодо утилізації медичних відходів, практики поводження з медичними відходами, розподіл респондентів за ступенем обізнаності щодо класифікації медичних відходів ABCD, залежність практик поводження з медичними відходами від ступеню ознайомленості з класифікацією, оцінки впливу практик поводження з медичними відходами на зовнішнє середовище, причини несформованості практик сортування медичних відходів від побутових, основні суб’єкти, які повинні ініціювати вирішення питань утилізації медичних відходів, способи підвищення культури поводження населення з медичними відходами, розбіжності в оцінках та практиках респондентів за статтю, розбіжності у позиціях різних вікових груп населення Кіровоградщини щодо поводження з медичними відходами, розбіжності у позиціях різних освітніх груп населення Кіровоградщини щодо поводження з медичними відходами, розбіжності у позиціях різних освітніх груп населення, розбіжності у позиціях різних освітніх груп населення Кіровоградщини щодо чинників впливу на ситуацію поводження з медичними відходами, розбіжності у позиціях різних освітніх груп населення Кіровоградщини щодо засобів покращення ситуації з поводження з медичними відходами.

У цьому огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку утилізації сміття в Україні. Розглянуто наступне: стан та тенденції ринку утилізації сміття в Україні, причини низької переробності сміття в країні, щорічний обсяг сміття, яке викидають в Україні, частка сміття, що спалюється, частка сміття, що переробляється, обсяг та площа сміттєвих полігонів (звалиць) в Україні , частка нелегальних звалищ у країні, порівняння з переробкою сміття в країнах ЄС, порівняльна вартість переробки сміття на прикладі Закарпатської області (сортувальні та переробні підприємства, полігони, сміттєспалювальний завод), тарифи на зберігання побутових відходів в Україні.

У даному матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку утилізації сміття в Казахстані. Розглянуто: індекс екологічної ефективності Казахстану, рейтинг країн за рівнем переробки відходів у 2022 році, динаміка сортування та переробки відходів за січень-грудень 2022 рр., сортування та переробка ТПВ у регіональному розрізі Казахстану, роздільний збір та сортування відходів, економічні та адміністративні бар'єри збору, вивезення, сортування та поховання ТПВ.

У цій статті подано аналітичну інформацію щодо ринку утилізації сміття в Україні. Розглянуто: проблеми ринку будівельного сміття після бойових дій, особливості утилізації будівельних відходів в Україні, частка будівельного сміття, яка вивозиться на полігони, коментар експерта ринку, щорічний обсяг відходів, якими поповнюються полігони України, вплив війни та дозволів на ринок сміття, кількість відходів утворюється при руйнуванні однієї будівлі, структура будівельного сміття та відходів від руйнування будівель (цегла, залізобетон, бетон, метал, деревина, скло), державне регулювання ринку, кейси утилізації сміття.

У цьому огляді наведено інвестиційні проекти галузі утилізації відходів в Україні на початок 2023 року. Розглянуто: галузеві проекти, які потребують інвестицій, короткий огляд проекту, інвестиційна можливість, статус проекту, сума інвестицій у комплекс, місто розташування, ціль проекту.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку послуг з переробки ТПВ, комунальних та промислових відходів у Казахстані. Розглянуто: рівень переробки та утилізації відходів у Казахстані, обсяг утворених у РК твердих побутових відходів (ТПВ) у 2021 р., динаміка утворення ТПВ з 2015-го року, динаміка утворених комунальних відходів, загальна частка перероблених відходів2 року, утворення промислових відходів та рівень їх переробки у РК з 2015-2021 рр.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку утилізації будівельного сміття в Україні. Розглянуто: загальний обсяг збитків в Україні на четвертий місяць повномасштабної війни, площа звалищ та полігонів в Україні до повномасштабної війни, коментарі експертів з утилізації сміття від зруйнованої інфраструктури.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку утилізації відходів в Україні. Розглянуто: стан та тенденції ринку, огляд світового досвіду утилізації відходів, державне регулювання використання пластикових пакетів у світі, державне регулювання утилізації побутових відходів в Україні, плани з будівництва нових сміттєпереробних та сміттєсортувальних заводів в Україні.

Публікація містить аналітичну інформацію щодо ринку відходів в Україні. Розглянуто: стан та тенденції галузі відходів та утилізації, етапи будівництва нових сміттєпереробних заводів, місця, де мають з'явитися нові заводи.

В огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку відходів в Україні. Розглянуто: стан та тенденції ринку відходів в Україні, проблеми ринку, щорічні обсяги виробництва відходів в Україні, обсяги утилізованих відходів в Україні, обсяги відходів, що зберігаються на звалищах.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку відходів в Україні за підсумками 2020 року. Розглянуто: стан та тенденції ринку відходів в Україні, кількість та загальний обсяг сміттєзвалищ та полігонів для сміття в Україні за підсумками 2020 року, карта звалищ та полігонів відходів в Україні за обсягами.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо тарифікації вивезення твердих побутових відходів в Україні та Європі. Розглянуто: рівень ЄС, коментарі експертів з галузі та умови тарифікації вивезення твердих побутових відходів в Україні, порівняльний аналіз досвіду Європи та України, реформи галузі.

У звіті подано аналітичну інформацію щодо ринку вивезення твердих побутових відходів в Україні та Європі. Розглянуто: коментарі експертів з галузі та умов тарифікації вивезення твердих побутових відходів в Україні, порівняльний аналіз досвіду Європи та України, реформи галузі.

В огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку промислових відходів України. Розглянуто: потенціал вторинних ресурсів, обсяг відпочинків та викидів речовин у 2018 р., структура відходів, коментар експерта з накопичених відходів на полігонах в Україні, структура відходів від економічної діяльності у 2018 році, підприємницькі ініціативи, стимули, поводження з промисловими відходами з 2010 року 2018 р., короткі висновки.

У матеріалі представлено аналітичну інформацію щодо ринку утилізації відходів в Україні за 2019 рік. Розглянуто: стан сфери стан із побутовими відходами в Україні у 2019 році, частка похованих відходів, частка перероблених, питома вага спалених відходів, державне регулювання галузі.

У матеріалі подано аналітичні відомості щодо ринку утилізації відходів в Україні. Розглянуто: стан та тенденції щодо ринку, динаміка основних проблем ринку, огляд спалених відходів по областях України, огляд полігонів для зберігання сміття та їх склад, плани областей щодо будівництва нових об'єктів, причини вибуху сміттєсховищ, короткі висновки.

У даному матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку пластику світу. Розглянуто: стан світового екосередовища, динаміка використання пластику з 1950 – 2015 рр., топ-5 країн-джерел відходів із пластику, п'ятірка країн, що найбільше забруднює пластиком океан, заходи європейських країн у боротьбі з пластиком, короткі висновки.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо плану управління відходами в Україні до 2030 року. Розглянуто: регулювання системи управління відходами, ключові моменти плану до 2030 року, коментар експерта по програмі.

Зв'язатися з нами