В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку тарних виробів в Україні за 2023 рік. Розглянуто наступне: показники виробництва дерев’яних піддонів в Україні у 2019-2023 рр., ціни на тарні вироби у 2023 році відносно 2019 року, фактори впливу на ціну продукції, ключові фактори, що впливають на попит на тарні вироби.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку тари та упаковки в Україні. Розглянуто наступне: тенденції ринку, фактори впливу на ринок та аналіз їхнього прояву, глобальні фактори, що впливатимуть на ринок пакувальних матеріалів, кризи на ринку, проблеми українського ринку упаковки, технології що сприятимуть розвитку ринку, динаміка ємності ринку пакувальної продукції за сегментами в грошовому виражені 2017-2022 рр., виробництво пакувальної продукції до та після 2022 року, тенденції в імпорті пакувальної продукції до України, основні імпортери картонно-паперової пакувальної продукції, пластикової тари, в 2023 р. в грошовому виражені, обсяги експорту металевої тари, полімерної упаковки та пластикової тари, картонно-паперового пакування та скляної тари у 2022 році у порівнянні з 2021 роком, основні покупці картонно-паперової упаковки, пластикової тари українського виробництва, споживчі уподобання, уподобання респондентів за матеріалом пакування, обсяг світового ринку упаковки, орієнтовні річні темпи зростання протягом 2023–2026 років для сегментів пакувальних матеріалів.

У звіті подано аналітичну інформацію щодо ринку упаковки в Україні. Розглянуто: основні показники, інновації та тенденції ринку, структура ринку упаковки за видом матеріалу та призначення, прогнози розвитку світового ринку упаковки, переваги популярних видів упаковки, загальна кількість виробників тари з паперу та картону на 2021 рік, обсяги виробництва паперу та картону, гофротари, основні гравці за обсягами виробництва, переваги металевої тари, загальна кількість виробників скляної тари в Україні, загальна кількість виробників продукції з пластмас, обсяги виробництва пластикової тари, з 2017-2021 рр., обсяги реалізації пластикової тари в Україні, зовнішня торгівля, обсяг світового ринку гнучкої упаковки у 2021 році, прогноз щорічного зростання світового ринку, прогноз обсягу світового ринку, структура світового ринку гнучкої упаковки за сферами використання, інші дані.

У матеріалі представлена інформація щодо ринку упаковки України та світу. Розглянуто: стан та тенденції розвитку ринку упаковки продуктів харчування, нові тренди в упаковці, розрахунок втрати в упакованих/невпакованих продуктах, структура ринку упаковки у розрізі видів діяльності, пов'язаної з нею (виробництво, послуги з упаковки, пакувальне обладнання), оцінка обсягу пакувальної індустрії країн, що розвиваються, ключові проблеми ринку, інші тенденції, короткі висновки.

Публікація містить проект Закону України «Про упаковку та відходи упаковки». Розглянуто таке: загальні положення закону, сфера дії закону, огляд законодавства у сфері упаковки та пакувальних відходів, принципи державної політики у сфері управління упаковкою та відходами упаковки, стандарти в галузі управління упаковкою та відходами упаковки, органи, що здійснюють регулювання у сфері, повноваження Кабінету Міністрів України у сфері управління упаковкою та відходами упаковки, повноваження Уповноваженого органу, контролюючого органу, інших органів влади, принципи державного регулювання цін та тарифів у сфері управління відходами упаковки та інше.

У даному матеріалі представлено реєстр компаній, які здійснюють господарську діяльність з виробництва та маркування дерев'яного пакувального матеріалу в Україні по областях, інформація за адресою, методом обробки, ідентифікаційним кодом підприємства та кодом підприємства для маркування.

У даному матеріалі представлено аналітичну інформацію щодо ринку контейнерів з поліпропіленової тканини (біг-бегі) в Україні. Розглянуто: стан та основні тенденції розвитку української галузі біг-бегів, структура ринку у розрізі продукції українського виробництва та іноземної, частка біг-бегів на ринку, тенденції попиту на ринку.

Матеріал містить інформацію щодо ринку упаковки за підсумками 2017 року в Україні. Розглянуто: поточні та прогнозні тенденції на ринку, категорії товарів, які найчастіше купують у гнучкій упаковці, світовий обсяг ринку цифрової упаковки. Також представлені компанії та їх технологічні рішення та основні події на даному ринку за 2017 рік.

У статті представлені дані щодо ринку гофроупаковки України за підсумками 11 міс. 2015 року, розглянуто: динаміку обсягів виробництва гофроупаковки в цілому по Україні та за основними операторами за 11 міс., структуру виробництва за видами продукції, порівняння випуску картону у листопаді з жовтневим показником 2015 року.

Огляд містить інформацію щодо ситуації на українському ринку упаковки у сегменті готових страв. Розглядається наступне: темпи зростання ринку продукції даного сегменту, виробленої промисловим способом (ready meals) до 2017 року, згідно з прогнозом, світові тенденції розвитку ринку готових страв, фактори впливу на ринок готових страв в Україні, перелік вимог до сучасної споживчої упаковки для готових страв.

Аналіз, представлений у цьому огляді, містить інформацію щодо ситуації на українському ринку упаковки у сегменті фастфудд. Розглядається таке: частка закладів швидкого харчування у загальних обсягах споживчих послуг вітчизняного ресторанного бізнесу, показники попиту на послуги фастфудів у Києві та регіонах, показники продажів фастфудів на ринку США, тренди на ринку упаковки у сегменті фастфуд, приклад вдалої маркетингової концепції на ринку упаковки, думка учасників ринку.

Цей огляд містить інформацію щодо ситуації на українському ринку картонної та паперової упаковки. Розглядається таке: показники обсягів виробництва та споживання упаковки з картону та паперу в Україні в динаміці з 2000 по 2014 роки. (ящики з гофрокартону, коробки та ящики з паперу та картону, упаковка з паперу), джерела сировини, що використовуються підприємствами целюлозно-паперової промисловості України з 2001 по 2012 рр., структура виробництва паперу картону для виробництва гофрокартону в Україні, структура імпортерів матеріалів для виробництва гофрокартону у 2012 році, найбільші оператори ринку гофрокартону та їх частки, обсяги виробництва для споживчого пакування вітчизняними виробниками, виробництво споживчої тари з паперу та пакування.

Цей огляд містить інформацію щодо ситуації на українському ринку картонної та паперової упаковки. Розглядається таке: тенденції розвитку ринку, динаміка його обсягу в Україні за 2009–2013 рр., динаміка випуску продукції, що розглядається, в розрізі сегментів за 2009–2013 рр., динаміка експорту даних товарів в Україну за сегментами в тому ж періоді, структура експорту української картонної упаковки у географічному розрізі у 2013 р., показники імпорту картонної упаковки за сегментами, частки типів картонної упаковки у загальній структурі ринку у 2013 р., показники розвитку ринку картонної упаковки у 2014–2016 рр., згідно з прогнозами.

В огляді подано інформацію щодо ситуації на українському ринку картонної та паперової упаковки. Розглядається таке: частка упаковки харчових продуктів у структурі загального обсягу упаковки, експорт товарів розглянутого сегменту, структура експорту на ринку упаковки, ключові ринки збуту товарів українського виробництва, що розглядаються, у 2013 р., показники імпорту упаковки в Україну в 2013 році.

Огляд містить інформацію щодо ситуації на українському ринку картонно-паперової продукції. Розглядається таке: обсяги виробництва целюлози у серпні 2014 року, зміни у річному порівнянні, обсяги випуску дерев'яної маси, паперу та картону (газетного, друкованого, основи санітарно-гігієнічні, тарного та коробкового картону, виробництво ящиків, шпалер, зошитів та туалетного паперу).

Матеріал, представлений у цьому огляді, містить інформацію щодо ситуації на українському та світовому ринку упаковки для свіжих овочів та фруктів. Розглядається наступне: основні тенденції на ринку упаковки для свіжих овочів та фруктів, основні завдання перед упаковкою для свіжих овочів та фруктів, застосування овочевих сіток та картонних ящиків в Україні, переваги гофротари перед дерев'яною, фактори прийняття оптимального рішення на ринку упаковки для свіжих овочів та фруктів .

В огляді подано інформацію щодо ситуації на українському ринку м'яких контейнерів (біг-бегів). Розглядається таке: тенденції розвитку ринку, фактори, що впливають на розвиток ринку м'яких контейнерів в Україні, асортимент, представлений на ринку м'яких контейнерів (біг-бегів), забезпечення потреб внутрішнього ринку потужностями українських заводів, провідні гравці українського ринку м'яких контейнерів (біг-бегів) , потенціал українського ринку біг-бегів

Цей огляд містить інформацію щодо ситуації на українському ринку поліпропіленових мішків. Розглядається наступне: тенденції на ринку поліпропіленових мішків в Україні, основні типи мішків з поліпропіленової тканини та їх характеристика, основні технологічні стадії виготовлення мішків з поліпропіленової тканини, найбільші виробники та продавці мішків з поліпропіленової тканини в Україні в розрізі регіонів, загальна потреба у мішках з поліпропіленової тканини тканини для різних видів сипучої продукції.

Огляд містить інформацію щодо ситуації на українському ринку гнучкої упаковки. Представлено таке: провідні компанії-виробники на ринку гнучкої упаковки в Україні, тенденції попиту на гнучку упаковку в країнах Європи, загальний обсяг продажів первинних та вторинних матеріалів у Європі, найбільші країни Європи з виробництва гнучкої упаковки, обсяги експорту та імпорту гнучкої упаковки в країнах Європи , обсяги виробництва гнучкої упаковки в Україні, місце України в рейтингу європейських країн з виробництва гнучкої упаковки, причини зростання обсягів реалізації гнучкої упаковки, темпи приросту основних видів промислової продукції в Україні у період з 2003 по 2011 роки.

В огляді подано інформацію щодо українського ринку поліпропіленових мішків та біг бігів. Розглядається таке: ситуація на ринку, обсяги споживання поліпропілену в Україні на душу населення, обсяги споживання поліпропілену в Європі на душу населення, динаміка обсягів споживання поліпропілену та поліпропіленових мішків в Україні в період з 2009 по 2012 рр., частка імпорту на ринку поліпропіленової продукції України , попит на біг біги та поліпропіленові мішки в Україні, частка мішків українського виробництва, географічна структура ринку поліпропіленових мішків України.

Зв'язатися з нами