В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку вапна в Україні за січень-березень 2024 року. Розглянуто наступне: поставки вапна залізницею у березні 2024 у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року та лютим 2024 року, основні споживачі та постачальники вапна залізницею у січні-березні 2024 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку корисних копалин в Україні за квітень 2024 року. Розглянуто наступне: топ-25 компаній, що спеціалізуються на добуванні підземним або відкритим способом різних мінералів і матеріалів за доходами в Україні за квітень 2024 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку промислової сировини в Україні за квітень 2024 року. Розглянуто наступне: топ-10 компаній, що спеціалізуються на добуванні природних фосфатів і природних калійних солей, добуванні природної сірки, добуванні та збагаченні піритів, крім випалювання, добуванні природних сульфату барію та карбонату барію, природних боратів, природних сульфатів магнію, добуванні природних пігментів, плавикового шпату та інших мінералів, важливих як джерело хімічних речовин, добуванні бурштину та гуано за доходами в Україні за квітень 2024 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку промислової сировини в Україні за квітень 2024 року. Розглянуто наступне: топ-25 компаній, що спеціалізуються на добуванні та драгуванні промислового піску, будівельного піску та гравію, відбої і дробленні гравію, добуванні піску відкритим способом, добуванні глин, вогнетривких глин і каоліну, збагаченні, сушінні та розмелюванні піску за доходами в Україні за квітень 2024 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку титану в Україні за січень-березень 2024 року. Розглянуто наступне: експорт руд, що містять титан, і концентрату за січень-березень 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, основні імпортери українськиго титану, і концентрату, обсяг експортованого та імпортованого титану за 2023 та 2022 рр.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку вапна в Україні за січень-березень 2024 року. Розглянуто наступне: поставки вапна залізницею за 2023 рік порівняно із 2022 роком, поставки вапна у березні 2024 порівняно з березнем 2023 та лютим 2024 рр., основні споживачі вапна залізницею у січні-березні 2024 порівняно з аналогічним періодом 2023 року, основні постачальники вапна залізницею у січні-березні 2024 порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку вапнякового каменю в Україні за січень-березень 2024 року. Розглянуто наступне: обсяг поставленого вапнякового каменю у 2023 році у порівнянні з 2022 роком, обсяг поставленого вапнякового каменю за березень 2024 року порівняно з лютим 2024 року та березнем 2023 року, обсяг поставленого вапняку залізницею за січень-березень 2024 рік порівняно з березнем 2023 року, основні споживачі вапняку залізницею, основні споживачі вапняку у розрізі областей, частка ТОП-3 компаній-постачальників у 2024 році на ринку, основні галузі споживання вапняку у січні-березні 2024 року, ТОП-3 великих споживачів у січні-березні 2024 року порівняно з 2023 роком.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку вапнякового каменю в Україні за січень-лютий 2024 року. Розглянуто наступне: обсяг поставленого вапнякового каменю у 2023 році у порівнянні з 2022 роком, обсяг поставленого вапнякового каменю за лютий 2024 року порівняно з січнем 2024 року та лютим 2023 року, обсяг поставленого вапняку залізницею за січень-лютий 2024 рік порівняно з лютим 2023 року, основні споживачі вапняку залізницею, основні споживачі вапняку у розрізі областей, частка ТОП-3 компаній-постачальників у 2024 році на ринку, основні галузі споживання вапняку у січні-лютому 2024 року, ТОП-3 великих споживачів у січні-лютому 2024 року порівняно з 2023 роком.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку вапна в Україні за січень-лютий 2024 року. Розглянуто наступне: поставки вапна залізницею за 2023 рік порівняно із 2022 роком, поставки вапна у лютні 2024 порівняно з лютнем 2023 та січнем 2024 рр., основні споживачі вапна залізницею у січні-лютому 2024 порівняно з аналогічним періодом 2023 року, основні постачальники вапна залізницею у січні-лютому 2024 порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку вапна в Україні за січень 2024 року. Розглянуто наступне: поставки вапна залізницею за 2023 рік порівняно із 2022 роком, поставки вапна у січні 2024 порівняно з січнем та груднем 2023 року, основні споживачі вапна залізницею у січні 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 та груднем 2023 року, основні постачальники вапна залізницею у січні 2024 порівняно з аналогічним періодом 2023 та груднем 2023 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку вапнякового каменю в Україні за січень 2024 року. Розглянуто наступне: обсяг поставленого вапнякового каменю у 2023 році у порівнянні з 2022 роком, обсяг поставленого вапнякового каменю за січень 2024 року порівняно з січнем та груднем 2023 року, обсяг поставленого вапняку залізницею порівняно з січнем та груднем 2023 року, основні споживачі вапняку залізницею, основні споживачі вапняку у розрізі областей, частка ТОП-3 компаній-постачальників у 2024 році на ринку, основні галузі споживання вапняку у 2024 році, ТОП-3 великих споживачів.

У даному матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку стратегічних родовищ в Україні. Розглянуто таке: генерація титанових руд в Україні та контроль стратегічних родовищ, розвідка та видобуток руд, що містять титан, в Україні різними компаніями, , стратегічні корисні копалини та їх значення для економіки та обороноздатності України, зміна на ринку стратегічних корисних копалин під впливом війни та можливості для України в цьому контексті, процес переробки титанової сировини та розгляд важливих гравців на ринку, потенційна роль України у постачанні титану для американської промисловості та можливі труднощі через війну та внутрішні політичні чвари, потребу для України у входженні у світові ланцюги поставок, переході від продажу сировини до переробки та збагачення титанових руд, виклики у зв'язку зі змінами на глобальному ринку титану, такі як зниження попиту, конкуренція Китаю, інфраструктурні проблеми, вплив COVID та війни на українські виробники, специфіка видобутку титанових руд в Україні, включаючи розсипні та корінні родовища та необхідність інвестицій для їх видобутку, проблеми з відновленням інфраструктури та логістики, а також зміни шляхів експорту через війну та обставини, що ускладнюють виробництво.

У даній публікації представлена аналітична інформація щодо ринку корисних копалин України. Розглянуто: оцінка вартості всіх корисних копалин України, вартість корисних копалин по областях України, загальний обсяг запасів корисних копалин, вартість запасів корисних копалин України (кам'яне вугілля, граніт та інший будівельний камінь, залізняк, кам'яна сіль, горючі сланці, калейні солі, бурий вугілля, апатитові руди, манганові руди, торф, глини, природний газ, фосфорні руди, графітова руда, самородна сірка, фосфорні руди, графітова руда, самородна сірка, нафта, газовий конденсат, літієві руди,  руди, уран, германій).

В даному огляді представлені інвестиційні проекти галузі важкого промислового виробництва в Україні на початок 2023 року. Розглянуто: галузеві проекти, які потребують інвестицій, короткий огляд проекту, інвестиційна можливість, статус проекту, сума інвестицій у комплекс, місто розташування, ціль проекту.

У даному матеріалі представлена аналітична інформація щодо видобувної промисловості в Україні. Розглянуто: поточний стан галузі, частка працюючих потужностей у галузі, втрати лише металургійної промисловості на сході України, сума надходжень до бюджету від добувної промисловості, переробної промисловості, переваги для надрокористувачів.

Зв'язатися з нами