В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку космічного обладнання в Україні за 2022 рік. Розглянуто наступне: державне регулювання у сфері створення космічної техніки, визначення пріоритетних напрямів і заходів щодо створення космічної техніки, суб’єкти діяльності зі створення космічної техніки в Україні у 2020-2022 рр., джерела надходжень державних, внутрішніх та зовнішніх замовлень щодо створення космічної техніки, результати щодо створення космічної техніки в Україні за 2020-2022 рр., статистика пусків ракет-носіїв українського розроблення та виготовлення в період незалежності України.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо космічної індустрії України. Розглянуто: стан та тенденції вітчизняної космічної індустрії, віхи розвитку української космічної індустрії, потенціал індустрії, втрата ринків та туманні перспективи вітчизняного ракетобудування, короткі висновки.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо світової космічної галузі у 2022 році. Розглянуто: стан та тенденції космічної індустрії у звітному році, кількість вдалих запусків у 2022 році, порівняння з 2021 р., рейтинг країн за кількістю запусків, статистика запусків по сім'ях ракет-носіїв, інші вагомі космічні досягнення 2022 року.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку космічних пускових технологій. Розглянуто: стан та тенденції ринку, лідери нових космічних перегонів, кількість пускових ракет серед космічних компаній у 2021 р., фактори, що впливають на розвиток ринку, короткі висновки.

Огляд містить інформацію щодо ринку супутникових технологій. Розглянуто: сегменти ринку супутникових технологій, ключові гравці ринку, порівняння продуктивності трьох супутникових сервісів.

У публікації представлена аналітична інформація щодо глобальної космічної галузі. Розглянуто: стан та тенденції космічної галузі у світі, динаміка доходів від глобальної супутникової індустрії у 2015-2021 рр., ключові драйвери ринку, короткі висновки.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку конструювання та випуску ракет-носіїв в Україні. Розглянуто: коментар експерта з галузі ракетобудування, доцільність конструювання ракет-носіїв легкого класу.

В огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку космічної галузі України. Розглянуто: коментар експерта з ринку, оцінка перспектив набуття Україною членства в Європейському космічному агентстві, перспективи космічної галузі України, оцінка перспектив розвитку співпраці з NASA, фактори, що гальмують співпрацю України з ЄКА та NASA, найбільш цікаві та важливі новації в галузі.

У матеріалі представлено статистичну інформацію про космічну галузь в Україні за перше півріччя 2018 року. Розглянуто: обсяги виробництва продукції, обсяг реалізації, номінальна ЗП, обсяг експорту, а також підприємства, які рекордно наростили обсяги виробництва.

Публікація містить концепцію реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2035 року. Представлено: ключові проблеми космічної галузі, мету, напрями та терміни виконання завдань, шляхи та способи вирішення проблем, очікувані результати виконання стратегії за напрямами, обсяги фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання плану.

У матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку космічної галузі України. Розглянуто: статистику пусків РН, виготовлених за участю українських підприємств у динаміці з 1991-2018 років.

У матеріалі представлено Стратегію розвитку космічної галузі України до 2022 року. Розглянуто: поточний стан космічної галузі, проблеми галузі, які потребують правок, мету реалізації Стратегії, основні напрями та шляхи її реалізації, очікувані результати, нормативно-правове та фінансове забезпечення виконання Стратегії.

В огляді представлено інформацію щодо ринку космічної галузі України за результатами 1 півріччя 2018 року. Розглянуто: стан та тенденції космічного ринку країни, його динаміка за 1 півріччя 2018 року, обсяги виробництва, реалізації та загальний обсяг валової продукції, приріст виробництва космічної продукції по підприємствах, обсяг експорту до країн ЄС та США, обсяги сплачених податків галузі, кількість штатних співробітників , ключові звітні показники космічної галузі країни за 2017 рік

В огляді подано звітну інформацію щодо виконання результативних показників, які характеризують виконання державної програми у розрізі програм за 2017 рік.

Огляд містить звітні аналітичні відомості за результатами виконання витрат на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми. Представлено: суми від утилізації твердого ракетного палива, виконання робіт за цільовою програмою та державним замовленням у сфері космічної галузі (у тому числі науково-технічної) у розрізі планових затверджених показників та фактичних.

Публікація містить аналітичні відомості щодо ринку космічної галузі України, а саме: інформація про бюджет за бюджетними програмами, за деталізацією, за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Матеріал містить аналітичні відомості щодо ринку космічної галузі України, а саме: очікувані результати виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки, включаючи дані щодо дистанційного зондування Землі, удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації, безпеки, проведення космічних досліджень, створення космічних комплексів, забезпечення промислово-технічного розвитку, дані міжнародного співробітництва.

Огляд містить інформацію щодо цілей, завдань та результатів виконання показників бюджетних програм космічної галузі в Україні на 2017 рік. Розглянуто: показники з витрат, продукції, ефективності та якості продукції, що випускається, за видами бюджетних програм.

В огляді представлено аналітичну інформацію з космічної галузі України, а саме: паспорт загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки, статистику державного фінансування програми, фінансування з інших джерел, загальну суму фінансування та розбивку за роками з 2013-2010 мм.

В огляді наведено звітні відомості за підсумками діяльності підприємств космічної галузі в Україні за 2017 рік. Розглянуто: приріст обсягів виробництва продукції ракетно-космічної галузі в країні за 2017 рік до попереднього, зростання обсягів реалізації, обсяг валового продукту за результатами року, потужність вітчизняної космічної галузі, інші новини ринку.

Зв'язатися з нами