В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку машинобудування в Україні за перший квартал 2024 року. Розглянуто наступне: топ 25 компаній на ринку оптової торгівлі різними машинами й устаткованням в Україні за перший квартал 2024 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку машинобудування в Україні за 2023 рік. Розглянуто наступне: сприятливі фактори для розвитку українського машинобудування, головні напрямки реформ сектору машинобудування в Україні, основні ринки збуту в секторі машинобудування для українських виробників, особливості розвитку машинобудування в Україні, вплив війни на машинобудування України, незворотні втрати промислового потенціалу від загального об’єму, перспективи розвитку машинобудівних компаній в Україні, показник середньооблікової зайнятості в компаніях сфери машинобудування від всіх зайнятих працівників в промисловому секторі, необхідні заходи та інструменти підтримки сектору.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку машинобудування в Україні за 2022 рік. Розглянуто наступне: ТОП-10 галузей машинобудування в Україні у 2021 році, структура галузей машинобудування в Україні за 2016 та 2021 рр., Обсяги реалізованої продукції українського машинобудування за 2016-2022 рр., обсяги експорту продукції машинобудування в Україні у 2016 та 2022 роках, кількість зайнятих працівників за 2016-2021 рр., основні проблеми, з якими стикаються українське машинобудування під час воєнного стану.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку машинобудування в Україні за 2020 рік. Розглянуто наступне: частка ринку машинобудування в розрізі регіонів світу за 1998 та 2019 роки, вплив пандемії COVID-19 на поточний стан підприємств машинобудування, статистика подання патентів компаніями машинобудування в розрізі регіонів світу у 2016-2018 роках, використання штучного інтелекту для покращення процесів у виробничому ланцюзі створення вартості, місце українського машинобудування серед країн ЄС, індекс промислової конкурентоспроможності за 2018 рік, обсяг реалізованої продукції в розрахунку на одне машинобудівне підприємство та я в розрахунку на одного працівника за 2010-2018 рр., обсяги інвестицій в основні засоби машинобудівних підприємств за 2010-2018 рр., світовий експорт продукції машинобудування за 2016-2020 рр., країни-основні експортери продукції машинобудування у світі за 2020 рік, частка товарних груп XVI і XVII у загальних обсягах українського експорту за 2001-2020 рр., тренди показників частки товарних груп XVI і XVII у загальному обсязі експорту та імпорту України за 2013-2020 рр., динаміка експорту машинобудівної продукції з України у розрізі її окремих видів за 2004-2020 рр., структура українського експорту машинобудування у розрізі товарних підгруп за 2004 та 2020 рр., сальдо зовнішньої торгівлі України продукцією машинобудування за 2004-2020 рр., залежність ВВП України від експорту та імпорту продукції машинобудування, структура реалізованої продукції машинобудування в Україні за 2010-2020 рр., рентабельність операційної діяльності машинобудівних підприємств в Україні за 2010-2020 рр., обсяг і динаміка інвестицій у машинобудування в Україні, частка ТНК в основних показниках машинобудування в Україні у 2020 році.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку виробництва автокомпонентів в Україні. Розглянуто: продукцію, що виготовляється в Україні, місця виготовлення автокомпонентів, автомобільні групи, для яких вони виробляються, рівень заробітних плат у галузі виробництва автокомпонентів для автомобілів, інвестиційний потенціал галузі, короткі висновки.

У матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку інновацій у промисловість України за підсумками 2018 року. Розглянуто: основні показники впровадження інновацій на промислові підприємства за 2014-2018 рр., структуру витрат за напрямками інновацій промпідприємств у 2018 р., джерела фінансування інновацій промислових підприємств у 2018 році.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку праці України у сегменті виробництва за 2018 рік. Розглянуто: стан та розвиток сегмента виробництва, помісячна динаміка вакансій сфери, співвідношення попиту/пропозиції на ринку, галузі компаній, у яких шукали виробничі вакансії, найпопулярніші фахівці у галузі "виробництво", огляд ЗП та роботи за кордоном.

У матеріалі представлено презентацію розвитку індустріальних парків в Україні у 2018 році. Розглянуто: основні положення законодавства у сфері регулювання індустріальних парків в Україні, карту розташування парків, державну підтримку.

У матеріалі представлено статистичну інформацію про ринок промислового виробництва в Україні на травень 2018 року. Розглянуто: динаміку промислового виробництва щомісячно, динаміка переробної, видобувної, виробництво по регіонах.

У статті представлена статистична інформація щодо ринку автовиробництва в Україні січень лютий 2018 року. Розглянуто: кількість випущених транспортних засобів у розрізі легкових, комерційних автомобілів та автобусів, лідери з виробництва легкових автомобілів та автобусів.

У даному матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку промисловості України. Розглянуто: темп падіння промислового виробництва у лютому до січня, темпи падіння видобутку вугілля, чавуну, сталі, пркоату чорних металів, причини падіння української промисловості, темпи падіння областями, інші тренди.

В даному огляді представлені відомості щодо ринку машинобудування України за підсумком 2016 року, розглянуто наступне: стан та загальні тенденції щодо ринку, результати тендерів та кількість поставок вагонів заводами України, плани та прогнози із закупівлі на 2017 рік, області, які отримали замовлення на закупівлю.

Дані аналітичної публікації надають інформацію щодо ринку машинобудування України, а саме: тенденції ринку, рейтинг машинобудівних підприємств України, причини, що вплинули на відновлення автовиробництва ЗАЗ, темпи зростання середньої ціни на нові автомобілі, темпи зростання попиту на вітчизняні автомобілі в лютому порівняно з січнем і лютим 2015 р., перелік моделей, від виробництва яких завод відмовився.

В даному огляді представлена інформація щодо ринку машинобудування України, розглянуто: короткий огляд галузі, організаційна структура, сегментація галузі, ключові галузі машинобудування, види транспортного та точного машинобудування, найбільші центри галузі, основні форми територіальної організації, ключові показники виробництва машин та обладнання в Україні 2011-2013 рр.

У дослідженні представлено інформацію щодо ринку вагонобудування України у 2015 році. А саме: темп скорочення випуску українських вантажних вагонів за останні 4 роки, основна причина скорочення, обсяг виробництва вагонів у 2015 році, зміна обсягу випуску у річному порівнянні, сума виручки українських вагонобудівних компаній, ключові гравці ринку, основний ринок збуту української продукції, перспективи ринку .

У цій роботі міститься аналітична інформація щодо ринку машинобудування України у 2015 році. А саме: сума інвестицій найбільшим українським машинобудівним заводом у виробництво у 2015/14 рр., його обсяг виробництва та продажу, зміна обсягів у річному порівнянні, темп падіння виробництва механовиробів, темп зростання частки поставок до країн далекого зарубіжжя, середня заробітна плата на НКМЗ, чистий дохід від реалізації продукції та прибуток підприємства у 2014 році.

Аналітична стаття містить дані щодо ринку машинобудування України. Представлено таке: ТОП-10 експортерів промислового обладнання за підсумками перших 10 місяців поточного року, обсяг експорту вітчизняної машинобудівної продукції за січень-жовтень 2015 року, його зміна у річному порівнянні, причини, що негативно вплинули на розвиток ринку, ТОП-5 експортерів електричного обладнання , механізмів та КПП за 9 місяців.

Цей огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку машинобудування за 7 місяців 2015 року. Розглядається таке: обсяг промислових підприємств по всій Україні, сумарна кількість робітників на цих підприємствах, частка експорту та імпорту продукції машинобудування в загальній товарній структурі ЗЕД за підсумками 7 місяців 2015 року, порівняння даних показників з 2014 роком, тенденції товарообігу в 2015 році зовнішньої торгівлі за групою товарів машинобудування з 2010 року, структура експорту продукції машинобудування регіонами світу за 7 міс. 2015/2014 рр., ТОП-10 країн ЄС, які імпортують продукцію машинобудування з України, ТОП-10 країн постачальників продукції машинобудування в Україну, переваги та недоліки цієї галузі.

У цій роботі представлені аналітичні відомості щодо ринку продукції машинобудівної галузі України, розглядається: стан та тенденції розвитку машинобудівної галузі України, структура експорту продукції машинобудування за основними товарними групами, основні країни-імпортери української продукції машинобудування, обсяги експорту/імпорту в динаміці за 2012-2014 роки рр., структура імпорту продукції машинобудування за товарними групами, інші тенденції ринку, короткі висновки та пропозиції.

Огляд містить інформацію щодо ситуації на ринку машинобудування Рівненської області у динаміці з 2010 по листопад 2014 року. Розглядається таке: індекси виробництва продукції машинобудування у Рівненській області та загалом по Україні у 2010-2014 роках, динаміка обсягу та питомої ваги продукції машинобудування у загальному обсязі реалізованої промислової продукції у тому ж періоді, виробництво деяких видів продукції машинобудування, динаміка експорту деяких видів продукції машинобудування до листопада 2014 року, а також динаміка імпорту у тому ж періоді, найбільші виробники на ринку машинобудування Рівненської області.

Зв'язатися з нами