В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку макаронних виробів в Україні станом на початок червня 2024 року. Розглянуто наступне: топ-25 компаній в Україні за доходами, що спеціалізуються на виробництві макаронних виробів та подібних борошняних виробів станом на початок червня 2024 року.

В огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку макаронних виробів в Україні на 1 травня 2023 року. Розглянуто: середня вартість макаронів в Україні на 1 травня 2023 року, вартість макаронів в окремих мережах України, поточні ціни на макарони (середні та по магазинах), середньомісячні ціни на макаронні пір'я в Україні на квітень 2023 року, поточні та середньомісячні ціни на вермішель довгу та коротку зростання цін на макаронні вироби в Україні за рік (березень 2023/березень 2022 рр.), динаміка цін на інші категорії продовольчих товарів.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку макаронних виробів в Україні. Розглянуто наступне: роздрібні ціни на макаронні вироби твердих сортів протягом перших трьох місяців війни, ефект пандемії COVID-19 на ціни макаронних виробів у ЄС 06.2019-06.2021, ефект пандемії COVID-19 на ціну пшениці 01.2019-12.2021, індекс цін на продовольство в ЄС 06.2019-08.2021, основні імпортери макаронних виробів до України напередодні повномасштабної війни, виробництво та імпорт макаронних виробів 2011-2021 рр., розкид цін на макаронні вироби у 2022 році, ціни на макаронні вироби з м'яких сортів у 2022 році, ціна макаронних виробів та обсяг імпорту в Україну.

У матеріалі представлена ​​аналітична інформація щодо ринку макаронних виробів України у 2019-8 міс. 2021 р. Розглянуто: загальна характеристика ринку макаронних виробів в Україні, динаміка виробництва пшеничного борошна в Україні за 2019-2020 рр., динаміка демографічної та соціальної ситуації в країні в 2016-2021 рр. (за показниками чисельності населення та рівнем безробіття), основні тенденції ринку, потенційна сировинна база виробництва макаронних виробів, 2020 р., сегментація ринку за походженням продукції, висновки та прогнозні тенденції розвитку ринку.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку макаронних виробів України за підсумками 10 місяців 2021 року. Розглянуто: частка вітчизняного виробництва макаронних виробів, частка імпортної продукції, динаміка виробництва та імпорту макаронних виробів в Україну з 2017 - 10 місяців 2021 року, топ-5 експортерів макаронної продукції.

Звіт містить аналітичні відомості щодо ринку макаронних виробів в Україні за підсумками квітня 2019 року. Розглянуто: стан та тенденції ринку, динаміка виробництва макаронних виробів з 2016 по квітень 2019 рр., динаміка імпорту з січня 2016 по березень 2019 рр., обсяги та динаміка експорту макаронних виробів у звітній динаміці, ціни на борошно та макаронні вироби в Україні до березня 2019 р.

Огляд містить аналітичні відомості щодо ринку макаронних виробів в Україні за підсумками березня 2019 року. Розглянуто: стан та тенденції ринку, динаміка виробництва макаронних виробів з 2016 по березень 2019 рр., динаміка імпорту з січня 2016 по січень 2019 рр., обсяги та динаміка експорту макаронних виробів у звітній динаміці, ціни на борошно та макаронні вироби в Україні 2019 р.

У звіті подано аналітичні відомості щодо потенційних ринків збуту для українських макаронних виробів. Розглянуто: основні показники вітчизняного ринку макаронних виробів (виробництво, експорт та імпорт) за 9 місяців. 2017 та 2018 рр., дані щодо світового ринку макаронних виробів, структура світового попиту на макаронні вироби, основні торгові партнери України, матриця вибору основного ринку збуту, дані щодо ринку Азербайджану.

Публікація містить аналітичні відомості щодо ринку макаронних виробів України за підсумками 2018 року. Розглянуто: обсяг виробництва макаронних виробів у 2018 році, приріст до АППГ, середній показник виробництва продукції, динаміка імпорту/експорту виробів із макаронного тесту у січні 2018 р. по січень 2019 р., основні проблеми українського виробництва макаронних виробів, короткі висновки.

У матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку макаронних виробів України. Розглянуто: стан та тенденції ринку макаронних виробів у країні, динаміка виробництва продукції на ринку макаронних виробів із 2016-2018 рр., особливості роботи виробників, причини зниження попиту на продукцію, короткі висновки.

У статті наведено статистичну інформацію про ринок макаронних виробів в Україні за підсумками 2017 року. Розглянуто: тенденції на даному ринку обсяг виробництва макаронних виробів у 2013-2017 році, географія імпорту макаронних виробів, структура ринку макаронів за походженням, основні гравці на ринку та їх продукція.

У цьому дослідженні подано звітну інформацію щодо ринку макаронних виробів України. Розглянуто: стан та загальні тенденції щодо ринку, динаміка виробництва борошна в країні з 2012/2013 – 2016/2017 рр., структура імпорту макаронних виробів у географічному розрізі за січень-вересень 2016 р., особливості сегмента макаронних виробів швидкого приготування, походження, короткі висновки та прогнози.

В огляді представлено статистичну інформацію про ринок макаронних виробів України за 2016 рік. Розглянуто: обсяг імпорту продукції в європейські країни, основні країни-імпортери а також структуру експорту макаронних виробів.

В огляді містяться звітні відомості щодо ринку макаронів України за підсумками листопада 2016 року. Розглянуто таке: обсяг експорту макаронних виробів до Європи, основні країни-споживачі українських макаронів, питома вага експорту вермішелі швидкого приготування у загальній структурі постачання макаронів.

У цьому матеріалі представлені відомості щодо експорту українських макаронних виробів. А саме: питома вага експорту макаронів на європейські ринки, обсяг постачання макаронів до Європи за підсумками січня-листопада 2016 року, порівняння з показником аналогічного періоду 2010 року, топ-3 основних імпортера українських макаронів, порівняння обсягів імпорту та експорту макаронів, темп скорочення експорту макаронних виробів за підсумком січня-листопада 2016 року до АППГ.

Дослідження містить аналітичні відомості щодо ринку макаронних виробів України за підсумками 9 міс. 2016 року. Розглядається: стан та тенденції розвитку ринку макаронних виробів України, обсяг ринку за 9 міс. 2015/16 рр., обсяги імпорту макаронних виробів за 9 міс. 2015/9 міс. 2016 рр., географія імпорту, географія експорту макаронів і динаміка їх виробництва за два періоди, що розглядаються.

Огляд містить аналітичні відомості щодо ринку макаронів України, розглянуто: стан та тенденції ринку, обсяг ринку макаронних виробів з січня-вересень 2016/15 рр., темп зростання частки імпорту вітчизняної продукції, причини зростання обсягів імпорту, структура ввезення макаронів у розрізі країн, обсяг виробництва макаронів та причини скорочення їх випуску.

Дослідження містить аналітичні відомості щодо ринку макаронів України, розглянуто: стан та тенденції ринку, класифікація макаронів, динаміка ємності ринку з 2013-2 міс. 2016 р., тенденції імпорту/експорту макаронних виробів, основні гравці ринку макаронних виробів, прогноз ринку макаронних виробів.

У статті представлені дані щодо ринку макаронів України за підсумками перших 2 міс. 2016 року, розглянуто наступне: щорічний обсяг випуску макаронів на світовому ринку, фактори, що вплинули на зниження потужностей виробництва даної продукції, динаміка ємності ринку з 2013 року, класифікація продукції, споживчі переваги на ринку.

Аналіз ринку макаронних виробів надає таку інформацію: стан ринку, загальні тенденції щодо нього, динаміка виробництва макаронних виробів у країні з 2012 по 4 міс. 2015 рр., структура виробництва у розрізі походження продукції, динаміка ємності та експорту продукції з 2012 р., географічна структура експорту макаронних виробів з 2013-4 міс.2015 рр., динаміка та структура імпорту цих продуктів, тенденції зовнішньої торгівлі, цінової політики, споживчі переваги при виборі виробів, короткі висновки та прогнози.

Зв'язатися з нами