В матеріалі міститься аналітична інформація по книжковому ринку України за 2024 рік. Розглянуто наступне:обсяг скорочення сукупних потужностей поліграфічних підприємств України внаслідок російських ударів, виторг постраждалої внаслідок російського обстрілу друкарні за 2023 рік, скільки втратили видавці внаслідок атаки, наслідки руйнування друкарні для галузі книговидавництва, можливі вирішення проблем видавців.

В матеріалі міститься аналітична інформація по видавничому ринку України за 2024 рік. Розглянуто наступне: вплив атак російської армії на видавничий ринок, частка книгодрукування на загальному ринку зосередженна в Харкові, виробничі потужності пошкодженої типографії росіянами 23 травня 2024 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку видавничої діяльності в Україні за квітень 2024 року. Розглянуто наступне: топ-25 компаній, що спеціалізуються на виданні (у т. ч. в електронному вигляді) каталогів, фотографій, гравюр, поштових листівок, вітальних листівок, бланків, плакатів, репродукцій творів мистецтва, рекламної продукції та іншої друкованої продукції, електронній публікації статистичних та інших даних.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку довідників та каталогів в Україні за квітень 2024 року. Розглянуто наступне: топ 10 компаній, що спеціалізуються на виданні каталогів даних (баз даних) фактів/інформації, що захищені за формою, але не за змістом за доходами в Україні за квітень 2024 року.

Огляд розглядає питання, пов'язані із книжковим ринком в Україні, роллю видавництв та книгарень, а також впливом відсутності російських видавців на цей ринок. Розглянуто таке: світова модель продажів книг, універсальна світова модель продажів книг, і як вона порівнюється з українською практикою, роль книгарень у реалізації книг, відносини між видавцями та книжковими магазинами, зміни на книжковому ринку після 2014 р., ситуація після 2022 р. вплив має відсутність російських видавців на український книжковий ринок, зміни, що відбулися у продажах та розповсюдженні українських книг.

У цьому огляді представлено аналітичну інформацію щодо видавничого ринку України. Розглянуто: які фактори сприяли успіху видавництва в період військового конфлікту і як ви визначили нішу для розвитку в цих умовах, питання відкриття видавництва в умовах війни і які основні обставини спонукали вас прийняти це рішення, оцінка впливу військового конфлікту на книжковий ринок та переваги читачів, особливості цього ринку при виборі проектів для видавництва, забезпечення фінансової стійкості видавництва в умовах економічної нестабільності та військового конфлікту, досвід роботи з книжковим видавництвом в умовах війни відрізняється від звичайного ведення видавничої справи, плани та перспективи у вас є на майбутнє, особливо враховуючи успіх видавництва, виклики в галузі видавничого бізнесу в контексті сучасних подій і як ви плануєте їх подолати, реакція читачів та інших учасників ринку вплинула на ваш підхід до видавництва під час військового конфлікту, особливості, які важливо враховувати при роботі в умовах кризи та військового конфлікту.

У звіті представлена статистична інформація щодо загальних даних про випуск неперіодичних видань, книг та брошур за укрупненими тематичними розділами в Україні за підсумками 2022 року, випуск книг та брошур за цільовим призначенням, мовами народів світу, випуск в Україні книг та брошур за територіальною ознакою.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо роботи видавництв в Україні. Розглянуто: стан видавничої галузі країни, частка співробітників українських видавництв, які перебувають у безпеці, частка компаній, у яких збереглися виробничі потужності, коментарі експерта ринку, частка видавництв, які можуть здійснювати свою діяльність, частка видавництв, яким потрібна допомога у збереженні макетів, архівів та інших об'єктів авторського права видавництва.

У звіті представлена ​​аналітична інформація щодо ринку видавництва в Україні за підсумками квітня 2022 року. Розглянуто: робота видавництв в Україні під час війни, частка видавництв України, які продовжили роботу під час війни, коментарі учасників ринку, частка видавництв, що переїхали під час війни, частка видавництв з пошкодженими офісами та складами, ситуація з прибутком видавців, заробітною платою та налагодженням зв'язків за кордоном, структура продажу книг під час війни, частка видавництв, що продовжують виплату ЗП під час війни, вплив війни на міжнародні відносини видавництв, міграція команди видавництв, короткі висновки.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку паперу для книг в Україні. Розглянуто: коментар експерта ринку з дефіциту паперу у друкованій сфері, короткі висновки експерта.

У матеріалі представлено аналітичну інформацію з книговидання в Україні на початок 2022 року. Розглянуто: стан та тенденції ринку вітчизняного ринку паперу, проблеми ринку, динаміка вітчизняного книговидання в Україні з 2019-2021 рр., оцінка потреби українського книжкового ринку в офсетному папері різних марок, власне виробництво офсетного паперу Зміївської та Коростишівської паперовими фабриками, основні імпорти короткі висновки.

В огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку паперу в Україні на початок 2022 року. Розглянуто: стан вітчизняного ринку офсетного паперу для друку книг, рівень забезпечення потреб вітчизняних паперопродуктивних потужностей, фактори, що впливають на ринок книговидання в Україні, обсяги споживання друкованого паперу в Україні з 2019-2021 рр., попит на українські книги, кроки, які могли б бути запропоновані для забезпечення вітчизняного книговидання папером та зменшення його вартості для українського споживача.

Звіт надає статистичні дані щодо випуску різних типів публікацій, таких як неперіодичні видання, книги та брошури, в Україні за 2021 рік. Дані розбиті на категорії, включаючи загальний обсяг випуску, цільове призначення видань, мови та географічний розподіл випуску книг і брошур в Україні.

У публікації представлено аналітичну інформацію щодо ринку наукових досліджень та розробок в Україні. Розглянуто: витрати на наукові дослідження в Україні в 2020 році, частка витрат ВВП на R&D в 2020 році, очікувані витрати на R&D в різних країнах світу в 2020 році, виконання наукових досліджень та розробок в Україні в 2010-2020 рр., структура наукових досліджень та розробок в Україні з 2010-2020 років.

В огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку виплат заробітних плат у видавництві в Україні. Розглянуто: навчання та саморозвиток у галузі, досвід респондентів, середній досвід залежно від спеціальностей, середній вік залежно від позицій, робота фахівців видавничої справи в залежності від професій та типу компаній, заробіток у видавничій справі, частота використання англійської мови в роботі, ринки , На які працюють галузі, фактори, що впливають на рівень заробітних плат у галузі, форма працевлаштування в галузі та валюта, в якій отримують заробітну плату у видавничій галузі, частота перегляду заробітної плати, вплив пандемії на ринок.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку заробітних плат у видавництві України у 2021 році. Розглянуто: найбільші зарплати у видавничій сфері, середні заробітні плати на ринку, середній досвід роботи головних редакторів.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку книг України на вересень 2021 року. Розглянуто: стан і тенденції ринку книг, обсяг випущених книг на вересень 2021 р., статистика книговидання 2020 року, фінансова допомога креативної видавничої індустрії, фактори, що негативно впливають на книжкову галузь країни, основні заходи, передбачені Стратегією та спрямованими на забезпечення справи у всіх її складових, коментарі експертів галузі.

В огляді представлена аналітична інформація щодо книжкового ринку України. Розглянуто: стан та тенденції книжкового ринку України, фактори, що впливають на ринок книг в Україні, перелік зовнішніх факторів, внутрішніх, виставково-ярмаркові, стратегія популяризації книг та розвиток культури читання в Україні.

Звіт надає статистичні дані щодо випуску різних типів публікацій, таких як неперіодичні видання, книги та брошури, в Україні за 2020 рік. Дані розбиті на категорії, включаючи загальний обсяг випуску, цільове призначення видань, мови та географічний розподіл випуску книг і брошур в Україні.

Зв'язатися з нами