В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку вугілля в Україні за квітень 2024 року. Розглянуто наступне: топ-25 компаній, що спеціалізуються на добуванні кам'яного вугілля підземним або відкритим способом, очищенні, сортуванні, калібруванні, подрібненні, пресуванні і т. ін. кам'яного вугілля для поліпшення його якості, зручності його транспортування та зберігання, а також одержуванні кам'яного вугілля з відвалів за доходами в Україні станом на квітень 2024 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку вугілля в Україні за підсумками березня 2024 року. Розглянуто наступне: обсяги видобутку вугілля на державних шахтах у березня 2024 року порівняно із січнем, динаміка видобутку вугілля на шахтах за січень-березень 2024 року у порівнянні із березнем 2022 року, середньодобові показники видобутку у березні 2024 року порівняно із вереснем 2023 року, обсяг накопиченого вугілля на складах ТЕЦ та ТЕС станом на кінець березня 2024 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку вугілля в Україні станом на лютий 2024 року. Розглянуто наступне: обсяг видобутку вугілля на державних шахтах у березні 2022 року, січні та лютому 2024 року, добовий видобуток вугілля у вересні 2023 року та лютому 2024 року, обсяг накопиченого вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ на кінець лютого 2024 року.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку вугілля. Розглянуто: глобальний обсяг газової енергетики в 2022 році, динаміка виробництва електроенергії, динаміка попиту на електроенергію та паливо у світі, зміна світових енергетичних цін після 24 лютого, причини зростання попиту на вугілля, глобальні перспективи вугільної галузі, динаміка глобального морського імпорту вугілля.

Звіт містить аналітичну інформацію щодо ринку вугільної промисловості в Україні. Розглянуто: основні тенденції та підходи до розвитку вугільної галузі в Україні та країнах світу, реструктуризація вугільної галузі в державній політиці України, структура вугледобувної галузі України (державний сектор), вплив на суміжні галузі, оцінка ефективності державного фінансування вугільної галузі, методологічні основи оцінки ефективності бюджетних видатків, аналіз бюджетного планування видатків, аналіз виконання бюджетних програм підтримки за 2015–2020 роки, бюджетні програми, за якими виділялися кошти, оцінка ефективності державної підтримки в цілому, оцінка ефективності виконання окремих бюджетних програм, оцінка ефективності впливу на соціально-економічний розвиток, короткі висновки та рекомендації.

У звіті представлені результати оцінки економічних наслідків плану щодо поступової відмови від використання вугілля — на противагу збереженню поточного стану справ до 2030 року. Розглянуто: сценарії переходу, макроекономічні вхідні дані та припущення, попит на електроенергію, енергоємність, ціни на ресурси, вартість технологій відновлення енергетики, розвиток потужностей виробництва електроенергії, макроекономічні вхідні дані та припущення, вплив на електроенергетичний сектор, аналіз першочергових економічних наслідків, прямі наслідки для зайнятості, економічні наслідки закриття шахт, виплати працівникам, податки, другорядні економічні наслідки

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку вугілля. Розглянуто: кількість електроенергії, згенерованої за допомогою вугілля в Європі, відродження споживання вугілля в Європі, коментарі експертів ринку.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку вугілля України за підсумками листопада 2021 року. Розглянуто: Імпорт кам'яного вугілля та антрациту в Україну за підсумками 11 місяців 2021 року, приріст до АПГГ, структура поставок у географічному розрізі, обсяг експорту вугілля з України, структура поставок у географічному розрізі.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку вугілля України. Розглянуто: рівень запасів вугілля на українських теплоелектростанціях (ТЕС) та теплоелектроцентралях (ТЕЦ), причини підвищення вартості електроенергії в Україні, запаси на складах ТЕС та ТЕЦ на 21 грудня 2020 року, середньомісячний обсяг видобутку вугілля в Україні, рівень, необхідний для середньомісячне споживання ТЕС та ТЕЦ у зимовий період, середньомісячний рівень імпорту, плани зростання тарифів на промисловість.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку вугілля в Україні. Розглянуто: стан та тенденції розвитку української вугільної промисловості, розвиток альтернативних джерел енергії, кількість працюючих шахт в Україні та світі, обсяги видобутого вугілля в Україні та світі.

В огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку вугілля в Україні. Розглянуто: стан та тенденції розвитку української вугільної промисловості, державне регулювання галузі, плани щодо галузі до 2050 та 2070 років.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку вугілля у світі. Розглянуто: вартість постачання вугілля у світі, порівняння з вартістю вугілля протягом останніх 10 років, причини зростання вартості на вугілля, коментарі експертів з ринку.

В огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку вугільної промисловості України. Розглянуто: стан та тенденції галузі вугільної промисловості в країні, стан вугледобувної галузі України, кількість шахт в Україні, обсяги виробництва та реалізації вугілля в Україні з 2015-2021 рр., середньомісячна заробітна плата штатних робітників у динаміці з 2014 року, заборгованість із виплати заробітних плат плат у галузі, обсяги реалізованого кам'яного та бурого вугілля в Україні.

У публікації подано статистичні дані щодо щоденного стану накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ України на 05.06.2020. Розглянуто: найменування ТЕС та ТЕЦ, марка вугілля, максимальна виробнича потужність підприємств, поставки та витрати (всього і за добу), гарантовані запаси відповідно до порядку формування ПБ ОЕС України у міжопалювальний період, запаси вугілля на звітну дату, гарантований та фактичний запаси вугілля на складах ТЕС, гарантовані запаси відповідно до Порядку формування ПБ ОЕС України в міжопалювальний період, очікуваний термін спрацьовування складів.

Публікація містить статистичні дані щодо щоденного стану накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ України на 04.06.2020. Розглянуто: найменування ТЕС та ТЕЦ, марка вугілля, максимальна виробнича потужність підприємств, поставки та витрати (всього і за добу), гарантовані запаси відповідно до порядку формування ПБ ОЕС України у міжопалювальний період, запаси вугілля на звітну дату, гарантований та фактичний запаси вугілля на складах ТЕС, гарантовані запаси відповідно до Порядку формування ПБ ОЕС України в міжопалювальний період, очікуваний термін спрацьовування складів.

Матеріал містить статистичні дані щодо щоденного стану накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ України на 03.06.2020. Розглянуто: найменування ТЕС та ТЕЦ, марка вугілля, максимальна виробнича потужність підприємств, поставки та витрати (всього і за добу), гарантовані запаси відповідно до порядку формування ПБ ОЕС України у міжопалювальний період, запаси вугілля на звітну дату, гарантований та фактичний запаси вугілля на складах ТЕС, гарантовані запаси відповідно до Порядку формування ПБ ОЕС України в міжопалювальний період, очікуваний термін спрацьовування складів.

Огляд містить статистичні дані щодо щоденного стану накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ України на 28.05.2020. Розглянуто: найменування ТЕС та ТЕЦ, марка вугілля, максимальна виробнича потужність підприємств, поставки та витрати (всього і за добу), гарантовані запаси відповідно до порядку формування ПБ ОЕС України у міжопалювальний період, запаси вугілля на звітну дату, гарантований та фактичний запаси вугілля на складах ТЕС, гарантовані запаси відповідно до Порядку формування ПБ ОЕС України в міжопалювальний період, очікуваний термін спрацьовування складів.

Звіт містить статистичні дані щодо щоденного стану накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ України на 27.05.2020. Розглянуто: найменування ТЕС та ТЕЦ, марка вугілля, максимальна виробнича потужність підприємств, поставки та витрати (всього і за добу), гарантовані запаси відповідно до порядку формування ПБ ОЕС України у міжопалювальний період, запаси вугілля на звітну дату, гарантований та фактичний запаси вугілля на складах ТЕС, гарантовані запаси відповідно до Порядку формування ПБ ОЕС України в міжопалювальний період, очікуваний термін спрацьовування складів.

У звіті подано статистичні дані щодо щоденного стану накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ України на 25.05.2020. Розглянуто: найменування ТЕС та ТЕЦ, марка вугілля, максимальна виробнича потужність підприємств, поставки та витрати (всього та за добу), гарантовані запаси відповідно до порядку формування ПБ ОЕС України у міжопалювальний період, запаси вугілля на звітну дату, гарантований та фактичний запаси вугілля на складах ТЕС, гарантовані запаси відповідно до Порядку формування ПБ ОЕС України у міжопалювальний період, очікуваний термін спрацювання складів.

В огляді наведено статистичні дані щодо щоденного стану накопичення вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ України на 22.05.2020. Розглянуто: найменування ТЕС та ТЕЦ, марка вугілля, максимальна виробнича потужність підприємств, поставки та витрати (всього і за добу), гарантовані запаси відповідно до порядку формування ПБ ОЕС України у міжопалювальний період, запаси вугілля на звітну дату, гарантований та фактичний запаси вугілля на складах ТЕС, гарантовані запаси відповідно до Порядку формування ПБ ОЕС України в міжопалювальний період, очікуваний термін спрацьовування складів.

Зв'язатися з нами