В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку біометану в Україні за 2023 рк. Розглянуто наступне: поточний стан розвитку біометанового сектору в Україні, потенціал біогазу/біометану в Україні, прогнози виробництва біометану за сприятливих умов на 2028-2050 рр., стан співпраці України з ЄС, огляд реалізованих та запланованих біоенергетичних проєктів з виробництва біометану в Україні, стимули та першкоди для розвитку галузі, аналіз окремих проблемних питань в розвитку галузі біометану в України та ЄС.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку біоетанолу в Україні за 2024 рік. Розглянуто наступне: економічна складова біоетанольного виробництва, складова кукурудзи та енергетики в структурі собівартості виробництва біоетанолу та DDGS, технологічні особливості розвитку біоетанольного виробництва, ринки збуту біоетанолу та DDGS.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку біометану в Україні станом на березень 2024 року. Розглянуто наступне: потужність заводів, готових до експорту біометану на 21 березня 2024 року, особливості окремих гравців ринку біометану від профільної організації України.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку біометану в Україні. Розглянуто наступне: потенціал виробництва біометану в Україні, особливості законодавчої бази регулювання ринку біометану, скільки та які заводи готові до експорту біометану в Україні, потужність заводів, готових до експорту, перспективи України в експорті на європейському ринку, питання підключення до газової мережі операторів ринку.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку біометану в Україні станом на 2023 рік. Розглянуто наступне: загальна потужність побудованих заводів із виробництва біометану в Україні з 2017 по 2023 рік у Чернігівській та Київській областях, загальний обсяг інвестицій в галузь станом на кінець 2023 року, кількість та загальна потужність біометанових заводів побудованих з квітня 2023 року по березень 2024 року в ЄС, річне виробництво біометанових заводів ЄС, що є сировиною для виробництва біометану, процев виготовлення біометану, дохід від продажу біометану на різних ринках, проблеми розвитку галузі в Україні, прогнози споживання біогазу та біометану в ЄС на 2030 та 2050 роки, загальне виробництво біометану в ЄС у 2022 році, чи чекають український біометан у ЄС, необхідні кроки для розвитку галузі в Україні.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку біометану в Україні. Розглянуто наступне: обсяг податків із одного середнього біометанового заводу, ціна біометану на різних ринках, від чого залежить експортний дохід, в чому технологічна особливість біометану, що використовується в якості сировини для виробництва біометану, річний обсяг добрив в якості субпродукту виготовлення біометану.

Стаття містить аналітичну інформацію щодо ринку біодизельного виробництва в Україні. Розглянуто такі питання: виробництво біодизеля в Україні та особливості цього напряму бізнесу, використання ріпакової та соняшникової олії як біодизельна сировина, собівартість виробництва біодизеля та порівняння його з роздрібними цінами на автозаправках, ринкова кон'юнктура та здешевлення сировини для виробництва біодизеля, проблеми зі збутом біодизеля та необхідність "довгих" контрактів за фіксованою ціною, акцизний збір на біодизель та його вплив на вигоду від виробництва, використання біодизеля в транспорті та можливість використання чистого біодизеля в двигунах, порівняння продуктивності гектара поля під ріпак для біодизеля та кукурудзи для біоетанолу.

В даному матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку біопалива в Україні. Розглянуто: стан та тенденції українського ринку біопалива, коментар учасника ринку, вартість та варіанти альтернативного палива, попит на тверде паливо з боку домогосподарств, причини попиту, короткі висновки та очікування експерта.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку біопалива в Україні. Розглянуто стан та тенденції української енергетики, енергетична стратегія України до 2030 року, обсяг генерації ТЕЦ на біомасі, нові виклики галузі, коментар учасника ринку, результати використання альтернативних джерел у Житомирській області. короткі висновки.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку біопалива в Україні. Розглянуто: стан та тренди екологічного палива в Європі та в Україні, кількість біометанових заводів у Франції за рік, лідерство України у виробництві біометану, причини лідерства України, потенціал виробництва біометану в Україні, обсяги власного видобутку палива нашою країною, державне регулювання галузі, короткі висновки.

У матеріалі представлена ​​аналітична інформація щодо оцінки ефективності використання індивідуальних біогазових установок для переробки біовідходів домашніх господарств України. Розглянуто: перспективи впровадження біогазових технологій домогосподарствами України та енергетичні, економічні та екологічні переваги від їх застосування, передумови організації виробництва біогазу домогосподарствами, потенціал виробництва біогазу з відходів домогосподарств в України, позитивні економічні та екологічні фактори будівництва індивідуальних біогазових установ, щодо сприяння будівництву індивідуальних біогазових установок, позитивні ефекти від утилізації відходів та стічних вод, пропозиції щодо розвитку індивідуальних біогазових установок в Україні.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку альтернативного палива в Україні. Розглянуто: коментарі експерта з ринку палива та його альтернатив, перспективи виробництва біодизеля в Україні, культури, з яких можна виробляти біпаливо, державне регулювання розвитку ринку, рентабельність виробництва, переваги та недоліки біодизеля, короткі висновки.

В огляді представлена ​​аналітична інформація щодо розвитку ринку біопалива в Україні. Розглянуто: оцінку виробництва біопалива у світі та визначено основні види сировини для його виробництва, сценарії розвитку галузі виробництва біопалива в Україні, обсяги площ для досягнення цілей України у споживанні біопалива відповідно до сценаріїв, порівняння виробництва та експорту кукурудзи та пшениці по відношенню до основних виробників у світі, розрахунок обсягів виробництва, біопалива із земель, не оброблюваних в Україні, врожайність основних сільськогосподарських культур для виробництва біопалива в основних країнах-виробниках або експортерах сільськогосподарської продукції, SWOT-аналіз напряму, ключові потреби України в розвитку біопаливної галузі.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку біометану України. Розглянуто: стан та тенденції виробництва біогазу та біометану в ЄС, потенціал виробництва біометану в Україні, регіональний розподіл потенціалу виробництва біометану в Україні, техніко-економічне обґрунтування виробництва біометану, державне регулювання галузі, перспективи виробництва біометану в Україні.

У матеріалі представлені аналітичні відомості щодо ринку пелет України. Розглянуто: стан та тенденції світового використання біопалива, динаміка світового споживання пелет з 2010-2018 рр., структура споживання біопалива та відходів в Україні в 2018 р., тенденції та перспективи розвитку пелет в Україні, факторами, що перешкоджають більш динамічному розвитку ринку пелет .

У даній публікації представлений аналіз можливостей для збільшення обсягів заготівлі деревного палива в лісах України відповідно до ключових показників стратегічних національних документів. Розглянуто: бар'єри для нарощування такої заготівлі та запропоновано можливі шляхи їх подолання, розроблено сценарій щодо збільшення обсягів заготівлі деревного палива, узгоджений із ключовими цілями Енергетичної стратегії України на період до 2035 року.

Матеріал містить аналіз можливостей для збільшення обсягів виробництва та використання паливних брикетів із біомаси для потреб населення. Представлено: характеристики брикетувального обладнання різних видів, розглянуто вимоги до вихідної сировини, проаналізовано техніко-економічні та законодавчі аспекти виробництва брикетів, успішні приклади впровадження ліній брикетування біомаси у різних регіонах України, ТЕО кількох типових варіантів виробництва та споживання брикетів з агробіомаси.

В огляді наведено аналіз бар'єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні. Розглянуто: динаміка виробництва основних сільськогосподарських культур в Україні, місце агробіомаси в енергетичному потенціалі біомаси України, погляди українських та зарубіжних експертів на частку рослинних решток, яка може бути використана для виробництва енергії, бар'єри для енергетичного використання агробіомаси в Україні та можливі шляхи їх подолання, технологічні бар'єри, організаційні та законодавчі бар'єри, складність притягнення до відповідальності за спалювання рослинних решток, економічні бар'єри, екологічні, висновки.

У матеріалі подано аналітичні відомості щодо перспектив енергетичної утилізації твердих побутових відходів в Україні. Розглянуто: ситуація з переробкою ТПВ в Україні та світі загалом, розглянуто техніко-економічні показники основних видів енергетичної утилізації ТПВ, описано критерії та пріоритети вибору технологій переробки ТПВ, наведено рекомендації щодо усунення бар'єрів для їх розвитку.

Зв'язатися з нами