В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку госпітальних поставок в Україні за підсумками квітня 2024 року. Розглянуто наступне: обсяги роздрібної реалізації та госпітальних поставок лікарських засобів за підсумками 4 міс 2020–2024 рр., обсяги госпітальних поставок лікарських засобів за підсумками 4 міс 2020–2024 рр., обсяги госпітальних поставок лікарських засобів в розрізі джерел фінансування за підсумками 4 міс 2020–2024 рр., топ-10 маркетуючих організацій, АТС-груп 2-го рівня, МНН та брендів лікарських засобів за обсягами поставок лікарських засобів у ЛПЗ за підсумками 4 міс 2024 р. у розрізі джерел фінансування, сума та кількість акцептованих тендерів з січня 2022 до квітня 2024 р.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку госпітальних поставок в Україні. Розглянуто наступне: частка госпітального сегмента в загальному обсязі споживання лікарських засобів за підсумками 2023 р. у грошовому та натуральному вираженні, обсяги роздрібної реалізації та госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні за підсумками 2019–2023 рр., обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні за підсумками 2019–2023 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження, обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні в розрізі джерел фінансування за підсумками 2019–2023 рр., топ-10 брендів лікарських засобів за обсягами їх поставок у лікувально-профілактичні заклади в грошовому вираженні за підсумками 2023 р. у розрізі джерел фінансування, топ-10 МНН за обсягами поставок у лікувально-профілактичні заклади в грошовому вираженні за підсумками 2023 р. у розрізі джерел фінансування, топ-10 маркетуючих організацій за обсягами поставок лікарських засобів у лікувально-профілактичні заклади у грошовому вираженні за підсумками 2023 р. у розрізі джерел фінансування, сума та кількість акцептованих тендерів із січня 2021 р. до грудня 2023 р. без врахування централізованих закупівель МОЗ.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку госпітальних поставок в Україні. Розглянуто наступне: частка госпітального сегмента в загальних обсягах споживання лікарських засобів за підсумками 9 міс 2023 р, обсяги роздрібної реалізації та госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2019–2023 рр., споживання ліків за підсумками 9 міс 2023 р., обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні за підсумками 9 міс 2019–2023 рр. із зазначенням темпів зростання/зниження, обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому та натуральному вираженні в розрізі джерел фінансування за підсумками 9 міс 2019–2023 рр., топ-10 брендів лікарських засобів за обсягами поставок лікарських засобів у лікувально-профілактичні заклади у грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2023 р. у розрізі джерел фінансування, топ-10 МНН за обсягами поставок у лікувально-профілактичні заклади у грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2023 р. у розрізі джерел фінансування, топ-10 маркетуючих організацій за обсягами поставок лікарських засобів у лікувально-профілактичні заклади у грошовому вираженні за підсумками 9 міс 2023 р. у розрізі джерел фінансування, сума та кількість акцептованих тендерів з січня 2021 до вересня 2023 р. без врахування централізованих закупівель МОЗ.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку госпітальних поставок в Україні. Розглянуто наступне: сумарні обсяги поставок лікарських засобів у лікувально-профілактичні заклади (за кошти МОЗ України, місцевих бюджетів та приватних клінік) за підсумками I кв. 2023 р., обсяги госпітальних поставок лікарських засобів у грошовому вираженні в розрізі джерел фінансування з I кв. 2021 до I кв. 2023 р. топ-10 брендів лікарських засобів за обсягами поставок лікарських засобів у лікувально-профілактичні заклади у грошовому вираженні за підсумками I кв. 2023 р. у розрізі джерел фінансування, топ-10 МНН за обсягами поставок у лікувально-профілактичні заклади у грошовому вираженні за підсумками I кв. 2023 р. у розрізі джерел фінансування, топ-10 маркетуючих організацій за обсягами поставок лікарських засобів у лікувально-профілактичні заклади у грошовому вираженні за підсумками I кв. 2023 р. у розрізі джерел фінансування, сума акцептованих тендерів з I кв. 2020 до I кв. 2023 р. без врахування закупівель МОЗ із зазначенням кількості тендерів.

У цій статті розглядаються плановані зміни щодо регулювання клінічних досліджень у рамках правил Європейського союзу (ЄС). Стаття обговорює: зміни, які очікуються у сфері клінічних досліджень ЄС до 2025 року, а також як це може вплинути на процеси та стандарти проведення клінічних досліджень.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку клінічних випробувань в Україні. Розглянуто: структуру клінічних випробувань в Україні за профілем станом на кінець лютого 2019 р., основні спонсори клінічних випробувань в Україні.

У статті подано аналітичні відомості щодо ринку лікарень України за підсумками 2015 року. Розглянуто таке: кількість лікарень, що працюють на території країни у звітному році, чисельність лікарняних осередків, темп скорочення цієї чисельності за останні 5 років, кількість лікарняних установ станом на 2010 рік, темп скорочення кількості лікарняних ліжок за останні 5 років, чисельність лікарських амбулаторно- поліклінічних установ за підсумками 2015 р.

Звіт містить аналітичну інформацію щодо госпітального продажу України за підсумком 1 кварталу 2015 року, розглянуто: особливості госпітального продажу у звітному періоді, темп приросту продажів, темп зростання ринку лікарських засобів в упаковках, темп падіння продажів лікарських засобів, причини, що вплинули на таку тенденцію, середньозважена сума закупівлі, зміна продажу лікарських засобів іноземного та вітчизняного виробництва, перелік класів препаратів за обсягами госпітальних закупівель.

Цей огляд містить інформацію щодо українського ринку приватних медичних закладів. Розглядається таке: ситуація на ринку, щорічний обсяг українського ринку приватної медицини, частка тіньового сектора, найбільш ємні напрямки в приватній медицині в Україні, кількість державних та приватних медичних закладів в Україні, кількість лікарняних амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну, частка українців , які звертаються до лікаря у разі нагальної потреби, частка населення, яке звертається до лікаря для профілактичного огляду вкрай нерегулярно, частка населення, які взагалі не звертаються до фахівців, частка населення, яке висловлює готовність оплачувати якісні медичні послуги, деякі параметри захворюваності населення України, структура приватних медичних установ, тенденції ринку та інше.

Матеріал, представлений у даному огляді, містить інформацію щодо українського ринку приватних медичних клінік. Розглядається таке: найбільші приватні медичні клініки в Україні, власники найбільших приватних медичних клінік, кількість філій на території України, частка приватної медицини на ринку медичних послуг України.

Огляд містить інформацію щодо медичних клінік України. Представлено таке: ситуація на українському ринку, кількість лікувально-профілактичних закладів, кількість ліжко-місць у лікувальних закладах України, кількість ліжко-місць у лікувальних закладах на 10.000 населення, державне регулювання галузі.

Огляд містить інформацію щодо ринку приватних медичних клінік України, а саме ситуація на ринку, основні тенденції ринку приватних медичних клінік України, оператори ринку приватних медичних клінік України, інвестиційна привабливість, фактори, що впливають на стан ринку та інше.

В огляді подано інформацію щодо ситуації на ринку приватних медичних клінік України. Розглядається приріст показників ємності ринку, співвідношення приватних клінік та державних в Україні.

В даному огляді наведено інформацію щодо особливостей пошуку та підбору персоналу для медичних центрів України, а саме: ситуація на ринку праці в українській медицині, дефіцит лікарів, тенденції на ринку праці в приватній медицині, основні проблеми при підборі персоналу для медичних центрів, процес підбору персоналу у медичних центрах, пріоритетні методи пошуку персоналу для закриття позицій різного рівня, порівняння ефективності самостійного пошуку та пошуку через рекрутингове агентство, методів оцінки медичного персоналу, порівняльна характеристика ефективності методів відбору персоналу, що проводяться самостійно та за допомогою рекрутингового агентства.

Зміні структури попиту сприяє і те що, що пацієнтів зі страховками у приватників дедалі менше. Якщо раніше страхові компанії постачали медикам 60–70% клієнтів, то зараз менше половини. Роботодавці, які до кризи були готові оплачувати поліси своїм співробітникам, сьогодні практично відмовилися від подібного піклування про персонал, причому з кожним роком тенденція лише посилюється. Багато приватних клінік і самі відмовляються працювати зі страховиками, оскільки ті платять нерегулярно. У деяких медустановах скаржаться, що не можуть вибити борги зі страхових компаній уже понад рік. І найближчим часом

У цьому огляді наведено інформацію щодо ринку онкологічних клінік на території України. Розглядається кількість онкологічних закладів, тривалість перебування хворих на лікарняних ліжках, середній показник летальності по регіонах України, кількість лікарів-онкологів, кількість медичного обладнання, лабораторій, мережа закладів охорони здоров'я України, в яких розміщено онкологічні та радіологічні ліжка, кількість онкологічних відділень (кабінетів) та оглядових кабінетів у лікувально-профілактичних установах України та інше.

Незабаром українські ветеринари заживуть по-новому. Профільний держкомітет працює над спрощенням процедури надання дозволів на створення приватної ветеринарної клініки. Відповідний законопроект, який передбачає і приватизацію державних ветустанов, обіцяють внести до парламенту до кінця року. Втім, учасники ветеринарного ринку цю ініціативу сприйняли скептично, пояснюючи, що і зараз відкрити приватну клініку для лікування тварин не складно.

На сьогоднішній день пластична хірургія – доля приватного бізнесу, оскільки державних центрів, які працюють у цьому напрямі, немає. Більше того, у реєстрі МОЗ відсутня професія «пластичний хірург», у медичних інститутах немає паспорта спеціальності «пластична хірургія», в Україні немає програми навчання фахівців цього напряму та місць, де можна отримати відповідний диплом. Пластичні операції проводять люди, які прийшли з мікрохірургії, базової спеціальності у цій галузі. Частина фахівців – лікарі від загальної хірургії, які закінчили ординатуру з пластичної хірургії у Росії. Для того, щоб освоїти це ремесло, українські лікарі мають навчитися за кордоном, а потім як мінімум три-чотири рази на рік відвідувати європейські освітні курси та майстер-класи. Тим часом сприяти розвитку пластичної хірургії у правовому та освітньому руслі невигідно як державі, так і більшості лікарів.

У цих, тепер уже мільярдних оборотах частка закупівель медикаментів для лікувальних закладів становить лише п'яту частину. Цифра досить стабільна й коливалася протягом 2000–2007 років у межах 16,5–21,4%. Аналізу цього порівняно невеликого сегмента фармацевтичного ринку присвячено другу частину статті. На двох наступних діаграмах подано динаміку обсягів госпітального сегменту фармацевтичного ринку з відображенням у ньому частки товарів вітчизняних та закордонних виробників. На фоні збільшення обсягів продажу лікарських засобів у вартісному виразі відзначається значне зменшення ринкової частки продукції заводів нашої країни. Наприкінці минулого століття їх частка становила майже

Зв'язатися з нами