В матеріалі міститься аналітична інформація по показникам інфляції в Україні за травень 2024 року. Розглянуто наступне: інфляція на споживчому ринку та базова інфляція у травні 2024 року порівняно із квітнем та січнем 2024 року, зміни споживчих цін на товари та послуги за травень 2024 року порівняно до квітня 2024 року, грудня та травня 2024 року та за січень-травень 2024 року порівняно із аналогічним періодом 2023 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку макроекономіки в Україні за 2024 рік. Розглянуто наступне: реальний ВВП України та росії за перший квартал 2021-2024 рр., очікуваний обсяг держєавного боргу України на 2024 рік, виконання річного обсягу доходів та видатків за перший квартал 2023 та 2024 років, обсяги підтвердженого зовнішнього фінансування на 2025 рік, дефіцит зовнішньої торгівлі.

В матеріалі міститься аналітична інформація по макроекономічним показникам України за травень 2024 року. Розглянуто наступне: РМІ обробної промисловості окремих країн, світові ціни на енергоносії, динаміка світових цін на товари, вагомі для українського експорту, ключові процентні ставки в окремих країнах ЕМ, споживча та базова інфляція в Україні у квітні я порівняно з березнем, ціни на пальне, індекс цін виробників та його компоненти, індекс очікувань ділової активності, кількість замовлень товарів, порівняно із довоєнним рівнем, середньодобове виробництво сталі, чавуну, прокату, вантажні перевезення залізницею, показники ринку праці, кількість мігрантів з початку повномасштабного вторгнення, номінальна та реальна зарплати, основні показники державного бюджету, сальдо рахунку поточних операцій, сальдо торгівлі товарами, сальдо операцій з іноземною валютою клієнтів банків та інтервенції НБУ, український індекс ставок за депозитами фізичних осіб, дохідність гривневих ОВДП.

В матеріалі міститься аналітична інформація по економічним показникам України за 2024 рік. Розглянуто наступне: ключові економічні досягнення України під час війни, які виклики стоять перед українською економікою далі.

В матеріалі міститься аналітична інформація по бізнес-очікуваннях в Україні за травень 2024 року. Розглянуто наступне: індекс очікувань ділової активності в Україні за травень 2024 року порівняно із квітнем 2024 року, дифузійний індекс очікувань ділової активності підприємств промисловості, будівництва, торгівлі та сфери послуг за травень 2024 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по економіці України за 2023 рік. Розглянуто наступне: організаційна структура НБУ, стратегічні цілі розвитку НБУ, споживча інфляція та інфляційна ціль за січень 2021 - грудень 2023 рр., інфляційні очікування на наступні 12 місяців за січень 2021 - грудень 2023 рр., коридор процентних ставок НБУ та питома вага операції за обліковою ставкою НБУ за січень 2018 - грудень 2023 рр., середньозважені процентні ставки за гривневими строковими депозитами та середньомісячна облікова ставка, дохідність гривневих ОВДП, реальні процентні ставки за гривневими ОВДП, вкладами ФО та інфляційні очікування, частки окремих видів вкладів ФО, залишки гривневих ОВДП у портфелі ФО та гривневих строкових вкладів ФО, первинне розміщення та погашення гривневих ОВДП, курси гривні до дол. США, курсові очікування на наступні 12 місяців, грн/дол. США, сальдо операцій з іноземною валютою клієнтів банків та інтервенції НБУ, обсяги операцій між банками на валютному ринку, міжнародні резерви України, загальні активи банків, чисті кредити суб’єктам господарювання та населенню в гривні, кошти фізичних осіб, фінансовий результат діяльності банків, структура активів фінансового сектору, кількість надавачів фінансових послуг, частка активів десяти найбільших установ у сегментах, чистий фінансовий результат надавачів небанківських фінансових послуг, декомпозиція чистого фінансового результату страховиків, структура прийнятних активів на покриття резервів страховиків, структура основної суми заборгованості за кредитами членів кредитних спілок, обсяги наданих фінансових послуг фінансовими компаніями за видами послуг, обсяг наданих кредитів ломбардами та рівень покриття заставою, показники фінансової діяльності ломбардів, кількісні показники щодо учасників ринку небанківських фінансових послуг, кількісні показники щодо учасників платіжного ринку станом на 31 грудня 2023 року, обсяги страхових премій, обсяги вихідного перестархування з нерезедентами в розрізі видів страхування, обсяг міжбанківських операцій, структура корпоративних NPL за обсягами на 01 жовтня 2023 року, загальна кількість емітованих платіжних карток, сума операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими емітентами, у розрізі мережі здійснення операцій, структура безготівкових операцій з використанням платіжних карток за 2023 рік.

В матеріалі міститься аналітична інформація по економіці України за квітень 2024 року. Розглянуто наступне: Внески до реального ВВП України за березень 2022 квітень 2024 рр., експорт та імпорт електроенергії у 2024 році, вантажообіг працюючих морських портів України включно з дунайськими за квітень 2024 року, обсяг накопиченого вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ України станом на квітень 2024 року, динаміка перевезення вантажів залізницею 2022 - квітень 2024 рр., торгівля товарами України, 2022-2024 рр., географічна структура торгівлі товарами, січень-квітень 2024 року, фінансування та гранти, які надійшли в державний бюджет, інфляція споживчих цін за 2014 - квітень 2024 рр., офіційний курс гривні до долара США за січень 2023 - травень 2024 рр.

В матералі міститься аналітична інформація по українському бізнесу за березень 2024 року. Розглянуто наступне: загальні показники ділового клімату та кон’юнктури, індекс змін у виробництві у березні 2024 року, індекс змін продажів, індекс очікуваних змін фінансово-економічної ситуації на підприємствах, індекс поточної фінансово-економічної ситуації на підприємствах, індексу загальноекономічного середовища, індекс очікуваних змін загальноекономічного середовища, індекс змін цін на сировину та матеріали, індекс змін цін на готову продукцію, індекс очікуваних змін дебіторської заборгованості, індекс змін зайнятості, індекс змін кількості працівників у вимушених відпустках, індекс труднощів у пошуку не/кваліфікованих працівників, забезпеченість підприємств замовленнями, завантаженість виробничих потужностей у період війни.

В матеріалі міститься аналітична інформація по економічних показниках України за перший квартал 2024 року. Розглянуто наступне: фактична споживча інфляція у березні 2024 року, прогноз інфляції на 2024 рік, розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами, облікова ставка НБУ, темпи зростання споживчих цін упродовж I кварталу 2024 року, ціни на основні с/г товари в Україні та на зовнішніх ринках, ціни на сирі продукти в березн, внески в річну зміну ІСЦ на кінець періоду за компонентами, інфляційні очікування підприємств на рік вперед за рівнями довіри, сальдо зведеного бюджету, обсяги виробництва в окремих видах промисловості, окремі індикатори споживчого попиту, рівень безробіття за МОП та реальна зарплата, внески в річну зміну фізичних обсягів експорту та імпорту окремих товарів, як змінився ринок праці за два роки повномасштабного вторгнення, частка осіб, які входять до складу робочої сили, серед респондентів за макрорегіонами, причини труднощів в торгівлі України з Польщею та наслідки для української економіки, середньозважені процентні ставки за гривневими депозитами та середньомісячна облікова ставка, урожай зернових та олійних, фруктів та овочів.

В матеріалі міститься оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні за 2024 рік. Розглянуто наступне: частка компаній, які призупинили свою діяльність, мали ризик повністю припинити роботу, роль мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) в економіці України, регіональні відмінності у впливі війни на ММСП, загальне зростання ВВП у 2023 році, частка підприємств, що все ще призупинені або майже не працюють протягом десяти місяців 2023 року, врожай зернових станом на 11 січня 2024 року, у порівнянні з аналогічною датою 2023 року, макроекономічні тенденції України за 2022-2024 рр., кількість зареєстрованих юридичних та фізичних осіб-підприємців за регіонами України станом на 1 жовтня 2022 та 2023 років, індекс очікуваних змін ділової активності за грудень 2021-2023 рр., тренд індексу UBI, 2020-2023 рр., основні перешкоди для бізнесу, які додаткові фінансові ресурси потрібні бізнесу для реалізації стратегії розвитку, очікування щодо фінансово-економічного стану підприємств у 2024 році, які ресурси будуть головними для післявоєнного відновлення підприємств, середньозважений рівень використання потужностей, які основні фактори вплинули на вибір нового регіону у разі переїзду бізнесу, середньозважене скорочення кількості працівників у 2023 році порівняно з 2022 та 2021 роком, прибуток/збиток великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності, січень – вересень 2021-2023 рр., оцінка фінансових втрат через повномасштабне вторгнення, очікування щодо фінансовоекономічних умов підприємства у 2024 році за видами економічної діяльності, регіональний та гендерний аналіз впливу війни на ММСП, державна підтримка ММСП під час війни, барометр ММСП.

В матеріалі міститься аналітична інформація по макроекономічним показникам в Україні на 2024 рік. Розглянуто наступне: очікування експертів стосовно подальшого курсу облікової ставки на 2024 рік, ризики та можливості, що впливатимуть на рівень облікової ставки.

В матеріалі міститься аналітична інформація по очікуваням бізнесу в Україні за квітень 2024 року. Розглянуто наступне: індекс очікувань ділової активності підприємств промисловості, будівництва, торгівлі та сфери послуг, за квітень 2023-2024 рр.

В матеріалі міститься аналітична інформація по макроекономіці в Україні за 2024 рік. Розглянуто наступне: облікова ставка за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами, ставки за кредитами рефінансування, споживча інфляція у першому кварталі 2024 року, прогноз щодо інфляції, ВВП та золотовалютні резерви НБУ на 2024 рік.

В матеріалі міститься аналітична інформація по очікуванням бізнесу в Україні за 1 квартал 2024 року. Розглянуто наступне: очікування щодо змін обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців за областями, динаміка очікувань щодо зміни обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, очікуване зростання споживчих цін в Україні в наступні 12 місяців, динаміка очікуваного середнього обмінного курсу в наступні 12 місяців, динаміка оцінок респондентів поточного фінансовоекономічного стану своїх підприємств, динаміка оцінок рівня залишків готової продукції, поточна спроможність підприємств задовольнити неочікуване збільшення попиту, індекс ділових очікувань підприємств України в наступні 12 місяців, індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців за областями, динаміка очікувань щодо зміни фінансово-економічного стану підприємств у наступні 12 місяців, динаміка очікувань щодо змін обсягів реалізації продукції в наступні 12 місяців, динаміка очікувань обсягів іноземних інвестицій у наступні 12 місяців підприємствами, які їх залучають, динаміка очікувань респондентів щодо зміни кількості працівників у наступні 12 місяців, динаміка очікувань щодо змін цін виробників у наступні 12 місяців, очікування щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника, частка підприємств, які планують брати банківські кредити за 1 квартал 2024 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку макроекономічних показників України за березень 2024 року. Розглянуто наступне: світові ціни на нафту, газ, а сталь та залізну руду, а пшеницю та кукурудзу за січень 2022 - березень 2024 рр., інфляція, інфляційна ціль та інфляційні очікування на наступні 12 місяців за січень 2022 - березень 2024 рр., індекс очікувань ділової активності за січень 2022 - березень 2024 рр., внески у річний приріст кількості нових ФОП за видами діяльності, показники роботи ресторанного бізнесу, компоненти індексу споживчих настроїв, середньодобове виробництво сталі, чавуну, прокату, вантажні перевезення залізницею, індекс складності пошуку працівників, кількість нових резюме та вакансій за 2019 - березень 2024 рр., кількість зовнішніх мігрантів, основні показники державного бюджету, доходи загального фонду державного бюджету, внески в річну зміну видатків державного бюджету, сальдо рахунку поточних операцій, сальдо торгівлі товарами, імпорт товарів, енергоносіїв, експорт товарів, сальдо операцій з іноземною валютою клієнтів банків та інтервенції НБУ, дохідність гривневих ОВДП, гривневі депозити фізичних осіб.

В матеріалі міститься аналітична інформація по очікуванням бізнесу в Україні за березень 2024 року. Розглянуто наступне: індекс очікувань ділової активності підприємств промисловості, будівництва, торгівлі та сфери послуг за березень 2023-2024 рр., індекси очікуваних показників економічного стану підприємств промисловості, будівництва, торгівлі та сфери послуг за лютий та березень 2024 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по макроекономічним показникам України за лютий 2024 року. Розглянуто наступне: Світові ціни на нафту Brent та природний газ TTF за січень 2021 - лютий 2024 рр., імпорт природного газу до ЄС за походженням за 2021-2024 рр., світові ціни на сталь та залізну руду, пшеницю та кукурудзу за січень 2021 - лютий 2024 рр., інфляція, інфляційна ціль та інфляційні очікування на наступний рік за 2022-2024 рр., ціни на пальне в Україні за 2022-2024 р., індекс очікувань ділової активності в Україні за 2020 - 2024 рр., динаміка реєстрації підприємств та ФОП за 2021-2024 рр., показники роботи ресторанного бізнесу, середньодобове виробництво сталі, чавуну, прокату за 2021-2024 рр.,, вантажні перевезення залізницею за 2021-2024 рр., урожайність основних c/г культур за 2021-2023 рр., компоненти індексу споживчих настроїв, динаміка кількості нових вакансій та резюме за 2019-2024 рр., статус працевлаштованості в 2024 році порівняно з 2022 роком, непрямі показники для оцінки доходів населення, основні показники державного бюджету, доходи загального фонду державного бюджету, сальдо рахунку поточних операцій та торгівлі товарами за 2021-2024 рр., динаміка імпорту та експорту товарів у січні 2024 року, сальдо операцій з іноземною валютою клієнтів банків та інтервенції НБУ за 2022-2024 рр., курси гривні до долара за 2022-2024 рр., реальні процентні ставки за гривневими ОВДП та депозитами фізичних осіб, дохідність гривневих ОВДП, одсяг гривневих депозитів фізичних осіб.

В матеріалі міститься аналітична інформація по економіці України за лютий 2024 року. Розглянуто наступне: динаміка індексу очікувань ділової активності НБУ лютий 2022 -2024 рр., індекс очікувань ділової активності НБУ за секторами у лютому 2024 року, чистий комерційний експорт електроенергії з України у 2023-2024 роках, виробництво чорних металів в Україні за основними категоріями за грудень 2021 - лютий 2024 рр., експорт зернових та олійних культур за видами транспорту та загальний жовтень 2021 - лютий 2024 рр., ІТ-експорт за січень 2022 -2024 рр., інфляція, облікова ставка НБУ, ставки за гривневими депозитами фізичних осіб та середньозважений рівень дохідності річних гривневих державних облігацій, лютий 2023 - 2024 рр., рівень інфляції в розрізі категорій лютий 2022 - 2024 рр., валютні інтервенції НБУ за лютий 2023 - 2024 рр., операції фізичних осіб на валютному ринку за лютий 2023 - 2024 рр., середньоденний офіційний та ринковий обмінний курс гривні до долара США, депозити домогосподарств за валютами та строками погашення за грудень 2021 - січень 2024 рр., кредити резидентам за валютами та секторами економіки за грудень 2021 - січень 2024 рр., середньозважені ставки за кредитами січень 2022 - 2024 рр., облігації внутрішньої державної позики станом на 24 лютого 2022 року та станом на 29 лютого 2024 року, додаткове фінансування державного бюджету України на 2023 рік станом на 29 лютого 2024 року, зовнішнє фінансування, дефіцит державного бюджету та погашення боргу, податкові надходження до державного бюджету у лютому 2024 року, видатки державного бюджету в січні 20224 року, розподіл сум відшкодування ПДВ за днями від загальної суми відшкодування за місяць за 2020 - лютий 2024 рр., відшкодування ПДВ у 2023 році за галузями, у розрізі бенефіціарів та за рішенням суду, динаміка експорту та імпорту товарів і послуг України за січень 2022 - лютий 2024 рр., географія зовнішньої торгівлі України, Топ-10 країн за обсягом імпорту/експорту в 2023 році, ключові експортні/імпортні товари у 2023 році.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку українського бізнесу в Румунії за 2023 рік. Розглянуто наступне: кількість українських компаній, що вийшли на румунський ринок з моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року в цілому та за 2023 рік, структура українських компаній, які розпочали роботу в Румунії 2023 року за секторами, імпорт із Румунії до України та експорт із України до Румунії за підсумками 2023 року у товарному та грошовому виражені проти показників 2021 та 2022 років.

В матеріалі міститься аналітична інформація по очікуванням бізнесу в Україні. Розглянуто наступне: індекс очікувань ділової активності підприємств промисловості, будівництва, торгівлі та сфери послуг, лютий 2023-2024 рр., дифузійні індекси очікуваних показників економічного стану підприємств промисловості, будівництва, торгівлі та сфери послуг, обсяг виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, нових експортних замовлень на продукцію, незавершеного виробництва, залишки готової продукції, запаси сировини та матеріалів, ціни на сировину та матеріали, ціни на продукцію власного виробництва та загальна чисельність працівників підприємств промисловості у лютому 2024 року, обсяг будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів, закупівельні ціни, закупівля послуг підрядників, вартість послуг підрядників, доступність підрядників, ціни на продукцію (послуги) власного виробництва та загальна чисельність працівників підприємств будівництва у лютому 2024 року, товарооборот, закупівельні ціни, обсяг закупівлі товарів для продажу, вартість товарів, закуплених для продажу, запаси / залишки товарів для продажу, торговельна маржа та загальна чисельність працівників підприємств торгівлі у лютому 2024 року, обсяг наданих послуг, нових замовлень на послуги, послуг у процесі виконання, ціни (тарифи) на власні послуги, закупівельні ціни та загальна чисельність працівників підприємств сфери послуг у лютому 2024 року.

Зв'язатися з нами