В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку нікелю в Україні за квітень 2024 року. Розглянуто наступне: обсяги імпорту нікелю та виробів з нього в січні-квітні 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року, імпорт нікелю в Україну за 2023 рік порівняно із 2022 роком та 2021 роком.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку міді в Україні за квітень 2024 року. Розглянуто наступне: імпорт та експорт міді та мідних виробів в січні-квітні 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпорт та експорт міді у квітні 2024 року, імпорт та експорт нікелю, алюмінію та виробів із них в січні-квітні 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року, імпорт та експорт свинцю, олова, цинку та виробів з них в січні-квітні 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

У даному матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку урану та літію в Україні. Розглянуто таке: світовий ринок урану та розподіл родовищ у світі, ситуація українського урановидобутку, її обсяги та перспективи розвитку, українські спецдозволи на уран та їх власник, проблеми та складності українського урановидобутку, включаючи конфлікти із закордонними постачальниками та внутрішніми питаннями власної галузі, питання контролю за урановими ресурсами та ринком в Україні, вплив політичних факторів та корупції на урановидобуток в Україні, перспективи розвитку уранової галузі в Україні та можливі способи зменшення залежності від іноземних постачальників, глобальна потреба в літії, зміни в енергетичній галузі, потенціал стати постачальником літію для європейських підприємств, Але обмеження на доступ до інформації та воєнний стан ускладнюють ситуацію, зростаючий попит на літій відкриває нові можливості для розвідки та видобутку, роль України на світовому ринку, розвиваючи та залучаючи інвестиції у галузі видобутку та обробки цих стратегічних металів.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо поточних цін на мідь та інші кольорові метали в Україні в серпні 2023 року. Розглянуто таке: інформація про вартість 1 кг різних кольорових металів та аналізує фактори, що впливають на зміну їх цін на ринку.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо світового ринку літію. Розглянуто: стан та тренди світового ринку літію, фактори, що впливають на ціни на ринку, ціни на карбонат літію в Китаї, причини зростання попиту на літій, прогнози та очікування трейдерів та аналітиків щодо попиту на літій на найближчу перспективу, короткі висновки.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку літію в Україні. Розглянуто: перспективні родовища літію в Україні, місце України в Європі за запасами літію, місця використання літію, прогнози за цінами на світовому ринку літію до 2025 року, коментар учасників ринку, запаси літію у світі (обсяги запасів літію в США, Німеччині, Болівії, Чилі, Аргентині, Конго, Китаї, Австралії), інші новини ринку.

В огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку нікелевих руд України за підсумками 6 місяців 2021 року. Розглянуто: імпорт нікелевих руд та концентрату в Україну в січні-червні 2021 р., приріст до АППГ, стан експорту/реекспорту продукції, обсяг та географія імпорту нікелевих руд та концентрату за підсумками 2020 року.

У статті представлена статистична інформація про ринок експорту міді за 2013-2017 рр. Розглянуто: обсяг експорту міді в натуральному та грошовому вираженні, а також кількість випадків крадіжки телеком обладнання та кабелів в Україні за даними операторів.

Дана робота містить аналітичну інформацію щодо ринку міді України за підсумками лютого 2016 р. Розглядається: основні сфери застосування міді, обсяг світового попиту на мідь за підсумками 11 міс., ключовий гравець світового ринку, обсяг глобального ринку міді за підсумками року, темп та причини його падіння, динаміка імпорту мідних виробів та міді з 2013-2 міс. 2016 р., обсяг імпорту/експорту міді/з країни за 2 місяці, проблеми ринку.

У звіті представлено інформацію щодо ринку міді України обсяг імпортних поставок міді та виробів з неї у січні-лютому 2016 р., зміну обсягу поставок у річному порівнянні, обсяг поставок в/з України за лютий звітного року, зміну обсягів поставок іншої сировини за дві перші місяця, обсяги постачання міді та виробів, а також іншої сировини за підсумком 2015 року, зміна цих обсягів у річному співвідношенні.

Дослідження містить аналітично-статистичну інформацію щодо ринку нікелевих руд України за підсумками січня-лютого 216 року, розглянуто: обсяг імпорту нікелевих руд та концентрату за два місяці 2016 р., зміну імпортних поставок у річному обчисленні, країна, з якої здійснювалися поставки, темп зростання поставок нікелевих руд та концентрату за 2015 рік порівняно з 2014-м.

Огляд містить інформацію щодо ситуації на українському ринку нікелевих руд. Розглядається таке: показники обсягів імпорту нікелевих руд та концентрату в Україну в січні-листопаді 2014 року в натуральному та грошовому вираженні, зміни щодо аналогічного періоду 2013 року, основні країни-постачальники нікелевої руди в Україну за вказаний період, основні імпортери нікелів Україною.

Цей огляд містить інформацію щодо ситуації на українському ринку міді та мідних виробів за 11 місяців 2014 року. Розглядається таке: показники обсягів імпортних поставок міді та мідних виробів на український ринок у січні-листопаді 2014 року у грошовому вираженні, зміни щодо аналогічного періоду 2013 року, показники обсягів експортних поставок міді та мідних виробів з України у січні-листопаді 2014 обсяги імпорту та експорту нікелю, алюмінію та виробів з нього в Україні за вказаний період, а також олова, свинцю, цинку та цинкових виробів.

Матеріал, представлений у цьому огляді, містить інформацію щодо українського ринку міді. Розглядається таке: ситуація на ринку, темпи зростання/падіння виручки від експорту міді в Україну, показники виручки від експорту алюмінію в Україну, а також від нікелю, цинку та свинцю, обсяги імпорту міді, свинцю, алюмінію, цинку та нікелю в Україну.

В огляді подано інформацію щодо ринку міді, мідних виробів, цинку, свинцю та нікелю, а саме: обсяги імпорту в Україну, обсяги експорту з України.

Сьогодні для проведення якісної геологічної розвідки та оцінки родовища потенційному інвестору необхідно буде викласти $3-10 млн. «Для того, щоб підняти родовище до розробки, ще потрібно як мінімум $100 млн.», — каже експерт Інституту геологічних наук НАН України. А якщо інвестор планує побудувати на базі мідної копальні ще й завод зі збагачення руди та налагодити інфраструктуру, загальний кошторис зросте як мінімум до $300 млн. і коливатиметься в залежності від обсягів видобутку, що плануються. Але гра коштує свічок — заробити на українській міді у світлі зростання її вартості можна досить добре. За підрахунками експертів, грошовий потенціал лише Волинського рудного району становить близько

Мідь була відома людині вже на початку сьомого тисячоліття до н. е. Завдяки своїм унікальним властивостям – високій електропровідності, хімічній стійкості та ковкості – вона широко використовується в різних галузях економіки: електроніці, будівництві, машинобудуванні. У різних галузях техніки широко використовуються сплави з використанням міді, найбільш використовуваними з яких є бронза та латунь. Світовий попит на мідь минулого року виріс на

В Україні поклади мідних руд на територіях сьогоднішніх Рівненської та Житомирської областей було знайдено ще у ХІХ столітті, а перші серйозні пошукові роботи проводились польськими геологами у 1929-1939 роках. У період 60-90-х років пошуки міднорудних покладів було відновлено вже вітчизняними геологорозвідниками, внаслідок чого на кордоні з Польщею було виділено Волинський міднорудний район загальною площею близько 10 тис. кв. м. На його території було визначено найперспективніші ділянки: Рафалівське родовище, а також родовища «Жиричі» та «Шменьки-Заліси» Турсько-Лугівського рудного поля. Мідна руда тут залягає на глибині 200-600 м, а в окремих місцях – до 70-90 м із вмістом близько 1% чистого металу у руді. Варто відзначити також наявність рудопроявів медистих пісковиків Бахмутської улоговини на Донбасі. Але порівняно з Волинським районом цих запасів не достатньо для того, щоб хоч би розпочати промислову розробку. Загалом на території України відомо близько

Україна має невеликі запаси силікатів нікелю, пов'язаних із корою вивітрювання ультрабазитів у Побужжі та Центральному Наддніпрянщині. Проте, Україна зазнає виснаження запасів нікелю. Зокрема запаси нікелевого родовища Липовенківське в центральній Україні можуть бути виснажені за 5 років. Раніше Мінпромполітики України розглядало розробку запасів нікелевого родовища Тарноватське, що містить за оцінками 4,94 млн т руди з 16-річною тривалістю розробки. Руди родовища Тарноватське містять 0,96% нікелю, порівняно з 0,65% рудами Липовенківського родовища. Попит на нікель в Україні традиційно практично повністю

Сьогодні для проведення якісної геологічної розвідки та оцінки родовища потенційному інвестору необхідно буде викласти $3-10 млн. "Для того, щоб підняти родовище до розробки, ще потрібно як мінімум $100 млн.", - каже експерт Інституту геологічних наук НАН України. А якщо інвестор планує побудувати на базі мідної копальні ще й завод зі збагачення руди та налагодити інфраструктуру, загальний кошторис зросте як мінімум до $300 млн. і коливатиметься в залежності від обсягів видобутку, що плануються. Але гра коштує свічок – заробити на українській міді у світлі зростання її вартості можна досить добре. За підрахунками експертів, грошовий потенціал лише Волинського рудного району становить близько

Зв'язатися з нами