В матеріалі міститься аналітична інформаціяпо ринку ломбардів в Україні. Розглянуто наступне: кількість учасників ринку ломбардів станом на 2022 та 2024 рік, кількість гравців, що покинули ринок у 2022 та 2023 роках, активи діючих ломбардів за даними НБУ у 2023 році, розмір власного капіталу ломбардів, обсягів кредитів та основних засобів від початку 2023 року, обсяг нових кредитів на початок, середину 2022 року та 2023 рік, коефіцієнт покриття кредитів заставою, структура кредитів за видами застави, портрет клієнта ломбардів у порівнянні із довоєнним.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку ломбардів в Україні за 2023 рік. Розглянуто наступне: середньозважена річна процентна ставка ломбардів за кредитами за 9 місяців 2023 року, ломбарди-лідери за доходами за три квартали 2023 року, кількість ломбардів на ринку за три квартали 2021 року у порівнянні із аналогічним періодом 2023 року, вартість прийнятого у заставу майна та виданих українцям кредитів під заставу у 2021 році, вплив війни на ринок ломбардів, доля клієнтів онлайн за 2023 рік, які переваги та недоліки ломбардів, хто користується ломбардами та що несуть у заставу, середня сума кредиту на договір у 2023 році.

У цій статті подано аналітичну інформацію щодо ринку ломбардів в Україні. Розглядаються такі питання: функціонування ломбардів в Україні та їхня роль на ринку короткострокових кредитів, причини відкликання ліцензій у ломбардів Національним банком України, включаючи неподання звітності, порушення зобов'язань перед регулятором та інші порушення, обсяги кредитування в ломбардах та статистика використання послуг ломбардів громадянами, структура застав , які громадяни надають у ломбарди для отримання кредитів, що ведуть ломбарди за доходами та обсягами кредитування на ринку.

У цій статті розглядаються такі питання: скорочення кількості учасників на ринку небанківських фінансових послуг в Україні, включаючи страхові компанії, ломбарди та кредитні спилки, вплив широкомасштабної війни та кризи на фінансовий небанківський ринок, процес відкликання ліцензій або призупинення діяльності небанківських фінансових компаній Національним банком України, статистика та дані про кількість учасників у різних сегментах ринку небанківських фінансових послуг, включаючи страхування, ломбарди, кредитні спилки та інші фінансові компанії, можливі причини відсутності нових учасників на ринку та їх масового догляду, проблеми та виклики, з якими стикаються різні сегменти небанківського фінансового ринку , включаючи проблеми з якістю портфелів, скорочення платежів та збільшення операційних ризиків, вплив війни на зміну пріоритетів населення та потрапляння до різних фінансових категорій.

В огляді представлено аналітичну інформацію щодо ринку ломбардів в Україні. Розглянуто: суму грошей під заставу, яку можуть видати ломбарди, ціна такої послуги, викуп закладених речей у ломбардах.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку ломбардів в Україні. Розглянуто: стан та тенденції ломбардної діяльності в Україні, суть ломбардної діяльності, портрет клієнта мережі ломбардів "Скарбниця", позиції "Скарбниця" на ринку, розвиток cashless-послуг компанії.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку ломбардів в Україні. Розглянуто: стан та тенденції ринку ломбардів України, особливості ринку, динаміка обсягів виданих кредитів ломбардами України, структура наданих кредитів за видами застави, динаміка кредитів за видами погашення, поточні проблеми на ринку ломбардів, динаміка середньозваженої процентної ставки.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку ломбардів в Україні за підсумками 2020 року. Розглянуто: кількість працюючих фінансових компаній, ломбардів, компаній-лізингодавців в Україні, приріст позик за 9 місяців 2020 року, обсяг та приріст ринку послуг факторингу, зміна обсягу ринку ломбардів та компаній-лізингодавців, коментар експерта з ломбардів.

Огляд містить статистичні дані щодо основних показників ринку ломбардів в Україні за підсумками 1 кварталу 2020 р. Розглянуто: кількість ломбардів (на кінець періоду), активи, власний капітал, сума наданих фінансових кредитів під заставу, вартість майна, прийнятого в заставу, сума погашених фінансових кредитів, з них: погашені за рахунок майна, наданого у заставу, сума нарахованих відсотків за заставу користування фінансовими кредитами, загальна сума отриманих доходів, загальна сума видатків, кількість наданих фінансових кредитів під заставу, кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого у заставу, середньозважена річна процентна ставка за кредитами.

У даному огляді наведено відомості щодо ринку ломбардів України за підсумками 1 кварталу 2020 року, розглядається: основні показники фінансового стану ломбардів, обсяги наданих фінансових кредитів під заставу, динаміка обсягів наданих фінансових кредитів та середнього розміру кредиту з 1 кварталу 2018 – 1 квартал 202 рр. , структурування часток ломбардів за сумами активів та наданих кредитів під заставу, джерела фінансування ломбардів.

Матеріал містить аналітичну інформацію щодо результатів діяльності банків в Україні за 1 кв. 2020 р. Розглянуто: дані про кредитну діяльність, сума наданих фінансових кредитів під заставу, у тому числі: виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, побутової техніки, автомобілів та ін., оцінна вартість майна, прийнятого в заставу, сума погашених фінансових кредитів , у тому числі: погашено за рахунок майна, суму нарахованих відсотків за користування фінансовими кредитами, суму погашених відсотків, у тому числі: погашено за рахунок майна, наданого в заставу, суму отриманої неустойки (пені, штрафів) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами кредитів, загальна сума отриманого доходу, у тому числі: нараховані відсотки за користування фінансовими кредитами, нарахована неустойка (пеня, штраф) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами, дохід, отриманий від реалізації майна, наданого у заставу (за винятком ПДВ) від операцій за зберігання майна, від надання послуг з оцінки майна ства, за агентськими договорами зі страховими компаніями, від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках, інші доходи.

Огляд містить звітні аналітичні дані щодо активів та пасивів ломбардів України за підсумками 1 кварталу 2020 р. Включаючи: статутний капітал, довгострокові фінансові інвестиції, які враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств, кошти, запаси, векселі отримані, дебіторська заборгованість, числа: за наданими фінансовими кредитами, за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами, за розрахунками зі страховими компаніями, за платежами до бюджету, інша дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів, пасиви та їх статті.

Огляд містить статистичні дані щодо основних показників ринку ломбардів в Україні за підсумком 2019 р. Розглянуто: кількість ломбардів (на кінець періоду), активи, власний капітал, сума наданих фінансових кредитів під заставу, вартість майна, прийнятого у заставу, сума погашених фінансових кредитів, з них: погашені за рахунок майна, наданого у заставу, сума нарахованих відсотків за користування фінансовими кредитами, загальна сума отриманих доходів, загальна сума видатків, кількість наданих фінансових кредитів під заставу, кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого у заставу, середньозважена річна відсоткову ставку за кредитами.

Звіт містить аналітичні відомості щодо ринку ломбардів України за підсумками 2019 року, розглядається: основні показники фінансового стану ломбардів, обсяги наданих фінансових кредитів під заставу, динаміка обсягів наданих фінансових кредитів та середнього розміру кредиту з 2017 – 2019 рр., структурування часток ломбардів за сумами та наданих кредитів під заставу, джерела фінансування ломбардів.

В даному огляді наведено відомості щодо ринку ломбардів України за підсумками 3 кварталу 2019 року, розглядається: основні показники фінансового стану ломбардів, обсяги наданих фінансових кредитів під заставу, динаміка обсягів наданих фінансових кредитів та середнього розміру кредиту з 3 кварталу 2017 – 3 квартал 2019 рр. , структурування часток ломбардів за сумами активів та наданих кредитів під заставу, джерела фінансування ломбардів.

У звіті подано відомості щодо ринку ломбардів України за підсумками 2 кварталу 2019 року, розглядається: основні показники фінансового стану ломбардів, обсяги наданих фінансових кредитів під заставу, динаміка обсягів наданих фінансових кредитів та середнього розміру кредиту з 2 кварталу 2017 – 2 квартал 2019 рр., структурування часток ломбардів за сумами активів та наданих кредитів під заставу, джерела фінансування ломбардів.

В даному огляді наведено відомості щодо ринку ломбардів України за підсумками 1 кварталу 2019 року, розглядається: основні показники фінансового стану ломбардів, обсяги наданих фінансових кредитів під заставу, динаміка обсягів наданих фінансових кредитів та середнього розміру кредиту з 1 кварталу 2017 – 1 квартал 2019 рр. , структурування часток ломбардів за сумами активів та наданих кредитів під заставу, джерела фінансування ломбардів.

Звіт містить аналітичну інформацію за результатами діяльності банків в Україні за 2019 рік. вартість майна, прийнятого в заставу, сума погашених фінансових кредитів, в тому числі: погашені за рахунок майна, сума нарахованих відсотків за користування фінансовими кредитами, сума погашених відсотків, у тому числі: погашені за рахунок майна, наданого у заставу, сума отриманої неустойки ( пені, штрафів) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами, загальна сума отриманого доходу, у тому числі: нараховані відсотки за користування фінансовими кредитами, нарахована неустойка (пеня, штраф) за прострочення виконання зобов'язань за наданими фінансовими кредитами, дохід, отриманий від реалізації майна, наданого у заставу (за позов люченням ПДВ) від операцій за зберігання майна, від надання послуг з оцінки майна, за агентськими договорами зі страховими компаніями, від коштів, розміщених на депозитних рахунках у банках, інші доходи.

В огляді наведено звітні аналітичні дані щодо активів та пасивів ломбардів України за підсумком 2019 р. Включаючи: : за наданими фінансовими кредитами, за нарахованими відсотками за наданими фінансовими кредитами, за розрахунками зі страховими компаніями, по платежах до бюджету, інша дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів, пасиви та їх статті.

Зв'язатися з нами