В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку приватизацій в Україні. Розглянуто наступне: запланований урядом прибуток від приватизації держмайна, кількість об'єктів малої приватизації, яку планується виставити на онлайн аукціони у 2024 році, балансова вартість активів, кількість об'єктів викуплених бізнесом станом на кінець 20023 року, прибуток місцевих громад у 2023 році від приватизації, кількість об'єктів нерухомості зданої в оренду станом на початок 2024 року, доходи громад від використання та обігу комунальних сільгоспземель через державні онлайн-аукціони від сукупних надходжень місцевих бюджетів, кількість аукціонів з оренди та продажу угідь для сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, промисловості,їх сумарна стартова вавртість.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку M&A угод в агросекторі України за 2023 рік. Розглянуто наступне: загальний обсяг українського ринку M&A в 2023 році порівняно з показником попереднього року, загальна кількість M&A угод за 2023 рік, вартість угод M&A в Україні за 2023 рік у порівнянні із 2020 та 2021 роками, частка секторів "інновації та технології", "сільське господарство", "нерухомість та будівництво", "транспорт та інфраструктура" від загальної вартості угод та загального обсягу угод 2023 року, кількість угод M&A в агросекторі в 2023 році, частка сільського господарства від загальної вартості та загального обсягу українських угод зі злиття та поглинання протягом 2023 року.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку злиття та поглинання в Україні. Розглянуто наступне: кількість укладених угод та їх загальна вартість за 2023 рік, середня вартість транзакції, поквартальна зміна ВВП 4 кв. 2021 - 3 кв. 2023 рр., Українські M&A угоди за 2013-2023, десять найбільших українських M&A угод у 2023 році, зміна гривневого обороту в торгово-розважальних центрах України в 2023 році, ключові проблеми для найбільших українських продуктових рітейлерів, регуляторний ландшафт станом на кінець лютого 2024 року, динаміка вартості та кількості M&A угод на внутрішньому ринку України та із іноземними партнерами, вартість та обсяг вхідних угод зі злиттів та поглинань за регіонами в 2023 році проти показників 2022 року, активність сектору M&A угод за галузями, вартість та обсяг M&A угод за секторами 2022-2023, вартість та обсяг M&A угод, частка від вартості та обсягу угод в секторі інноваціц та технологій, агросекторі, транспорті та інфраструктурі, нерухомості та будівництві, банківській справі та страхуванні, комунікаціях та ЗМІ, енергетиці та комунальних послугах, охороні здоров'я та фармацевтиці, споживчому ринку, промисловій продукції, металургії та гірничодобувній промисловості, перспективи галузі на 2024 рік.

В матеріалі міститься аналітична інформація по ринку M&A-угод в Україні. Розглянуто наступне: обсяг анонсованих та завершених угод злиття та поглинання (M&A) в Україні, сукупний обсяг угод M&A у 2023 та 2021 році, Кількість угод M&A в Україні вартістю понад $0,5 млн у 2023, 2022 та 2021 роках, ТОП 20 угод M&A в Україні у 2023 році, основні характерні тренди ринку M&A у 2023 році, угоди у сфері приватизації державного майна України у 2023 році, основні greenfield інвестиції в Україні у 2023 році, інвестиційні проекти, плани та наміри на 2024-2025 рр., fundraising в Україні, найбільш активний кредитор українського великого бізнесу, найбільші позики серед компаній України у 2023 році, угоди на ринку корпоративних облігацій України, інвестиції українського бізнесу за кордоном.

У звіті подано аналітичну інформацію щодо ринку M&A угод в Україні. Розглянуто: результати дослідження розвитку ринку злиття та поглинання (M&A) в Україні в 2021, 2022, 2023 роках, галузеві тренди, найбільші угоди M&A, коментарі та прогнози експертів.

В огляді представлена інформація щодо ринку M&A угод. Розглянуто: питання, що часто ставляться за угодами M&A, ознаки того, що компанії може знадобитися розглянути стратегію злиття та поглинання (M&A), основні переваги злиття та поглинання (M&A), кілька показників, перш ніж розглядати можливість злиття та поглинання (M&A), сфери, які найбільше підходять для M&A, ризики та протипоказання до M&A.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку M&A угод на 2023 рік. Розглянуто: тренди 2023 року з M&A загалом та в ІТ-індустрії зокрема, коментар експерта з топ-5 трендів M&A на 2023 рік, сума та кількість укладених угод у скандинавському регіоні у 2022 р., угоди щодо індустрій, динаміка угод з 1 половини 2018 р. по 2 півріччя 2022 р., середня вартість угод ІТ-сектору, короткі висновки.

У звіті представлена аналітична інформація щодо ринку прямих інвестицій та M&A угод в Україні у 2022 році. Розглянуто: результати дослідження розвитку ринку прямих інвестицій та злиття та поглинання M&A в Україні у 2022 році: галузеві тренди, найбільші угоди M&A, прогноз розвитку, статистика ринку M&A, ТОП-10 M&A та VC угод в Україні у 2022 році, основні тренди інвестицій та M&A, анонси нових інвестиційних проектів, короткі висновки та прогнози, основні учасники ринку M&A України у 2023 році, мотивація в інвесторів для угод M&A в Україні у 2023 році.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку M&A угод у 2022 році. Розглянуто: обсяги світових угод злиття та поглинання, сукупна вартість, проблеми макросередовища, транкордонні угоди злиття та поглинання у світі в 2022 році, глобальна діяльність зі злиття та поглинання в 2022 році (поквартально), найбільші а2 активність M&A у регіонах, галузеві мультиплікатори за операціями M&A у 2022 році, сектори з найбільшою активністю в галузі злиття та поглинання, глобальні злиття та поглинання у технологічному секторі з 2004 року.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку M&A угод в Україні за підсумками 2022 року. Розглянуто: обсяг анонсованих та завершених угод злиття та поглинання (M&A) в Україні за підсумками 2022 року, сукупний обсяг угод M&A у 2022 у порівнянні з 2021 рр., кількість операцій за вартістю, основні тренди ринку прямих інвестицій та M&A,  нових масштабних проектів в Україні, короткі висновки та прогнози експертів.

У звіті подано аналітичну інформацію щодо ринку злиття та поглинання M&A в Україні у 2021 році. Розглянуто: результати дослідження розвитку ринку злиття та поглинання M&A в Україні у 2021 році: галузеві тренди, найбільші угоди M&A, прогнози розвитку ринку M&A у 2022 році, статистика ринку, галузева структура ринку M&A угод, угоди M&A в Україні у 2021 році за кількістю угод та сумою транзакцій, TOP-10 анонсованих та закритих угод M&A в Україні у 2021 році, ключові тенденції на ринку M&A України у 2021 році, прогнози розвитку ринку.

В огляді представлена інформація щодо ринку угод злиття та поглинання в Україні. Розглянуто: огляд законодавчої бази отримання дозволу на злиття та поглинання компаній в Україні, зокрема у разі заснування спільного підприємства, а також транзакції, які є об'єктом антимонопольного регулювання.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо ринку M&A угод в Україні за підсумками 2021 року. Розглянуто: стан та тенденції українського ринку M&A угод, фактори, що впливають на ринок у 2021 році, рейтинг великих угод M&A вартістю $50+ млн в агросекторі України за 2017-2021 рр., угоди M&A в агросекторі України в 2021 році, короткі з ринку.

У матеріалі представлена аналітична інформація щодо Топ-10 угод України в 2021 році в рітейлі, логістиці та девелопменті.

Огляд містить аналітичну інформацію щодо ринку M&A угод в Україні за підсумками 2021 року. Розглянуто: обсяг угод M&A в Україні в 2021 році, порівняння з показником 2020/2019 рр., обсяг угод M&A, куди в тому числі віднесли корпоративні угоди, угоди з приватизації та венчурні угоди з технологічних компаній, у 2021 році, 2021 до 2020 рр., активні сектори угод, найбільші угоди-2021.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку M&A угод в Україні за підсумками 1 півріччя 2021 року. Розглянуто: стан та тенденції ринку M&A угод в Україні, кількість та вартість договорів M&A в Україні з 2013 - 1 пол. 2021 рр., кількість та вартість договорів M&A у галузі будівництва та нерухомості в Україні з 2013 - 1 пол. 2021 р.

В огляді представлена аналітична інформація по ринку M&A угод в Україні за підсумками 1 півріччя 2021 року. Розглянуто: основні драйвери зростання M&A активності в світі в 2021 роки, стан і тенденції ринку M&A угод в Україні, активні галузі на ринку M&A, кількість угод в ТМТ секторі.

У звіті представлена аналітична інформація по ринку M&A угод в Україні за підсумками 1 півріччя 2021 року. Розглянуто: динаміка закритих угод злиття і поглинання з 2016-1 півроку 2021 рр., зростання кількості угод в 1 половині 2021 до АППГ, приріст кількості угод з іноземними інвесторами, угод зі стратегічним інвестором, інформація по обраним операціях (мета, покупець, частка і сума).

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку M&A угод в Україні за підсумками 1 півріччя 2021 року. Розглянуто: стан та тренди ринку M&A угод в Україні за підсумками року, приріст угод на ринку за підсумками 1 півріччя 2021 року до АППГ, ключові тенденції на українському ринку M&A у першому півріччі 2021 року, оптимістичний прогноз розвитку ринку.

В огляді представлена аналітична інформація щодо ринку M&A угод в Україні за підсумками 1 півріччя 2021 року. Розглянуто: динаміка вартості та кількості M&A угод в Україні з 2013-1 пол. 2021 р., ключові угоди та тренди, вартість угод щодо галузей, купівля українських активів іноземними інвесторами.

Зв'язатися з нами